Sadakat İslami Forumları

SADAKAT DİNLENME TESİSLERİ => BİLGİ YARIŞMASI => Konuyu başlatan: meh_fa - 04 Temmuz 2006, 14:56:16

Başlık: Bilgi Yarışması *
Gönderen: meh_fa - 04 Temmuz 2006, 14:56:16
ihvan-ı Muslimin(müslümen kardesler)teşkilatını kurucusu kimdir :?:  :?:
a)hasan el benna
b)seyyid kutub
c)...islambuli
Başlık: Re: ????????????
Gönderen: nursena - 04 Temmuz 2006, 15:14:38

 
a)hasan el benna :gul:
Başlık: Re: ????????????
Gönderen: muallim_abi - 04 Temmuz 2006, 18:15:44
Alıntı yapılan: "mehmedfaruk"
ihvan-ı Muslimin(müslümen kardesler)teşkilatını kurucusu kimdir :?:  :?:
a)hasan el benna
b)seyyid kutub
c)...islambuli


Masonların kontrolü altında, 1929 senesinde Hasan El Benna tarafından kurulmuştur.
Başlık: soru
Gönderen: muhacir - 21 Temmuz 2006, 04:27:51
muallim_abi biraz daha açarmısınız.
Hasan El Benna :arrow: masonların kontrolü
Başlık: soru
Gönderen: muallim_abi - 21 Temmuz 2006, 23:01:02
İhvanul-Müslimin'in kuruluşu ve tarihi ile alakalı kaynaklara başvurunuz..
Başlık: toprak???
Gönderen: yazigulu - 25 Temmuz 2006, 00:42:29
O hangi Toprakdir ki, 3 saat günes yüzü görmüs ve kiyamete  kadar bidaha görmez?
Başlık: Re: toprak???
Gönderen: gardash - 28 Temmuz 2006, 13:33:56
Alıntı yapılan: "yazigulu"
O hangi Toprakdir ki, 3 saat günes yüzü görmüs ve kiyamete  kadar bidaha görmez?


Hz- Musa kizildenizi gecerken bir koridor olmustu. O yolu Hz- Musa ve ümmeti 3 saat da yol almislar. Bunu bir yerde duymustum.
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Haziran 2007, 09:08:22
soru sormayı unutmayalım kardeşim. :oops:


Kuran-ı Kerim'deki 6. Sure hangisidir :?:
Başlık: soru
Gönderen: İsra - 08 Haziran 2007, 09:15:06
En'am suresi


kuba mescidi nerdedir

kolay bir soru:)
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Haziran 2007, 16:54:04
Alıntı

kuba mescidi nerdedir
medinededir.


Soru:Kuala Lumpur nerenin başkentidir :?:
Başlık: soru
Gönderen: duha - 09 Haziran 2007, 06:52:29
Malezya

Soru:Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp İslam ordusunu zor durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı başarı ile Peygamberimiz (sallAllahu aleyhi vesellem)’in kendisine : “O Allah (c.c.)’ın kılıçlarından bir kılıçtır” dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah’ın kılıcı (seyfullah lakabını taşıyan bir sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan bu komutan sahabe kimdir?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 09 Haziran 2007, 08:40:13
Halid bin velid r.a.


Mescid-i Dırar ne demektir,bu isim nereye,niçin verilmiştir?
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 09 Haziran 2007, 09:33:00
Münafıklarca Medine'de inşa edilen mescit. Müslümanlara zarar verme amacıyla yapıldığı için Kur'an'da Mescid-i Dırâr olarak nitelenmiş ve daha sonra bu adla anılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s), münafıkların amacını bildiren vahiy üzerine bu mesciti yaktırarak müslümanlar arasında fitne kaynağı olmasına izin vermemiştir.

Medine'de münafıklar, İslâm aleyhindeki faaliyetlerini açıkça ve rahatça yapamadıkları için İslâm devletinin takibinden kendilerini koruyacak, gizli çalışmalarını yürütmeye elverişli bir merkeze ihtiyaç duyuyorlardı. Aslen Medineli olduğu halde, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicret etmesi üzerine İslâma ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'e düşmanlığı ve hışmı dolayısıyla önce Mekke'ye daha sonra da Bizans ülkesine giden Ebû Âmir er-Râhib/el-Fâsık (Hz. Peygamber, onun er-Râhib lakabını el-Fâsık şeklinde değiştirmiştir) irtibatlı bulunduğu Medine'deki münafıklara mescit şeklinde bir merkez kurmaları tavsiye ve tahrikinde bulundu.

Bunun üzerine münafıklar, 9/630 senesinde Medine'de Sâlim b. Avf Oğullarının bölgesinde Kubâ Mescidi'ne yakın bir yerde sözde bir mescit inşa ettiler. Bundan sonra Hz. Peygamber'e müracaatla içlerinden yaşlıların ve özür sahiplerinin devamlı merkezdeki Medine Mescidi'ne gelemediklerini, bazen yağmurlu ve soğuk günlerde kendilerinin de cemaata katılamadıklarını, bu sebeple kendi bölgelerinde namazı cemaatla kılabilmek üzere bir mescit inşa ettiklerini belirterek, mescitlerine gelip namaz kıldırmasını ve böylece bu mescitin açılışını yaparak resmen tanınmasını istediler. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.s), Tebûk Gazvesi'nin hazırlıkları ile son derece meşguldu ve sefere çıkmak üzere idi. Bu sebeple kendisine müracaat edenlere, ancak seferden döndükten sonra mescitlerine gelebileceğini belirtti.

