EDEBİYAT KÖŞESİ > EDEBİYAT

Hikmetli Beytler

(1/39) > >>

serhendi:
Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Mütevâzi olanı rahmet-i rahmân büyütür.

“Adaletle bulan halk içre şöhret
Unutulmaz ilâ yevmi’l-kıyamet.” (molla cami)

“Zulümkârlık dağıtır, berbat eder ülkeyi
Adâlet saadetle âbâd eder ülkeyi.” (Genceli Nizami)

“Halkı rencîde eden âlemde
Kendi rencîde olur son demde” (şeyhülislam Yahya Efendi)

Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya.
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya. (Erzurumlu İbrahim Hakkı)

"Mülk-ü dünya kimseye bâkî değil, akıbet berbad olur.
Ey Muhibbî, Şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz." (kanuni sultan süleyman)

serhendi:
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'DAN

Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola,
Var kıyas eyle ol ne şah ola.

Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser.

Olacak olsa gerek çar ü naçar,
Gerek kalbin gen tut, gerek dar.

Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz;
Ey saki, baş gitse ayak payidar olmaz.

Na-murad olma dila düştün ise bahr-i gama,
Hele emvac-ı felaket geçer inşaAllah.

Eğer dilden gelen elden geleydi,
Gedalar kalmayıp sultan olaydı.

Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,
Yeter imiş ana kasabın birisi.

Yar odur ki bun deminde yar ola,
Şadlıkta her kim olur yar ola.

Kanadı bitse bir marın, sanır hayra delalettir,
Veli bilmez anı, ol kim zevaline işarettir.

Ne denlü çoğ olursa ördek ü kaz,
Yeter imiş ana bir şahin-i baz.

Sakın sanma ki hayın berhudar olur,
Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur.

Kişi nam ile işler bir işi,
Namsız bir pula değmezmiş kişi.

Ey birader, pekçe sakla rızkını etme telef,
Düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek.

serhendi:
Revâdır gerçi öldürmek yılanı,
Derviş isen incitme canı.   (Mârifetnâme’den)

Mert olan kizbe tenezzül etmez,
Zillet-i kizbe tahammül etmez.  (Nâbi)

Gör zâhidi kim sâhib-i irşad olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der. (Bağdatlı Ruhi)

serhendi:
Gezdim Haleb'i Şam'ı eyledim ilmi taleb,
Meğer ilim gerideymiş, illâ edep illâ edep.

Edep bir tac imiş nûru Hüdâ'dan
Giy o tacı emin ol her beladân

yesil-TUNA:
YAVUZ SULTAN SELİM HAN'DAN

Hakir düştüyse millet, şanına noksan gelir sanma,
Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadrü kıymeten.

Felek her türlü esbab-ı cefasını toplasın gelsin,
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.

Ne gam, pür-ateş-i hevl olsa da kavgayı hürriyet,
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten

Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek