" DİN ve ahlak kitaplarına ALEVİLİK girecek" başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.