Fakat Hz. Peygamber (s.a.s), Tebük Seferinden dönerken Medine yakınlarında Tevbe Suresinin 107-110. ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerde sözkonusu mescitin zarar verme (dırâr) inkar etme, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarma, daha önce Allah ve Resulune karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlama amacıyla yapıldığı, münafıkların bu amaçlarını gizlemek için "Biz sadece iyilik yapmak istiyorduk" diye yemin ettikleri, buna rağmen yalancı oldukları belirtilerek şöyle buyuruluyordu: "Ey Nebi! Bu mescitte asla namaza durma. Şüphesiz ki başlangıcından itibaren takva üzere kurulan mescitte namaz kılman daha hayırlıdır. O mescitte kendilerini maddi ve manevi kirlerden temizlemeyi seven adamlar vardır. Allah kendisini temizleyenleri sever. Binasının temelini Allah'tan korkma ve rızasını kazanma esası üzerine kuran mı, yoksa binasını bir uçurumun kenarına kurupta onunla Cehennemin ateşine göçen mi daha hayırlıdır! Allah zalimler güruhunu doğru yola sevketmez. Yürekleri paramparça oluncaya kadar yaptıkları o mescit daima bir şüphe kaynağı olarak kalblerinde kalacaktır. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir" (et-Tevbe, 9/107-110.

Münafıklar Dırâr Mescitini açmak için Hz. Peygamber (s.a.s)in seferden dönmesini bekliyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine'ye dönünce, gerçek mahiyeti konusunda bilgilendirildiği, yönlendirildiği Dırâr mescitini görevlendirdiği birkaç sahabe vasıtasıyla yaktırarak ortadan kaldırdı. Böylece münafıkların belli bir merkezde üslenerek faaliyette bulunmalarına fırsat vermedi. Dırar mescidinin yakılması, İslâm tarihinde bir ibadet mahalline yönelik ilk ve son eylemdir. Bu eylem İslam toplumunun birliğini bozmaya yönelik faaliyetlere hiç bir şekilde izin verilmeyeceğinin bir kanıtıdır. Bu olay ayrıca İslâm düşmanlarının haince amaçları için İslam'ın temel kurumlarını bile kullanmaktan çekinmeyecekleri konusunda Müslümanlara yapılan bir uyarı niteliği taşımaktadırSoru:İmam-ı Azam kaç yılında vefat etmiştir :?:
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 09 Haziran 2007, 09:57:45
767 yılında bağdatta vefat etmiştir

Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayet-i kerimesi hangi surenin kaçıncı ayet-i kerimesidir?
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 16:17:19
Maide suresinin 3. ayetidir: "Bugün sizin için dininizi en mükemmel biçimde tamamladım; üzerinizdeki nimetimi bütünleştirdim ve size din olarak İslam'ı seçtim."


İmam-ı azam'ın doğum yeri?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 10 Haziran 2007, 16:32:27
699 tarihinde küfede doğmuştur


hanbeli mezhebinin kurucusu doğdugu ve medfun bulunduğu mekan
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 16:38:16
Imam Ahmedü'bnü Hanbel'dir. Hicri 164 tarihinde Bagdat'ta dogmus, hicri 240 (M.780-855) tarihinde yine Bagdat'ta vefat etmistir.


soru:
ilmin yolları kaçtır nelerdir kısaca açıklayınız?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 10 Haziran 2007, 16:42:10
ilmin yolları 3 tür

1)havası selime : görme işitme koklama tatma dokunma isimleri verdiğimiz beş duygu

2)haberi sadık doğru haberdirki peygamberlerin verdiği haber yalanda birleşmeleri mümkün olmayan topluluğun verdiği haber

3)akıl

mezhep kaç kısımdır itkatta mezhep imamlarının isimleri
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 16:47:26
Alıntı

mezhep kaç kısımdır itkatta mezhep imamlarının isimleri


Mezheb 2 kısımdır.

1. I'tikadda mezhep
2. Amelde mezhep.


İtikatte mezhep imamları şunlardır:
1-Imam Ebû Mansûr Mâtüridî
2-Imam Ebü'l Hasen Es'ârî.


soru:Edille-i Şer'iyye nedir? kaça ayrılır?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 10 Haziran 2007, 16:48:57
4 Ayrılır
kitap
sünnet
icma-i ümmet
kıyas-ı fukaha

haccın edesının şartları nelerdir?
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 16:51:18
eksik cevap.Edille-i Şer'iyye nedir?
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 16:52:40
Alıntı

haccın edesının şartları nelerdir?


 
1. Vücudun sıhatte olması,
2. Yol emniyetinin bulunması,
3. Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması.
4. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması,
5. Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 10 Haziran 2007, 17:01:09
Alıntı

eksik cevap.Edille-i Şer'iyye nedir?


özür dileyerek devam ediyorum soruyu cevaplamaya

dini ve şerı hükümlerin dayandığı ve çıkarıldığı kaynaklardır 4 tür.


zekat kaç sınıfa verilir hangi surede beyan edilmiştir
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 17:07:06
Alıntı

özür dileyerek devam ediyorum soruyu cevaplamaya


estağfurullah olabilir.

Alıntı

zekat kaç sınıfa verilir hangi surede beyan edilmiştir


1. (Nisaba sahip olmayan) Fakirler,
2. (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler,
3. Zekât toplama memurları,
4. Müellefe-i kulûb,
5. Kölelikten kurtulacak kimseler,
6. (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular,
7. (Fi sebîlillah) Allâh yolunda,
8. (Harçlıksız) Yolda kalmışlar.

Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en faziletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yoludur.

"Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düskünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (Islâm'a) isindirilacak olanlara, (hürriyetlerini satin almaya çalisan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalisip cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir." ( Tevbe Suresi,60.Ayet ) de geçmektedir.soru:
mendup oruç ne demektir :?:
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 10 Haziran 2007, 17:09:56
her aydan tutulan 3 gün oruç o günlerin eyyam-ı bıyz yani arabi aylardan 13, 14 ,15 , olaması efdaldir.


mesbuk ne demektir.
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 10 Haziran 2007, 17:12:34
Alıntı

mesbuk ne demektir.


İmama, birinci rekatin rükûsundan sonra namaz bitene kadar herhangi bir yerinde uyan kimseye Mesbûk (geçilen, cemaate sonradan yetişen/geciken) adı verilir.

soru:
Araf Suresinin 31. ayeti ne hakkındadır.
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 11 Haziran 2007, 17:55:02
Alıntı

soru:
Araf Suresinin 31. ayeti ne hakkındadırsorumuz unutuldu galiba  8-)
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 11 Haziran 2007, 18:04:22
Ey insanoğulları, her mescide girişinizde güzel elbiseler giyiniz. Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. "

israf etmemek hakkında olabilirmiki  :(
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 11 Haziran 2007, 18:06:15
Alıntı

israf etmemek hakkında olabilirmiki

 :x

evet

birşey unuttunuz mu?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 11 Haziran 2007, 18:09:02
:D galiba

mucize ve keramet ne demektir... :)
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 11 Haziran 2007, 18:16:16
Alıntı

mucize ve keramet ne demektir...


Mucize, peygamber olduğunu söyleyen kimsenin, doğru söylediğini bildiren şeydir.

Keramet Allah dostlarının gösterdiği şeylerdir.Nene Hatun kaç yaşında vefat etmiştir
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 11 Haziran 2007, 18:19:08
98 yaşında vefat etmiştir

yemin keffareti nedir
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 11 Haziran 2007, 18:23:43
97 yaşında diye biliyorum ama


Alıntı

yemin keffareti nedirMü'akide yemininin hangi türünden olursa olsun bozulması, keffareti gerektirir. Normalde keffaret yemin bozulduktan sonra ödenir. Yemin bozulduktan sonra ödenen kefaretin mûteber olduğu konusunda ulema arasında hiç bir ihtilaf yoktur. Ancak önce kefaretin ödenip sonra yeminin bozulması durumunda bu kefaretin yeterli olup olmayacağı tartışmalıdır. Hanefilere göre, keffaret ister malla, ister oruçla ödensin mutlaka yemin bozulduktan sonra ödenmelidir. Bozulmadan önce ödenmesi caiz değildir. Şafiilere göre keffaret malla ödenecekse yemin bozulmadan önce de ödenebilir. Hanbelî ve Mâlikîlere göre kefaretin ister malla ister oruçla, yemin bozulmadan önce de sonra da ödenmesi caizdir.

Yemin edilmeden önce keffaret ödenip daha sonra yemin edilmesi ve bozulması durumunda bu keffaret mûteber değildir. Bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yoktur (Kâsânî, a.g.e., III,18; Ibn Kudâme, a.g.e., XI, 223-226; Şevkânî, Neylü'l-Evtar VIII, 268, 269; Necati Yeniel-Hüseyin Kayapınar, a.g.e., XII, 237, 138).

Yemin keffareti; gücü yeterse bir köle azad etmek veya on fakiri sabahlı akşamlı doyurmak ya da on fakiri alışılmış biçimde giydirmektir. Kişi bu üçü arasında muhayyerdir. Ama bunlara gücü yetmezse,peşi peşine üç gün oruç tutar. Orucun arası hayız dahil hiç bir özür sebebiyle kesilmez, kesilmesi halinde yeniden başlanmalıdır. Yemin kefaretinin gereği ve bu şekilde ödeneceği Kur'ân-ı Kerîm'le sabittir. Ve âyet gayet nettir. (Bkz. Maide, 5/89). Onun için konu ile ilgili görüş farklılığı yoktur.ihtikar nedir?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 11 Haziran 2007, 18:32:52
İhtikar, şiddetli ihtiyaç olduğu bir zamanda gıda maddesini satın alıp kıymeti daha fazla artsın diye onu hapsetmektir. Şer'an haramdır. Allah'ın Resulü onun hakkında şöyle buyuruyor: Kırk gece kadar insanların yiyeceğini hapsedip ihtikar eden kimse Allah'tan (onun rahmetinden) uzaktır. Allah da ondan beridir. Bir mahalle halkı içinde az bir kimse bulunsa Allah'ın zimmeti o mahalleden beri olur (al-Hakim).kader ve kaza ne demektir...
Başlık: soru
Gönderen: enfa - 11 Haziran 2007, 21:56:53
Kader: ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk'ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.

Kazâ: Cenâb-ı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.


İlmin  yolları kaçtır :?:
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 12 Haziran 2007, 09:12:32
bu soru sorulmuştu ama
ilmin yolları 3 tür

1)havası selime : görme işitme koklama tatma dokunma isimleri verdiğimiz beş duygu

2)haberi sadık doğru haberdirki peygamberlerin verdiği haber yalanda birleşmeleri mümkün olmayan topluluğun verdiği haber

3)akıl


ibadetle taatle geçirdiğimiz günlere ne ad verilir
Başlık: soru
Gönderen: afrah - 12 Haziran 2007, 22:05:47
kandil geceleri denir


namazin kazaya kalmasina mesruu sebeb kacdir???
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 12 Haziran 2007, 22:57:42
3
uyku , muharebe esnasında düşmandan fırsat bulamamak, ve untmak


efali mükellefin  kime denir ve mükellefin vazifeleri nelerdir...
Başlık: soru
Gönderen: müteallim - 12 Haziran 2007, 23:47:09
Alıntı yapılan: "kenz"efali mükellefin  kime denir ve mükellefin vazifeleri nelerdir...


soruda teknik bir yanlislik var herhalde ef´ali mükellefin kime denir yerine ef´ali mükellefin kactir denilse daha iyi olurdu.böyle soruldugu zaman ef´ali mükellefin 8 dir derdik.

veya mükellef kime denir desek o zaman Allah celle celalühünün emir ve yasaklarini dinin emir ve yasaklarini yerine getirmesi icap eden müslümandir derdik.
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 13 Haziran 2007, 08:43:54
demiş oldunuz hocam teşekkur ederiz

nisap ne demektir....
Başlık: soru
Gönderen: Himmet - 13 Haziran 2007, 09:06:55
Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.

Öşür nedir?
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 25 Haziran 2007, 14:04:38
Arazi mahsüllerinin zekatıdır.  çıkan mahsülden onda birini vermektir. Eğer arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir


Şafi maliki hanbeli mezhebin emensup olanların itikatta imam-ı kimdir :?:
Başlık: soru
Gönderen: ay-yüzlüm - 23 Temmuz 2007, 21:27:30
Şafi maliki hanbeli mezhebin emensup olanların itikatta imam-ı kimdir ?


CEVAP- İmam Hasen El' eşari
Başlık: soru
Gönderen: suhup - 06 Ağustos 2007, 12:33:14
Soru sorulmadığı için ben sorayım;

Zekatın verilebilmesi için, zekatı verilecek olan malda ne gibi şartlar aranmalıdır?
Başlık: soru
Gönderen: ankebut-57 - 06 Ağustos 2007, 14:10:06
Zekâtı verilecek olan malda aranan şartlar:

1.Nisabı tam olması: Nisab ki zekâtın farz olması için mala konan bir ölçüdür. Gümüşte 200 dirhem, altında 20 miskal;devede 5,sığırda 30,koyun ve keçide 40 adettir.
2.Malın namî yani çoğalıcı olması.
3.Mala malik olduktan sonra üzerinden kamerî sene ile tam bir sene geçmiş olması.
4.Asli ihtiyaçlardan fazla olması.


Soru: Zekat vermek için müzekkîde aradan şartlar nelerdir?
Başlık: soru
Gönderen: mütevazi - 06 Ağustos 2007, 14:19:41
Alıntı yapılan: "ankebut-57"Soru: Zekat vermek için müzekkîde aradan şartlar nelerdir?[/b][/size]


1-Islam olmasi.
2-Akil olmasi.
3Ser´an zengin olmasi.
Başlık: soru
Gönderen: afrah - 06 Ağustos 2007, 23:57:43
Nefis kac kisimdir?
ve sayarmisiniz?
Başlık: soru
Gönderen: müteallim - 07 Ağustos 2007, 00:50:45
Alıntı yapılan: "afrah"
Nefis kac kisimdir?
ve sayarmisiniz?


1.Nefsi emmare
2.Nefsi levvame.
3.Nefsi mülheme
4.Nefsi mutmainne.

5.Nefsi raziye merziyye
6.Nefsi safiyye
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Ağustos 2007, 17:35:00
Soru: Baharistan kimin eseridir :?:
Başlık: soru
Gönderen: kenz - 07 Ağustos 2007, 20:35:03
Molla Camii hazretlerinin eseridir...
Başlık: soru
Gönderen: uhra - 07 Ağustos 2007, 20:39:58
Nefahatü'l-üns kimin eseridir?
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Ağustos 2007, 20:47:28
Alıntı

Nefahatü'l-üns kimin eseridir?


Abdurrahman cami mi
Başlık: soru
Gönderen: uhra - 07 Ağustos 2007, 21:14:09
Alıntı
Abdurrahman cami mi

evet
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Ağustos 2007, 21:20:00
Ahlâk-ı Alâî kimin eseridir :?:
Başlık: soru
Gönderen: uhra - 07 Ağustos 2007, 21:23:26
Alıntı

Ahlâk-ı Alâî kimin eseridir


kınalızade ali çelebi.

________
Başlık: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Ağustos 2007, 21:24:22
ee buyurun bir soru alalım sizden :oops:
Başlık: soru
Gönderen: uhra - 07 Ağustos 2007, 21:27:48
Alıntı

ee buyurun bir soru alalım sizden


rutbetü'l-hayat kimin eseridir.

ayrıca tavsiye ederim mükemmel bir eser.


___________
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:05:20
Yusuf Hemedani Hz.leriniin eseridir..

Soru:

Nevşehir'in Eski ismi nedir? (şimdi başka aklıma gelmedi :)
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ankebut-57 - 20 Ekim 2007, 19:30:18
Ne demek hocam. Bundan güzel soru mu olurdu. :)

Muşkara.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:34:04
Muşkara'lı mısın kardeşim sen?

Soru alalım boş geçmeyelim
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ankebut-57 - 20 Ekim 2007, 19:38:07
:)

Soru: Kargalarıyla ünlü ilimiz neresidir?

Not: Öyle bir il yoksa bu soruya "pas" deyip aşağıdakini cevaplayabilirsiniz.

Soru: Toprak Ana isimli kitabın yazarı kimdür?

Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:39:51
Belki vardır ama biz pas diyelim :)

Cengiz Aytmatovdur..

Soru için 2 dk müsade efendim ...
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: sentez - 20 Ekim 2007, 19:42:36
boğzakale'nin  eski ismini bilen va mı?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ankebut-57 - 20 Ekim 2007, 19:43:39
Ora nerenin kazası ki? :)
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: sentez - 20 Ekim 2007, 19:46:18
ee gerçi soruyuda yanlış sordum ama neyse.sen bil .
her şeyi devletten bekleme:)
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:47:51
boğzakale'nin  eski ismini bilen va mı?

Baya hızlısnız.

Hattuşaş mı...
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: sentez - 20 Ekim 2007, 19:49:08
öyle.hangi devletin başkenti ydi?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:50:20
Hititlerin olabilir...
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 20 Ekim 2007, 19:53:21
Evet,Hitit devletinin başkenti imiş.

Soru:

Pkk İlk eylemini hangi tarihte nerede gerçekleştirdi?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Gül_Sultan - 20 Ekim 2007, 19:56:49
17 Ağustos 1984'te Eruh'ta. :iconsatan: :iconsatan: :iconsatan:

 =)))9
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 13:31:47
En-Nevâzil kimin eseridir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: hocaoğlu - 06 Kasım 2007, 15:17:07
Ebü’l-Leys-i Semerkandi hazretlerinin...


Sor nerede diyeceksiniz Fatihan ama soru bulamıyorum  :mhcp
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 15:30:12
:)

durgunluk olmasın diye zorluyoruz ne yapalım?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: hocaoğlu - 06 Kasım 2007, 15:33:08
Allah razi olsun emeklerinize sağlık ceddinize rahmet....
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 15:35:15
:)
amin
devam edelim

Mir'atül-Memalik kimin eseridir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: hocaoğlu - 06 Kasım 2007, 15:41:47
Seydi Ali Reisin

Allahu Tealanın açık olmayıp zan ederek anlaşılan emirlerine ne  denir???
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 16:03:17
vacip denir.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 16:23:01
Yazılışları aynı,anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasına edebiyatta ne ad verilir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: afrah - 06 Kasım 2007, 20:49:22
:)

Soru: Kargalarıyla ünlü ilimiz neresidir?

Not: Öyle bir il yoksa bu soruya "pas" deyip aşağıdakini cevaplayabilirsiniz.

zonguldak degilmi?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: afrah - 06 Kasım 2007, 20:53:06
Yazılışları aynı,anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasına edebiyatta ne ad verilir?
es anlamli veyahudda anlamdas

soru=bir sözcügün gercek anlami disinda, yepyeni bir anlamda kullanilmasina ne ad verilir???
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ben biryolcuyum - 06 Kasım 2007, 22:30:37
mecaz olması lazım-
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: afrah - 06 Kasım 2007, 22:32:03
 &)
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Kasım 2007, 08:25:36
Yazılışları aynı,anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasına edebiyatta ne ad verilir?
es anlamli veyahudda anlamdas

Yok kardeşim değil.Edebiyatta yapılan bir sanat sorduğum.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 07 Kasım 2007, 10:26:54
Yazılışları aynı,anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasına edebiyatta ne ad verilir?

cinas mıydı ?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Kasım 2007, 10:31:06
Evet cinas.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 07 Kasım 2007, 10:46:13
batı normunda yazılan ilk roman ?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 07 Kasım 2007, 10:53:56
Recaizade vardı bir, onun Araba Sevdası mı? Yani Cumhuriyet öncesi ise.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: racül - 08 Kasım 2007, 02:22:45
Eylül romaninin özelligi  neydi?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 08:35:26
Eylül romaninin özelligi  neydi?

Mehmed Rauf'un romanı.Edebiyatın ilk psikolojik romanı diye nam salmıştır.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 08 Kasım 2007, 10:26:55
Recaizade vardı bir, onun Araba Sevdası mı? Yani Cumhuriyet öncesi ise.

evet recaizade mahmut ekrem'in
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 10:41:59
Sultanüş'şuâra lakabı verilen Divan edebiyatı şairimiz kimdir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 08 Kasım 2007, 10:51:37
Necip Fazıl Kısakürek

Sibernetiğin kurucusu olan ilk bilim adamı kimdir ?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 10:55:24
Necip Fazıl Kısakürek

Divan edebiyatı şairi, Osmanlı Devrinde yaşamış.Necip Fazıl değil.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 08 Kasım 2007, 10:59:25
soruları hep eksik okurum zaten :(

Baki
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 11:03:44
Heyecandan da olabilir :)

Bakî Doğru.

Sibernetiğin kurucusu olan ilk bilim adamı kimdir ?

Cezeri'dir.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 11:10:04
Muvatta isimli hadis kitabının yazarı kimdir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 08 Kasım 2007, 11:35:55
heyecan değil sabırsızlık  e58))

İmam Malik

Kutadgu Bilig kime aittir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 08 Kasım 2007, 11:43:28
Yusuf has Hacib e aittir.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 09 Kasım 2007, 16:04:49
"Behçetüsseniyye" Kimin eseridir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 29 Kasım 2007, 11:23:23
İmam-ı Gazali Hzlerinin

Başlık: Ynt: soru
Gönderen: duha - 25 Aralık 2007, 08:23:35
MARİFETNAME kimin eseridir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: elfida - 25 Aralık 2007, 10:42:54
erzurumlu ibrahim hakkıhz.nin
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: enfa - 10 Mart 2008, 23:03:28
Ekberiyet sistemi nedir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: müteallim - 10 Mart 2008, 23:16:57
Ekberiyet sistemi nedir?

padisahlarda babadan ogula intikal beklenirken büyüklük sistemi manasina gelen ekberiyyet sistemi dolayisi ile amcasinin veya baska bir büyügün tahta cikmasi,
Başlık: Sahabe Efendilerimizin Yeni Doğan Çocuğa Öğretikleri ilk Şeyler
Gönderen: Fatihan - 04 Ocak 2009, 15:55:02
Sahabe Efendilerimizin Yeni Doğan Çocuğa Öğretikleri ilk cümleler ve ayetler nelerdir?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ruy-ı zemin - 04 Ocak 2009, 16:18:07
Sahabe Efendilerimizin Yeni Doğan Çocuğa Öğretikleri ilk cümleler ve ayetler nelerdir?

Abdulmuttalipoğulları ailesine mensup bir çocuk konuşmaya  başlayınca, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ona,
‘De ki: Hamd olsun o Allah’a ki evlât edinmekten münezzehtir, mülkünde ortağı bulunmaz…’ mealindeki İsra Suresinin sonundaki bu ayeti 7 kez okutarak ezberletmeye çalışırdı.”
Yine bu bağlamda Peygamber Efendimizin (S.A.V) “Çocuklarınıza ilk öğrettiğiniz kelime ‘La ilâhe illâllah olsun’ tavsiyesini de unutmayalım.

Ayrıca " çocuk 4 yıl 4 ay 4 gün olunca Alak suresi yanlışsız okutulursa çocuğun  ilme merakı artar" der. büyükler.
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: zeberced - 04 Ocak 2009, 16:20:34


Ruy-i zemin 4 yas 4ay 4 gün ben bunu tecrübe ettim
gercekten öyle

Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 04 Ocak 2009, 16:23:48
Alıntı
"Ayrıca çocuk 4 yıl 4 ay 4 gün olunca Alak suresi yanlışsız okutulursa çocuğun  ilme merakı artar der." büyükler.

Bunun da bir hikmeti olsa gerek.Teşekkür ederiz.

İlk öğrettikleri konusunda takviye bilgiler verecek olan olursa onları da alabiliriz bu arada ;)
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ruy-ı zemin - 04 Ocak 2009, 16:35:28
Sehl İbnu Tüsterî, küçüklüğünden bahsederken derki:
''3 yaşındaydım, geceleyin kalkar dayım Muhammed İbnü Sivâr'ın hâlini seyrederdim. Bir gün dayım bana:
- ''Seni yaratan Allah'ı beraber zikredelim mi?'' der..
- ''O Allah'a nasıl zikir yaparım''? dedim. Dedi ki:
- ''Kalbinden kendi kendine, dilini hiç oynatmaksızın, 3 kere: Allâhü Meğî, Allaâhü nâzirun ileyye, Allâhü şâhidî (Allah benimle berâberdir, Allah beni her zaman görür, Allah şâhidimdir''
Uzun süre geceleri buna devam ettim . Bir süre sonra;
- ''7 defa tekrar et'' dedi, yaptım.. Bir sûre sonra da;
- ''11 defa yap'' dedi.. Bunu da yapmaya başladım ki içimde bir halvet ve tatlılık hissetmeye başladım...
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ruy-ı zemin - 04 Ocak 2009, 16:44:02

Çocuğa ilk öğretilecek bilgilerden en önemli olanlardan biri; Nahl suresinin 78. ayetidir
Peygamber Efendimiz (S.A.V) çocuğa ilk kelam olarak öğretilmesini istediği şey Nahl suresinin 78. ayeti idi.
Meali: “Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi”
Sahabe; yeni doğan çocukları için sofra kurardı
Peygamberimiz, elini yeni doğan bebeğin başına koyarak dua ederdi.
Çocuğun doğumundan sonra ziyafet vermek bu duanın toplu yapılması için olduğundan sahabeler yeni doğan bebekler için ziyafet yemeği vermeyi önemserlerdi. Peygamberimiz sayıların ve günlerin batıllığını bize bildirmekle beraber, çocuğun hayatında bazı günlerde ve yıllarda bir takım olayların başlatılmasını uygun bulur. Çocuğun önemli günlerinden biri de, çocuğun eğitimin başladığı gündür. Bu yaş dört yaşını 4 ay 4 gün gecedir. Peygamberimiz kendisine bir çocuğun doğum haberi ulaştırıldığında bizim sorduklarımıza benzemeyen bir soru sorardı: “Yaratılışı tam mı?” Tam cevabını alınca da onu eksiksiz gönderen Rabbine şükrederdi. 
Efendimiz çocuklara hayır demezdi
Hz. Hasan ve Hüseyin, bir gün peygamberimize gelerek, Efendimizin kendilerine bir deve almasını istediler. Peygamberimiz o anda çocuklara deve alacak durumda değildi. Torunlarını üzmeden deveyi unutturacak bir çözüm yolu buldu. Küçük torunlarının önüne çökerek onlara seslendi; “Haydi binin bundan daha iyi deve mi olur” Çocuklar büyük bir sevinçle dedelerinin sırtlarına binmişler ve deveyi unutmuşlardı. Çocukların bu tarz istekleri karşısında bizler tarafından söylenen sözler hep aynıdır; Paramız yok, ileride alırız, daha sonra vs. Bu sözler, çocuklara parayı önemsetir ve onları fakirlik psikolojisine sokar. Eğer bunu fark edemez isek çocuklarımız, büyüdüklerinde paraya tapar hale gelirler.

“Çocuğu olan onunla çocuklaşsın”

Efendimiz; “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” buyurmuştur. Peygamberimizin göbeği üzerine akıtan torununu almak isteyen Ebu Leyla bin Abdurrahman’a Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Oğlumu bırakın hacetini tamamlayıncaya kadar onu korkutmayın”
Asla çocukları çocuk yerine koymayın!
Peygamber Efendimiz çocuklarla karşılaştığında büyükler gibi selam verirdi. Onlarla sır paylaşırdı. Çocuklara değer verir en yorgun olduğu zamanlarda bile onları incitmezdi. Ayrıca, Peygamberimize göre çocuklar büyükleri rahatsız etmez, büyükler çocukları rahatsız eder. Hasta çocuk ziyaretinde bizler çocuklarla ilgilenmekten çok anne ve babayla konuşmakla meşgul oluruz. Oysa peygamberimiz çocuklarla meşgul oluyor, onlarla konuşuyordu.

milli gazete
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: duha - 04 Şubat 2009, 16:28:12
Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?

Arkadaşlar sorulara yanıt verdikten sonra, yeni bir soru sormayı unutmayalım l5))
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Fatihan - 04 Şubat 2009, 18:03:31
Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?

İsrailoğullarıdır.

Hz.Ali kim tarafından şehid edildi?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: Lika - 06 Şubat 2009, 05:13:55
Bir Hârici olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehid oldu.

..
Peygamber Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem)’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır?
Başlık: Ynt: soru
Gönderen: ruy-ı zemin - 11 Mart 2009, 13:41:39
Hz. Ömer-ül Faruk R.A. Efendimiz

Bi'ri Maune ( Maune Kuyusu ) de Peygamber Efendimiz ( S.A.V )'in kaş sahabesi şehit olmuştur?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: yamakasi - 10 Eylül 2009, 20:51:52
70 HAFIZ SAHABE ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMİŞTİ.

ŞİFA kitabının yazarı  kimdir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 10 Eylül 2009, 22:57:20
İbn-i Sina.

Bağdat'ı yakıp yıkıp müslümanları katleden moğol hükümdarı kimdir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: Fatihan - 20 Aralık 2009, 19:42:18
Timur.

Ebu'l Hayrat diye anılan Osmanlı PAdişahı kimdir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 20 Aralık 2009, 23:06:09
2. Murat Han

Şehzade şehirlerinden en az üçünü yazınız.

Timur yanlış cevap. Timur Bursa'yı yakmış. Doğrusu Hulagu Han olacaktı.

Dünyada gördüğümüz bütün zalimleri toplasanız herhalde bu gaddarın eline su dökemezler. Semerkand ve buhara daki islam merkezlerindeki milyonlarca el yazması kitabı nehire dokturmus; Ve o nehir * gunlerce murekkep akmıstır.

kendisi hakkında bir olay rivayet edilir. şöyle ki;

bu kan canavarı bağdat'a girdikten sonra oradaki ahaliyi bir tane camiye toplamış. herkes korka korka gelmiş tabii. millet camiye toplandıktan sonra çıkmış yüksek bir yere ve sormuş oradakilere;

- ahali ! düşünün bakalım. Allah benim gibi bir belayı neden size musallat etti?

neden musallat etti acaba hep düşünmüşümdür.

Bağdat zamanın da öyle bir şehir idi ki "yanlış hesap Bağdat'dan döner." sözü ile özdeşleşmiş

Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: Fatihan - 21 Aralık 2009, 06:21:54
Alıntı
Timur yanlış cevap. Timur Bursa'yı yakmış. Doğrusu Hulagu Han olacaktı.

