SADAKAT MEDRESESİ > MEDRESE SALONU

Avamil İmtihan Sualleri

(1/3) > >>

tarihman:
İMTİHAN SUALLERİ

1.   İlmi nahvin tarifini, mevzuunu, gayesini ve Avamil kitabımızın musannıfını yazınız.
2.   Avamil ne kelime olur yazarak avamili icmalen taksim ediniz.
3.   ﺨﺭﺝ ﺯيد     cümlesinde Amil, Mamül ve Ameli-irab hangisidir yazınız? 
4.   Harfi cerler hangi amil kısmındadır yazarak bu harfleri tadat ediniz?
5.   ﺘﺒﺖ ﺇﻟﯼ ﺃﷲ ﺘﻌﺍﻟﯼ ﻤﻦ ﻜﻝ ﺫﻨﺏ  terkibinin manasını ve bu terkibdeki bütün amilleri yazınız.
6.   İsmini nasb edenleri sayarak, hurufu müşebbehe bil fiili sebepleriyle belirtiniz.
7.   ﻜﺍﻦhangi amil gurubundandır yazınız.
8.   İsmini raf, haberini nasbeden harfleri yazınız.
9.   Cinsini nefi için olan La nasıl amel eder yazınız.
10.   Fili muzarıyı nasbedenleri yazarak harhangi birine bir misal veriniz.
11.   Sadece bir fili muzarıyı cezmeden harfleri yazınız.
12.   Amili semai mi çoktur yaksa amili gıyasi mi? İyice düşündükten sonra yazınız.
13.   Amili gıyasinin birincisi olan mutlak fiil nasıl amel eder yazarak kısımlarını beyan ediniz.
14.   Tam fiil ve Nakıs fiillere ikişer misal veriniz.
15.   Fili muzariyi raf eden amil veya varsa amilleri yazınız.
16.   Amili manevi nasıl amel eder yazınız.
17.   irap kaçtır? Verildikleri yere kıyasla murebin nevileri kaçtır?
18.   Hareke-i mahza ve hurufu meal hazıf nerelerde görülür ve farı nasbı cerri veya Cezmi neyledir? Anlatınız.

ﺨﻟﻖ ﺍﷲ ﺃﺩﻢ ﻋﻟﯼ ﺻﻭﺭﺗﻪ                                        
(Hazreti Allah Adem (a.s)’mı kendi sureti üzere yarattı.)
19.   Yukarda yazılı olan hadisi şerifi öğrendiklerimize mutabık bir şekilde
a)   Harekeleyiniz.
b)   Cümle çeşidini söyleyiniz
c)   Bu cümlede kaç amil vardır. Bu amiller hangi amillerdendir.
d)   mamüllerin hangi mamülden olduklarını yazınız.
e)   Bu cümledeki irapları murebin nevilerine göre anlatarak yazınız.
                              
   
ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺏ        (Kişi sevdiği kişi ile beraberdir.)                 
20.   Yukarda yazılı olan hadisi şerifi öğrendiklerimize mutabık bir şekilde
a)   Harekeleyiniz.
b)   Cümle çeşidini söyleyiniz
c)   Bu cümlede kaç amil vardır. Bu amiller hangi amillerdendir.
d)   mamüllerin hangi mamülden olduklarını yazınız.
e)   Bu cümledeki irapları murebin nevilerine göre anlatarak yazınız.                                                                                       
         
ﺍﻟﻤﺴﻟﻢ  ﺍﺥ ﺍﻟﻤﺴﻟﻢ     (Müslüman müslümanın kardeşidir.)
21.   Yukarda yazılı olan hadisi şerifi öğrendiklerimize mutabık bir şekilde
a)   Harekeleyiniz.
b)   Cümle çeşidini söyleyiniz
c)   Bu cümlede kaç amil vardır. Bu amiller hangi amillerdendir.
d)   mamüllerin hangi mamülden olduklarını yazınız.
e)   Bu cümledeki irapları murebin nevilerine göre anlatarak yazınız.
f)   
             
ﺇﻋﻟﻢ ﺃﻥ ﻋﻮﻥ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺼﺍﻟﺤﻯ ﺍﺗﺠﺍﺮ(Bil ki hazreti Allah’ın yardımı şüphesiz tacirlerin Salihleri ile beraberdir.)
22.        Yukarda yazılı olan hadisi şerifi öğrendiklerimize mutabık bir şekilde
a)   Harekeleyiniz.
b)   Cümle çeşidini söyleyiniz
c)   Bu cümlede kaç amil vardır. Bu amiller hangi amillerdendir.
d)   mamüllerin hangi mamülden olduklarını yazınız.
e)   Bu cümledeki irapları murebin nevilerine göre anlatarak yazınız.


   
ﺇﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺍﻟﻯ ﯿﺤﺏ ﺃﻦ ﯿﺮﻯ ﺃﺜﺮ ﻨﻌﻤﺘﻪ ﻋﻟﻯ ﻋﺑﺪﻩ           (şüphe yok ki; Allah teala hazretleri kulunun üzerinde nimetinin eserini görülmesini sever.)
23.        Yukarda yazılı olan hadisi şerifi öğrendiklerimize mutabık bir şekilde
c)          Bu cümlede kaç amil vardır. Bu amiller hangi amillerdendir.
d)          mamüllerin hangi mamülden olduklarını yazınız.
e)          Bu cümledeki irapları murebin nevilerine göre anlatarak yazınız.24.AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DOĞRU (D) - YANLIŞ (Y) ŞEKLİNDE İŞARETLEYİNİZ.

(     )    Fiiller hiç bir zaman cer olmaz.
(     )    İsimlerde her zaman cezm olur.
(     )    Sıfatı müşebbeheler meful almaz.
(     )    İsmi mefuller Naibi fail alır ve raf eder.
(     )    Nakıs fiillerin merfuuna fail, mensubuna meful denir.
(     )    Amili gıyasiler 9 tanedir.
(     )   Amili lafzıler 57’dir.
(     )   Amili manevi amili lâfzînin bir kısmıdır.
(     )   İnne ve Enne Tahkik içindir.
(     )   Mamulün bil esale amilin kendisinde vasıta ile müessir olduğu mamüldür.
(     )   Mamülü mecrur iki tanedir ve sadece isimlere mahsusdur.
(     )   Evvelinde nevasıptan biri bulunan fiili müzari mamülü mensuptandır.
(     )   Kane’nin haberi mamülü merfudandır.
(     )   Mamulü meczum isimlere mahsusudur.
(     )   Mamulü bittebeıyye 5 dir.
(     )   müfret munsarıf ve gayrı munsarıfın haleti rafı zamme iledir.
(     )   Esma-i sitte-i Mutellenin ve cemi müzekkerin haleti rafı vavladır.
(     )   Tesniyelerin haleti rafı elifle haleti cerri ye iledir.
(     )   Ahirine zamir cemi müennes nununun haricinde zaminde bitişen fiili müzarinin haleti rafı nun ile nasbı ve Cezmi nunun hazfı iledir.
(     )   Ahirine zamir bitişen fiili müzarinin eğer ahiri illetli ise aleti Cezmi ahirinin hazfı iledir.Mahi:
Teşekkür ederiz, fakat arapça karakterler bozuk gibi.

tarihman:
Farkettim. Ama nereden kaynaklandığını anlayamadım. Çünkü bendekiler tam olarak görünüyor. Düzelmeye çalışacağım.

ulema12:
abim büyük harflerlen yazarsan düzelir

molla_kasim:
tarihman abi bunları internete koymuşsun ama yanı başında olan bizlerle hiç paylaşmadın

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek