DİNİ KATEGORİLER > İSLAM-GENEL

En çok ezberlenen aşrı şerifler..

(1/7) > >>

Miftahulkuluub:
Kur'an-ı Kerimimizin hepisini ezberleyen arkadaşlarımız aramızda vardır ama kahir ekseriyetimiz sadece bazı yerlerini ezberleriz.

Aslında hepimizin "sadece bazı yerleri"  aşağı yukarı aynıdır.

Bu açmış olduğumuz konu ile, herkesin kendi bildiği aşırları bizlerle paylaşması, bizlerde bu sayede aşrı şerif ezberleyeceğimiz zaman acaba nereyi ezberlesem  e52))  diye düşünmek yerine, sadakatimizdeki bu konu altındaki tavsiye aşırlara göz atıveririz.

Ama bunu bir kalıp halinde yapsak daha iyi olacağı kanaatindeyim.  O da şu şekilde. Her yazan arkadaşımız aşağıdaki formatta yazarsa bütünlük sağlamış olacağız inş.

Aşrın başlangıcı: tercihen arapça yazılması (Ya eyyühellezine emenü gu enfüseküm)

Aşrın ulaşım bilgisi: Sayfa ..., .... suresi....., . ayet ile ..... ayet arası

Uzunluğu: 7 satır

Diğer: Size kalmış. Ayette şurdan bahsediyor, cenazede okunur, mevlütte okunur, düğünde okunur vs.

hocaoğlu:
Aşrın başlangıcı: أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ...

Aşrın ulaşım bilgisi: sayfa 206, Tevbe sûresi, 126-129 Ayetleri arası...

Uzunluğu: 8 satır...

Ayetlerin Manası:
126 - Onlar (münafıklar) her yıl bir veya iki kere kendilerinin çeşitli belalara uğratıldıklarını görmüyorlar mı? Böyle iken yine de tevbe etmiyor ve ibret almıyorlar.

127 - Aleyhlerinde bir sûre indirilince, "Sizi birisi görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışır giderler. Allah onların kalblerini (imandan) çevirmiştir. Bu yüzden onlar anlayışsız bir kavimdirler.

128 - Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.

129 - Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın Rabbidir.

Ber-ceste:
Aşrın başlangıcı:   ...بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ        تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

Aşrın ulaşım bilgisi: Sayfa 395,396 Kasas sûresi, 83,88 Ayetler arası..

Uzunluğu: 10 satır...

Ayetlerin Manası:

83 - İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.

84 - Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.

85 - (Resulüm!) Kur'ân'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir."

86 - Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma!

87 - Allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu âyetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma!

88 - Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.

kenz:
Aşrın başlangıcı: وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً

Aşrın ulaşım bilgisi: Sayfa 145-146 En'an sûresi 142-144 Ayetler arası...

Uzunluğu: 11 satır...

Ayetlerin Manası:
Hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı). Kimi yük taşır, kiminin yününden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın (peşinden gitmeyin); çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

143 - Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki. De ki: "(Allah), iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin."

144 - Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: (Allah), "İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa, Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? (O'nun yanında mıydınız?). Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan, insanları saptırmak için, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz Allah, o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez"


Aşrın başlangıcı:   وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً

Aşrın ulaşım bilgisi: Sayfa 62 Al-İmran sûresi 103-108 Ayetler arası...

Uzunluğu: 12 satır...

Ayetlerin Manası:
103 - Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

104 - İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.

105 - Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

106 - O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (denecektir).

107 - Yüzleri ağaranlara gelince, (onlar) Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

108 - Bunlar Allah'ın, sana gerçek olarak okuyageldiğimiz, âyetleridir. Allah âlemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.

İsra:
Aşrın başlangıcı: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ

Aşrın ulaşım bilgisi:safya:545,Haşr suresi:20-24 ayetler

Uzunluğu:9,5 satır

sabah ve akşam namazlarından sonra okunması tavsiye edilir


ayetlerin meali


20. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, isteklerine erişenlerdir.
             
21. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

22.O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir.  O, esirgeyendir, bağışlayandır.

23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır Allah.

24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek