SADAKAT MEDRESESİ > MEDRESE SALONU

Bazı sorular ve cevapları

(1/2) > >>

müteallim:
Bilgi yarismasi soru ve cevaplari  2009

iSLAM VE OSMANLI TARiHi

Soru 1: Mekke’li Müşriklerin Müslümanlar üzerine yapmış oldukları son sefer hangisidir?
Cevap : Hendek Savaşıdır .

Soru 2: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz
(s.a.v.) e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir parçasını da vererek
cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap : Talha Bin Ubeydullah (r.a.).

Soru 3: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından komutan atanan sahabe
kimdir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.).

Soru 4: Hz. Ömer (r.a.) in Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) komutasında 8.000 müslümanı 60.000
kafire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus‘la, Rüstem‘i öldürerek kazanılan savaş
hangisidir?
Cevap : Kadisiye savaşı.

Soru 5: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velid (r.a.) komutasındaki İslam ordusunun
karşısına gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı
yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
Cevap : Cerce (Corci).

Soru 6: Hicretin 23. Senesinde 63 yasindayken Ebu Lü’lü adindaki bir mecusi köle tarafindan
şehid edilen İslam halifesi kimdir ve ne zaman şehid edilmiştir ?
Cevap: H.z Ömer (r.a.) M. 644 yılında.

Soru 7: Hulefa-i Raşidin den hemen sonra Müslümanları idare eden halifelere genel olarak ne
ad verilir ve hangi tarihler arasında hilafette kalmışlardır.
Cevap : Emeviler M 622 – 750 tariheri arasında.

Soru 8: Emeviler döneminde Türkistan’a karşı yapılacak fetihleri kolaylaştırsın diye Basra ve
Kûfe den götürülen 50,000 kişi ile kurulan şehirin adı nedir ve ne zaman kurulmuştur.
Cevap: Horasan şehridir M. 671 yılında kurulmuştur.

Soru 9: Endülüs Emevi Devleti ne zaman kim tarafindan kurulmuştur ?
Cevap : Abdurrahman bin Muaviye tarafindan M 756 tarihinde kurulmuştur .

Soru 10 : Son Emevi halifesi II. Memlük’ün öldürülmesi ile sona eren Emevi Hanedanlığından
sonra Devleti idare eden Islam Halifelerine genel anlamda ne ad verilir?
Cevap : Abbasiler. M.749 – 1258 tarihleri arasında hilafette kalmışlardır.

Soru 11. Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna gönderdiği çalar saat
hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu
Emin Bin Abbas halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir ?
Cevap: Harun Reşid

Soru 12: ilk Müslüman Türk Devleti kimdir ve ne zaman islamı kabul etmişlerdir?
Cevap : idil (Volga) Bulgar Türk‘leridir ve M 920 yılında Islamı kabul etmişlerdir.

Soru 13: Peygamberimiz (SAV) ve Eshabına büyük hürmet gösteren, Vezirinin Muhammed
ismindeki oğlunu, abdesti yokken ismiyle cağırmayan, Gazneliler Devletinin Sultanı olan 17 defa
Hindistana sefer düzenleyip Hindistan’ın çoğunun müslüman olmasına sebep olan Hükümdar kimdir
ve ne zaman vefat etmiştir ?
Cevap : Sultan Gazneli Mahmud. M 1030 senesinde vefat etmiştir.

Soru 14: En parlak dönemini, Sultan Alparslanın 26 Agustos 1071 tarihinde Malazgirt meydan
savaşinda Bizans Imparatoru Roman Diogenes i yenmesiyle yaşayan ve tarihteki Türk -Islam
devletlerinin en büyüklerinden olan devletin adi nedir ?
Cevap : Selçuklular ( M 1040 – 1157)

Soru 15: Bütün hayatı harp meydanlarinda geçen, Orta doğudaki haçlı hakimiyetinin belini
kıran, Islam dünyasının gücünü bütün avrupaya gösteren, Islami ilimlere cok önem veren ve 4 Mart
1193 günü vefat eden Sultan kimdir ?
Cevap : Selahattin Eyyubi.

Soru 16: Abbasi halifesi Mansurun kadılık teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence
çekmiş olan Hanefi mezhebinin kurucusu mezhep imamımızın adı nedir?
Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife.

Soru 17 : Islam alimlerinin en büyüklerindendir. Miladi 1059 yılında İranın Tus yani Meşhed
şehrinin bir köyünde dünyaya geldi.İhyayı Ulumid-Din adlı eserin de yazarı olan alimimiz kimdir?
Cevap : İmamı Gazali.

Soru 18: Osmanli Devleti ne zaman ve kim tarafindan kurulmuştur ?
Cevap: 1299 tarihinde Osman Gazi tarafından kurulmuştur.

Soru 19: İlk Osmanlı gümüş parasını bastıran ve Osmanlılarda ilk camii ve medreseyi yaptıran
Padişah kimdir ve ne zaman yaptırmıstır ?
Cevap: Orhan Gazi M- 1333, 1334

Soru 20: Hangi şehirler Osmanlı Devleti’nin başkentleri olmuştur ?
Cevap: Bursa ( Orhan Bey) , Edirne (Birinci Murad), istanbul (F. Sultan Mehmet)

Soru 21: Osmanlılar ilk olarak hangi Padişah zamanında Avrupa’ya yerleştiler?
Cevap: Sultan Birinci Murad (Hüdâvendigâr)

Soru 22: Yıldırım Beyazid Han’ın M.1402 yılında, Ankara yakınlarındaki çubuk ovasinda Timur
Han’la savaşıp esir olması, sonrasında da vefat etmesiye başlayan Devletin zor bir döneme girdiği
zamana ne ad verilir ve ne kadar sürmüstür ?
Cevap: Fetret Devri M.1402 – 1413 arasında 11 yıl sürmüştür.

Soru 23: Fetret Devri nden sonra Osmanli Birliğini yeniden sağlayan ve bundan dolayı
kendisine Osmanli Devletinin ikinci kurucusu gözüyle bakilan Padişah kimdir ?
Cevap: Sultan Çelebi Mehmet

Soru 24: Sultan ikinci Murad‘ ın padişahlığı zamanında haçlı ordularına karşı kazanılan iki
büyük zafer nelerdir ?
Cevap: Varna ve II. Kosova Zaferleri

Soru 25: Istanbul’un Fethine kolaylık olsun için Sultan I. (Yildirim) Beyazid tarafından yaptırılan
hisarin adı nedir ?
Cevap: Anadolu Hisarı

Soru 26: İstanbul kaç tarihinde, kim tarafından Feth olunmuştur ?
Cevap: 29 Mayis 1453 yılında H.z Fatih tarafından feth olunmuştur.

Soru 27: Yapimindan itibaren 1127 sene boyunca kilise olarak kullanılan, Istanbul’un fethinden
sonra 481 sene boyunca camii olarak kullanilan, simdi ise bir müze olan mabedin adi nedir ve ne
zaman camiilikten cikarilip müze haline getirilmistir ?
Cevap: Ayasofya. 1934 senesinde camiilikten cikarilip müzeye cevrilmistir.

Soru 28 : Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi Padisah zamaninda ve hangi olayla
olmustur ?
Cevap : F. Sultan Mehmed Han zamaninda, Kirim in Fethedilmesiyle

Soru 29: Dinine cok bagli oldugu icin kendisine veli denilen ve Fatih Sultan Mehmet Han‘in oglu
olan Padisah kimdir ?
Cevap: Sultan ikinci Beyazid-i Velî

Soru 30: Osmanli Padisahlari hangi padisahdan itibaren hem Sultan hemde Halife‘dirler?
Cevap: Yavuz Sultan Selim‘ den itibaren.

Soru 31: Tarihte kendi zamanina gelinceye kadar hicbir hükümdarin cesaret edip gecemedigi
Büyük Sina Cölünü, Peygamber Efendimiz (SAV)‘in manevi rehberliginde gecen Osmanli padisahi
kimdir ve kac günde gecmistir ?
Cevap : Yavuz Sultah Selim Han. 13 günde gecmistir.

Soru 32: Osmanli Devleti’nin iktisadi olarak cok güclü hale gelmesini saglayan Kanuni Sultan
Süleyman Han, bizzat kac kez orudunun basinda avrupaya sefere cikmis ve ne zaman vefat etmistir ?
Cevap: 13 kez avrupaya sefere cikmis ve 13 . seferinde Zigetvar kusatmasinda 6-7 Eylül
1566 gecesi vefat etmistir.

Soru 33: Osmanli Devleti’nde en uzun sure tahtta kalan Padisah kimdir ?
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman. 46 yil.

Soru 34: Osmanli Devleti’nin tarihte duraklamasina baslica sebeplerinden biri cok uzun süren
savaslardir.Bunlardan biri olan iran savaslari ne kadar sürmüstür ?
Cevap: 1578 yilinda baslayip 1639 yilina kadar 61 sene sürmüstür.

Soru 35: Osmanli Devleti’nin doguda, hangi padisah zamaninda en genis sinirlara ulasmistir ?
Cevap: Sultan Ücüncü Murad zamaninda 20 milyon km² ye yaklasmisti

Soru 36: Kanuni Sultan Süleyman zamaninda baslayip Osmanli Tarihi icinde en uzun süreyle
Sadrazamlik yapan kisi ünvanina sahip devlet adami kimdir?
Cevap: Sokullu Mehmed Pasa.

Soru 37: Barbaros Hayreddin Pasa’ nin emrindeki Osmanli Donanmasi ile Andrea Doria’ nin
idaresindeki hacli donanmasi arasinda , yunan denizinde yapilmis olan ve Osmanli donanmasinin
galibiyeti ile sonuclanan deniz savasinin adi nedir ve hangi tarihte yapilmistir?
Cevap: Preveze Deniz Savasi. 28 Eylül 1538

Soru 38: Kabe-i Muazzama’ nin örtüleri hangi padisah zamaninda Istanbul’dan gönderilmeye
baslandi?
Cevap: Sultan Birinci Ahmet zamaninda

Soru 39: Zamaninda Istanbul bogazinin donmasiyla Üsküdara yaya olarak gecilen, yenicerilerin
isyaniyla yedikule zindanlarinda bogularak sehid edilen cesur ve gözüpek padisah kimdir ?
Cevap : Sultan ikinci Osman (Genc Osman)

Soru 40. Hint imparatoru’nun gönderdigi, “ok islemez, kilic kesmez” diye övülen son derece
saglam kalkani, getiren elcinin gözü önünde, bir ok atisiyla delen, ayrica icki ve sigara icilmesini
yasaklayan padisah kimdir?
Cevap: Sultan Dördüncü Murad’ dir

Soru 41: 1545-1574 yılları arasında yaklaşık otuz sene Osmanli Devleti’nde Şeyhülislamlık
makamında bulunmuş, Kanuni Sultan Süleyman Han’in cenazi namazini kildirmis olan büyük İslam
alimi kimdir?
Cevap : Ebus-Suud Efendi.

Soru 42: Osmanli Devleti’nde en uzun süren deniz kusatmasi hangisidir ?
Cevap: Girit adasinin kusatmasi, 25 yil sürmüstür

Soru 43: Osmanli Devleti’nde gerilemenin basladigi ve ilk kez toprak kaybedilen antlasma nedir
ve ne zaman yapilmistir ?
Cevap: Karlofca Antlasmasi, 1699 yilinda yapilmistir.

Soru 44. “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..”Bu söz, Fransızlar’ın
ünlü başkomutanı ve tarihin en önemli şahsiyetlerinden bir kabul edilen Napolyan’a ait.Cünkü
Napolyon’un Doğu hakimiyeti hayali küçük bir Osmanlı kasabası önünde yok olup gitti. Bugün İsrail
sınırları içinde bulunan Akka kasabası önünde bir Türk Osmanli komutani vardi. Kasabayi savunan bu
yetmislik ihtiyar komutan kim idi?
Cevap: Cezzar Ahmet Pasa.

Soru 45. Cezzar Ahmet Pasanin Napolyonu maglup etmesi hangi tarihde olmustur?
Cevap: 10 Mayis 1799 yilinda.

Soru 46: 1208 yılında Sivrihisarda doğduğu,Fıkraları 700 yıldan bu güne anlatılır. Dinleyenlere
görgü, bilgi, hikmet dersi verir. Osmanlının mizah ustası bu büyük şahsiyet kimdir?
Cevap : Nasrettin Hoca.

Soru 47: Amerika ve Japonyanın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir?
Cevap : Biruni.

Soru 48: Bir çok hastalıkların tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, yazdigi eserler batida
yüzyillarca ders kitabi olarak okutulmustur. Bu Islam alimi kimdir?
Cevap : İbni Sina.

Soru 49: Hilafet ne zaman kaldirildi, ilk halife ve son halife kimdir?
Cevap: 3 Mart 1924 de kaldirildi. Ilk halife Hz Ebu Bekir (r.a.) , son ve 102. Halife de
Sultan Abdül Meciddir.

Soru 50: Gazi Osman pasanin Plevne müdafaasi ne zaman olmustur?
Cevap: 12 Kasim 1877

Soru 51: İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın hangi eseri Batılılar tarafından on
beş defa Latince’ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Cevap “El Kanun Fi- Tibbi“ isimli eseri

Soru 52: Dünya’da ilk robotlari yapan bilim adami kimdir ?
Cevap: Islam alimlarinden Ebul- Izze el- Cezeri‘ dir.

Soru 53: 18. asirda Emperyalist Rusların islam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere
doğru inme hayaline karşı cikan bu ugurda büyük mücadele veren “ Kafkas Kartali“ diye
meshur olan mücahit zat kimdir?
Cevap : Şeyh Şamil.

Soru 54: Sultan Abdülhamid Han tarafindan Cin’e gönderilen Serezli Ali Riz efendi ve Bursali
Hafiz Hasan Efendi tarafindan Pekin sehrinde 1907-1908 yillari arasinda kurulan ve 100 den fazla
yerli islam alimi yetistirilen ve günümüzde varligini sürdüren üniversitenin adi nedir ?
Cevap: Darü’l Ulûmi-l Hamidiyye

Soru 55: 25 Mart 1611'de İstanbul'da doğan ve egitimini tamamladiktan sonra tam elli yıl
boyunca o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerleri
gezen, yazmis oldugu seyahatnamesi bugün bile önemini koruyan ünlü gezgin kimdir ve ne zaman
vefat etmistir ?
Cevap: Evliya Celebi, 1683 yılından sonra vefat etti.


Soru 56: Medine I Münevvere’den ne zaman bir mektup gelse, abdest tazeleyip
”Bunlarda Medine i Münevvere nin tozu var “ diyerek öpüp alnina koyan sonra baskâtibe
okutan padisah kimdir?
Cevap: Sultan Abdülaziz Han

Soru 57: İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
Cevap : İbrahim Efendi

Soru 58: Arap Yarımadası’nda Osmanlı’nın hakimiyetini pekiştirmek ve mukaddes
toprakları ziyaret etmek isteyen Müslüman hacilari tehlikelerden korumak için hazırlattığı
Hicaz Demiryolu’yla bir rüya gerçekleştiren, demiryolunun inşasında Medine-i Münevvere’nin
20 km’lik yakınına gelindiğinde Peygamber Efendimiz rahatsız olmasın diye Medine’nin
merkezine kadar raylara keçe döşeterek trenin raylar üzerinden geçmesi ile çıkacak sesleri
engelleten büyük Osmanli Padisahi kimdir?
Cevap: Sultan ikinci Abdülhamid Han.

Soru 59: Tarihte mikroorganizmalardan bahseden ilk kisi olup Mikrobiyolojinin babası
sayılan , Türkçe yazdığı “Maddet-ül Hayat”isimli eserde, “Hastalıkların insanlarda teker teker
peyda olduğunu zann etmek yanlıştır.Hastalıklar insandan insana gözle görülmeyecek kadar
küçük tohumlar vasıtasıyla geçer.” cümlesiyle ilk mikrop teorilerinden birini ortaya atan ve
Fatih Sultan Mehmet Han’in hocasi olan zat kimdir ?
Cevap: Aksemseddin Hazretleri. ( Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza)

Soru 60 : Emrindeki az sayıda askerle, Arşidük Ferdinand komutasindaki büyük düsman
ordusuna karsi Kanije kalesini iki aydan fazla koruyan, yiyecek içecek malzemesi ve
cephanesi tükenmeye başlayan askerleri ile beklenmedik bir çıkışla kendisinden kat kat
üstün düşman ordusunu Kanije kalesi önünde 18 Kasım 1601 tarihinde yenen osmanli
pasasi kimdir ?
Cevap: Tiryaki Hasan Pasa

müteallim:
SİYER-İ NEBİ

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
BİLİNMESİ İCAP EDEN BAZI SUAL VE CEVAPLAR

1) Peygamber efendimiz(s.a.v)neseb itibariyle hangi kabile ve o kabilenin koluna
mensuptur?
Cevap: Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensuptur.
2) Peygamber efendimizin babası Abdullah,peygamberimizden az bir zaman evvel
vefat etmişti.Peygamberimizin annesi Amine Hatun Rasülüllah kaç yaşında iken ve
nerede vefat etmiştir?
Cevap: Peygamberimiz 6 yaşında iken Medinenin 23 mil güneyinde Ebva
köyünde vefat etmiştir.
3) Peygamberimiz (s.a.v) ve Sahabe-i Kiramın yaşadığı devre Devr-i Saadet
denir.İsa(a.s)dan sonraki ve Hz.Muhammed(s.a.v)den önceki devre ne ad verilir?
Cevap: Devr-i Cehalet veya Devr-i Fetret adı verilir.
4) Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra kimin himayesinde
kalmıştır?
Cevap: Amcası Ebu Talibin himayesinde kalmıştır.
5) Peygamberimiz (S.A.V) çocukluk devresinde başta Musa (A.S.), Davut (A.S.) gibi
birçok peygamberin mesleği olan, bununla övünen hangi meslekle meşgul olmuştur?
Cevap: Çobanlık Mesleği
6) Eşhur-u Hurum denen, Arapların birbirleriyle her türlü kavga, savaş, mallarına
zarar verme gibi şeylerden uzak durdukları, hürmek edilmesi gereken Haram Aylar
hangileridir?
Cevap: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep.
7) Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerededir?
Cevap: Mekke ve Kudüs
8) Peygamberimiz kaç yaşında Şam’a gitmiş ve orada kiminle görüşmüştür?
Cevap: 12 yaşında gitmiş ve Rahip Bahira ile görüşmüştür.
9) Peygamberimiz (s.a.v) kaç yaşında ve kiminle evlenmiştir?
Cevap: 25 yaşında ve Hazreti Hatice validemizle evlenmiştir.
10) Rasülüllah Efendimize ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?
Cevap: Rasülüllah 40 yaşındayken Nur Dağı Hira Mağarasında gelmiştir.
11) İlk gelen vahiy hangi surenin ilk ayetleridir ve dinimizin ilk emri nedir?
Cevap: Alak suresinin ilk ayetleridir ve “OKU” emridir.

12) Mazlumlara yardım etmek ve zalimlere karşı gelerek Mekke’de yerleşmelerini
önlemek,hep birlikte zulmün önüne geçmek için kurulmuş,
Peygamberimizinde(s.a.v)20 yaşlarında iştirak ettiği cemiyetin adı nedir?
Cevap: Hılfül Füdul Cemiyeti
13) İslam Tarihinde kadınlardan ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Hatice
14) Hür erkeklerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Ebubekir
15) Çocuklardan ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Ali
16) Azatlı kölelerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Zeyd ibn-i Haris
17) Kölelerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Bilal-i Habeşi
18) Peygamberimize Hazreti Allah tarafından verilen en büyük mucize nedir?
Cevap: Kuran-ı Kerimdir.
19) İslam güneşi küfür bulutlarını dağıtıyor,Müslümanların sayısı günbegün
artıyordu.Ama bunun yanında kafirlerde akıl almaz işkencelerde
bulunuyorlardı.Bu yüzden Müslümanlardan şehit olanlar bile olmuştu.İmanları
uğruna şehit ilk erkek ve kadın sahabi kimdir?
Cevap: Yasir ve hanımı Sümeyyedir.
20) Hazreti Ömer İslamiyyeti kabul ettiğinde kaç yaşında idi ve O’nunla
müslümanların sayısı kaça ulaştı?
Cevap: 33 yaşında idi.Müslümanlar 40 kişi oldu.
21) Peygamberliğinin 10. yılıydı. Müslümanların rahat edecekleri sırada
Peygamberimiz Amcası Ebu Talib ve ilk iman eden vefâkar hayat arkadaşı Hz.
Hatice’yi kaybetmişti. Peygamberimizi (S.A.V.) çok üzen ‘Gam ve Keder yılı’
manasındaki bu seneye islam tarihinde ne denir?
Cevap: Hüzün yılı veya senesi
22) Peygamberimiz,Miraç’tan ümmetine hangi hediyelerle dönmüştür?
Cevap: 1) Amenerrasülü
2) Ümmetinden,Allah’a hiç birşeyi şirk koşmayanların cennete
gireceği müjdesi
3) Beş vakit namaz
23) Peygamberimizin Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvereye Kur’an-ı
okutmak ve dini öğretmek için gönderdiği sahabinin ismi nedir?
Cevap: Mus’ab bin Umeyr(r.a)

24) Peygamber Efendimizin Mekke’den Medineye hicretinde yol arkadaşı kimdir ve
hicret esnasında kaldıkları mağaranın adı nedir?
Cevap: Hazreti Ebubekir ve Sevir Mağarası
25) Hicret yolculuğunda kıble taşını bizzat Peygamberimizin koyduğu ilk inşa edilen
mescid hangisidir?
Cevap: Kubà Mescididir.
26) Hicret esnasında farz kılınan ilk Cuma Namazı nerede ve ne zaman kılınmıştır?
Cevap: Salim ibn-i Avfoğullarının yurdundan geçerken Ranûna vadisinde öğle
vakti
27) Peygamberimiz Medine-i Münevvere’de hangi sahabinin evinde ve ne kadar ikamet
etti?
Cevap: Hz.Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyüb El-Ensarinin evinde 7 ay misafir oldu.
28) İlk ezan kaç yılında,kim tarafından okunmuştur?
Cevap: 622 tarihinde Hz.Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur.
29) Devr-i Saadette yapılan savaşlar ikiye ayrılır:Peygamber Efendimizin iştirak
ettikleri ve etmedikleri.Rasülüllah Efendimizin katıldıkları ve katılmadıkları
savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Katıldıklarına Gaza(Gazve) ,katılmadıklarına Seriyye denir.
30) Müslümanlar namazlarını Kudüs’teki Mescidi Aksaya doğru kılıyorlardı.Hicretin
2.yılında Peygamberimiz Ashabı ile beraber öğle namazı kılarken Kabe tarafına
dönmesi Bakara Suresinin 144.ayetiyle emredildi.İçinde namaz kılınırken kıblenin
Kabeye çevrildiği bu mescide ne denir?
Cevap: Mescid-ül Kıbleteyn(İki kıbleli mescid)denir.
31) Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
Cevap: Hicretin 2.yılı,Şaban ayında farz kılındı.
32) Mescid-i Nebevi (Peygamber Mescidi) yapıldıktan sonra bitişiğinde Peygamberimiz
için odalar yapıldı. Peygamber (S.A.V.)’in ikametgahı olan bu odara ne denir?
Cevap: Hane-i Saadet
33) İslam Tarihinde ilk harb hangisidir,ne zaman olmuştur,kaç müslüman harbe
katılmıştır?
Cevap: Bedir Harbi (Hicri 2 Miladi 624) tarihinde,313 sahabi katılmıştır.
34) Uhud Savaşına giderken Medine’de vekil bırakılan zât kimdir?
Cevap: Ömer İbn-i Ümmü Mektûm’u bıraktı.
35) Uhud Harbi ne zaman olmuştur,kaç Müslüman şehit olmuştur?
Cevap: Hicri 3,Miladi 625 tarihinde ,70 Müslüman şehit olmuştur.
36) Uhud Harbinde Peygamberimiz kılıcını, hakkını vermek üzere kime vermiştir?
Cevap: Ebu Dücane

37) Uhud Harbinde bizzat Peygamber Efendimizin öldürdüğü müşrik kimdi?
Cevap: Übeyy ibn-i Halef
38) Hendek Harbi ne zaman yapılmıştır?
Cevap: Hicri 5 Miladi 626 tarihinde.
39) Bu savaşta Medine-i Münevvereyi korumak için şehrin etrafına hendek açılma
fikrini kim vermiştir?
Cevap: Hazreti Selman-ı Farisi.
40) Haccın, Cumaya rastladığı zaman ismi nedir?
Cevap: Hacc-ı Ekber
41) Hicretin 6.yılında Müslümanlarla Müşrikler arasında Mekke-i Mükerremeye 24
km.uzaklıktaki bir mesafede görünüşte Müslümanların zararına olsa da sonuçta
faydasına olan,Müslümanların varlıklarını her tarafa duyurdukları,hatta anlaşma
kağıdının üzerine Allah Rasülü yerine ‘Abdullahın oğlu Muhammed’cümlesi
yazılan hadisenin ismi nedir?
Cevap: Hudeybiye Anlaşması.
42) Hayberin Fethi ne zaman gerçekleşmiştir?
Cevap: Hicri 7 Miladi 628 tarihinde.
43) Mekke’nin Fethi ne zaman gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
44) Huneyn Gazası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
45) Taif Muhasarası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
46) Tebük Gazası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 9 Miladi 630
47) Peygamberimizin katıldığı son seferin adı nedir?
Cevap: Tebük Gazası
48) Hicri 10,Miladi 632 tarihinde sevgili peygamberimiz(s.a.v)in son haccında
onbinlerce sahabeye Arafat’ta yaptıkları insanlık tarihinin en yüce konuşmasının
adı nedir?
Cevap: Veda Hutbesi
49) Peygamber Efendimizin son hazırladığı,ilk halife Hz.Ebubekirin gönderdiği ilk
ordunun ismi nedir?
Cevap: Üsame Ordusu
50) Peygamber Efendimiz(s.a.v)vefat ettikleri zaman son vazifelerinin ifasında
kendilerini kim yıkamıştır?

Cevap: Hazreti Ali (r.a)
51) Peygamberimiz (S.A.V.)’in vefatıyla kalanlara bıraktığı en mühim şeyler nelerdir?
Cevap: 1) Kur’an-ı Kerim
2) Resullah’ın Sünnetleri
3) Ashab-ı Kiram
52) Peygamber Efendimizden sonra sırasıyla halife olan Hz.EbuBekir ,Hz.Ömer,
Hz.Osman ve Hz.Aliye verilen isme ne denir?
Cevap: Hulefa-i Raşidin
53) Hz.Ebu Bekir(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 2 sene 3 ay 10 gün
54) Kur’an-ı Kerim’in ayet ve surelerini ilk toplatan kimdir?
Cevap: Hz. Ebu Bekir
55) Hz.Ömer(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 10 sene 2 ay 11 gün
56) Hz.Osman(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 11 sene 6 ay 14 gün.
57) Hz. Ebu Bekir zamanında biraraya getirilen ayetler ve sureler Mushaf adını almıştı.
Bu Mushaf hangi Halife zamanıda çoğaltılmıştır?
Cevap: Hz. Osman
58) Hz.Ali(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 4 sene 8 ay 11 gün
59) Aşere-i Mübeşşere ne demektir ve kimlerdir?
Cevap: Peygamberimizin daha hayatta iken kendilerini cennetle müjdelediği
10 kişi olup şunlardır:
1-Hz.Ebu Bekir(r.a)
2-Hz.Ömer(r.a)
3-Hz.Osman(r.a)
4-Hz.Ali(r.a)
5-Hz.Talha(r.a)
6-Hz.Zübeyr(r.a)
7-Hz.Abdurrahman bin Avf(r.a)
8-Hz.Sa’d ibni Ebi Vakkas(r.a)
9-Hz.Said ibni Zeyd (r.a)
10-Hz.Ebu Ubeyde ibnül Cerrah(r.a)
60) Bir musibet bin nasihatten iyidir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir?
Cevap: Emre itaat etmek.

