DİNİ KATEGORİLER > İSLAM-GENEL
Bazı Batı Bilginlerinin Dinimiz, Kur'ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz Hakkındaki ...
(1/1)
Mücteba:
Everyman's Encyclopaedia, İslâm Maddesi

"İslâmiyet, hayatın bütün mes'eleleri için kâideler koyar. O eksiksiz bir kanunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alış-verişe, cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği hakkında bile hüküm koyar. İslâm'ın bütün kanunları ehemmiyet bakımından aynıdır."


J.W. von Goethe Kur'ân-ı Kerîm Hakkında diyor ki:

Kur'ân'ın ezelden olup olmaması diye bir şüphe beni uğraştırmaz Kitapların kitabı olduğuna iman ederim.
Müslüman olarak bana farz olduğu gibi!


Bismarck diyor ki:

...Bütün semâvî kitapları tam ve etraflıca tetkik ettimse de hiç birisinde bir hikmet ve isâbet görmedim. Bu kanunlar değil bir cemiyetin, bir hâne halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedîlerin Kur'ân'ı bu kayıttan âzâdedir....Ben Kurân'ın her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm...

...Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed. Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap senin değildir. O, lâhûtîdir. Bunun lâhûti olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra ise göremiyecektir. Ben huzûr-ı mehabetinde kemâl-i hürmetle eğilirim.


Sadakat Kütüphanesi
Muhtasar İlmihal
Bazı Batı Bilginlerinin Dinimiz, Kur'ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz Hakkındaki Sözleri
Mücteba:

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

Goethe Müslümanmıydı ?


Batı dünyasının gelmiş geçmis en büyük edibi olarak kabul edilen Wolfgang von Goethe (1749-1832), "İnsanlık her şeyini Hz. Muhammed'e (s.a.v.) borçludur" derken, hem kendi cağdaşlarını, hem de 20. yüzyılın Avrupasını hayrette bırakıyor.

Onun İslamiyet hakkında ileri sürdüğü düşünceleri, dışarıdan bir sempatizanın sörleri olarak değil, içinden bir mensubunun ifadeleri olarak kabul etmek gerekir. Goethe'nin "Mahomet's Gesang- Muhammed'in Nağmesi" isimli şiiriyle (bkz. Bir Gül Demeti, s.18) başlayan bu alâkasi, Faust'tan sonra en büyük eseri kabul edilen, "Doğu-Batı Divanı"'nda zirvesine ulaşmış ve yazar, bu eserin girişinde, "son derece saşırtıcı" olarak yorumlanan şu ifadeyi kullanmıştır:

"Bu kitabın yazarı, Bizzat müslüman olduğu şeklindeki kanaati reddetmez"

Yukarıdaki sözler, Goethe'nin İslâmiyeti kabul ettiğine dair son derece kuvvetli bir delil teşkil etmektedir. Zaten kendisi, Kur'an'ın indirildiği geceyi, yani Kadir gecesini bizzat kutladığını da açıklamaktan çekinmemiştir. Goethe'nin İslâmiyetle ilk karşılaşması, 23 yaşında iken incelediği bir Kur'an tercümesiyle olmuştur.

Bu tercüme, Kur'an'ın orijinal metninden çok uzak olmasına ve ifade yanlışlarıyla dolu bulunmasına rağmen Goethe'yi hayran bırakmış ve ona şu sözleri söyletmişti:

"Kur'an'ın, kitapların kitabı olduğuna İslâmi vecibeden dolayı inanıyorum."

Goethe, gelininin 1820 yılındaki hastalığından duydugu acıyı, bir arkadaşına yazdığı mektupta şöyle ifade ediyordu:

"Burada da kendimi İslâmiyette tutmaya çalışmaktan başka yapacak birşseyim kalmıyor"

Goethe ölümünden bir yıl önce de Eckermann'a şöyle demisti:

"Sevgili çocuğum, bizim Uluhiyyet fikrinden ne haberimiz var ki? Ve bizim dar tasavvurumuz, o yüce varlıktan neler anlatabilir ki? Ben de bir Türk gibi Allah'ı yüz isimle tâbit etmeye çalışsam, yine de o sonsuz kudrete karşı bir şey söylemiş olamazdım"


Goethe 22 Mart 1832 yılında hayat yolculuğunu tamamladı. Ölmeden önce eliyle göğsüne sürekli olarak W harfini çiziyordu. Leo Kettler, bu W harfinin Goethe'nin ilk ismi Wolfgang'a işaret ettiğini açıklamıştı. Oysa ki Goethe'nin Kur'an harflerine uzun süre calıştığı ve Allah lafzını çok iyi yazdığı bilinmekteydi.

Size okumuş olduğunuz yazısını tercüme ederek yayınladığımız A. Moghaddas:

"İste bu sebepten dolayı Goethe'nin, birçok hristiyanın ölüm anında göğüslerine elle çizdikleri haç yerine, Allah lâfzını yazdığını sanıyoruz" demektedir. (Bilindigi gibi Allah lâfzının başındaki elif olmazsa, mânâ değişmemekte ve Allah kelimesinin yazılışı tam olarak W harfine benzemektedir.)

Zafer dergisi, Sayı 200, 1993
gül-i gülzar:
tesekkurler mucteba merak ve heyecanla okudugum bu yazindan dolayi.Goethenin su sozleri efendimiz s.a.v me meccanen ummet olan ve hic sukrunu yerine getiremeyen bizlere ibret olsun
Mücteba:

--- Alıntı yapılan: gül-i gülzar - 18 Aralık 2011, 21:32:29 ---tesekkurler mucteba merak ve heyecanla okudugum bu yazindan dolayi.Goethenin su sozleri efendimiz s.a.v me meccanen ummet olan ve hic sukrunu yerine getiremeyen bizlere ibret olsun

--- Alıntı sonu ---

Biz teşekkür ederiz.
Navigasyon
Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek