SADAKAT MEDRESESİ > METİNLER MÜZAKERELERİ

İlmi Mantık Sualleri

(1/1)

Fatihan:
1. Makale

1-Kitabın musannıfı, umumi taksimatı?

2-İlim kaç kısımdır, kısımlarını tarifleriyle beraber yazınız?

3-Bedihi, nazari, devir, teselsül, hüküm, fikir tarifleri?

4-Mantığın tarifi, mevzuu, gayesi kısaca?

5-Her bir ilmin mevzuu ne demektir?

6-Tarafları itibariyle (mevzuu itibariyle) ilm-i mantığın kısımları?

7-Delaleti selaseyi misalleriyle izah ediniz?

8-Delalet-i Selasenin şartları, Luzum-u Zihnî, Luzumu haricinin tarifleri

9-Müfret ve Mürekkep nedir?

10-Elfaz-ı Müteradife ve Mübayene neye denir?

11-Müfret ve Mürekkebin kısımlarının yapınız

12-Cüz’î, küllînin tarifleri

13-Külliyat-ı Hams’in tarifleri ve birer misali?

14-Cins-i Karib, Cins-i Baıd nedir

15-Fasl-ı Karib, Fasl-ı Baıd nedir?

16-Arazın taksimatı

17-Küllî fertleri (hariçte mevcudiyeti) itibariyle taksimatı

18-Niseb-i Erbaayı izah edip, bir misal veriniz

19-Cüziyy-i İzafi ve Nev’i izafi nedir.

20-Meratib-i Ecnas-ı misalleriyle izah ediniz, Cinsül Ecnas hangisidir

21-Meratib-i Enva’ misalleriyle izah ediniz, Nev’ul Enva hangisidir.

22-Tarifin tarifi yapınız.

23-Tarifde aranan şartlar

24-Tarifin kısımları ve nelerden mürekkep olduğunu söyleyiniz.

2. Makale

25-Kazıyyenin tarifi ve aksamı evvliyyesi

26-Hamliye, şartıye tarifleri

27-Muttasıle, Munfasıle tarifleri

28-Hamliyenin cüzleri, rabıta (cüzleri itibariyle) nisbet itibariyle kısımları beyan ediniz.

29-Mevzu itibariyle kısımları

30-Mahsurat-ı Erbaa ve surları

31-Kazıyye-i Madule, Muhassale ve Basıtayı izah ediniz

32-Udul ve tahsil itibariyle kazıye-i hamliyyenin kısımları

33-Kazıyenin mücibe ve salibe olmasında itibar neyedir.

34-Hamliye ve şartıylelerde külliyet ve cüziyyet neye göredir.

35-Muttasıle-i Luzumiyye ve İttifakıyyenin tarifleri

36-Munfasıle-i Inadiyye ve İttifakıyyenin tarifleri

37-Tenakuzun tarifi

38-Tenakuzun tahakkukunun şarları

39-Mahsurat-ı Erbaanın nakızları

40-Aks-i Müstevinin tarifi

41-Mahsurat-ı Arbaanın akisleri

42-Aks-i Nakızın tarifi

3. Makale

43-Kıyasın tarifi

44-Kıyasın kısımlarının izahı

45-Hadd-i Esgar, Ekber, Evsat, Mukaddime, Suğra, Kübra, darb neye denir.

46-Şekilin tarifi ve eşkali erbaayı sayınız.

47-Şekl-i Evvelin şartı ve netice veren darpları

48-Kıyas-ı istisnainin şartlarını

49-Kıyas-ı İstisnaide şartıyye Muttasıle olursa neticeye nasıl gidilir.

50-Kıyas-ı İstisnaide şartıyye Munfasıle olursa neticeye nasıl gidilir.

51-Levahıkı kıyas ve tarifleri

52-Yakınıyyat ve gayr-ı yakıniyyatı sayınız

53-Sanat-i Hamsi sayınız ve nelerden mürekkep olduklarını söyleyiniz. (Bihasebil Madde kıyas)

sekkaki:
 Eynel ecvibe  :soruisareti:

ilqar:
mantıkı  gucluolanın ılmı vehılmı guclu olur

semsemayil:
birde cavapları ola imiş  :)

Eymen:

--- Alıntı yapılan: semsemayil - 29 Nisan 2013, 01:34:42 ---birde cavapları ola imiş  :)

--- Alıntı sonu ---
Cevaplarda sizden ola gardaş

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek