Gönderen Konu: İslamda aile ve alternatifleri...  (Okunma sayısı 8456 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Miftahulkuluub

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 1939
  • http://www.sadakat.net
İslamda aile ve alternatifleri...
« : 30 Nisan 2005, 17:42:31 »

İnsanları ve cinleri ancak ibadet için yaratan Yüce Rabbimiz, onları bu imtihanlarında  başıboş bırakmamış ve imtihan için gerekli olan yaşamlarını, sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için yaşamın tüm kurallarını, kulluklarını nasıl yapacaklarını, hangi amellerin lehlerine, hangilerinin aleyhlerine olacağını en ince ayrıntısına kadar bildirmiştir.Üreyerek çoğalma kuralına bağlı bir düzen içerisindeki bu kurallardan en önemlisi de şüphesiz ailedir.Toplumun çekirdeği mahiyetinde olan aile; anne, baba, çocuklardan oluşan kutsal ve muhteşem bir müessesedir.İslamda aile ise;  kıyamete kadar devam edecek olan insan neslinin, bozulmadan devamı ve kulluğun mucibince yerine getirilmesi için  ailenin tüm hal ve  harketlerinin Allah (c.c) ‘ın istediğine muvafık bir şekilde teşekkül etmedir.


Nasıl ki bir doktor, insanların hangi durumlarda rahatsızlanacaklarını hangi durumlarda güç kazanacağını biliyor ve ona göre önlem almaya çalışıyor;  ve nasıl ki bir inşaat ustası bir binanın hangi şekillerde ve hangi malzemelerle daha sağlam olacağını usta olmayanlardan  daha iyi kestirebiliyorsa insan fabrikasının sahibi Yüce Rabbimizde insanoğlunun ne gibi zaafiyetleri ve acziyetleri olduğunu, hangi şartlarda huzurlu ve rahat bir şekilde hayat süreceklerini bildiği için onları aileler  kurmaya teşvik ediyor ve böylece neslin devamını ve dolayısıyla da kıyamete kadar insanlığın yanlış bir yola sirayet etmeden kulluklarını kusursuz yapmalarının mümkinatlarını haber veriyor.Kuranı Kerimde  Cenab-ı Hak,  insan yaşamın kadın ve erkeğe bağlı olarak kurulduğunu onların birbirlerine karşı muhabbete meyilli ve muhtaç olduklarını şu ayeti kerime ile beyan eder. “O'nun Ayetlerinden biri de kendi cinsinizden sizi cezbeden eşler yaratması, aranıza sevgi ve şefkat yerleştirmesidir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için mesajlar vardır."Dinimiz islam, Allahın istediği aile düzenini, ailenin amacını, görevini, önemini ve aile fertlerinin birbirlerine ve topluma karşı sorumluluklarını en ince ayrıntısına kadar haber vermektedir.Çünkü bir binanın uzun süre dayanıklılığında temelin önemli rolü olduğu gibi; bütün insanlığı hidayete çağıran islam dini de bu hidayetin temelinin ailedeki fiiliyatlar olduğunun farkında olarak temel üzerinde ısrarla durmaktadır.Buna binaen aile hayatını islama muvafık bir şekilde yerine getirenleri muazzam nimetlerle müjdeler ve medh-ü sena ederken, islama aykırı kurulmuş aile düzeni ya da ailesiz bir şekilde yaşamanın da  dünyada ve ahirette ne kadar tehlikeli bir hal arzettiğini haber vermektedir.


“İyileriniz, ailesine karşı iyi olandır. Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamıştır, diğer yarısı içinde Allah’tan korksun.” “Nikah benim sünnetimdir, kimki benim sünnetimi istemezse benden yüz çevirmiş olur”. “Kişi ehlinin cehaletinden daha büyük günahla Allah'a kavuşmaz.” “Kişiye tekeffül ettiği kimseyi bakmaması, günah olarak kafidir.” “Allah yolunda harcadığın para, bir köle azad için verilen para ve ehl-ü iyaline sarfettiğin paralar yok mu? İşte bunların en büyüğü ailene sarf ettiğin paradır.” “Kimin iki kız çocuğu veya iki kız kardeşi olur da, maişetlerini güzelce sağlarsa, onunla ben cennette şöyle beraberiz.” “Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen her (Müslüman) kadın cennete girer.” “Kişinin efrad-ı ailesine infak ettiği, sadakadır.” Cennet anaların ayağı altındadır”. “İnsan öldüğü zaman 3 şey amelini devam ettirir.Bunlar sadakai cariye, kendisiyle menfaatlenilen ilim ve kendisine dua eden salih evlattır. “”Allahın en sevmediği helal, boşanmadır” Ve bunlar gibi daha bir çok hadis-i şerif, ailenin islam dinindeki konumu hususunda dikkatimizi çekmektedir.

Çünkü İslama göre aile öyle bir iksirdir ki; her yönüyle insanın huzurlu bir şekilde yaşamını ibadetini ve kulluğunun hakkıyla yerine getirilmesini kendisine endeksler adeta.Ona riayetsiz yapılan bir çok hasenatın bile Allah indinde bir değeri yoktur.O olmadığı zaman kulun hayır ve hasenata yönelmesi mümkün değildir.Aile ne kadar sağlam, düzgün ve islama sadık olursa aile fertlerinin  islamın  emir ve nehilerini yapma isteği o kadar kolay olur. İslama uygun olan bir aile; bu imtihanda insanların en çok tuzağa düştükleri cinsel güdünün helal bir şekilde kontrol altına alınmasında  dolayısıyla zina vesair fuhşiyyatın önüne geçmede, nesli belli olmayan insanların türemesini engellemede, merhamet, saygı, şefkat, nezaket, yardımseverlik, cömertlik, başkalarının hakkına saygılı olma, empati, kardeşlik, edep, haya, namus, itaat gibi hem insanların hem de Rabbimizin hoşuna giden olguların kazanılmasında; islama uygun bir kişiliğin oluşturulması, geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve bunların semeresi olarak da “kendini gerçekleştirme” dediğimiz kişinin tekamülüne zemin hazırlama da aile adeta bir ahlak okuludur.Bu ahlak okulu insanların iki cihanda mesut olabilmeleri için her hayrın başlangıcı olan şu iki unsuru şiddetle tavsiye eder.Bu unsurlar; anne ve babanın evlatlarına”Allahtan korkmak, ve bu dünyaya imtihan için geldiklerini dolayısıyla aldıkları her nefesten ahirette hesaba çekilecekleri” şuurunu yerleştirmeye zemin hazırlamasıdır.Bu şuur eğer hakkıyla verilirse bir çok menfiyyatın önüne set çekilmiş olur.Çünkü bu şuura ermiş bir kişinin, harama bakması, başkasının hukukuna tecavüz etmesi, sahtekarlık yapması, yalan söylemesi, zina yapması, içki içmesi, kumar oynaması kısacası masive ve malayani ile meşgul olması hiç düşünülebilir mi?Her insanın bu şekilde düşündüğünü varsayarsak o zaman dünyada menfiyatın oluşmasına ihtimal var mıdır ?
Bilhassa günümüzde, islama muvafık bir ailenin, toplumun bozulmadan devamı için artık ne kadar önemli olduğunu bütün dünya çok iyi idrak ediyor.Çünkü yüzyıllarca islamın haricinde bir çok alternatif aile sistemleri (pederşahi, maderşahi, monogami, poligami vs.) denemesi yapılmasına rağmen bir türlü kötü akibetin önüne geçilemiyor. Ne kadar denemeler yapıldıysada bu güne kadar hiç bir fert ya da toplum ”islamın haricindeki bir aile sistemiyle ya da ailesiz bir şekilde yaşadım da huzur buldum” diyememiştir Siz kime alternatif aile sistemi üretiyorsunuz ? Bir cm bile kayması halinde bütün sistem ve dengelerin bozulacağı ay, güneş, ve diğer gezengenleri milyonlarca yıl istikrarlı bir şekilde döndüren, kainatın nizam ve intizamını kusursuz bir şekilde sağlayan Hz Allah, yaratılanların en şereflisi insanoğlunun fıtratını, onların nasıl huzur ve sükun bulacaklarını  daha aya bile çıkmaktan aciz olan insanoğlundan haşa daha  az mı idrak edecek?Beşeriyyetin aile sistemlerinin akibetinin en bariz örneğini Batı da görüyoruz.Çocuk başına muazzam paralar verilip, aileye ilişkin her türlü maddi olanaklar sağlanarak aile kurmaya, çocuk yapmaya teşvik edilmesine rağmen her geçen gün nüfus oranı azalmakta, şu an yaşayanların bir çoğu ise ğayrı meşru şekilde, anne, baba terbiyesinden yoksun yetiştikleri için her türlü ahlaksızlığı işlemekte, şehvetin esiri olup nefis ve heva peşinde başıboş dolaşmakla da tatmin olamayarak, uyuşturucu, içki gibi maddelere meylederek,insanlık ve toplum için birer bela olmaktadırlar.Birleşmiş Milletler her yıl düzenli olarak aile toplantıları yapsa da maneviyattan, islam ahlakından yoksun, her şeyin madde ile ölçüldüğü zihniyet devam ettiği sürece aile saadetinin dolayısıyla dünya huzurunun hasıl olması imkansızdır.Ğayrı müslimler böyle iken kendi ülkemizde de özellikle son yıllarda, “gençlik nereye gidiyor, ne olacak bu gidişatın sonu?” nidaları yükselmeye başladı.Gençliğin bu hale gelmesinin en önemli etkisinin kendi içinde bile huzur bulamayan Batı toplumunun kültürüne özenmesi ve islam ahlakından yoksun kişilerin yetişmesinden başka bir şey olduğu düşünülebilir mi ?Daha  90 yıl önceki Çanakkale zaferimizin hangi şuurla kazanıldığını artık batı bile itiraf ediyor.Zamanında Allah korkusu vatan sevgisi i’layı kelimetullah aşkıyla yoğrulmuş Türk evlatları maddi olarak kazanılması imkansız gözüken bu harbe bir an bile düşünmeden arkalarına bakmadan ve büyük ihtimalle öleceklerini bilerek gitmeleri İslama uygun verilmiş bir aile terbiyesinden başka neyin eseri olabilir?Pekii, aynı savaş bu gün olsa acaba şu andaki gençlerimiz aynı şuurla giderler mi? Sorusunun cevabını vermek çok zor olsa gerek.Bu kritik soru aslında toplumumuzun islami bir aile şuuruna ne denli sadık olup olmadıklarını gözler önüne seriyor.İşin aslına bakılırsa bu ahval,Batının kurduğu sinsi tuzakdan ibaret.Asırlardır topla tüfekle islamiyeti yıkamayan haçlı zihniyeti bu işin topla tüfekle olmasının imkansızlığını anlayınca müslümanların edata ölüme kanmalarının gerçek nedeni olan islam ahlakıyla yoğrulmaları olduğunun farkına varmış ve islamiyetin ahlak sistemini sinsice yok etmeyi ve böylece kaleyi içten fethetmeyi amaç edinmiştir.Toplumumuzdaki ahlaki çöküntünün tezahürü bu olsa gerek.İngiliz Casusu Hemper’in”İslamı nasıl yıkabiliriz?” isimli kitabındaki şu madde sanırım islamda ailenin önemini bize anlatmaya yeter.”Çocukları babalarından uzaklaştırılıp, büyüklerin dini terbiyelerinden mahrum kalmalarını sağlayacaksınız. Onları biz yetiştireceğiz. Çocuklar babalarının terbiyelerinden korktukları an, din ve alimlerden kopmaya mahkum olacaklardır.”Evet! Denizden bir katre mesabesinde olan yukarıdaki malumatlar bile “İslamda aile”nin gerek toplumsal gerek dinsel önemini gözler önüne seriyor.Yüce Mevlamız indinde daha bizim idrakına varamadığımız nice hikmetleri olan bu aile müessesine insanlık sadık kaldıkça huzura, ebedi kurtuluşa yaklaşacaktır.Bizleri ahirete ulaştıran islam köprünün en sağlam halatları olan bu müesseseye riayet ettiğimiz nisbette Rızaullaha nail olacağız olacağız.Yoksa vay halimize....


miftahulkuluub
30.04.2005
İncemeseleler.com :|: Sadakat.Net :|: Sadakatforum.com  :|:Herkonudan.com


" Derviş isen kardeş takvaya çalış.."

Çevrimdışı sedat_islam

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 231
  • Milli Görüş Forum
İslamda aile ve alternatifleri...
« Yanıtla #1 : 20 Mayıs 2005, 15:02:17 »
:x  :x  :x
Zafer Yakındır ve Zafer, İNANANLARINDIR...

Çevrimdışı nursena

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 106
İslamda aile ve alternatifleri...
« Yanıtla #2 : 05 Haziran 2006, 10:14:25 »
Alıntı

Evet! Denizden bir katre mesabesinde olan yukarıdaki malumatlar bile “İslamda aile”nin gerek toplumsal gerek dinsel önemini gözler önüne seriyor.Yüce Mevlamız indinde daha bizim idrakına varamadığımız nice hikmetleri olan bu aile müessesine insanlık sadık kaldıkça huzura, ebedi kurtuluşa yaklaşacaktır.Bizleri ahirete ulaştıran islam köprünün en sağlam halatları olan bu müesseseye riayet ettiğimiz nisbette Rızaullaha nail olacağız olacağız.Yoksa vay halimize....

 Allah razı olsun bilgiler için.
Ey mukaddes Kitap, ey ezelî nûr,
Ey iklimi ziyâ, etrafı huzûr;‎
Son demde bir kere daha ne olur,‎
Ağar, ışık karanlığı boğarken.

Çevrimdışı Lika

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 3885
  • Herkonudan.com
Ynt: İslamda aile ve alternatifleri...
« Yanıtla #3 : 23 Kasım 2008, 06:14:11 »
Alıntı
Yüce Mevlamız indinde daha bizim idrakına varamadığımız nice hikmetleri olan bu aile müessesine insanlık sadık kaldıkça huzura, ebedi kurtuluşa yaklaşacaktır.Bizleri ahirete ulaştıran islam köprünün en sağlam halatları olan bu müesseseye riayet ettiğimiz nisbette Rızaullaha nail olacağız olacağız.Yoksa vay halimize...

Allah razı olsun.
Ne içindeyim zamanın,Ne de büsbütün dışında;Yekpare geniş bir anın Parçalanmış akışında,
Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil.Başım sukutu öğüten Uçsuz, bucaksız değirmen;İçim muradıma ermiş Abasız, postsuz bir derviş;
Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim,Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim