Sadakat İslami Forumları

SADAKAT MEDRESESİ => HOCA - TALEBE MÜNASEBETLERİ => Konuyu başlatan: Tesniye - 03 Ocak 2009, 22:34:23

Başlık: Hoca ders okuturken nelere dikkat etmeli?
Gönderen: Tesniye - 03 Ocak 2009, 22:34:23
•   Hatasız ders işlemek. Hazırlanarak derse girip dersi monotonlukdan kurtarmak,
•   İyi bir metodla talebenin seviyesine inebilmek,
•   Kitaba mahkum değil hakim olmak,
•   Dersde korkuya dayalı bir sessizlik değil saygıya dayalı bir sessizliği sağlamak,
•   Dersde herkese bakmaya, ilgilenmeye özen göstermek,
•   İkna kabiliyetini kullanarak güven vermek,
•   Birkaç talebe yüzünden bütün talebeyi rencide etmemek ve genel tenkidlerden kaçınmak,
•   Genel ahlak kurallarıyla ahlaklanıp amel etmek ve açık sözlü olmak,
•   Talebe ile asla münakaşaya girmemek,
•   Temizliğe, kılık kıyafete itina göstermek,
•   Sabır ve fedakarlık göstermek.Yerine göre espiriye yer vermek,
•   Talebeye isimleriyle hitap etmek,
•   Talebeye söz hakkı vermek ancak ölçüyü kaçırmalarına fırsat vermemek,
•   Suçu sabit olmadan talebeyi cezalandırmamak. Yargısız infazdan kaçınmak.

Sadakat Forum
Dini arşiv havuzumdan
Başlık: Ynt: Hoca ders okuturken nelere dikkat etmeli?
Gönderen: meyyit-i müteharrik - 03 Ocak 2009, 23:00:04
acaba uyun varmıdır bunlara
Başlık: Ynt: Hoca ders okuturken nelere dikkat etmeli?
Gönderen: lale* - 29 Ocak 2009, 00:58:19
tabiki uyan mükemmel hizmetine bağlı hizmet idraki içinde olan hocalar var.
Başlık: Ynt: Hoca ders okuturken nelere dikkat etmeli?
Gönderen: SERAHSİ-HÂCE - 29 Ocak 2009, 13:20:02
Bir hocanın ders okuturken ders işlevi aslında temelden (talebeliğinde) başlar.Ekser olan insanların mu’tâd üzeri gitmeleridir.Hiç şüphesiz ki arzu ve gayeler insanı ancak iyi bir usulle maksadına ulaştırır.“Usulsüz vusul olmaz.”Şu kâinat’ta dahi her şey bir nizam üzere yürür.Osmanlı bizden alındığı günlerde bile medreselerin istenilen neticeler alınamamasından ötürü olacak ki gündemde “medrese tashihi” konuşuluyordu.Ogünün uzantıları devam ediyor maalesef…(!!) Liyakat ve ehillik söz konusu olduğunda bir çokların bu elekte kalacakları şüphesizdir.Çünkü genel otorite kaybolmuştur.Tabii biz bunları görmek istesekte istemesekte mükellefiyetlik adına bize vazife olmayabilir.Bir talebeyi ve hocayı kâmilâne yetiştiren unsur himmetini âli tutmasıdır..Bununla ilgili eğittim ve gelişim kitapları yanında ulemânın siretlerinden de istifade etmeli ve bunu kendi arkadaşları ile paylaşmalıdır.Yazıyı fazla uzun tutup muhatabımı sıkmak istemem.Yoksa bu hamur çok su götürür.vesselam
Başlık: Ynt: Hoca ders okuturken nelere dikkat etmeli?
Gönderen: tefhim - 14 Aralık 2009, 15:52:54
Ne güzelmiş eski zamanlarda talebe ve Hoca olmak.