Gönderen Konu: Diyanet, Kuran Kursu'nda yasağı kaldırdı  (Okunma sayısı 3286 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mücteba

  • Moderatör
  • popüler yazar
  • *****
  • İleti: 9228
  • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Diyanet, Kuran Kursu'nda yasağı kaldırdı
« : 17 Eylül 2011, 13:40:30 »

...

KUR'AN KURSLARINDA YAŞ SINIRINA YENİ DÜZENLEME-

Kanun Hükmünde Kararname ile 633 sayılı Kanunun ek 3'üncü maddesinde yer alan ''İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır. Kur'an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleriyle bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir'' maddesi yürürlükten kaldırıldı.

...

Haberin tamamı

Diyanet, Kuran Kursu'nda yasağı kaldırdı.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik öngören Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, Başkanlığın yurt dışı faaliyetlerinde verimliliği artırmak, uluslararası düzeyde yapılacak şura toplantılarını organize etmek, yurt dışı din hizmetleri bölgelerini grup ve sınıf esasına göre düzenlemek ve bu bölgelerde görevlendirileceklerin niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dini tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere 40 ''başkanlık müftüsü'' atanabilecek.  

Din hizmetleri din hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilmek üzere ''başkanlık vaizi'' kadrosu ihdas edildi.

Ayrıca, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli ve en az dört yıllık lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunları murakıplar atanabilecek.

Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım kadrolarından boş olanlara 657 sayılı Kanunun 86'ncı maddesi uyarınca yapılacak açıktan vekil atamalarında uygulanacak sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Yurt dışı din hizmetlerinin müşavirlik ve ataşeliklerle karşılanamadığı yerlerde din hizmetleri koordinatörlükleri kurulabilecek ve buralara din hizmetleri koordinatörü atanabilecek.

Din hizmetleri koordinatörlüklerinin kurulacağı yerler, bu kadroya atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların seçimi, görev süreleri, bunlara yapılacak ödemeler ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ilgili Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek. Yurt dışı aylığı ise herhangi bir vergiye tabi tutulamayacak.

-FAHRİ İMAM HATİP VE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE SÖZLEŞMELİ OLMA İMKANI-

Öte yandan Kanuna geçici maddeler de eklendi.

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi unvanlı bin kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da Başkanlıkça düzenlenecek.

Başkanlığa bağlı Kur'an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayıyla eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde müracaat edenlerden; Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam 5 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlarla 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilecekler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilirken, hizmet sürelerinin hesabında ise müracaat süresinin son günü esas alınacak.

İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenecek.

-KUR'AN KURSLARINDA YAŞ SINIRINA YENİ DÜZENLEME-

Kanun Hükmünde Kararname ile 633 sayılı Kanunun ek 3'üncü maddesinde yer alan ''İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır. Kur'an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleriyle bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir'' maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kanunun geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ''Boşalan murakıp kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır'' cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan değişikliğe göre, tarihi önemi olan camilerde görevlendirilmek üzere derecelerine göre 250 cami rehberi kadrosu da oluşturuldu.

AA


mazhar

  • Ziyaretçi
Ynt: Diyanet, Kuran Kursu'nda yasağı kaldırdı
« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2012, 09:37:47 »
Kur'an kursları yönetmeliği yeniden düzenlendi

Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişiler kendi isteğine, küçükler de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak yaz Kur'an kurslarına gidebilecek.
 


Yaz Kur'an kursları, Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde, mülki amirin onayıyla açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetim ve denetim esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmeliğe göre, Kur'an kurslarındaki kurs yöneticisi, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla; kurs yöneticisinin nitelikleri ile öğretici, nöbetçi öğretici ve diğer personelin görevleri, Başkanlığın internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

Kur'an kurslarında öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esas olacak. Bu ihtiyacın kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

Öğrencisi kalmayan kursların öğreticileri, ihtiyaç olan başka Kur'an kursları ile diğer din hizmetlerinde müftülükçe görevlendirilecek.

Öğreticilerin yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanmaları esas olacak. Ancak öğreticiler yaz Kur'an kurslarında da eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilecek. Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise müftünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanacak.

-Kur'an kursları nasıl açılacak?-

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenecek.

Kursların eğitim takvimi, öğretim programları ve illerin özellikleri dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenecek. Kur'an kurslarında ihtiyaca ve talebe bağlı olarak hafta sonu ve mesai saatleri dışında da eğitim yapılabilecek.

Kur'an kursları, il, ilçe, belde ve köylerde ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla eğitim-öğretime açılacak.

Kur'an kursları, öğrenci sayısı, verilecek eğitimin ve öğretimin niteliğiyle kullanılacak binanın fiziki koşulları gibi ölçütler dikkate alınarak A, B, C ve D grubu olarak tasnif edilecek.

Çeşitli nedenlerle Kur'an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlar için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayıyla Kur'an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilecek.

-Kurslarda dini içerikli etkinlikler düzenlenecek-

Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek faaliyetler, yönetmelikle şöyle düzenlendi:

''-Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,

-Tecvid, tashih-i huruf ve talim gibi Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumayı sağlayıcı bilgileri uygulamalı olarak öğretmek,

-İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek ve anlamlarını öğretmek,

-Hafızlık yaptırmak,

-Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını sağlamak,

-İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Hazreti Peygamberin hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek,

-Dini içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.''

-Kur'an eğitiminde ''e-eğitim'' de kullanılabilecek-

Yönetmeliğe göre, Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu; Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye, Hukuk Müşaviri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan bir üye, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı ve Program Geliştirme Daire Başkanından oluşacak.

Kurul çoğunlukla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik halinde kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılacak. Kurul kararları Başkan onayıyla yürürlüğe girecek.

Her yıl eylül ayında ve ayrıca Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Başkanlığın uygun göreceği tarihlerde toplanacak Kurul'un görevleri şöyle olacak:

''Taslak hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ve öğretici kılavuz kitaplarını incelemek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirme, değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yaygın din eğitiminde uygulanan programlara göre ders veya yardımcı ders kitapları ile materyal hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerce hazırlanan ders materyallerini inceleyerek bunların uygulanmasına karar vermek.''
Kur'an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak. Bu eğitimlerde Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları kullanılacak ve uygun görülen ders materyalleri de takip edilecek. Bu hizmetlerde e-eğitim de kullanılabilecek.

-Kurslara kayıtlar-

Kur'an kurslarına kayıtlar, uygulanan eğitim-öğretim programlarına göre Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

Kursa müracaatlar form dilekçeyle kabul edilecek. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izniyle kursa kaydedilebilecek. Ancak Türkiye'de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilecek.

Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esas olacak. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10'un, hafızlığa çalışanlar için 5'in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecek.

Ayrı bir eğitim metodu uygulanmak durumunda olunan engellilere yönelik oluşturulacak sınıflarda, sınıf mevcudu için aranan öğrenci sayıları dikkate alınmayacak.

Kurslarda, resmi bayramlarda eğitim-öğretime ara verilecek. Ancak hafızlık eğitimiyle ilgili çalışmalara, hafta sonu ve tatil günlerinde de devam edilebilecek.

-Hafızlık eğitimi, komisyonlar, sınavlar ve belge işlemleri-

Hafızlık eğitim süreçlerini takip etmek ve değerlendirmek üzere il ve ilçe müftülüklerinde hafızlık takip komisyonu kurulacak. Komisyon, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak. Komisyona müftü veya görevlendireceği personel başkanlık edecek.

Hafızlık eğitimi için öğrenci seçimi ve hafızlık eğitim süresi, Hafızlık Eğitim Programı esaslarına göre belirlenecek. Hafızlık tespit sınavı, Kur'an kurslarında veya kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayanların tespiti amacıyla başta Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri olmak üzere uygun görülen yerlerde ve tarihlerde Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak.

Hafızlık tespit sınavı komisyonları, ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak ve bunlar Başkanlıkça belirlenecek.

Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılacak, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecek. Sınava katılmayanlara kurs katılım belgesi verilecek.

Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şart olacak. Sınavda başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilecek.

-Yaz Kur'an Kursları-

Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayıyla yaz Kur'an kursları açılacak.

Bu kursların süresi 2 ayı ve haftada 5 günü geçmeyecek. Kursa müracaatlar form dilekçeyle olacak.

Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde veya arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli dini bilgileri öğretmek üzere ilgili müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayıyla camilerde Kur'an öğretimi kursları açılacak. Bu kurslar, eğitim-öğretime uygun fiziki şartları haiz camilerde, müştemilatında veya müftülükçe uygun görülen yerlerde açılabilecek. Kursa müracaat, form dilekçeyle kabul edilecek.

Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilecek. Gerektiğinde aranan şartları haiz olmaları kaydıyla kurum personeli veya kurum dışından vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.

Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında, din hizmetleri sınıfından nitelikleri Başkanlıkça belirlenen personel, öğretici olarak görevlendirilecek. Bu kurslarda görevlendirilenlere, öğrenci sayısı mevzuatında belirtilen rakama ulaşması halinde ders ücreti tahakkuk ettirilecek.

-Yurt ve pansiyonlara ilişkin düzenleme-

Kur'an eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla aranan şartları haiz olan yurt ve pansiyonlar açılacak. Bu yurt ve pansiyonlardan yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanacak.
Yurt ve pansiyonlar, yönetmelik çerçevesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri devam ettiği sürece hizmete açık bulundurulacak.

Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir, anne veya babası yurt dışında olanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek.

Yurt ve pansiyonların yönetimi ile diğer hizmetleri müftülüklerce yürütülecek. Öğrencilere yurt ve pansiyon yöneticisi tarafından ihtiyaç halinde izin verilebilecek.

Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü veya müftünün görevlendireceği personel tarafından yapılacak.

Yurt ve pansiyon binasında eğitim-öğretime devam edilmesinin öğrencilerin güvenliği için tehlike oluşturduğuna ilişkin teknik bilirkişi raporu bulunması halinde, yeni yurt ve pansiyon yapılmak üzere ancak kapatılabilecek.

Kapatılma işlemleri, pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla yapılacak.

-Kurslardaki yayınları Diyanet belirleyecek-

Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların bütçeleri, kursların öğrenci sayıları dikkate alınarak Başkanlıkça mali yıl itibarıyla düzenlenecek. Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların, yemek, temizlik, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet satın alınabilecek.

Kur'an eğitimi ve öğretimi kurslarında bulundurulacak yazılı ve görsel yayınların nitelik ve türleri Başkanlık internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.

Kurslarda kurs aile birliği oluşturulabilecek. Kurs aile birliği, dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimiyle koordineli yapacak.

Öte yandan, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Basın