EĞİTİM, AİLE, KÜLTÜR-SANAT, SAĞLIK > KİŞİSEL GELİŞİM

Başarılı İnsanın Sırrı

(1/1)

zaman_1453:

BAŞARILI İNSANIN SIRRI
İnsanlar, sahip oldukları kabiliyet ve istidatları, çoğu zaman dikkate almadıkları için, geliştirmeyi de düşünmezler. Fakat uzmanlara göre bu  mahâretler, hayatımızdaki başarılarımızın artmasını sağlar. “literatür” isimli tıp dergisi, Temmuz 99 sayısında, başarılı insanların ortak noktalarını değerlendirmiş. İşte başarılı insanların  bazı hasletleri:
*Günlük hayatlarında doğru karar verebilen, lüzumsuz detay ve düşüncelerle uğraşmayarak meselelerin özüne inebilen, akl-ı selim sahibi (sayduyulu) kişilerdir.
 * Çalıştıkları sâha ile alâkalı en az bir dalda mütehassıstırlar (uzman bilgisine sahiptirler). Bu ihtisâsa sahip olmanın yolunun da, ömür boyu öğrenmekten geçtiğini bilirler.
* Azimli ve çalışkandırlar. Semereli (verimli) çalışma alışkanlığına sahiptirler, planlı ve düzenli çalışırlar.
* Mizah duyguları gelişmiştir. Kendilerine gülerek, kendi hatalarının mes‘ûliyetini üstlenebildiklerini gösterirler. Duygularını açığa vurarak, ictimâî münasebetlerde muhâtaplarına yardımcı olurlar.
* Kendilerini tanıtan şeyin, söylediklerinden çok, yaptıkları olduğunu bilirler. Çevrelerinin itimatlarını kazanarak, bunu kötüye kullanmayacaklarını, her zaman onların fayda ve menfaatlerini kollayıp gözeteceklerini hissettirirler.
* Görünüşleriyle de başarılı olduklarını isbat ederler. Onları her zaman temiz ve düzgün, iş mahalline yakışır kıyâfetler içinde görürüz. Bakımlı olmaları öncelikle kendilerine ve çevrelerine duydukları saygının bir işâretidir.
* Hususi hayatlarına da dikkat ederler. Düzenli bir âile hayatı, onların iş hayatlarında da başarılı olabilmeleri için lüzum eden enerji ve motivasyonu temin eder.
* Üreticidirler. Sıkça unutulsa da hayatın her safhasında üreticiye yer vardır.
* Vücut dilini iyi kullanmanın ehemmiyetini bilirler.
* Tenkit ederken dikkatlidirler; yıkıcı değil, yapıcı olmaya çalışırlar. Bir mesele ile karşı karşıya kalındığında mühim olanın, problemin çözümüne ulaşılması ve bir daha aynı problemle karşılaşmamak için de, îcap eden dersin alınması gerektiğini bilirler.
* Her zaman kazanmaya kararlıdırlar. İşlerini severek yaparlar. Stres altında çalışırken bile kendilerinden kuşku duymazlar.
* Çevrelerindeki insanlarla samimi olarak alâkalanırken, münâsebet kurdukları kişilere karşı saygılı davranmasını bilir ve onların, kendilerini önemli hissetmelerini sağlarlar.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek