Gönderen Konu: Hikmetli Beytler  (Okunma sayısı 142929 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
yükselmek isteyenler
« Yanıtla #165 : 04 Kasım 2009, 15:43:16 »
Mikdâr-ı meşâkka göredir,kesb-i me’âli
Terk etmelidir hâbı heveskâr-ı te’âli

Muallim naci


Yani:
Yüce şeyleri elde etmek katlanılan sıkıntılara göredir.
Nitekim yükselmek isteyenler,uykuyu bile terk etmelidirler


Çevrimdışı tercüman

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 489
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #166 : 04 Kasım 2009, 17:24:26 »
Muallim Naci'den güzel bir beyit. İhvan yedikıta ekim sayısı, berceste başlığında geçmiyor mu bu? (Sahife 29)
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2009, 18:22:10 Gönderen: mystic »
All I know is that I know nothing.
Tüm bildiğim hiçbir şey bilmediğim.
-Sokrates-

Çevrimdışı tunike

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 307
 • bir tebessüm bile sadakadır
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #167 : 04 Kasım 2009, 20:48:33 »
 hepinize &) &) &)
öyle itaatkar bir kul ol ki,dışardan görenler deli desinler.çünkü deli olmadan,veli olunmaz!

Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #168 : 06 Kasım 2009, 10:01:07 »
Muallim Naci'den güzel bir beyit. İhvan yedikıta ekim sayısı, berceste başlığında geçmiyor mu bu? (Sahife 29)
.YEDİKITADA geçer..

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #169 : 18 Aralık 2009, 05:14:32 »
Cihanda âdem olan bî gam olmaz
Anınçün bî gam olan âdem olamaz

Necâti

[Alemde insan olan dertsiz olmaz.
Onun için, dertsiz olan zaten "insan" olamaz.]

Çevrimdışı insirah

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1090
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #170 : 26 Aralık 2009, 06:59:49 »
Dileğini karşılamak için başvurduğun bir kapı yüzüne kapanınca,
onu bırak yüzüne açılacak başka bir kapıya başvur  (emevilerden beyit)
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2009, 16:48:37 Gönderen: insirah »
Hayat başladığı noktaya, bittiğinde geri döner! Hayatta her şey noktayla başlar, noktayla biter... Sümeyra Denizli

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #171 : 12 Ocak 2010, 02:02:55 »
Allâha tevekkül edenin yâveri Hâk'tır,
Nâşâd gönül bir gün olup şâd olacaktır.(Ziya Paşa)

Allâh'a tevekkül edenin yardımcısı Allâh'dır.
Her hüzünlü gönül bir gün yien sevinecektir.

Çevrimdışı insirah

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1090
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #172 : 12 Ocak 2010, 23:35:29 »
Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.
                                                                      Nabi
Hayat başladığı noktaya, bittiğinde geri döner! Hayatta her şey noktayla başlar, noktayla biter... Sümeyra Denizli

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #173 : 29 Ocak 2010, 05:41:16 »

Her münkir-i keyfiyet erbâb-ı harabât.
Öz aklı ile Hakk'ı diler him bula heyhat!

(Rûhî)

 Mâneviyat erbâbının hâl ve keyfiyetini inkâr edenler kendi aklı ile Hakk'ı bulmak ister ammâ, heyhât (bulamayacaktır.)


Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #174 : 13 Mayıs 2010, 01:41:00 »
" Uyandır çeşm-i cânı hâb-ı gafletten seher hîz ol

Çemen bülbülleriyle  subh-dem zikreyle Mevlâyı "

Bâkî

(Seher vakti kalk da can gözünü gaflet uykusundan uyandır , Çemendeki bülbüllerle Mevla'yı zikreyle)

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #175 : 07 Temmuz 2010, 04:45:54 »
“Gönül Allah’ın evidir, onu Allah’tan gayrı her şeyden temizle ki, Rahman gecelerde o saraya nüzûl etsin; İlâhî varidatın kalbe sağanak sağanak yağsın.”

(Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.)

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #176 : 02 Ekim 2010, 03:17:02 »
Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.

( Nevadir-ul Âsar)

Çevrimdışı rahle

 • okur
 • *
 • İleti: 95
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #177 : 02 Ekim 2010, 04:11:53 »
Ne güzel söylemişler, paylaşımlar için Allah razı olsun.

Çevrimdışı redcrane19

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 3
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #178 : 14 Temmuz 2011, 05:52:49 »
Merhaba
YAVUZ SULTAN SELİM HAN'DAN diye verilen aşağıdaki mısralar Yavuz Sultan Selim'in değil, Namık Kemâl'indir.  Meşhur "Hürriyet Kasidesi"nden alınmıştır.


Hakir düştüyse millet, şanına noksan gelir sanma,
Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadrü kıymeten.

Felek her türlü esbab-ı cefasını toplasın gelsin,
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.

Ne gam, pür-ateş-i hevl olsa da kavgayı hürriyet,
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten

Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun.

Eserin tamamı şöyledir:


HÜRRİYET KASİDESİ

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7491
Ynt: Hikmetli Beytler
« Yanıtla #179 : 18 Eylül 2011, 03:56:37 »
Gönül yan, senin yanışın nice işler halleder,
Gece yarısı bir dua nice yüz belayı defeder.

Hafız-ı Şirazi