Sadakat İslami Forumları

DİNİ KATEGORİLER => KUR'AN-I KERİM VE SÜNNET-İ SENİYYE => KIRK MEVZUDA KIRK HADİS-İ ŞERİF => Konuyu başlatan: fazıl14 - 20 Ekim 2010, 12:41:04

Başlık: Kur`ân-ı Kerîm'i Okuma ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 20 Ekim 2010, 12:41:04
Kur`ân-ı Kerîm'i Okuma ve Okutma Hakkında Kırk Hadis

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاَنَ وَ عَلَّمَهُ
(1.Hadis) -“Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı Kerim’i öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhari c.6,s.108)

Açıklama: Hadis-i Şerif'in metninde ilmi bir inceleme yapacak olursak, hayırda en üstün seviyeye ulaşabilmek için şu hususlara riayet etmek gerekeceği anlaşılır:

a-) Önce Kur'ân-ı Kerîm'i öğrenme daha sonra öğretme hizmetini şahsında toplamak gerekecektir. Sadece öğrenmekle yetinen kimse, hayırlı bir faaliyet göstermiş olsa bile hayrın en üstün derecesine ulaşamaz. Zira “Teallüm” ve “Talim” kelimeleri arasındaki atıf vavı, mutlak cem içindir. Bu sebeple, bir şahıs bu iki türlü hizmeti mutlaka şahsında toplayacaktır ki hayırda en önde olabilsin. Tek kanatlı bir kuş, ne kadar kanat çırpsa havaya yükselemez. Kur'ân-ı Kerîm'i bilen bir kimse, onu başkasına öğretmedikçe, bulunduğu seviyeden ileri giderse de üstün derecelere terakki edemez.

b-) “Teallüm” babı, tekellüf içindir. Bir kimsenin hayırda ileri derecelere ulaşabilmesi için, ilim öğrenirken karşılaşacağı külfet ve meşakkatlere severek katlanması gerekecektir.

c-) “Talim” babı da teksir olduğuna göre, çok okutmak suretiyle, fiilde; çok kimseyi bilgi sahibi yapmak yoluyla, mef`ulde çokluk meydana gelmedikçe hayrında en üstün olabilmek kabil değildir.

d-)İlim kelimesi, müteaddi bir kökten gelmektedir. Müteaddi olan bir fiil, mef`ulünü almadıkça, lafız yönünden kelam olsa bile mana cihetinden kemal olamaz. Yani, ilim sahibinin bilgisi kendi şahsında kaldıkça, laf ebeliğinden başka bir işe yaramış değildir. Alim, ilmini başkalarının kafalarına ve gönüllerine aktarmadıkça, “Ene” yi silip “İnna” yapmadıkça kemal derecesinde bir alim olamaz.(https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14310759_251514278577306_2130291861_n.jpg)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 20 Ekim 2010, 19:03:19
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Kur`an ehli, ehlüllahtır.” (Feyz`ül-kadir c.1,s.56)


Açıklama:Hadis-i şerifte dikkat edilirse  “Kur`an okuyan” denilmeyip “Kur`an al-i” tabirinin kullanılması dikkat çekecek mahiyettedir.Al, bir aileyi teşkil eden topluluğa denir.Bir ailenin fertleri, birbirine bağlı ve saygılı olur.Biri, diğerini korumaya gayret gösterir.Aynen bunun gibi, Kur`an ali de kitab-ı ilahiye karşı saygılı olur ve onu her türlü tecavüzden korur.Bu hareketiyle de ehlüllah silsilesine girmeye mamzed olur.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 21 Ekim 2010, 12:47:05
Kuran Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -“Muhakkak insanlar arasından Allah için ehiller vardır.”

Ashap:

“Ey Allah`ın Resulü, onlar kimlerdir? Dediler.

Resul-i Ekrem:

“Ehl-i Kuran olanlardır.Onlar ehlullahtır ve onun has kullarıdır. (İbni Mace c.1,s.73)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 21 Ekim 2010, 21:07:59
Kuran Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“Kim Kuran okur ve onu hıfzederse, Allah da onu cennete koyar ve ev halkından ateşe girmesi vacip olan on kişiye şefaatçi kılar.” (İbni Mace c.1,s.78)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 22 Ekim 2010, 12:07:27
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis) -“Kuran`ı okumakla mahir olan, şerefli ve itaatkar sefir-i sübhani olan melekler ile beraberdir.Kur`anı, kendine güçlük verdiği halde, kekeleyerek okuyan kimse için iki türlü sevap vardır.” (Müslim,c.2,s.195)


Açıklama:İki çeşit sevabın biri, çekilen zahmete karşılık verilen ecir; diğeri ise okunan Kuranın sevabıdır.Kitap-ı ilahiyi tecvid, tertil ve talim üzerine okuyan kimselerin sevap kemiyetinden ziyade mevki keyfiyetinin yüksekliğine işaret olunmuş, Allah ile Peygamberler arasında elçilik ve sefaret vazifesi gören yüce meleklerin derecesinde bulunacaklarına işaret edilmiştir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 22 Ekim 2010, 18:14:49
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -“Allah, şu kitap ile bir takım kavimleri yükseltir.Bir kısım toplulukları da alçaltır.” (İbni Mace,c.1,s.79;Müslim c.2,s.201)


Açıklama:Hangi Millet, Kur`anı elinde Huccet olarak tutar ve hükmünü baş tacı yaparsa Allah da o Milleti yükseltir.Hangi topluluk da onu saymaz, aşağılık hislerine ve basit menfaatlerine alet ederse Allah o kimseleri alçaltır ve perişan eder.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 23 Ekim 2010, 13:27:59
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -“Temiz (abdestli) olmadıkça Kur`ana el dokundurma.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.421)


Açıklama:Kur`anı kerime el sürebilmek için, maddeten temiz olmak gerekir.Zira abdestsiz olarak onu ele almak haramdır.Manen temiz olmak için de bakacak gözün, haramdan sakınılması; onu okuyacak dilin, yalan ve benzeri kötü kelamlardan muhafaza edilmesi; onu alacak ve tutacak elin, haram işlere uzatılmaması gerekir.Aksi halde, Kur`anın feyzinden mahrum kalır.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 23 Ekim 2010, 20:52:02
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) -“Kalbinin içinde Kur`andan bir şey (ayet veya sure) olmayan kimse harap olmuş ev gibidir.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.8,s.231)


Açıklama:Cesedin hayatı, can ile; ruhun kemali de Kur`an iledir.Kur`anı Kerim; lafzı, manası ve ahkamı ile ruha yerleşince kişi Allah dostları katarına girmeye namzed olur.Zira efendimizin dili ile “Kur`an ehli, ehlullahtır” buyurulmuştur.
Bir kimsenin kalbi içinde, Kur`anı kerimin lafzı yer tutmaz; o şahsın hareketlerine iyi yönde bir tesir yapmazsa, onun vücudu haram olmuş ev gibidir.Viran olan hane, baykuşların tüneği olur.Kur`andan nasibini almayan insanların ruhu da nefis baykuşunun seslerine, İblis`in şeytani heveslerine ve gaflet örümceğinin ağlarına maruz kalır.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 24 Ekim 2010, 14:52:29
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -“Kur`anın arkadaşına (hafız olana), OKU,YÜKSEL.DÜNYADA AĞIR OKUMAYA DEVAM ETTİĞİN GİBİ, OKU! ZİRA SENİN CENNETTEKİ MERTEBEN OKUDUĞUN AYETİN SONUNA KADARDIR” denilir. (Tuhfet`ül-ahvezi c.8,s.232)