Bayazıt devrinde de Timur'un Bağdatı yaktığı rivayet ediliyor.İlk etapta o aklıma geldi.Ama nehirden günlerce mürekkep akması olayı Hülagü'nün eliyle yapılmıştır.
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: selcuklu - 07 Temmuz 2010, 01:19:06
1-   Karısı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Cehennem’de de elim bir ateşin vadedildiği ve bu kişinin karısının ise cehennem’de odun taşıyıcılığı yapacağını konu eden sure hangisidir?
A) Bakara Suresi
B) Tebbet Suresi
C) Kafirun Suresi
D) Münafikun Suresi
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: sakincan - 07 Temmuz 2010, 01:37:04
B)Tebbet suresi..

Meşhed-i Hüdavendigar nerededir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 07 Temmuz 2010, 10:55:03
Kosova'nın başkenti olan Priştine'ye 15 kilometre uzaklıktaki Kosova Ovasında...

Zelletül Kari neye denir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: melmir - 07 Temmuz 2010, 11:53:28
Kosova'nın başkenti olan Priştine'ye 15 kilometre uzaklıktaki Kosova Ovasında...

Zelletül Kari neye denir?

El Cevap: Okuyucunun hatasi

 Dirs neye denir
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: omur - 26 Temmuz 2010, 11:49:08
Sahib-i Tertip kime denir :soruisareti:
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: güldem - 26 Temmuz 2010, 12:14:05
baliğ olduğu günden itibaren üzerinde hiç kaza namazı bulunmayan kimse
 diye biliyorum..
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: omur - 26 Temmuz 2010, 15:51:02
baliğ olduğu günden itibaren üzerinde hiç kaza namazı bulunmayan kimse
 diye biliyorum..

Tam degil.
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: BT 857 - 26 Temmuz 2010, 16:37:51
namazleri sirasiyla kilmak demek


Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: osmanlıtorunu - 26 Temmuz 2010, 16:43:25
selamun aleykum...
Tertip Sahipleri: Muntazaman namaz kılıp kazaya kalan namaz sayısı arka arkaya, yani günlük veya bütün hayatı boyunca toplam olarak altıyı bulmayan kimselere tertip sahibi (sahib-i tertib) adı verilir. Arka arkaya veya toplam olarak altı vakit namazı kazaya kalan kimseler, tertip sahibi olma özelliğini kaybederler.dogrumu?????
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: omur - 26 Temmuz 2010, 19:41:16
Ve aleyküm selam. Hos geldiniz.
Tebrikler.  &) Cevap dogru.
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: osmanlıtorunu - 27 Temmuz 2010, 12:30:15
hos bulduk tesekkurler...:)

soru:uhud savasindan iki yil sonra gelen hendek savasi öncesinde istişare yapilirken Hendek kazilması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan  büyük sahabe kimdir?
vede hicrtin kacinci yilinda olmustur?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 27 Temmuz 2010, 12:40:19
Fikri ortaya atan Selmanı Farisi Hz. Hendek kazası hicretin 5. yılında olmuştur.

Su bulunmadığı için teyemmümün farz kılınması hangi gaza esnasında oldu ?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: zhr - 27 Temmuz 2010, 15:17:36
Müreysi gazası olsa gerek..
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 27 Temmuz 2010, 22:43:18
 zs2))
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: lale* - 28 Temmuz 2010, 20:45:03
 ş5))
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: gülçiçek - 22 Ağustos 2010, 16:58:40
B)tebbet suresi
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: turk_ay - 16 Kasım 2010, 01:05:59
Müreysi gazası olsa gerek..


Hz Ayşe validemizin iftiraya uğradığı  :usgunn: olay olsa gerek bu... Açık öğretim kitaplarından anımsadım.. Soru sorulmamış.

İlm - i Sarf kaç bab tır ?  e78))
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: ruy-ı zemin - 17 Kasım 2010, 11:58:45
35'dir.

Sadakat kaç yılında tasarlandı. Daha önce kime aitdi.
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: efsanef - 22 Ocak 2014, 12:12:14
İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız

İlmin yolları üçtür.
1-Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu.
2-Haber-i sâdık: Doğru haberdir ki, iki kısımdır:
   a) Peygamberlerin verdiği haber,
   b) Yalanda birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber.
3-Akıl.
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: efsanef - 22 Ocak 2014, 12:17:04
İmanın koruyucu kaleleri nelerdir?
Başlık: Ynt: Bilgi Yarışması *
Gönderen: mazhar - 13 Eylül 2014, 21:39:46
Alıntı
Îman, mü'minin kalbinde Allâh'ın yaktığı bir meş'ale, bir nurdur. Bunun koruyucu kaleleri, çerçevesi, surları ise, aşağıdaki şekilde görüleceği gibi farzlar, vâcibler, sünnetler, müstehablar, mendublar ve nâfilelerdir.Îman, bu ibâdetlerle çerçevelenip kale içine alınarak korunur. İmanı koruyan bu kaleleri yıkanlar yani, farzları, vâcibleri, sünnetleri terk edenler, imanlarını kolay kolay muhafaza edemezler.
(http://i55.tinypic.com/2lc66gp.jpg)
http://www.sadakatforum.com/imanin-devaminda-suphe-etmek-tam-olarak-ne-anlama-geliyor-t56094.0.html (http://www.sadakatforum.com/imanin-devaminda-suphe-etmek-tam-olarak-ne-anlama-geliyor-t56094.0.html)