Sadakat İslami Forumları

SADAKAT MEDRESESİ => İLMİ NAHİV MÜZAKERELERİ => Konuyu başlatan: sekkaki - 20 Şubat 2008, 15:03:09

Başlık: Terkib çözelim
Gönderen: sekkaki - 20 Şubat 2008, 15:03:09
لا حول ولا قوة 
Terkibi nedir?
Biraz kitap karıştırın. a18))
Nahiv de  terkib çözmeden olmaz, rüyamda sadakata terkip bölümü aç dediler...  :dill
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: elfida - 20 Şubat 2008, 19:23:48
la ala sebilil atıf tekrar edipher birerlerini müfred nekre takip etmiştir ve lanın isminde 5 vecih caizdir.
1)la havle vela guvvete=her ikisi yani havle ve kuvvete cinsi nefi için olan lanın ismi olmakla fetha üzerine mebnidir.
2)la havlün vela kuvvetün="ebiğayrillahi havlün ve kuvvetün" sualine mutabık olması için merfudur.
3)la havle vela kuvveten=havle cinsi nefi için olan lanın ismi olmakla fetha üzerine mebni, kuvveten lanın mahalli karibine hamlen mensupdur.
4)la havle vela kuvvetün=havle cinsi nefi için olan lanın ismi olmakla fetha üzerine mebni,kuvvetün lanın mahalli beidine hamlen merfudur.
5)la havlün vela kuvvete=havlün leyseye müşabih olan lanın ismi olmakla merfu, kuvvete cinsi nefi için olan lanın ismi olmakla fetha üzerine mebnidir...
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: elfida - 20 Şubat 2008, 19:26:26
ma yümkinü en yüzkera fi amelihi kaidetün külliyyetün mevzuuha gayru mahsurin... (amili kıyasinin tarifi) terkibini çözelim..
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: Müsenna - 21 Şubat 2008, 00:06:00
Sekkakinin açtığı başlık güzel olmuş teşekkür ediyoruz:)) lakin uzun terkipler çözme zevkini azaltacağını düşünüyorum.Onun için kısa terkipler verelim.

Ma, ismi mevsul mahallen merfu
Yümkinü, sılası
En,masdariyye
Yüzkera ,meçhul fiil muzaridir en ile mensubdur.
Fi amelihi, yüzkera fiiilinin zarfıdır.
Kaidetün,naibu faildir.
Külliyyetün kaidetünden sıfattır.
Mevzuuha mübtedadır.
Gayru,mübtedanın haberidir.
Mahsurin muzafı ileyhdir.

Eksikler olabilir.


تهادَوْ تَحابُّون
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: müteallim - 21 Şubat 2008, 00:34:37
ما يمكن ان يذكر في عمله قاءدة كلية موضوعها غير محصور ولا يضر صيغته سماءية

mevzuu hududsuz olan kaidei külliyye amelinde zikri mümkün olan amildir ,amili kiyasi kelime yani sigasinin semai olmasi amel etmesine zarar vermez.
Ma=ismi mevsul.
yümkinü en yüzkere cümlesi silasidir.
en= masdariyye icin
Yümkinü=fiilimuzari mechül
Fi amelihi =mef´ulü fih car mecrur naibi fail.
gaidetün külliyyetün=Yümkinü olan fiili muzarinin faili.
Mevzuuha=mübteda
Gayre mahsurun=haber
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: Mahi - 21 Şubat 2008, 00:48:37
Mahsurin muzafı ileh olmakla cer okunması lazım değilmi?
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: reis-de-aglar - 26 Mart 2008, 22:33:12
hocam terkibin türkçedeki cümlenin öğeleriyle karşılaştırablir misiniz.ki yeniler daha mantıklı ve kolay öğrensin..
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: gültanem - 08 Temmuz 2008, 17:30:30
s.a arkadaslar bana zahmet olmazsa amili simaideki tagriflerin terkiplerini cözermisiniz...
cok memnun olurum...


vesselam
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: civan - 20 Eylül 2008, 23:34:47
ma ısmı mevsul yumkınu sılasıdır.Yumkınu fııl en yuzkera masdar te'vılı ıle cumle olmus ve cumlesıyle yumkınu ıcın naıbı faıl vakı olmakla cumle lafzen mebnı mahallem faıl olmakla merfudur.Yuzkera fııl kaıdetun faıl fıamelıhı mefulu fıhdır meful zamıre muttasıl faıl gayrı muttasıl mefulun takdımı cazıdır.Kullıyyetun sıfat gaıdetun mevsufudur.mevzuuha mubteda gayru mahzurın haberdır mubtedanın sartı magrıfe olmaktır ızafet ıle magrıfe olmus sart mevcuttur.
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: güldeste18 - 01 Kasım 2008, 23:15:31
müsenna kardeşim ben ma nın mahallen merfu olmasını anlayamadım
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: kutup yıldızı - 02 Kasım 2008, 01:06:34
kardeşler, ben ise hiçbir şey anlayamadım. iştirak etmek bir yana,  kısa ve öz bir şekilde terkib çözmeyi izah edebilirmisiniz hazır denk gelmişken..
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: mukaddes - 12 Aralık 2008, 00:32:45
Allah razı olsun derslerde anlamıyoruz burda pekıstırıyoruz :)
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: Müsenna - 19 Aralık 2008, 17:21:48
müsenna kardeşim ben ma nın mahallen merfu olmasını anlayamadım

Amili kıyasiye râci hüve zamiri mübteda "ma" haberi olmakla mahallen merfudur.
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: unbeaten89 - 08 Şubat 2009, 13:25:09

تهادَوْ تَحابُّون

تهادَوْ تَحابُّون

تهادَوْ
basrıyyun indinde emr bi gayril lam olum igrabdan mahalli olmamakla
mebni-i asldandır
ayrıca amıl-i gıyasi nin 1. si mutlak filldir
teheedev deki vav mamul-u merfunun 1. si amil olup mebni-i arızı lazımdan zamır olmakla mahallen merfudur.

 تَحابُّون

amili mahzuf in-i cezmyyedir zira emirden sonra in gizlenir
mamul-u mezcumden olub ahirine cemi-i muennes nunu nun gayrı zamıri merfuu bitismekle haleti cezmı nun un hazfiyledir

ve asli tetehaabbuune dir cemi-i muzekker muhatab tefe`'ul vetefeeul bablarinda 2 te ictimaa ettigi zaman meftuh olareak birini hazf caizdir

(Hediyeleşiniz ki birbrinizi sevesiniz)لقد  تقطع بىنكم

LEGAD TEGADDA A BEYNEKÜM HADİ BAKALIM HANGİ YİĞİT CEVAP VERCEK (TAFSİL-İ TERKİB LUTFEN)
HER TURLU SORULANIZI OZEL OLARAK SORABİLİRSİNİZ :
 
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: sekkaki - 13 Şubat 2009, 19:25:53
TAfaddal ya unbeaten89   

لقد  تقطع بىنكم
legad:lam ve gat tekit harfleri,tekatta'a:fiil,beyneküm:mef'ulu fih,beyne muzaf,küm muzafıileyh.

Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: simavi - 21 Şubat 2009, 22:04:29
Zarfı Müstegar ve Zarfı Müstegarın terkipteki durumundan bahsedelim biraz...
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: unbeaten89 - 22 Şubat 2009, 10:12:56
لقد  تقطع بىنكم

ya sekkaki hepsini saydin ama en önemli şeyi unuttun. biliyorsiun cumle-i fiiliyye fiil-fail olmadan tamam olmaz. peki fail hangisi?
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: elooo - 09 Mart 2009, 18:44:57
tahtinda hüve faili degilmi.. filin kendisinin igrapdan mahalii yoktur 2 mevzinin gayrida fiili mazi olmakla. Cümlesininde yoktur ibtidada vaki olmakla..

bunun manasi noluyor elbette tahkik sizin araniz kesiktir?

arapca karakterleri nerden yazabilirim bilmiyorum :S

Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 17 Mart 2009, 14:57:08
لقد تقطع بينكم
(Ibare sadece bu kadarsa.siyaq ve sibaq göz önüne alinmadan)
Lam harfi mahzuf bir kaseme delalet etmektedir.Yani kasemin cevabinda gelen lam´dir
Qad tahkik edati
Taqattaa fiil
baynaküm taqattaa filinin faili.ayriyeten bayna muzaaf küm muzafin ileyhdir.
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: unbeaten89 - 17 Mart 2009, 16:05:03
failsew neden mecrur?
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 17 Mart 2009, 20:03:50
mecrur degil, mansubtur.bayna burda arasinda anlaminda zarf degilde araniz anlaminda isim olarak kullanilmistir.bu arada beyneküm lafzi bazii kiraatlarda merfu okunmustur fail oldugunda dolayi.enam süresi ayet 94
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 21 Mart 2009, 21:57:00
terkib isi noldu.soru yok cevap yok....
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: unbeaten89 - 28 Mart 2009, 17:29:32
hayır kardes  burada beyne zarfiyyet-i lazım olan kelimelerden oldugu içün lafzan mensub fail oldugu ıiçinda mahllen  merfudur mola cami de geçer  &))
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: ihya - 28 Mart 2009, 19:29:06
arkadaşlar kafiyeden terkipçözebilirmiyisiniz.
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: tatlum - 29 Mart 2009, 12:50:24
haza metnü kafiyete  elkelimetü lafzün vüzia limanen müfredin
 haza=mübteda olmakla m .merfu 3. mahallen merfu
 metnü kafiyete=haber olmakla m.merfu 4. lafzen merfu
 metnü=muzaaf a.kıyasinin 7.
 kafiyete=m.ileyh lafzen mecrurdur gayrı munsarıf olmakla h. cerri fetha ile gelmiştir(bir alamiyet birde lafzen teü tenis)
 elkelimetü=mübteda m. merfu 3. lafzen merfu
 lafzün=haber m.merfu 4. lafzen merfu (burada mübteda ve haber mutabakat etmemiş)
 vüzia=lfzünden sıfat vaki olmuştur mahallen merfudur f.mazi olmakla fetha üzerine mebnidir
 limanen=mefulu bih gayrı sarih olmakla m.mensub 2. mahallen mensub lafzen h. cerin ismi olmakla mecrur  lam harfi cer manen mecruru
 müfredin=(ya)manenden sıfat vaki olup cer okunur (müfred manaya vazi olunan lafız diye toplanır) veya lafızdan sıfat vaki olup rafi okunur(manaya vazi olunan müfred lafızdır diye toplanır) 
 ( DAha çözmek isterdim ama kitabım yanımda yok burdan ibare okumuştum artık ezberledim) :)
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 31 Mart 2009, 15:38:00
bayna kelimesi zarfi mutasarriftir.yani her zaman zarf olarak degilde bazen de isim olarak kullanilabilir. bkz: Mucem al-wafi fi edewat an-nahwi al-arabi sayfa 118,   bkz: irab al-kuran,muhyiddin dervis, cild 2 sayfa 413
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 21 Nisan 2009, 21:06:13
ما إن فتح الباب حتي دخل زيد الغرفة (ma in futiha l-babu hatta dahala zaydun ila l-gurfeti) kapi acilir acilmaz zeyd odaya girdi.
bu ibarenin irabi nedir?
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: unbeaten89 - 24 Nisan 2009, 18:26:17
 g2))
sen bi solesen :)
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 24 Nisan 2009, 19:57:19
unbeaten89 bende bulamadim.Baktigim kitaplarda bulamadim.Hasan Akdagin Arapcada edatlar Kitabinda ما (Ma) bahsinde gecmekte.Orada ise sadece anlami verilmekte.Cözümüm yok daha.cevap bulursam haberin olur merak etme:)
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: müteallim - 24 Nisan 2009, 23:01:15
ما إن فتح الباب حتي دخل زيد الغرفة (ma in futiha l-babu hatta dahala zaydun ila l-gurfeti) kapi acilir acilmaz zeyd odaya girdi.
bu ibarenin irabi nedir?

(ma)ismi mevsul desek silasi ve aidi lazim.harfi nefi desek  in kelimesinin zaid olmasi gerekir.o zaman manasi kapi acildigi zaman zeyd iceri girdi manasi olur.in cezm edici olur.iki fiiili cezm eder amma hatta kelimesi ibtidai olsa in fiilsiz kalir sebebiyye olsa manasi sizin dediginiz gibi olmaz.neyse karisik bir ibare nereden alindi bilmem.

ulemai nahiv biraz kafa yorsunlar bakalim ne cikacak
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: ihya - 26 Nisan 2009, 23:33:40
müteallim.tahzirin  terkibini çözermisin
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 28 Nisan 2009, 14:59:45
ما إن فتح الباب حتي دخل زيد الغرفة (ma in futiha l-babu hatta dahala zaydun ila l-gurfeti)
Ibarenin irabi: ما ma-i nafiye إن  in zaide, فتح mechul fiil, الباب naib-i fail, حتي hattay-i ibtidaiyye (burada  حتى nin harfi cerr ve atif harfi olmasi veya حتى dan sonra muzmer bir  EN ile fiilin mensub olmasi caiz degildir.harf-i cerr olamamsinin sebebi sadece zahir isimleri cerr edebilmesi- حتى dan sonra fiil bulunmakta-, atifa olamamasinin sebebi ise sadece müfredi müfred üzrine atfedebilmesi, kendisinden sonra muzmer bir EN ile fiilin mansub olabilmesi icin ise hattadan sonraki fiilin lafzan ve manen fiil-i muzari olmasinin gerekliligidir. دخل fiil, زيد faiil, الغرفة meful-u fih dir. دخل نزل سكن bu üc fiilden sonra في harf-cerri istimal-i kesretten dolayi hazfedilmistir.
burada حتى ile ilgili olarak sunlari söleyebiliriz: cerr harfi, atif harfi veya ibtidaiye edati olsun حتى gaye ifadesi tasir.Yani kendisinden sonraki kisim öncesinin gayesi, hedefi ve sonucudur.
 Ibarenin irabi icin bulabildigim irab sekli bu sekilde.Baska türlü irab yapilabilir mi? Alternatif cevaplari bekliyorum!
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: fthclk - 04 Mayıs 2009, 15:16:10
bi hafata oldu yazali hala degerlendirme yok!!!
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: müteallim - 04 Mayıs 2009, 23:26:02
müteallim.tahzirin  terkibini çözermisin


tahzirden magsadiniz tahzirin tarifimi acaba.
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: ihya - 22 Mayıs 2009, 10:31:05
evet tağrifini çözermisiniz
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: yku20 - 22 Mart 2012, 20:15:15
bu konu çok güzelmiş
keşke devam etse..biz de istifade etsek
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: his_can - 17 Mayıs 2012, 10:24:09
iz kelimesinin dahil olduğu cümlenin terkibini ve irabdan mahalli varmı merak eden sölesin
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: iKRa06 - 10 Kasım 2012, 14:16:57
orda yümkinüye meçhul fiil demişsiniz lakın yümkinü ifal babından f.müzari emkene yümkinü malum fiil yani.daha sonra gayru mübteda mahsurun haber mübteda haberden mürekkep c.ismiyyedir. gayru mahsurin cümle olmakla kaidetun için sıfat vaki olmuş ve sıfatta cümle olmakla 5 yerde mutabakat eder (tagrif-tenkir-nasıp-cer-fari)
Başlık: Ynt: Terkib çözelim
Gönderen: hizmet_ugruna - 23 Nisan 2013, 18:50:45
Emalide 5.beytin terkibinde zorlaniyorum cözebilen varmi acaba? s1))

صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال