Sadakat İslami Forumları

DİNİ KATEGORİLER => İSLAMİ SORULARINIZ VE CEVAPLARI => Konuyu başlatan: Tesniye - 25 Ekim 2008, 01:26:04

Başlık: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Tesniye - 25 Ekim 2008, 01:26:04
Yıllardan beridir klasik tartışması olur.

Veleddallin mi?

Velezzallin mi?

Kimileri derki dallin dendiği takdirde namaz kabul olmaz. Hatta öyle imamların arkasında namaz kılmayın, kılarsanız tekrarlayın vb.

Kimisi de der ki; kardeşim zad harfini çıkaramayanlar mecburen bu şekilde tı olarak veleddallin şeklinde okuyacaklardır.

Bunun hadisi şerif ya da ekabirin sözleri ile net  olarak adını koymaya ne dersiniz ?


Zamanında talebenin birisine hocası veleddallin olarak öğretmiş.
Daha sonra diğer hocası da velezzallin olarak öğretmiş.


Olacakya bir gün bu iki hocasına imamlık yapması nasip olmuş. Velezzallin dese bir mesele, veleddallin dese bir mesele.
En sonunda ikisini de razı edecek formülü bulmuş.

Veledda-za-llin  :hihi
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: ankebut-57 - 25 Ekim 2008, 08:53:36ض : Dil kenarı ile üst azı dişlerden çıkarılır. Dilin sol veya sağ kenarı, dengindeki üst azı dişlere hafifçe değdirilir. Dil kökü ve ortası üst damağa doğru yükselir. Dilin ucu ön dişlere değmez. Kalın ve yumuşak bir harftir.

Bu harfe “” sesi vermek yanlıştır. Mesela Fatiha’nın sonundaki “mağdûbi, vele’d-dâllîn” şeklinde okumak hatalıdır. Dikkat edilirse bu şekilde bir okuyuş ile, harfe şiddet sıfatı verilmekte ve bu harfte bulunması gereken rihvet ve istitâle sıfatları kaybolmaktadır. Oysa bu harfte şiddet sıfatı yoktur; harfi sakin halde telaffuz ederken, sesin ve nefesin akması demek olan rihvet (yumuşaklık) sıfatı vardır. Eğer bu harfi cezimli olarak ( أضْ ) okurken, ses ve nefes akmıyor, tıkanıyorsa harf yanlış telaffuz ediliyor demektir.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Lika - 25 Ekim 2008, 09:54:39
Halil Günenç hocanın büyük şafii ilmihalinde Fatiha Sûresi'nin kabul olması şartlarında dad harfine dikkat çekerek şöyle yazmış:

Bir harfi başka bir harf ile değiştirmemesi.Mesela bir kimse "dad" harfini "za" harfine çevirerek okursa kıraatı sahih değildir.Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hem nazmını hem namasını değiştirmiş olur. "dallin"kelimesi dalalete sapanlar manasını ifade ediyorsa "zallin" kelimesi devam edenler manasını ifade ediyor.

Fakat "ka" ile "ke" arasında bir uslup ile okursa (Arapların nütkettikleri gibi) Fatiha'ya halel vermez


Kâbe imamının nasıl okuduğunu şu linkten dinleyebilirsiniz.


http://video.google.com/videoplay?docid=-7377968415468115543&ei=fLICSf3fOILi2gKZx-kF&q=kabe+imam%C4%B1+fatiha+suresi

..

http://www.diyanettireegitim.gov.tr/default.asp?cat=sure_dua

bu linkte de Fatiha Sûresinin okunuşu şu şekilde geçmektedir.Okunuşu:
* Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
* El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
* Er'Rahmânir-Rahiym.
* Mâliki Yevmiddiyn
* Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
* İhdinassırâtal-müstekıym
* Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim
* Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin.


..

Merhum Abdulbasit Muhammed Abdussamed'in -Fatiha Suresi'ni okuyuşunu dinlemek için:


http://video.google.com/videoplay?docid=-3387020529172654900&ei=NbMCSYzwNpKw2QLZnKQN&q=abdulsamed+fatiha

Ayrıca Ahmet El Acemi de Fatiha suresinde "dallin" şeklinde okumaktadır.

..

Kısa bir not:

Dikkatimizi çektimi bilmem ama Ramazan ve Ramadan arasındaki farkı da hiç düşündük mü?

..

Geçen gün Arapça'yı öğreten bir kitabı inceliyorduk.ض harfinin latin harfe tercümesi "dad" şeklinde idi.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Miftahulkuluub - 25 Ekim 2008, 10:26:36
Orjinal ve mühim bir mevzu. Paylaşımlarınız için teşekkür ederiz.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Fatihan - 25 Ekim 2008, 11:23:38
Bu konu daha önce de ele alınmıştı.
http://www.sadakat.net/forum/talim-ve-tecvid-ilimleri/mahrec-t10663.0.html


Ama ben Hâlâ anlayamadım Şafi fıkhına göre tam olarak dad değiştirilmeden mi okunması gerekiyor?
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: İsra - 25 Ekim 2008, 21:16:58
Aslında sadece şafiilerde değil araplarda dad diye okur hiç bir şeklide zallin diye okumazlar çünkü kelime manası değişiyor.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Fatihan - 25 Ekim 2008, 21:29:26
elbeteki tam za diye harf çıkarılırsa mana bozulur.Bunun bir inceliği var ne "da" ne de tam "za" denilmiyor ikisinin ortasında birşey yani bunu yazıyla ifade edebilmek pek mümkün değil.Bir çok hafız ve hocaefendi de talebelerine bu inceliği öğretir.Hatta Konya'da meşhur Kurra Hafız vardır ki çok büyük hafızlar talebeler yetiştirmiştir.Hasan Hüseyin Varol'du sanırım ismi. ders aldığımız bir hocamız da kendisinin talebesiydi ve o şekilde öğretmişti bize...
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: İsra - 25 Ekim 2008, 21:43:13
Alıntı
Bunun bir inceliği var ne "da" ne de tam "za" denilmiyor ikisinin ortasında birşey yani bunu yazıyla ifade edebilmek pek mümkün değil.Bir çok hafız ve hocaefendi de talebelerine bu inceliği öğretir.

Tarifi bu şekilde diyorsunuz ama okuyan bir çok kişi hatta bazı hocalar zallin diye okuyor.Bir çoğu tarif ettiğiniz şeklide okumuyor.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: muhibban - 25 Ekim 2008, 22:27:52
Bu mahreci yapamayanların tam dad olarak okuması gerek yoksa za ile okumak manayı değişik ediyor.

Bir de aslında soru burda daraltılmış sadece Fatiha Suresindeki kısım üzerinde durulmuş oysaki dad harfi Kuranı Kerimde bir sürü yerde var değil mi onun için yapabilenler her yerde aynı şekilde okumalı.

Birilerinin bu mahreci yapamayarak -zallin- diye de okuması başka birilerini bu doğru olan okuyuş şeklini öğrenmeden alıkoymamalı.saygılar
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: unbeaten89 - 15 Aralık 2008, 16:29:56
fatıhan adlı uyemize katılıyorum. ben şu an adana da okuyorum tekamulaltı. ve bizim kıraet hocamızda da dad harfi ile alakali h.huseyin varol hocanın çeşitli kitablardan yapdigi tetkik mevcuddur ve zad diye okunması hakkında görüş birligine varılmistır. ve zelletul garii(namazda yanliş okunması halinde ) çogu insanın bunu tilavet ederken zorlandigi için namazda yanliş okunması namazı ifsad etmez. diye fetva verilmişdir. bilgilerinize ... nasib olursa o malumatida yollayacagim inş. ve zaten latinceye tam olarak çevrilemez ayn harfi gibi.
sesi için arı toplulugunun çıkardigi ses diye tabir yapilmıştiır.ve bu harfi en iyi çıkaran da hz. Ömer efendimizdir.(dilini 2 tarafa dokundurarak okurmuş)
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Lika - 15 Aralık 2008, 21:30:58
Bu da bir diğer görüş..Zaten araştırıldığında İslam dünyası iki görüş şeklinde ayrılmış durumda...

Bizler bilhassa arab ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ve oradan gelen, tecvid, mahreç dersi veren, alan arkadaşlara sorduğumuzda ise "dad" şeklinde okunduğunu ve bu şekilde okunması gerektiğini öğrendik.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: müteallim - 16 Aralık 2008, 00:21:04
ne ulema kurra kardeslerimiz var aramizda sanal alemde bile dad harfini cikarmaya calisiyorlar bizler hakikat aleminde cikaramazken.........
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 14 Ocak 2010, 04:32:59
İmam Fudaylî'ye şöyle soruldu:

Bir kimse "Dad" yerine "Za" okursa veya "Eshabu'l cennet" yerine "Eshabu'n-nâr" veya aksini okursa durumu ne olur?

Fudayli şöyle cevap vermiştir: İmamlığı caiz değidlir.Kasten okursa kafirdir.

İbn Hümâm şöyle demiştir: İki harfin arasındaki fark açık ve bilmekte güçlük çekmiyorsa,mesela namaz kılan bir kimse "sâlihât" yerine "tâlihât" okursa namazı fâsid olur.Eğer "Zı" ile "Dad" harfleri gibi,iki harfin arasını ayrımak zor ise bazılarına göre fâsid,çoklarına göre de fâsid değildir.Bu görüşü Muhammed b.Seleme şöyle izah etmiştir:

Fâsid olmaması,bu iki harfi acemlerin birbirinden ayıramamasındandır.Zâhidî " Fetevâ el-Hücce" de şöyle kaydedildiğini nakletmektedir:

Eğer bunu okuyan fakih ise,namazı idae etmesi emrolunur.Avam hakkında ise caizdir.Bu hususta söylenen en güzel söz de budur.Kadıhan "veleddallin"deki "Dat" harfi yerine "Zı" ve "Dal" olarak okunsa namaz fâsid olmaz demiştir.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 14 Ocak 2010, 04:40:22
"Türkçe'de dat harfi olmadığından, Erdurum'u, Erzurum okudukları, Kur'an'da dad'ı da zı veya zel olarak okuyorlar. Bu Kur'an'ı tahriftir. ' Tecvidli okuyoruz' iddialarına bakılmaz. Çünkü bu surette okunuş tahriftir. Ancak mahreci çıkarmaktan aciz avam tabakasının namazı bozulmaz. Okunur fetvası, onlar hakkındadır.

Hele hele sorulduğu zaman tariflerinde ' dad harfi dad ile zı arasında okunur' demekle mazereti beyan edenler var ya, en inadcılar onlardır. Çünkü dad ve zı'yı demekle, bu iki harfin arasında uydurdukları bir harf çıkarırlar ki, bu Kur'an'ı son derece tahriftir ve ilavedir. Allah Teala böylelere intibah versin.

Rahatlıkla deriz ki: Kur'an Arab şivesiyle okunur, Acem şivesiyle değil

'Dad harfi, normal Mısır şivesi olan dal harfinin kalın şekliyle de okunsa namaz bozulmaz. Zı, zel, ze harfleriyle okunursa namaz bozulur. ' Ben de bu kanaatteyim. Türkiyemizde imamlar bunu yanlış okumaktadırlar.

Kur'an-ı Hakim Arabi inmiştir. Arabi şiveyle okunması gerekir. Özellikle namazda Fatiha'yı tashih etmek farzdır."

kaynak: Teklifi Hükümlerde ÖLÇÜLER s. 297 ve devamı İsmail ÇETİN, Dilara Yayınları
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 14 Ocak 2010, 04:44:33
Araplar ekseri çoğunlukla dad diye okur. Türkiye ekseri çoğunluk Za diye okur. Da ile  Za arasında bir ses dense de Zı harfinin biraz daha kalın şekli ile bir ses çıkıyor.Peki burada anlam değişmiyor mu? Ayrıca ilerlemiş yaşında öğrenenlere dad olarak çıkartmaları söylense daha iyi değil mi? Onlar harfi çıkaralım derken Za diyorlar. Bu da ayrı bir yalnış anlam değişimine sebeb olmaz mı?   e52))

Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: zeberced - 14 Ocak 2010, 13:53:22
Burada bir seyler yazmak....benim haddime düsmüs degil

Kendisi kurra hafiz olan...ve bir cok kurra hafiz yetistiren...bir hocamizdan...uzun süre talim dersleri alan biri olarak...ögrendigim suki
Eger Dadi mahrecinden cikaramiyorsaniz...o zaman Veleddaallin seklinde da ile okunmalidir...

Za sekliyle okunursa mana bozulur....

Ve birde Kiraatin hanefisi, safisi olmaz....Kurani Kerim farkli lehcelerle inzal olmustur ,
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: tefhim - 14 Ocak 2010, 16:48:20
Çıkarılamayacak bir harf arabi alfabede olmazdı herhalde illaki çıkarılacak.
Ne demek efendim çıkaramayan tı gibi okusun, böyle şey olur mu?
Uğraşılacak Çıkarılacak vesselaam.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: müteallim - 14 Ocak 2010, 18:08:00
Çıkarılamayacak bir harf arabi alfabede olmazdı herhalde illaki çıkarılacak.
Ne demek efendim çıkaramayan tı gibi okusun, böyle şey olur mu?
Uğraşılacak Çıkarılacak vesselaam.

tefhim kardes kur´ani kerim yedi lehce ile indirildigi hatirinizda degil herhalde neden acaba aserei takrip okunur.her kavmin bir okuyus sekli vardirda ondan sertce kesip atmayiniz.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: zeberced - 14 Ocak 2010, 22:29:21
Çıkarılamayacak bir harf arabi alfabede olmazdı herhalde illaki çıkarılacak.
Ne demek efendim çıkaramayan tı gibi okusun, böyle şey olur mu?
Uğraşılacak Çıkarılacak vesselaam.

Unutmayinizki Bilali Habesi r.a. Şın harfını çıkartamadığı için
Ezani Muhamedi okurken EşhedüEshedü olarak sin ile okurlarmış
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: tefhim - 15 Ocak 2010, 11:08:07
"En güzeli neyse onu yapmak lazım."

Bu biraz daha yumuşak olmuştur inşeAllah.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Mezher - 15 Ocak 2010, 18:18:54
Kuranı kerimin manasını tahrif edenlere bakılırsa bilmeyerek datı za diye okuyanların namazı bozuldu diyemeyiz.
Dat harfi za yok da diye okunur diyebilecek kişiler aşereyi takribi Kuranı Kerimi,usullerince okuduğumuz kıraat alimlerini ve lehçelerinin bilmesi gerekir.
Mahareci huruf da çoğumuzun malumu "zı" harfinin çıkışıda peltektir.

 İmamet meselesi ise,zaten imam olacak seviyeye gelen biri "özrü olan istisna" dat harfinin nasıl çıkaracağını bilir.Bilmeyenlerin arakasında da namaza durmak nasıl olur o ayrı tartışma konusu.

Kısacası  mahareci hurufu öğrenen kişiler düz za değilde dili,azı dişlere vardırar çıkarır.

Çıkaramayan yeni tullaba hocalarımızın yazdığı gibi öğreninceye kadar "da" diye çıkar dersek çözümü bulmuş oluruz.
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 15 Ocak 2010, 19:12:43
Bu harfi en iyi çıkaran Hz.Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ve Hz.Ömer diye rivayetler edilir.

Benim anlayamadığım mesele, Arapça nazil olan Kur'an-ı Kerim'in ülkelere ya da milletlere göre nasıl böyle farklılık teşkil ettiği. Kâbe İmamları olsun,Abdulbasit Abussamed olsun, Dad'ı da şeklinde okurlar.Araplarda da Kur'an-ı Kerim bahsettiğiniz şekilde çıkarma usulü duymadık.Bahsettiğiniz usulü kıraat dersi almış hocalardan da çok dinledik ancak dallin de mesela zaalin deniyor ve anlam bildiğiniz gibi gölgelenenler anlamına kayıyor,buradaki anlam değişimi ciddi bir durum kanımca.Müteallim hocamız güzel ifade etmiş,her milletin gerçekten kendine has farklı okuyuşu olabilir.Bu dad harfinin mahreci meselesi,7 lehçenin kapsamı alanına girer mi onu da merak ediyorum.Ama bir Arab'a da sen Dad'ı bilmiyorsun,çıkaramıyorsun diyerek,farklı üsul gösterilmesi de ayrıca ilginç geliyor ki;zaten bu konuda ciddi bir ihtilaf söz konusu...

İlk alıntıladığım alimlerin konu hakkındaki görüşleri de dikkate değer diye düşünüyorum.Bu konudaki ihtilaf neden kaynaklanır bilemiyorum ancak dad'ı hocalar bile zad diye çıkarıyor,nerede kalmış ilk taalim gören tullab doğru çıkarsın.Aslında insan ölene kadar hep talebedir ancak bu konuda çok daha dikkat arzediyor.

Her yıl binlerce müslüman, Hac'da Umre'de dad harfini da şeklinde çıkaran imamların arkasında saf tutuyor,peki bu nasıl oluyor?

Bir hoca demişti,bir Arab ilim adamı geliyor Türkiye'ye ve kendisi bir soruya mukabil, dad harfini aynı buradaki hocalar gibi çıkarınca Türk ilim adamı,siz Arablar böyle demezdiniz ne oldu deyince, siz öyle çıkarmıyor musunuz diyerek latife etmiş:) Hocanın da yorumu şu olmuştu, ısrarla dad harfini zad diye çıkarmalısınız demek, Arab'a kendi dilini öğretmek gibi olur ki; bu da ne kadar doğru siz düşünün?

Bu konun gerçekten ciddi bir şekilde masaya yatırılması ya da delilleri ile açıklanması lazım. Arab milleti ki Kur'an-ı Kerim'e ilk muhatab olan millet, Arab yarımadasında İslam güneşi doğdu, Hz.Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Arab idi, sahabi Efendilerimiz aynı şekilde, şimdi Mekke-i Mükerreme'deki imamlar arab ve bildiğimiz gibi bu harfi dad diye okuyorlar. Ama bu dad ın mahreci konusu çok ilginç boyutlara gelmiş. Yalnız bu harfi Türkiye dışındaki diğer milletlere mensub müslümanların birçoğu da dad şeklinde çıkarıyor. Bunun yanında Türkiye'de de yine dad şeklinde çıkaranlar da var ancak genelde hocalar onlara da yalnış çıkarıyorsunuz diye itiraz ediyor.

Asım kıraatine göre midir bu ihtilafın sebebi ve Arab milletlerin kıraat imamları kimlerdir?

zı'nın çıkışı peltektir ancak insanlar dad ı öyle de çıkaramıyorlar ki resmen keskin ze'nin üzerinde çekeri varmış gibi kalın bir sesle zaallin diyorlar.

Sizin dediğiniz şekilde çıkaran çok iyi hocalar biliyoruz ancak yine za'ya yakın bir ses çıkıyor, a25))Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Mezher - 15 Ocak 2010, 23:59:06

Her yıl binlerce müslüman, Hac'da Umre'de dad harfini da şeklinde çıkaran imamların arkasında saf tutuyor,peki bu nasıl oluyor?

Böyle bir cevab yazacağınızı tahmin ettim.

Aslında soru çok başka sorulmuş ama başka cenaba kaymış.Arab,türk yada hanifi ,şafii kıratı yoktur.Şunun başta ifade edeyim yazılarda Arab lisanı yanlıştır diye bir ifade yok asıl yazılardan türkiyede okunan datı çıkarış yeri yanlıştır manası anladığım için yazma ihtiyacı duydum.

Benim bildiğim bizim kıratımızın da bir çok arap memleketinin kırat usülü de Asım ve Hafs zaten Mısır ve Afrika civarındaki müslüman ülkelerin farklı olarak biliyorum.
Arablar yanlış çıkarıyor demiyoruz ama Cezerinin ifadesi,dat harfinin çıkarılışı,azı dişlerinin arasından arı vızıltısı gibi ses çıkmasıdır.Onlarında aynı yerden çıkardığını fakat tutmadıkları için da çıktığını düşünüyorum ve onların okuyuşunu yanlış mana bozulur illede za diye çıkarsın diye idda yokki ortada...
Biz türkiyedeki kırat biliyoruz türkiyeye göre konuşuruz.

Türkiyede çoğu hafız kesik bacak lakablı Hafız İsmail efendiyi bilir.Onun  İsmail Karaçam,Hasan Hüseyin Varol gibi yetiştirdiği telebelerinin kitaplarını okumanızı tavsiye ederim.

Son olarak;

Hz Ömer r.a ve Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.) Kuranı Kerim tilavetinde okumuş oldukları aynı yerde ihtilaf ediyorlar ve Peygamber efendimiz S.A.V'e müracatlarında Rasulullah Efendimiz ikinizin okuyuşuda doğrudur.Cebrail a.s bana iki şekilde de okudu buyurmuşlardır.

Bizim O doğru okuyor buradaki yanlış okuyor diyecek kadar ne haddimiz nede bilgimiz var.

Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 16 Ocak 2010, 01:03:43
Şöyle diyelim, mesela Türkiye'deki bir metin farklı bir dile tercüme ediliyor ve bir Türk bu metni incelediğinde, tercüme hataları olduğunu ifade edip, itiraz ediyor. Ama o dili bilenler, ısrarla hayır, sen doğru demiyorsun diyor. Ya da tam tersi bir lisan öğreniyorsun ama diğer tarafta ana dili bu lisan olan birine sen, benim bildiğim daha doğru, yalnış okuyorsun diye itiraz ediyorsun. Bu misalle karşılaştırdığımızda, aklıma aynı bu dad harfinin mahrec ihtilafı geliyor. Yalnış anlaşılmasın,burada böyle yapılıyor demiyorum.Ancak genelde birçok insan ile muhatab olduğumuzda,  Fatiha'yı oku dediğimizde, resmen zaallin diyor ve defaatle ifade ettiğimiz gibi anlam kesinlikle değişiyor.Alıntı
Arablar yanlış çıkarıyor demiyoruz ama Cezerinin ifadesi,dat harfinin çıkarılışı,azı dişlerinin arasından arı vızıltısı gibi ses çıkmasıdır.Onlarında aynı yerden çıkardığını fakat tutmadıkları için da çıktığını düşünüyorum ve onların okuyuşunu yanlış mana bozulur illede za diye çıkarsın diye idda yokki ortada...

Dad harfi çok özel bir harftir,bunda hem fikiriz. Ve Arablar da bu harfi en güzeli ile çıkarabilmek için ders almıyor değiller. Ancak dediğiniz usülde dili azı dişlerine vurarak ancak sağa veya sola yayarak değil, hem sağ hem de  soldan yayararak çok tok bir dad sesi çıkıyor.Bizzat bu konuda iyi eğitim alan kişilerden bunu dinledim ve hak verirsiniz ki iki taraf arasındaki farklı görünce,ister istemez bu konuyu yeniden gündeme getirmek istedim.Bir de şu çok ilginç geliyor, dad sadece Arab alfabesinde vardır ancak Arablar her nedense bu harfi çıkaramıyorlar,dil yapıları müsait değil ya artık ne ise sürekli böyle ilginç bir iddiada kulaklarımıza geliyor ki, bu da ayrı ilginç bir konu:)
Türkiye'de ise kesinlike zaa diye çıkarılır diye bir iddia gerçekten var ve bu uğurda günde 5 vakit namaz kılan onca insan, Fatiha-i Şerif'i bu şekilde tilavet ediyor ve bunun ciddi masaya yatırılması lazım. Bir Arab da kesinlikle kıraat dersi almamalı zaten kendi ana dilidir okur da demiyoruz ancak şu fark var; Arablarda kurra hafızları,kıraat hocaları bu harfi çok kalın ve tok bir ses ile çıkarır ve öğretir ancak kesinlikle za şeklinde değil da sesinin kulağa çok hoş gelen bir üslubu ile tok ve kalın.

Bu konuda Arab kurra hocalarından eğitim alan arkadaşlar da aynı bu dediğim şekilde çıkarıyorlar ve kesinlikle Türkiye'deki zaalin ile çıkarılma meselesinin doğru olmadığı ve ciddi bir durumun olduğunu ifade ediyorlar. Bu konuda yeniden defterler, kütüphaneler,kaynaklar mı araştırılır ne yapılır bilmiyorum ama ilgililerin kesinlikle birşeyler yapması lazım.Kimse yalnış anlamasın herkesin ilmine saygım var ancak bir kardeşiniz olarak da bildiğim ve öğrendiğim bir mevzuda kelam etmeden de duramadık. Kardeşlerimden ricam, yanıt verirken de sen bilmiyorsun,falanca hocadan öğren,araştır tarzında bir yaklaşımdan ziyade,buradaki ana niyeti anlamaya çaba sarfetmeleri.

Kime sorarsanız sorun ya da hangi kitabı incelerseniz inceleyin Türkiye'deki ekseri kanaat dad harfinin za ya benzeyen bir ses ile çıkarıldığıdır ki zaten yıllardır bizzat bu konuda çok iyi eğitim alan kişilerden bunu da dinledik dediğim gibi. Ama öbür tarafta yine çok iyi eğitim alanlardan da diledik ve onlar da dad'ı çok tok ve kalın bir da ile çıkarıyorlar. Mezhebler meselesine gelince, Şafiiler ekseri çoğunlukla ana dili Arabça olan vatandaşlar olduğu için bu harfi da ile çıkarırlar, bahsedilen ve ihtilafmış gibi görülen ana sebeb bundan kaynaklanır.

7 lehçe meselesi ile de dad harfinin çıkarılması arasında bir bağlantı da yokmuş,bunu da araştırdık.Ayrıca Arab milleti de Asım kıraati üzerine okuyorlarmış.

Son olarak yine ifade ediyorum ki;

Buradaki niyetim, sizler bilmiyorsunuz, yalnış yapıyorsunuzdan ziyade, kardeşçe ortada bulunan ve bir türlü anlayamadığım ihtilaftan dem vurmaktır. Allah, hepimize en doğrusu ne ise onu öğrenmeyi nasib etsin.

VesselamBaşlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: İsra - 16 Ocak 2010, 01:15:44
nedir bu dad harfinin çektiği diyesim geliyor :)
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Mezher - 16 Ocak 2010, 01:19:09
Alıntı
7 lehçe meselesi ile de dad harfinin çıkarılması arasında bir bağlantı da yokmuş,bunu da araştırdık.Ayrıca Arab milleti de Asım kıraati üzerine okuyorlarmış.

Kıratın harflerle de alakası vardır ozaman lehçe diye neden  diyorsunuz.harf olmadan lehçe olurmu Kelime, lafız olurmu?

Alıntı
Bu konuda Arab kurra hocalarından eğitim alan arkadaşlar da aynı bu dediğim şekilde çıkarıyorlar ve kesinlikle Türkiye'deki zaalin ile çıkarılma meselesinin doğru olmadığı ve ciddi bir durumun olduğunu ifade ediyorlar. Bu konuda yeniden defterler, kütüphaneler,kaynaklar mı araştırılır ne yapılır bilmiyorum ama ilgililerin kesinlikle birşeyler yapması lazım.Kimse yalnış anlamasın herkesin ilmine saygım var ancak bir kardeşiniz olarak da bildiğim ve öğrendiğim bir mevzuda kelam etmeden de duramadık. Kardeşlerimden ricam, yanıt verirken de sen bilmiyorsun,falanca hocadan öğren,araştır tarzında bir yaklaşımdan ziyade,buradaki ana niyeti anlamaya çaba sarfetmeleri.

Ozman bu konuyu diyanet işlerine söyleyip bir yolunu bulmalılar:)
Niyetinizin doğruyu bulmak olduğunun kanatindeyim.Hassas bir konu ama bizim öğrenmeye çalıştığımız menbağlarada güvenimiz sonsuz.Öğrendiğimiz bu ilimde ehil hocalarımız araştırdık artık datı azı dişlerden değilde da diye okunacak dese ancak ona inanırım.
Selametle...Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Tuğra - 16 Ocak 2010, 01:22:28
nedir bu dad harfinin çektiği diyesim geliyor :)

Benimde neden artık anlamıyorsun Devri alem diyesim geliyor.  s4))
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Devri Âlem - 16 Ocak 2010, 02:28:54
Alıntı
Kıratın harflerle de alakası vardır ozaman lehçe diye neden  diyorsunuz.harf olmadan lehçe olurmu Kelime, lafız olurmu?

Alakası vardırdan ziyade,bizzat harflerle ilgilidir zaten bildiğiniz gibi:)

Lehçe dememizin sebebi, Kur'an-ı Kerim'in 7 lehçe üzere nazil olduğundan ve milletlerin farklı okuyuşlarının buradan kaynaklanıyor olabileceği tezini öne sürmeten ileri geliyordu.Alıntı
Ozman bu konuyu diyanet işlerine söyleyip bir yolunu bulmalılar:).

Diyanet hangi işi doğru dürüst halletmiş ki bu meseleye el atsın. Ayrıca bizim buradaki ehil hocalarımızın ilmi seviyeleri çok daha derin diyanet hocalarından e58))


Benimde neden artık anlamıyorsun Devri alem diyesim geliyor.  s4))

Devri Âlem, anlamadığı konuyu gündeme getirmez Tuğra diyesim geliyor. Verilen yanıtlar, anlamadığımızdan değil, aksine anlaşılması ve araştırılması gereken konuları defaatle, verilen cevablara mukabil yanıtladığımızdan ileri geliyor  l5))


Mesele hakkında tarafımdan bundan sonra herhangi bir yorum yazılmayacaktır,zira gerekli tüm yanıtları verdiğimizi düşünüyorum.Herkes haklı olarak,gördüğü,ilim aldığı yeri referans alacaktır,bunu birkez daha görmüş olduk.Aslında bu konuyu güncellerken de yine bu noktaya varılacağını biliyorduk ancak ehli ilimin dikkatini yeniden bu hassas meseleye çekerek,belki yeni müzakarelere vesile olabilir mi şeklinde bir çaba idi bizimkisi.Hayırlısı diyoruz ve son olarak duamızı tekrarlayarak nihayete erdiyoruz

Allah hepimize doğrusu ne ise onu öğretsin. (Amin)

Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Fatihan - 16 Ocak 2010, 20:31:36
ne ulema kurra kardeslerimiz var aramizda sanal alemde bile dad harfini cikarmaya calisiyorlar bizler hakikat aleminde cikaramazken.........

en orjinal yorum da hocamızın ki olmuş :)
Başlık: Ynt: Velezzallin meselesinin hükmü nedir?
Gönderen: Fatihan - 07 Aralık 2010, 00:28:59
Bu konuda ayrıntılı malumat için:
Fakihlerin (ض) Dad Harfi Hakkında Söylediklerinden Bir Kısmı (http://www.sadakat.net/forum/talim_ve_tecvid_ilimleri/fakihlerin_1590_dad_harfi_hakkinda_soylediklerinden_bir_kismi-t51674.0.html)