Sadakat islami Forum

EDEBİYAT KÖŞESİ => EDEBİYAT => Konuyu başlatan: serhendi - 26 Ağustos 2006, 13:38:52

Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: serhendi - 26 Ağustos 2006, 13:38:52
Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hâke nebât
Mütevâzi olanı rahmet-i rahmân büyütür.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
“Adaletle bulan halk içre şöhret
Unutulmaz ilâ yevmi’l-kıyamet.” (molla cami)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
“Zulümkârlık dağıtır, berbat eder ülkeyi
Adâlet saadetle âbâd eder ülkeyi.” (Genceli Nizami)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
“Halkı rencîde eden âlemde
Kendi rencîde olur son demde” (şeyhülislam Yahya Efendi)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya.
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya. (Erzurumlu İbrahim Hakkı)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
"Mülk-ü dünya kimseye bâkî değil, akıbet berbad olur.
Ey Muhibbî, Şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz." (kanuni sultan süleyman)
Başlık: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'DAN
Gönderen: serhendi - 26 Ağustos 2006, 13:52:38
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'DAN

Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola,
Var kıyas eyle ol ne şah ola.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yerler eser.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Olacak olsa gerek çar ü naçar,
Gerek kalbin gen tut, gerek dar.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz;
Ey saki, baş gitse ayak payidar olmaz.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Na-murad olma dila düştün ise bahr-i gama,
Hele emvac-ı felaket geçer inşaAllah.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Eğer dilden gelen elden geleydi,
Gedalar kalmayıp sultan olaydı.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,
Yeter imiş ana kasabın birisi.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Yar odur ki bun deminde yar ola,
Şadlıkta her kim olur yar ola.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Kanadı bitse bir marın, sanır hayra delalettir,
Veli bilmez anı, ol kim zevaline işarettir.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Ne denlü çoğ olursa ördek ü kaz,
Yeter imiş ana bir şahin-i baz.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Sakın sanma ki hayın berhudar olur,
Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Kişi nam ile işler bir işi,
Namsız bir pula değmezmiş kişi.
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Ey birader, pekçe sakla rızkını etme telef,
Düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek.
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: serhendi - 01 Eylül 2006, 21:05:59
Revâdır gerçi öldürmek yılanı,
Derviş isen incitme canı.  
   (Mârifetnâme’den)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Mert olan kizbe tenezzül etmez,
Zillet-i kizbe tahammül etmez.
 (Nâbi)
(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Gör zâhidi kim sâhib-i irşad olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der.
(Bağdatlı Ruhi)
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: serhendi - 01 Eylül 2006, 21:11:25
Gezdim Haleb'i Şam'ı eyledim ilmi taleb,
Meğer ilim gerideymiş, illâ edep illâ edep.

(http://www.iconarchive.com/icon/nature/flower-2-by-ilicon/F18.gif)
Edep bir tac imiş nûru Hüdâ'dan
Giy o tacı emin ol her beladân
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: yesil-TUNA - 06 Eylül 2006, 20:18:13
YAVUZ SULTAN SELİM HAN'DAN

Hakir düştüyse millet, şanına noksan gelir sanma,
Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadrü kıymeten.

Felek her türlü esbab-ı cefasını toplasın gelsin,
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.

Ne gam, pür-ateş-i hevl olsa da kavgayı hürriyet,
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten

Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun.
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: ABDULLAH LFC - 07 Eylül 2006, 18:25:15
...
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: hisar - 02 Aralık 2006, 19:30:03
Haya yırtılıp gitmiş iffet ayak altında
Yalan revaçta aldatmak sultanlık tahtında

Kendine gel doğrul bak tan yeri ağarıyor
Ve ışıklar karanlık ordusunu boğuyor.

Genç Adam bu badirenin bahadırı sensin
Yıllardır düşlerde hayallerde beklenensin
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: hureyre - 22 Aralık 2006, 16:19:17
Kanunî Sultan Süleyman, Şâir Bâki'ye:
"Bâki bed nefyi ebed
 Bursa'ya red"   diyerek, Bursa'ya sürgün eder. Bâkî de:

"Öldünse ey Baki!
 Değildir mülk-i cihan, Süleyman'a baki
 Buna çark-ı felek derler
 Ne sen baki, ne ben baki" diyerek cevap verir.
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: hifa - 18 Şubat 2007, 01:22:54
SULTAN  1.AHMED HAN'dan

   iftirakınla efendim bende takat kalmadı
   yah-pare oldu dil, aşkta mahabbet kalmadı
   şol kadar ağlattı ben bi-çareyi hükm-i kaza
   giryedeh hiç hazreti Yakuba nevbet kalmadı...
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: Nihle - 18 Şubat 2007, 21:25:58
Hepiniizn yüreğine sağlık harikalar...
Başlık: .
Gönderen: ABDULLAH LFC - 19 Şubat 2007, 13:39:56
.
Başlık: Beyit Sayfamız
Gönderen: Himmet - 19 Şubat 2007, 14:10:55
Dest busıi arsusuyla ger ölürsem dostlar
Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su


(kime ait olduğu şuan aklımda değil)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 21 Temmuz 2007, 18:23:01
Atılma dur, sühan-ı ehl-i hâli anlamadan, Cevâba etme tasaddî suâli anlamadan. (Nâcî)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 22 Temmuz 2007, 06:04:46
Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder. (Lâ Edri)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 24 Temmuz 2007, 19:57:02
Erişir menzil-i maksûduna âheste giden.
Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır,

(Menzil-i maksûd: Gidilmek istenen yer. Âheste: Yavaş, ağır. Tîz-reftâr: Hızlı yürüyen Pây: Ayak. Dâmen: Etek.)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: hocaoğlu - 29 Temmuz 2007, 01:24:25
Fâriğ ol aybın gözetme kimsenin,
Tâ ki Hakk setreyleye aybın senin. (Lâ edrî)
Fâriğ ol: Vazgeç, Setreyleye: Örte.
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 29 Temmuz 2007, 13:17:55
Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
 Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim  (Ahmet Paşa)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 30 Temmuz 2007, 20:44:44
Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl

Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 01 Ağustos 2007, 21:16:07
Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
 Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 02 Ağustos 2007, 11:06:15
Alıntı yapılan: "kenz"
Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
 Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)Çok sevdiğim bir söz.

Bugün ne hikmetse uyanınca bu sözü mırıldandım kendi kendime.
:)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 03 Ağustos 2007, 13:10:47
Kendi kendine ettiğin âdem

 Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 03 Ağustos 2007, 18:37:51
"Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi”


Ruşeni
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 04 Ağustos 2007, 18:10:35
Cümleler doğrudur sen doğru isen

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 05 Ağustos 2007, 18:31:47
Yürü deryadil olup eyle tahammül yoksa
Rüzgârın önüne düşmeyen âdem yorulurLâedri
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 05 Ağustos 2007, 18:36:46
Alıntı yapılan: "kenz"
Teşekkürler fatihan kardeşim Bu beyitlerden ne güzel dersler çıkıyor aslında anlasak ne mutlu bize


Asıl biz teşekkür ederiz böyle bir başlık açtığınız için.

Evet anlayabilene güzel dersler çıkıyor...
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 06 Ağustos 2007, 12:28:17
İhtiyârımla aceb ben hiç olur muydum tabîb,
Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini


Lâ Edrî

İhtiyâr: İstek
Ger: Eğer
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 06 Ağustos 2007, 20:12:06
Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber

Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner.(Sâmih)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 07 Ağustos 2007, 14:41:13
Tevbe Yâ Rabb hatâ râhına gittiklerime,

Bilip ettiklerime,  bilmeyip ettiklerime.


Nizamettin
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 07 Ağustos 2007, 22:30:08
Meşveretsiz kim ki bir iş işleye

Şol nedamet parmağın çok dişleye.(Zarifî )
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 09 Ağustos 2007, 09:38:11
Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne

Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 09 Ağustos 2007, 09:57:19
Teşekkürler kardeşim.

Bu arada yeni avatarın çok güzel.
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 10 Ağustos 2007, 09:34:26
Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur
 Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur(Ragıb Paşa)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 13 Ağustos 2007, 14:11:50
Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda
Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid. (Nâbî)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Eşraf - 15 Ağustos 2007, 17:02:10
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir. (Ziya Paşa)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 30 Ağustos 2007, 00:39:21
Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken
Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken. (Dertli)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 06 Eylül 2007, 13:51:38
İlim bir lücce-i bî sâhildir.
Anda âlim geçinen câhildir. (Nabî)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 07 Eylül 2007, 14:24:40
Bir hurûşuyla eder bin hâne–i ikbâli pest
Ehl–i derdin seyl–i eşk–i inkisârın görmüşüz (Nabî)


(Dertlilerin, güceniklikle akıttıkları gözyaşlarının sellerini gördük. Bir kere coşup çağladığı vakit, binlerce ikbal sarayını yerle bir ediveriyordu…)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 07 Eylül 2007, 14:33:22
Alıntı yapılan: "kenz"
İlim bir lücce-i bî sâhildir.
Anda âlim geçinen câhildir. (Nabî)


Ne güzel ifade edilmiş.

Teşekkürler kenz...
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 07 Eylül 2007, 14:39:54
Reca ederim sizdende bekleriz fatihan kardeşim güzel beyitlerimizden...
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 07 Eylül 2007, 14:48:52
Alıntı yapılan: "kenz"
Reca ederim sizdende bekleriz fatihan kardeşim güzel beyitlerimizden...


Bizden de bekleyin de hızınıza yetişemiyoruz ki.Ekleyecek olduklarımı yazıveriyorsunuz hemen.. :oops:
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 08 Eylül 2007, 14:10:27
Alıntı yapılan: "fatihan"

Bizden de bekleyin de hızınıza yetişemiyoruz ki.Ekleyecek olduklarımı yazıveriyorsunuz hemen.. :oops:


 :) Tamam yavaşladım

Zülfünün zencirine bend eyledi şahım beni
Kulluğundan etmesin âzâd Allahım beni
[/b] (Fatih Sultan Mehmet Han)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 08 Eylül 2007, 14:16:13
Latife yaptım kardeşim.Güzel faideli şeyler eklensin de kim eklerse eklesin mühim değil.
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 08 Eylül 2007, 14:21:36
Alıntı

Latife yaptım kardeşim.Güzel faideli şeyler eklensin de kim eklerse eklesin mühim değil

Ben yavaşladım diyorum ama eklemeye devam ediyorum  :oops: Faideli işlerde yarıştayız...

Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,
Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi)
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 08 Eylül 2007, 14:27:37
Güzel güzel :x
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 18 Eylül 2007, 16:39:51
Aşk derdinin devası kâbil-i derman değil
Terk-i can derler bu derdin mûteber dermanına (Fuzûlî)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Biblioman - 08 Ekim 2007, 11:46:22
Kısmetindir yer yer gezdiren seni
Akibet;gururlanma bir gün yer,yer seni
Onun için yerin adı olmuş yer
Önce kendi besler. sonra kendi yer seni
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: keyhan - 16 Ekim 2007, 13:39:18
Nîk ü bed herkes bulur âlemde bir gün ettiğin,
Kendi çekmezse cezâ mîrâs kalır evlâdına" Ziya Paşa

İyi yahut kötü, bu dünyada ne edersen onu bulursun. Hatta karşılığını sen görmesen bile evladına miras kalır.'
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 23 Ekim 2007, 13:14:35
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Biblioman - 24 Ekim 2007, 18:40:34
Gören göze güzel, çirkin hepsi bir;
Aşıklara cennet, cehennem, hepsi bir;
Ermiş ha çul giymiş, ha atlas;
Yün yastık, taş yastık, seven başa hepsi bir.
Ömer Hayyam
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: hocaoğlu - 25 Ekim 2007, 15:34:02
Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz.
Biz neşatında gammında rüzgârın görmüşüz. Nabi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 26 Ekim 2007, 10:06:21
Kim kaçar yalvarmadan dildâra amma neylesün
Aşık-ı şeyda niyaz ettikçe dilber naz ider(Şeyhülislam Yahya)


Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 26 Ekim 2007, 13:31:48
Meşveretsiz kim ki bir iş işleye

Şol nedamet parmağın çok dişleye.(Zarifî )
Başlık: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 26 Ekim 2007, 16:54:15
Dünyanın fenalığı,içine dönmen için
Anlamak vakit alıyor bilmem niçin?
 
Akif Cemil
 
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 28 Ekim 2007, 15:12:43
Keştî-yi gam her gece kalb-i çâkimden geçer
Fâtihan-hân olmaya yâr, sanki hâkimden geçer (Cahit Külebi)


Keştî: Gemi.
Keştî-yi gam: Gam gemisi.
Kalb-i çâk: Kalbin yarığı. Sinenin yarığı.
-hân: Okuyan.
Hâk: Toprak.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: hocaoğlu - 29 Ekim 2007, 22:47:03
O Yüz, her hattı tevhid kaleminden bir satır;
O Yüz ki göz değince Allahı'ı hatırlatır... Necip Fazıl Kısakürek...

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: candost - 30 Ekim 2007, 00:13:57
deryaları aştı bozduğun tevbelerin
elinde köle olduk nefs-i emmarenin...


candost
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: candost - 30 Ekim 2007, 00:14:47
Sünnet olmayan amel bin düşer kıymetinden...
Kurtuluş ki tekçare ayrılma sünnetinden...


candost
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: candost - 30 Ekim 2007, 00:16:11
Yokluğa bir tarih daha at dünden
Korkum ayrılıktan,değil ölümden...


candost
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 30 Ekim 2007, 11:37:28
Mâzi ile müstakbale sarf eyleme ömrü
Hâl ehl-i için hiçbiri mahsûd değildir.

Lâ Edrî
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 30 Ekim 2007, 13:14:52
Sıdk-u ihlâs ile ver kim sadakat,
Malına, ömrüne gelsün berekât.

Vehbi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 30 Ekim 2007, 13:49:05
Halk-ı cihân lütf ile hep şâd olur.
Bir söz ile bir gönül âbâd olur.

Azeri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 30 Ekim 2007, 14:03:41
Ey çeşm-i hakâretle bakan merd-i fakire,
Ol fakr ile fahr eyleyen ol şahı unutma.

Şemsi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 30 Ekim 2007, 15:10:44
Arif isen bir gül yeter kokmağa

Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 01 Kasım 2007, 16:36:25
Ehl-i diliz felekte safâmız budur bizim,
Tuttuk râh-ı savabı hatamız budur bizim.(Lâ Edrî)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 01 Kasım 2007, 17:06:37
Mizâna vur görüştüğün ihvânı ibtidal.
Rehber zannetiğin rehzen olmasın.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 01 Kasım 2007, 17:16:04
Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nîmet-i Bâri
Habib-i Ekrem’in yârı, Ebâ Eyyûb el-Ensâri.(Lâ Edrî)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 01 Kasım 2007, 17:19:36
Âlemde gönül var mı ki onda elem olmaz,
Âdem bulunur mu ki derûnunda gâm olmaz.(Bedri Dede)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 01 Kasım 2007, 17:23:25
Ahir toprak olur bu tenler,
Bilmem neye kibreder, edenler.(Lâ Edrî)

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 02 Kasım 2007, 00:07:05
Yürü deryadil olup eyle tahammül yoksa
Rüzgârın önüne düşmeyen âdem yorulur (Lâedri)

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 02 Kasım 2007, 10:49:05
Turfe dükkân-ı hikemdir bu kühen tâk-ı felek
Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı(Ragıp Paşa)

(Bu dünya öyle acayip bir hikmetler dükkanıdır ki, derde devadan başka ne ararsan bulunur.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 02 Kasım 2007, 14:41:22
Dün öldü, bugün ise, sanki can çekişmede,
Yarın henüz doğmadı, doğmayacak belki de.
(Bisr-i Hafi)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 03 Kasım 2007, 15:58:35
İtme halka satacak ilme heves,
Eyleme beyhude tazyî-i nefes

(Ayrıca halka satacak ilme heves edip de boşu boşuna nefesini tüketme.)

Öyle bir ilme çalış kim mutlak,
Anı bir sen bilesin bir dahi Hak.(Nabi)
(Öyle bir ilme çalış ki gerçekte onu bir sen bilmelisin, bir de Allah.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 05 Kasım 2007, 13:56:05
Bedbaht ona derler ki elinde cühelânın,
Kahr olmak için kesb-i kemâl ü hüner eyler. (Lâ Edrî)

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 05 Kasım 2007, 21:57:19
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
kılma derdime derman kim helakum zehri dermanundadur."
Fuzuli
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 18:40:59
Sen Ahmedü Mahmûd u Muhammedsin Efendim
Hak'dan bize Sultân-ı müeyyedsin Efendim!