61) Ehli Beyt kimdir?
Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan
gelenlere denir.
62) İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap: Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.
63) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği
yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Cevap: Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.
64) Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.
65) Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap: İnsanlara ve cinlere gönderildiği için
66) Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah
(c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini,
ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap: Hicret.
67) İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Cevap: Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise
mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in
akrabası, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi.
68) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: ”Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin
Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin”
diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş
hangisidir?
Cevap: Mute Savaşı.
69) Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine
ulaşamayan kimdir?
Cevap: Süreka.
70) Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap: Tebuk savaşı.
71) Kâ’be’nin ziyarete gelen hacıların suyunu tedarik etmek, zemzem kuyusuna
bakmak, hacıları susuz bırakmamak vazifesinin ismi nedir?
Cevap: Sikaye

72) İslamiyetten önce Araplarında hürmet ettiği Haram aylarda yapılan
Peygamber Efendimizin çocukluğunda iştirak ettiği savaşın adı nedir?
Cevap: Ficar Harbi
73) İslamiyetten önce İbrahim a.s. yaydığı ama Arapların unuttukları tevhid
dininin adı nedir?
Cevap: Hanif Dini
74) İslamiyetin 5. yılında Recep ayında Peygamber Efendimizin emri ve izni ile
15 kişilik ilk muhacir kafilesi Nereye hicret etmişlerdir?
Cevap: Habeşistan’a
75) Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya
oradanda semâvâta ve ötesindeki bütün alemlere seyehat ettiği geceye ne ad
verilir?
Cevap: Mirac Gecesi
76) İki kişinin birbirlerine muhabbetlerini izhar için ellerini uzatarak el
sıkışmalarına ne denir?
Cevap: Musafâha
77) Peygamber Efendimizin “Onlar sizden daha yufka yüreklidirler”
buyurduğu, islamda ilk Musafâha’yı kimler yapmıştır?
Cevap: Yemenliler
78) Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye Miladi 622 yılının
Muharrem ayında Hicret etmiş, biz müslümanlarca tarih başlangıcı kabul
edilmiştir. Bu hadise hangi halife zamanında tarih başlangıcı olarak kabul
edilmiştir?
Cevap: Hz Ömer zamanında
79) İslam Tarihinin başlangıcından zamanımıza kadar, medrese, Kur’an
Kursu ve talebe yurdu gibi değişik adlarla gelen ilim ve irfan
müesseselerinin, ilim hizmetinin temelini ve menşeini teşkil eden ve bizzat
Peygamber Efendimiz’den ilim-irfan tahsilini gaye edinen müslümanlara ne
denir?
Cevap: Eshâb-ı Suffe
80) Peygamber Efendimiz Beni Seleme semtindeki mescidde öğle namazı
kılarken kâbe tarafına dönmesi Bakara suresinin 144. ayeti ile
vahyolunmuştur. Bu hadise Hicretin kaçıncı yılına rastlamaktadır?
Cevap: Hicretin 2. Yılı

81) Bedir Gazasına Katılan Fahr-i Kâinat’ın ordusu Kaç kişidir.?
Cevap: 313 Kişi
82) Peygamber Efendimiz’in amcası Hz Hamza Hangi gazada Şehitlerin
reisi olmuştur?
Cevap: Uhud Gazası
83) Beni Mustalik gazası dönüşünde Hz. Aişe r.anha’nın şerefli şahsına
iftira yapılması ve neticede Allhü Teâlâ’nın nur suresinin (11-20)
ayetlerinde temiz olduğunu şehadet ettiği hadiseye islam tarihinde ne ad
verilir?
Cevap: İfk Hadisesi
84) Hicretin 7. yılında Hayber fetholunmuştur. Hayberde gösterdiği
kahramanlık neticesinde Hazber Fatihi ünvanını alan sahabe kimdir?
Cevap: Hz. Ali r.a.
85) Müslümanlara zarar vermek, kafirlik etmek ve müminler arasına
tefrika sokmak amacı ile münafıkların yaptığı ve ayeti kerime ile zararı
sahip olup daha sonra Peygamber Efendimiz’in emri ile yıkılan mescidin adı
nedir?
Cevap: Mescid-i Dırar

12Eylül:
 &)mükemmel ya tam da bunu arıyodum Allah razı olsun

Tuğra:
Teşekkürler Hocam

hanse:
gerçekten güzel lazım olduğunda bulabilirim tşekkur ederiz

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek