"Bâyezid-i Bestami Hz. lerinin rahiplerle münazarası!!!" başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.