(Şeyh Galip)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 19:09:46
Eyleme ehl-i salâha ta’ni
Söyleme cehl ile mâlâyani


Taşlıcalı Yahya
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 06 Kasım 2007, 19:20:00
Mâsivâdan el yuyup mahlûktan ümmidi kes
Virdin olsun her nefes:Allâh bes, bâki heves


Nâbî
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 08 Kasım 2007, 23:38:45
Külahın sat, yine lâkin yokuncul olma nâmerde,
Yeter ki kelle sağ olsun,Külah lazım değil merde.(Sultan Üçüncü Ahmet Hân)

Yokuncul:  Muhtaç
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: trhn - 09 Kasım 2007, 23:17:30
''Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı''
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: trhn - 09 Kasım 2007, 23:21:20
Elini bohçalı görse gel içeri buyur derler
Elini bohçasız görse efendi uyur derler

                        ( İ.H.Erzurumi ks.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: zambak313 - 10 Kasım 2007, 19:50:03
Giceler tevhidi elden koma her dem zâkir ol
Rûz-i mahşer derdüne oldur devâ iden hemin

Zikr u tevhid ile gel kalbini mesrûr eyle
Kalmasun dilde keder, zulmetini dûr eyle.

(Kânûnî)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 11 Kasım 2007, 15:56:01
Atâ vü lütf u kerem sana kaldı sultanım
Muradımız ne ise hâk-i pâye söylendi (Laedri)


Atâ: Bağışlama, bahşiş; ihsan.
Lütuf: Hoşluk, güzellik; iyilik
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 12 Kasım 2007, 13:10:55
Kanadı çıksa mûrun sanır ki beşarettir,
Ve-lik fehmeylemez zevaline işarettir. (La Edri)

Mûr: karınca Ve-lik: velakin.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 14 Kasım 2007, 12:08:23
"Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?"

Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar"  (A.Nihat Asya)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 15 Kasım 2007, 11:29:59
"Gül gül dedi bülbül güle gülmedi gitti
Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti"
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 15 Kasım 2007, 11:32:00
Arz-ı hâl etmeğe cânâ seni tenhâ bulamam
Seni tenhâ bulıcak kendimi asla bulamam

Selikî
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 20 Kasım 2007, 09:43:30
Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler
Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 30 Kasım 2007, 00:08:24
Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de Arslan
pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.(Şeyh Sadi)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 08 Aralık 2007, 15:55:22
Kadr-i dürr ü gevheri âlem bilir
Âdemi amma yine âdem bilir ( Laedri)

Gevher: Cevher, inci.
Dür: inci.
Kadr: Kıymet.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Evfacan - 09 Aralık 2007, 12:57:15
Cani kim Canani icin sevdi, Canani sevdi....

Cani icin kim Canani sevdi, Cani sevdi.....       :)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 10 Aralık 2007, 12:51:03
Atâ vü lütf u kerem sana kaldı sultanım
Muradımız ne ise hâk-i pâye söylendi ( Laedri)

Atâ: Bağışlama, bahşiş; ihsan.
Lütuf: Hoşluk, güzellik; iyilik,
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: zambak313 - 16 Aralık 2007, 23:24:31
Bu şehr-i istanbul ki bî-misl ü behâdır;

Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır!

{Bu İstanbul Şehri Ki, Eşi Benzeri Yoktur

Bir Taşına Tüm Acem Mülkü Fedâdır!}

Nedim
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: tunike - 16 Aralık 2007, 23:28:48
 s33))
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 18 Aralık 2007, 09:07:05
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
   (Gönül gözü ile bak kendine! Yaratılanların özüsün sen. Kâinâtın gözbebeği olan Âdem'sin sen.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: kenz - 25 Aralık 2007, 20:39:08
Hakk'tan özge nesne yoktur, gayriden ümidini kes
Aç gözün merdane bak Allâh bes gayrı heves.... (Hüdâyî)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: zambak313 - 31 Aralık 2007, 19:01:57

Nân için medh eyleme nâdânı, Nâdânlık budur.
Hayber-i nefsin helâk et, Şâh-ı merdânlık budur.

(Bir lokma ekmek için karşındaki câhil adamı methetmeye kalkma. Çünkü asıl câhillik budur. Elinden geliyorsa nefsini yen. İrâdene sâhip ol. İşte asıl mertlik de böyle olur)
(SEYYİD SEYFULLAH KÂSIM EFENDİ)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: zambak313 - 01 Ocak 2008, 22:54:59
Ahbâbını ister iyi ister kötü seç
İdbâra düşersen seçilirler er geç
Birçokları küsmüş gibi bîgâneleşir
Onlar sana küsmeden sen onlardan geç.

Yahya Kemal
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 02 Ocak 2008, 12:53:15
Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün
Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi?

Yahya Kemal
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ilahi aşk - 14 Ocak 2008, 21:58:14
sana verse birisi bir fulusi
yahut bir ev verip kılsa culusi
bunu yapan Allahtır anla bu hususi
sefalardan geçip hakkagidelim
cemaliba kemali seyredelim
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 14 Ocak 2008, 23:54:55
Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: enfa - 28 Şubat 2008, 17:00:59
Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş.

(Yavuz Sultan Selim)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ruy-ı zemin - 06 Mart 2008, 21:50:08
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakki kötektir. (Ziya Paşa)

benim sevdiğim beyit de bu işte...

bir beyit de biz yazalım

KAMİL İNSAN ODUR Kİ HER YERDE BIRAKA ESER
ESER BIRAKMAYANIN YERİNDE YELLER ESER
                                                           (Nedim)     
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ruy-ı zemin - 06 Mart 2008, 22:01:01
SANMA ŞAHIM     HERKESİ SEN    SADIKANE       YAR OLUR
 HERKESİ SEN    YARMI SANDIN     BELKİ O       AĞYAR OLUR
   SADIKANE            BELKİ O       BAZEN DE     SERDAR OLUR
   YAR OLUR        AĞYAR OLUR  SERDAR OLUR   SULTAN OLUR

                                                 ( Ummanların Padişahı YAVUZ SULTAN SELİM )

bir düz okuyalım birde yukarıdan-ağağıya okuyalım böyle bir şiiri sadece yavuz sultan selim yazmıştır.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ruy-ı zemin - 11 Mart 2008, 14:33:44
harabat ehlini hor görme zakir
yıkık viraneler içinde nice hazineler var

                 erzurumlu ibrahim hakkı
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Nakkaş - 14 Mart 2008, 17:32:02
Mazi ile müstakbele sarf eyleme ömrü,
Hâl ehl-i için hiçbiri maksud değildir.

La edri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ber-ceste - 15 Mart 2008, 13:02:29
Saat-i vahidedir ömrü cihan
Saati taata sarf eyle heman.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Eymen - 17 Mart 2008, 15:09:50
Nazar eyle ileri, pazar eyle götürü
Yaradılanı hoş gör, yaradan dan ötürü.
Yunus Emre
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Nakkaş - 31 Mart 2008, 13:40:24
Ekmeyen biçmedi bu mezra'ada el-hasıl,
Kime lazım ise ekmek ona lazım ekmek.

Necip - Sultan 3. Ahmed Han
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ber-ceste - 02 Nisan 2008, 12:55:17
Tahsil-i kemalat, kem alat ile olmaz ! (nabi)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: turab - 08 Nisan 2008, 16:20:47

Bu suçlarla beni tartarsa Rahman,
Kırılır arsa-i Mahşerde mizan

Mesihi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: turab - 08 Nisan 2008, 16:22:32

Ben sanırdım alem içre bana yer kalmadı,
Ben beni terk eyledim,gördüm ki ağyar kalmadı

Niyazi Mısri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: maslak - 10 Nisan 2008, 18:31:52
Allah razı olsun
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 14 Nisan 2008, 21:15:22
Gülsitân–ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Sâye–endâz–ı kerem bir nahl–i dil–cû kalmamış (Nâbi)

Dünya denen gülbahçesine(!) geldik ama ne renk var, ne de koku kalmış...
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 15 Haziran 2008, 19:30:14
Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi
Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.

(Hoca Dehhani)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 24 Haziran 2008, 00:45:45
Bir göz ki, anın olamay ibret nazarında,
Ol sâhibinin düşmandır bâş üzerinde.

Niyazi Mısri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 25 Haziran 2008, 18:59:20

Bu suçlarla beni tartarsa Rahman,
Kırılır arsa-i Mahşerde mizan

Mesihi


Mesihi ilk kez duyuyorum.Kimdir acaba?
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: turab - 26 Haziran 2008, 08:45:30
Mesihi ilk kez duyuyorum.Kimdir acaba?

Mesîhî
(1470-1512)
Priştine'de doğdu. Bazı kaynaklara göre asıl adı İsa'dır. Gençliğinde İstanbul'a gelerek öğrenim gördü. Yazısının güzelliğiyle dikkati çekerek pek çok hemşehrisi gibi katiplik mesleğini seçti ve Hadım Ali Paşa'ya (ö. 1511) bağlanarak onun divan katibi oldu. Paşa'nın Şah Kulu savaşında
şehit oluncaya kadar da bu görevi devam etti. Ali Paşa için yazdığı mersiye, Osmanlı devletinde vezirler için yazılan ilk mersiyedir.
Mesîhî'nin Divan'ı, Şehr-engiz'i ve Gül-i Sad-berg'i vardır.

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 26 Haziran 2008, 18:24:11
teşekkür ederiz öğrenmiş olduk..
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ferzin - 27 Temmuz 2008, 13:22:53
Bir göz ki onun olmaya ibret nazarında
Ol düşmenidir sahibinin baş üzerinde

Kulak ki öğüt alaya her dinlediğinden
Akıt ona sen kurşunu deliğinden

Şol el ki onun olmaya hayr-ü hasenatı
Verilmez ona cennet ilinin derecatı

Ayak ki ibadet yolunu bilmez,onu kes
Öğrensin,onu mescit önünde kapıya as

Bir dil ki Hakk'ın zikri ile olmaya mutad
Verme sen ol et parçasına dil deyü hiç ad.

Niyazi Mısri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ferzin - 28 Temmuz 2008, 21:25:12
Varsa aklın re'y ü tedbirinde noksan eyleme.

Çünkü noksan eyledin,takdire bühtan eyleme.

la edri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ferzin - 29 Temmuz 2008, 11:42:59
Söz Altundur,gönül levhinde dere et,

Teraziye vur,ondan sonra hare et.

La Edri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ferzin - 06 Ağustos 2008, 01:28:47
Kim Allah'a sahip o neden mahrum;
Kim Allah'tan mahrum o neye sahip?
 
İmandır ki ilahi ne büyüktür;
İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

La Edri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 03 Eylül 2008, 15:39:38
Nev'ıya lazım değil olmak filan ibn-i filan
Ma'rifet kesbeyle tâ bir âdem ol, âdem gibi (Nev'i)

Nev'ıya Ey nev'ı filan ibn-i filan falan oğlu falan Kesbeyle Kazan elde et
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 23 Eylül 2008, 23:36:47
Meyân-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun
Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.
(Râgıb Paşa)


Mânâsı: Dedikodu sırasında kötü tabiatlı olan kimseler yaptıkları fenalıklardan bahsederler. Bunun gibi çingene de, gösterdiği cesaretten, yiğitlikten bahsederken, çaldığı şeyleri anlatır.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 07 Ekim 2008, 09:00:12
Ümitsizlik köyüne gitme, ümitler vardır.
Karanlığa doğru yürüme, güneşler vardır

Mevlana
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: telecafe - 07 Ekim 2008, 16:26:59

Bu sahayi isgal etmis özlü sözler
Elbet insani kamil eder sözlü özler.

Kircavi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ber-ceste - 08 Ekim 2008, 16:59:36
Kullan tedbir eder, Hüda takdir,
Hasıl olmaz hilaf-ı emr-i Kadir.

La Edri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 08 Ekim 2008, 17:36:43
Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?
Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar"

A.Nihat Asya
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 09 Ekim 2008, 00:38:17
Ne tende cân ile sensiz ümmîd-i sıhhat olur.
Ne cân bedende gam-ı firkatinle rahat olur.

Nefi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 10 Ekim 2008, 00:36:36
İmtisâl-i “Câhidû fillâh” olupdur niyyetim
Dîn-i İslâm’ın mücerred gayretidir gayretim

Hz.Fatih (Avni)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 12 Ekim 2008, 01:22:41
Savm, salât, hac ile sanma biter zâhid işin
İnsan-ı kâmil olmaya lâzım olan irfan imiş


Niyazi Mısrî
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Buka - 13 Ekim 2008, 18:31:04
Her âkîle bir dert bu alemde mukarrer
Rahat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan
Ziya Paşa
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 24 Ekim 2008, 23:26:06
Alemde gam kişiye dem â dem gelür gider
Âdem mi var ki aleme hürrem gelür gider

Kemal Paşazâde
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 27 Ekim 2008, 01:22:36
Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr

Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim 

(Ahmet Paşa)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 13 Kasım 2008, 01:02:44
Günde bir taşı bina-ı ömrümün düştü yere
Can yatur gafil binası oldu vîran bîhaber(Ömür binamın günde bir taşı düşse de yere/ Can gafil yatıyor binasının yıkıldığından habersiz.)

Niyâzi-i Mısrî
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 09 Aralık 2008, 05:07:17
Tevekkül bâdbânın kıl küşâde fülk-i ihlâsa

Eser bahri emelde bir muvafık ruzigar elbet


İhlas gemisiyle yola çıkıp tevekkül yelkenini açarsan, emel denizinde elbette uygun bir rüzgar esecektir.

Fıtnat Hanım
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: trhn - 10 Aralık 2008, 13:00:59
ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil.(Nef-i)
ehl-i dil:Gönül ehli
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Aslıhal - 16 Aralık 2008, 23:44:14
İzhar-ı kin şiar-ı dil-izarımız değildir
Ağyar ile  cidal bizim karımız değildir.(Nef-i)

İzhar-ı: kin kinbesleme
dil-izar:inleyen gönlün işareti
Ağyar: yabancı
Cidal: Kavga.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Aslıhal - 16 Aralık 2008, 23:45:23
Mert olan kizbe tenezzül etmez
Zillet-ikizbe tahammül etmez (Nabi)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 21 Aralık 2008, 04:03:25
Dil beyt-i Hudâdır, ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyleye Rahman gecelerde!

İbrahim Hakkı Hazretleri
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ber-ceste - 26 Aralık 2008, 23:50:10
Külahın sat, yine lakin yokuncul olma namerde,
Yeter ki kelle sağ olsun, külah lazım değil merde.

Necip (Sultan Üçüncü Ahmed Han)

Yokuncul: Muhtaç
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ay Işığı - 17 Ocak 2009, 22:54:08
Şâir Bâki merhum diyor ki:

Bâtıl hemîşe Bâtıl u merdûddur velî
Müşkil budur ki sûret-i haktan zuhûr eder


“Bâtıl, her zaman için kötü sayılmış ve reddolunmuştur. Ancak gel gör ki; zamanımızda hak sûretinde ortaya çıkıyor, asıl müşkil olan da budur!”
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: lalegül - 18 Ocak 2009, 02:48:03
Güneş gibi şefkatli,yer gibi tevazulu
Su gibi sehavetli,merhametle dolu ol.

Osman Hulusi Darendevi (k.s)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 21 Ocak 2009, 22:30:50
Ne sandın sen, alan hakk'dır veren Hakk
İşiden, söyleyen hakk'dır gören Hakk. (Aziz Mahmud Hûdâyi)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 30 Ocak 2009, 01:01:28
Cihan âlâyişinden dest-şûy ol rahat istersen
Kanaât dâmenin elden bırakma devlet istersen (Koca Râgıb Paşa)

Âlâyişin:debdebe Dest-şûy :elini çek Dâmen: Etek
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: sessizliğim - 07 Şubat 2009, 01:13:20
Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır,
Nâ-şâd gönül,bir gün olur şâd olur...
(Ziya Paşa)

(Allah’a inanıp kaderine sabırla razı olanların yardımcısı Allah’tır, mutsuz gönüller bir gün elbet mutlu olacaktır.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 09 Şubat 2009, 09:35:31
Değildir hal-i dem ber-karar hiç gam yeme ey gönül,
Bu bazara gelen geh sud eder gahi ziyan eyler.
(Haşimi)


(Ey gönül! Hiç üzülme dünya oldum olası hep kararsızlık üzeredir.
Onun için bu pazara gelenler bazen kar ederler bazen ziyan)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 12 Şubat 2009, 06:44:39
Ayırmadan şucu, bucu; sevgiyle dolalım
Rûhumuzun özüne dalıp, insanlıkta buluşalım.
 
Muhammet Hamdullah Doğan
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Emir-ül Bahr - 12 Şubat 2009, 12:22:16
Kanunî Sultan Süleyman, Şâir Bâki'ye:
"Bâki bed nefyi ebed
 Bursa'ya red"   diyerek, Bursa'ya sürgün eder. Bâkî de:

"Öldünse ey Baki!
 Değildir mülk-i cihan, Süleyman'a baki
 Buna çark-ı felek derler
 Ne sen baki, ne ben baki" diyerek cevap verir.

Daha sonra bu beyiti işiten sultan Bâki'yi affetmiş diye biliyorum :)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Buka - 14 Şubat 2009, 20:31:48
Şîrler pençe-i kahrımda olurker lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebun etdi felek
II. Selim
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Ay Işığı - 26 Şubat 2009, 23:04:49
Bir şem'i ki Mevla yaka bir vecihle sönmez.

(Allah'ü Tealanın yaktığı mum, asla sönmez.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 27 Şubat 2009, 04:20:40
Göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer

Sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer 

Abdülhak Molla
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 04 Mart 2009, 06:19:16
Ne bilir okumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin

Yere gökten ne için indiğini Kur'an'ın (Fuzuli)

Ey sevgili!.. Senin güzellik kitabının şerhini okumayan kişi Kur'an-ı Kerîm'in gökten yere niçin indirildiğini nereden bilsin?!..
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 17 Mart 2009, 03:00:48
Pâyimâl olmağ ile ehl-i dil olmaz nâkıs

Hâke de düşse yine kadr-i güher dûn olmaz


Nesîb-i Mevlevi

Gönül ehli olanların kenara itilmeleri onlara noksanlık vermez. Çünkü toprağa düşmekle cevherin kıymeti eksilmez.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 24 Mart 2009, 17:02:57
Dursun kef-i hükmünde terâzû-yı adâlet

Havfın var ise mahkeme-i rûz-ı cezâdan
  Ziya Paşa

Ey insan!.. Eğer mahşer gününde kurulacak mahkemeden bir korkun var ise adaletin terazisini daima avucunda bulundur.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ay-yüzlüm - 24 Mart 2009, 18:20:31

Âzâd iken esîr idik Allah'a çok şükür
Sultân-ı aşka kul olalı pâdişâlarız
 
Kanunî dönemi yeniçeri şairlerinden "Aşkî"
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ay-yüzlüm - 24 Mart 2009, 18:21:53
 "Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver onları / Bana seni gerek seni"


Yunus
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ay-yüzlüm - 24 Mart 2009, 18:23:02
 "Ey kullarına lutf u kerem edici Kerîm / Göster bu abd-ı kemterîne râh-ı müstakîm "

"(Ey kullarına bağışları bol olan Allah, bu kuluna da doğru yolu bağışla!)"

Hamdullah Hamdi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 13 Nisan 2009, 13:58:45
Sâf -kalb ol, kimseye tutma sakın kalbünde kîn
Fahr-ı âlem didi sığmaz kîn ile bir yerde dîn

Muhibbî( kanuni Sultan Süleyman)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: lalegül - 04 Mayıs 2009, 22:03:12
Dinle sözümü sana direm özge edâdır
Derviş olana lazım olan aşk-ı hüdâdır.

Sultan Veled Hz.
Başlık: Ynt:Hikmetli beytler
Gönderen: nirvana - 20 Mayıs 2009, 15:28:51
Masivadan el yuyup mahluktan ummidi kes
Virdin oldun her nefes, Allah bes baki heves.
                                            (yüsri)
Allah tan başka her şeyden umudu kes
her nefeste Allah kafi de, kalan her şey boştur.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 02 Haziran 2009, 00:36:11
Ey Muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göre
Dertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar. Kânûnî Sultan Süleyman
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mahi - 17 Ağustos 2009, 20:55:40
Subhâne men tahayyara bî sun'ihil ukûl
Subhâne men bi kudretihî ye'cüzül fuhul   (Âkif Paşa)


(Eserlerin, akılların hayret ettiği varlığa (Allah'a) hamdolsun, En kudretlilerin bile, kudreti karşısında aciz kaldığı varlığa(Allah'a) hamdolsun -
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: lalegül - 18 Ağustos 2009, 19:33:23

Bülbül isen kadrini bildin gülün
Gül isen ma'şûkusun sen bülbülün.

Es-seyyid Osman Hulusi Efendi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: yamakasi - 13 Eylül 2009, 18:06:21
Gam odur ki kala dünya gide din
Gam değildir gide dünya kala din
Başlık: yükselmek isteyenler
Gönderen: ihvan - 04 Kasım 2009, 15:43:16Mikdâr-ı meşâkka göredir,kesb-i me’âli
Terk etmelidir hâbı heveskâr-ı te’âli

Muallim naci


Yani:
Yüce şeyleri elde etmek katlanılan sıkıntılara göredir.
Nitekim yükselmek isteyenler,uykuyu bile terk etmelidirler
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: tercüman - 04 Kasım 2009, 17:24:26
Muallim Naci'den güzel bir beyit. İhvan yedikıta ekim sayısı, berceste başlığında geçmiyor mu bu? (Sahife 29)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: tunike - 04 Kasım 2009, 20:48:33
 hepinize &) &) &)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: ihvan - 06 Kasım 2009, 10:01:07
Muallim Naci'den güzel bir beyit. İhvan yedikıta ekim sayısı, berceste başlığında geçmiyor mu bu? (Sahife 29)
.YEDİKITADA geçer..
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 18 Aralık 2009, 05:14:32
Cihanda âdem olan bî gam olmaz
Anınçün bî gam olan âdem olamaz

Necâti

[Alemde insan olan dertsiz olmaz.
Onun için, dertsiz olan zaten "insan" olamaz.]
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: insirah - 26 Aralık 2009, 06:59:49
Dileğini karşılamak için başvurduğun bir kapı yüzüne kapanınca,
onu bırak yüzüne açılacak başka bir kapıya başvur  (emevilerden beyit)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 12 Ocak 2010, 02:02:55
Allâha tevekkül edenin yâveri Hâk'tır,
Nâşâd gönül bir gün olup şâd olacaktır.(Ziya Paşa)

Allâh'a tevekkül edenin yardımcısı Allâh'dır.
Her hüzünlü gönül bir gün yien sevinecektir.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: insirah - 12 Ocak 2010, 23:35:29
Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.
                                                                      Nabi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 29 Ocak 2010, 05:41:16

Her münkir-i keyfiyet erbâb-ı harabât.
Öz aklı ile Hakk'ı diler him bula heyhat!

(Rûhî)

 Mâneviyat erbâbının hâl ve keyfiyetini inkâr edenler kendi aklı ile Hakk'ı bulmak ister ammâ, heyhât (bulamayacaktır.)

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 13 Mayıs 2010, 01:41:00
" Uyandır çeşm-i cânı hâb-ı gafletten seher hîz ol

Çemen bülbülleriyle  subh-dem zikreyle Mevlâyı "

Bâkî

(Seher vakti kalk da can gözünü gaflet uykusundan uyandır , Çemendeki bülbüllerle Mevla'yı zikreyle)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 07 Temmuz 2010, 04:45:54
“Gönül Allah’ın evidir, onu Allah’tan gayrı her şeyden temizle ki, Rahman gecelerde o saraya nüzûl etsin; İlâhî varidatın kalbe sağanak sağanak yağsın.”

(Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 02 Ekim 2010, 03:17:02
Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.

( Nevadir-ul Âsar)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: rahle - 02 Ekim 2010, 04:11:53
Ne güzel söylemişler, paylaşımlar için Allah razı olsun.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: redcrane19 - 14 Temmuz 2011, 05:52:49
Merhaba
YAVUZ SULTAN SELİM HAN'DAN diye verilen aşağıdaki mısralar Yavuz Sultan Selim'in değil, Namık Kemâl'indir.  Meşhur "Hürriyet Kasidesi"nden alınmıştır.


Hakir düştüyse millet, şanına noksan gelir sanma,
Yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadrü kıymeten.

Felek her türlü esbab-ı cefasını toplasın gelsin,
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.

Ne gam, pür-ateş-i hevl olsa da kavgayı hürriyet,
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten

Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun.

Eserin tamamı şöyledir:


HÜRRİYET KASİDESİ

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 18 Eylül 2011, 03:56:37
Gönül yan, senin yanışın nice işler halleder,
Gece yarısı bir dua nice yüz belayı defeder.

Hafız-ı Şirazi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 29 Ekim 2011, 02:43:58
Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere
Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber

Niyazi Misri

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 02 Mart 2012, 05:20:29
Nevres selîm ü pâk gelip gitmedir hüner
Yoksa cihâna günde bin âdem gelir gider

(Gelip gitmek bir şey mi? Onu herkes yapıyor zaten. Hüner geldiğin gibi temiz gidebilmektir.)

Osman Nevres
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 22 Nisan 2012, 04:31:33
Yâ Rab hemîşe lütfunı it reh-nümâ bana
Gösterme ol tarîki ki yetmez sana bana

Ya Rabbi, lütfunu her zaman bana yol gösterici kıl.
Sana ulaşmayan yolu bana gösterme.

Fuzûli
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 28 Nisan 2012, 12:36:27
Ne rütbe mürtefi' bünyâddır kasr-ı tevâzu' kim
Rıyâz-ı cennete nazar kâbildir zemîninden

(Tevâzû evi, o kadar yüksek bir binadır ki, zemininden bile cennet bahçelerine bakmak mümkündür.)
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 03 Mayıs 2012, 05:16:31
Tevekkül bâdbânın kıl küşâde fülk-i ihlâsa
Eser bahr-i emelde bir müsâ'id rûzgâr elbet...

(ihlâs gemisine tevekkül yelkenini aç, şu emeller denizinde beklediğin rüzgar elbet esecektir)

Fitnât Hanım
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 07 Mayıs 2012, 03:26:41
Mâl-ü mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi?

Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi!

Seyyid Ahmet Mekki
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Fatihan - 08 Mayıs 2012, 10:52:53
Allah âdı olsa her îşin önü
Hergiz ebter olmaya ânın sonu.
(Süleyman Çelebi)


Hergiz: Asla, Ebter: Hayır ve bereketi kesik.
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 30 Mayıs 2012, 01:35:19
"El-aman ne fena vakte yetiştik

Ahde vefa eder yârân kalmadı"

Karacaoğlan
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mücteba - 12 Haziran 2012, 01:58:45
Bir hayat ki sonu cennet,
Bu hayatın cefasından ne çıkar?

Bir hayat ki sonu cehennem,
Bu hayatın sefasından ne çıkar?

Anonim
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: Mücteba - 13 Haziran 2012, 10:53:32

Her nefeste eyledik yüz bin günâh,
Bir günâha etmedik hiçbir gün âh.


Süleyman Çelebi
Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 13 Aralık 2012, 06:15:34
Ne denlü cehd ederse bir murâde
Nasîb olmaz mukadderden ziyâde.

Lâ Edrî

Başlık: Ynt: Hikmetli Beytler
Gönderen: İsra - 12 Nisan 2013, 19:53:04
"Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün
Allah'adur tevekülümüz i'timadumuz "

Baki

Şu alçak dünyanın birtakım geçici menfaatleri uğruna aşağılık kimselere boyun eğmeyiz. Bu yolda bütün tevvekülümüz, bütün güvencimiz Allah'a dır. O'nun hükmüne rıza gösteririz.