"Akide İnanç İtikat Kelam Akâid Bilinci Sohbetleri Ebubekir Sifil Hoca" başlıklı konuyu bir arkadaşa gönder.