Açıklama:O yüce kitap, kendisine sahip çıkan fert ve cemiyetleri, hem dünyada hem de ahirette yükseltir.Dünyada halkın başında taç gibi, ahirette ise cennet içinde şah gibi bir saltanata mazhar olur.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 25 Ekim 2010, 12:08:58
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Cennetin derecelerinin adedi, Kur`an ayetleri sayısıncadır.Kur`an okuyan bir kimse, cennete girdiğinde ondan üstün hiçbir kimse olmayacaktır.” (Feyz`ül-kadir c.2,s.458)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 25 Ekim 2010, 20:10:03
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis) -“Her şey`in bir zineti vardır.Kur`anın zineti de güzel sestir.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.285)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 26 Ekim 2010, 11:27:52
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis) -“Kur`anı sesleriniz ile süsleyiniz.Zira güzel ses, Kur`anın güzelliğini artırır.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.68)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 27 Ekim 2010, 12:38:35
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(13.Hadis) -“Sizin üzerinize iki şifaya; bal ve Kur`ana devam etmek gerekir.”


Açıklama:Manevi vücudumuzun gıdası ve şifası Allahü Teala`yı zikir olduğu gibi içinde ismi Azamın ve esma-i Hüsnanın bulunduğu Kur`anı Kerimi de okumaktır.Allah`ın Resulü maddi şifa için de balı tavsiye ediyor.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 27 Ekim 2010, 18:57:43
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis) -“Kim Allah`ın kitabından bir harf okursa, buna karşılık kendisi için bir hasene vardır.Bir hasene, on misli sevaba denktir.Ben, ELİF,LAM,MİM`de bir harftir demem.Fakat Elif bir harf, Lam da bir harf ve Mim de müstekıl bir harftir.” (Tuhfet`ül-ahvezi, c.8,s.226)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 28 Ekim 2010, 12:55:42
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(15.Hadis) -“Kur`an tazim ve saygı ile indirilmiştir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.56)


Açıklama:Kur`an-ı Kerim nazil olurken vahyin heybetinden melekler haşyet içinde bulunurlar.Hz Cebrail tarafından efendimize tazim ile indirildi.Onu saygı ile okuyan ve tazimde kusur etmeyen kimseler, kitap-i ilahinin indirilişindeki hikmetlere nail kılınırlar.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 28 Ekim 2010, 20:40:58
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(16.Hadis) -“Kur`anın kitap-i ilahi olmasında şek ve tereddüt etmek, lafzında veya manasında bozukluk vardır, diye itirazda bulunmak küfürdür.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.265)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 29 Ekim 2010, 12:13:59
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(17.Hadis) -“Kur`an-ı kerim`in haramlarını helal sayan kimse, ona iman etmiş değildir.” (Tuhfet`ül-ahvezi C.8,S.236)


Açıklama:Kur`an-ı kerimin Allah tarafından gönderildiğini mücerret ifade etmek kafi gelmez.Onun içinde haram olarak bildirilen işlerden uzaklaşmak, kitab-ı ilahi`ye iman etmenin delili sayılır.Fakat onda haram olarak açıklanan şeyleri, helal kabul etmek ise içteki küfrün dışa akisidir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 30 Ekim 2010, 13:46:44
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(18.Hadis) -“Kim Kur`an-ı kerim okursa dilediğini Allah`tan istesin.Zira yakında bazı kavimler gelecek, Kur`an okuyacaklar buna karşılık insanlardan dileneceklerdir.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.8,s.235)


Açıklama:Resul-i Ekrem`in bu hadis-i şerifi , mucize çapında bir bayandır.Onu gölgelemiş olmamak için, hiçbir tavzihe girmiyoruz.Esasen açık olan bir şey`i, gözü açık olana gösterme gayreti abesle iştigaldir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 30 Ekim 2010, 20:41:08
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(19.Hadis) Kur`anı açıktan okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir.Kur`anı gizli okuyan verdiği sadakayı gizleyen gibidir.” (Tuhvet`ül-ahvezi c.8,s.237)


Açıklama:Farz olan sadakaların açıktan verilmesi evladır.Nafile bir sadaka, riyadan uzak ve rızaya yakın olması için, gizli verilmesi evladır.Kur`anı kerimin açıktan okunması gereken namazlarda, onu öğrenme ve öğretme hizmetlerinde açıktan okunması lazımdır.Bunun dışında ise gizli okunması daha münasiptir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 30 Ekim 2010, 22:48:09
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(20.Hadis) -“Kur`anın sahibi hafızının benzeri, ayağından bağlanmış devenin benzeridir.İpi yoklar durursa bağı sağlam olur.İpi çözerse deve gitmiş olur.” (Buhari c.6,s.109;Müslim c.2,s.191)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 31 Ekim 2010, 11:21:25
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(21.Hadis) -“Kur`an-ı sık sık okumakla ezeldeki sözleşmenize takviye ediniz.Nefsim kudret elinde bulunan Allah`a andolsun ki, boşanıp kaçmak bakımından Kur`an, ayağından bağlanmış deveden daha çetindir.” (Buhari c.6,s.110)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 31 Ekim 2010, 16:38:25
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(22.Hadis) “Kur`an, şefaatçidir.Şefaati de tutulur.Bir şikayetçidir ki, şekvası doğrulanır.Kim onu öne alır emirlerine uyar ise, Kur`an o kimseyi Cennet`e çeker.Kim de onu arkaya atar saygısızlık gösterir ise Kur`an da onu ateşe sevk eder.” (et-Tergib ve`t-Terhib,c.2,s.349)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 31 Ekim 2010, 21:06:36
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(23.Hadis) -“Kur`an okuyunuz.Çünkü o, kendisine sahip olana, kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.349)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 03 Kasım 2010, 15:27:26
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(24.Hadis) “Kim Kur`an okur, öğrenir ve onunla amel ederse kıyamet günü anne ve babasına nurdan yapılmışçasına parlak bir taç giydirilir.Onun ziyası güneş ışığı misalidir.Onun ebeveynine iki hudle giydirilir ki dünya malı onlarla boy ölçüşemez.Onlar, “Ne karşılığında bunlar bize giydirildi?” derler.”Çocuğunuzun Kur`an`ın ahkamını tutması sebebiyle” denilir. (et-Tergib c.2,s.355)


Açıklama:Hadis-i şerifte vaat edilen müjdeye erişebilmek için, okuma öğrenme ve onlarla amel etme işlerini şahsında toplamak lazımdır.Zira okumak, öğrenmek içindir.Öğrenmek de amel etme maksadıyla ihtiyar edilir.Hadis-i şerifte, “evladınızın Kur`an okuması” denilmeyişi ve “onu tutması” diye bir ifadenin bulunuşu çok dikkat çekicidir.Çocuk, Kur`an-ı Kerim`in elfazını dilde, evrakını dilde, envarını ruhta ve ahkamını da takip edilecek yolda kendine huccet olarak tutarsa ebeveyni bu yüce saadete mazhar olur.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 03 Kasım 2010, 18:55:57
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(25.Hadis) -“Kim gecede on ayet okursa “Gafillerdendir”,diye yazılmaz.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.356)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 03 Kasım 2010, 23:58:32
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(26.Hadis) -“Fatiha suresi zehirden kurtulmada şifadır.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.418)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 04 Kasım 2010, 11:43:11
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(27.Hadis) -“Kim Bakara suresini okursa cennette kendisine taç giydirilir.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.197)


Açıklama:Dünyada tacı, şahlar ve padişahlar giyer.Sure-i Bakarayı okuyanın cennette taç giymesi, ahirette şahane bir hayata mazhar olacağına  işarettir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 04 Kasım 2010, 16:19:45
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(28.Hadis) -“Kim farz olarak yazılmış her namazın peşinde ayet`ül-kürsiyi okursa, ölümden başkası cennete girmesine engel olacak değildir.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.197)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 04 Kasım 2010, 20:37:45
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(29.Hadis) -“Kim geceye girdiğinde Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa bu iki ayet ona yeter.” (Buhari c.6,s.104)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 05 Kasım 2010, 12:44:14
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(30.Hadis) -“Kim Kehf suresinin evvelinden on ayet ezberler ve onu okumaya devam eder ise, Deccal`in şerrinden korunur.” (Müslim,c.2,s.199)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 05 Kasım 2010, 17:14:30
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(31.Hadis) -“Her şey`in bir kalbi andıran tarafı vardır.Kur`anın kalbi de Yasin suresidir.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.8,s.197)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 05 Kasım 2010, 22:19:33
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(32.Hadis) -“Kim Allah`ın cemalini görmek dileğiyle “Ya sin” suresini okursa, geçmiş günahları yarlığanr.Onu, ölmekte olanlarınızın yanında da okuyunuz.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.200)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 06 Kasım 2010, 11:57:50
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(33.Hadis) “-Kim Cuma gecesinde sure-i Duhan adı verilen Ha`mim`i okursa hataları yarlığanır.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.8,s.199)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 06 Kasım 2010, 21:25:55
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(34.Hadis) -“Andolsun ki, bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu şeylerden daha sevimli bir sure indirildi.” diyen efendimiz, daha sonra İnna fetahna suresini okudu.” (Buhari c.6,s.105)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 06 Kasım 2010, 23:33:27
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(35.Hadis) -“Kim sabaha girdiğimizde üç defa EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL-ALİİMİ MİNEŞ`ŞEY-TANİRRACİİM der ve Haşir suresinin sonunda üç ayet okursa, Allah da ona ta akşama kadar kendisi için dua edecek yetmiş bin melek vazifelendirir.O gün ölecek olursa şehit olarak vefat eder.Kim akşama erdiğinde de bunları okursa aynı dereceye erişmiş olur.” (Tuhfet`ül-ahvezi c.8, s.240)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 07 Kasım 2010, 13:18:17
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(36.Hadis) -“Tebarake yani mülk suresi, kabir azabına mani olur.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.115)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 07 Kasım 2010, 14:47:47
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(37.Hadis) -“Kim ihlas suresini okursa sanki Kur`anın üçte birini okumuşçasına sevaba nail olmuştur.” (Feyz`ülkadir c.6,s.201)
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 07 Kasım 2010, 17:35:26
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(38.Hadis) -“Kim bin defa ihlas suresini okursa, Allah`tan nefsini satın almış ateşten kurtarmıştır.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.203)


Açıklama:Sadat-ı Nakşi, bu mükafata erişmek için, Hatm-i Hacegan yapmayı usul haline getirmişlerdir.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 07 Kasım 2010, 20:43:03
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(39.Hadis) -“Bana indirilen bir takım ayetler vardır ki onların benzeri şimdiye kadar görülmemiştir.Onlar, Muavvezeteyn sureleridir.” (Müslim,c.2,s.200)


Açıklama:Ashaptan Ukbe b. Amir, bu sureleri her namazın peşinde okumayı efendimizin kendisine tavsiye ettiğini açıklamıştır.
Başlık: Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: fazıl14 - 07 Kasım 2010, 21:33:03
Kur`an Okuma Ve Okutma Hakkında Kırk Hadis


(40.Hadis) -“Her hatim edişte makbul bir dua vardır.” (Feyz`ül-kadir c.5,s.523)


Açıklama:Efendimiz (s.a.v)`in bu hadis-i şerifindeki müjdeye erişmek için,Kuran-ı Kerim`in okunması tamam olunca, gerek münferiden gerekse toplu olarak duada bulunmak, İslami faaliyetler arasında yer almıştır.
Başlık: Ynt: Kur`ân-ı Kerîm'i Okuma ve Okutma Hakkında Kırk Hadis
Gönderen: Mücteba - 19 Eylül 2016, 13:17:48
(https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14310759_251514278577306_2130291861_n.jpg)