"USDER ve Bir Hadîs-i Şerif Bir Hadîs-i Kudsî (Uluslararası Süleymaniye Derneği)" başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.