Gönderen Konu: Ey Müslümanlar Ehli Sünnet Düşmanlarına Aldanmayın!  (Okunma sayısı 5309 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı 33.yıldız

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 343

ABD'nin ve müttefiklerinin Afganistan'daki savaşı zalimâne bir savaştır. Uluslararası hukuka aykırıdır. Adalete, insafa, hikmete aykırıdır. Bu savaşın hiçbir meşru gerekçesi yoktur. 1939'da Hitler Polonya'ya saldırdığında, halkının yüzde 90 küsuru Alman olan Danzig gerekçesine dayanmıştı. Batılıların Afganistan meselesinde böyle bir tek gerekçeleri yoktur.

Irak'taki savaş da haksızdır, zalim bir savaştır.

Batılıların Somali'deki savaşı da böyledir.

BOP (Ortadoğu Projesi) uygulanmaktadır. Irak fiilen bölünmüştür.

Sırada Türkiye de vardır. Savaşlı veya savaşsız Türkiye'yi bölmek istiyorlar.

Birtakım Arap rejimlerinin yularları ABD'nin ve İsrail'in elindedir.

Türkiye ile İsrail arasında öyle derin gizli andlaşmalar, protokollar vardır ki, şu anda onlardan kurtulmanın imkânı yoktur.

Haçlılar, Siyonistler,Evangelistler, İslâm düşmanları Ümmet-i Muhammed'i parçalamak için şeytanî planlar hazırlamışlar ve bunları uygulamaya başlamışlardır.

Nedir bu planlar?

1. Ehl-i Sünnet kaldırılacak, onun yerine onlarca hizip, fırka, grup, cemaat getirilecektir.

2. Geleneksel İslâm yıkılacak; heva ve re'y üzerine kurulu bid'at fırkaları çıkartılacaktır.

3. Fazlurrahman mezhebi yayılacak, ılımlı bir İslâm türetilecektir.

4. Her cahilin veya yarı cahilin ictihad yapması teşvik edilecektir.

5. İcazetli ulemâ, fukaha ve mürşid-i kâmiller aradan çıkartılacak, her Müslüman Kur'ân tercümelerinden ve rasgele din kitaplarından İslâm'ı kendi kafasına göre öğrenip yorumlayacaktır.

6. Camilere sandalya ve sıralar konularak kiliselere benzetilecektir.

7. Farmason Cemaleddin Afganî ve onun müridi Abduh, onun talebesi Reşid Rıza Müslümanlara önder, kurtarıcı, rehber olarak gösterilecektir.

8. Tarikat ve tasavvuf Müslümanlarına müşrik, tasavvuf evliyasına evliyauşşeytan denilerek tarikatlar ve tasavvuf yıkılacaktır.

9. Fıkıh kötülenecek, Ehl-i Sünnet Müslümanlığına "Fıkıh Müslümanlığı" denecek, mezhepsizlik teşvik edilecektir.

10. Sünnete saldırılacak, hadîsler inkâr edilecektir.

11. Kâfirlerin, münafıkların, sinsi din düşmanlarının işine gelmeyen hadîsler "ayıklanacaktır."

12. Sapık feminizm ideolojisine uymayan hadislere mevzu denilecektir.

13. Hz.Muhammed'i inkâr ve tekzip eden, Tevhid akidesini reddeden, Kur'âna bâtıl kitap diyen, İslâm'ı hak din olarak kabul etmeyen kâfirlerin ve inkârcıların da ehl-i necat ve ehl-i Cennet olduğu iddia edilecektir.

14. Müslümanlar sekülerleştirilecektir.

Böyle bir fetret devrinde dinini ve imanını korumak isteyen her Müslüman itikatta, ameliyatta dini hayata uygulamakta ve ahlâkta Ehl-i Sünnet mezhebine sımsıkı bağlanmalıdır.

Reformcular, dinde yenilik ve değişim isteyenler, ilk üç asırda yaşamış olan Selef-i Sâlihîn'i red ve inkâr edenler, din ve dünya ayırımı yapanlar, Diyalogçular, BOP'çular, ılımlı İslâmcılar, Fazlurrahmancılar, mezhepsizler, Telfik-i mezahip taraftarları, şu veya bu aktivist cereyanların meftunları, kaderi inkâr edenler, şefaati inkâr edenler, âhir zamanda nüzul-i İsa aleyhisselamı inkâr edenler, Sünnet düşmanları ve inkârcıları, azılı Farmason Afganîciler... Bütün bunlar yanlış yoldadır.

Sevgili Müslüman kardeşim, bunlardan uzak dur.

Cadde-i Kübra, Sevad-ı âzam, cumhur-i ulemâ yolu olan Ehl-i Sünnet dairesi içinde bulun.

İslâm'ın hükümleri zamanla değişmez. Ahkam-ı Şeriat evrenseldir. İslâm'ın Tevhid, nübüvvet, ibadet, ihlâs, takva, adalet, cihad, istikamet, iffet gibi hükümleri 1400 yıl önce nasıl idiyse bugün de öyledir. Kıyamet'e kadar da öyle olacaktır. Dinde yenilik ve değişim bâtıl ve sapık bir inançtır.

Allah cümlemizin ayaklarını Kur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet, şeriat dairesi içinde sâbit kılsın.

Batı medeniyetinin İslâm'a uymayan tarafları, hükümleri bâtıldır. İslâm'ı, bu ihtilâflı konularda Batı medeniyetine uyarlamak sapıklıktır. Allah cümlemizi bu gibi sapıkların şerlerinden, hile ve hud'alarından, mekirlerinden muhafaza buyursun.

Ey Müslümanlar!.. Peygamberin (Salat ve selam olsun ona), Ashabın, Tâbiînin, Tebe-i Tâbiînin, Eimme-i müctehidîn, icazetli ulemâ ve fukahanın, mürşid-i kâmillerin; Ebû Hanifelerin, Gazalîlerin, Abdülkadir Geylanîlerin, Şah Nakşibend'lerin, İmamı Rabbanîlerin, Halid-i Bağdadîlerin ve emsali ulemâ ve meşayihin, gerçek Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yolundan kıl kadar ayrılmayın. Münafıklara aldanmayın.Mehmet Şevket Eygi

Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
Ynt: Ey Müslümanlar Ehli Sünnet Düşmanlarına Aldanmayın!
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2010, 08:42:25 »
emeğine sağlık kardeşim önemli.........

Çevrimdışı Günbatımı

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2490
 • Görelim Mevlâ'm neyler, neylerse güzel eyler...
Ynt: Ey Müslümanlar Ehli Sünnet Düşmanlarına Aldanmayın!
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2010, 15:57:30 »
...
Allah cümlemizin ayaklarını Kur'ân, Sünnet, icmâ-i ümmet, şeriat dairesi içinde sâbit kılsın.

Amin! Teşekkürler...
Dua'sız üşürmüş yürekler!
Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin...
Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarını aydınlatan,
Sana ummadık kapılar açan.
Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan...


Hz. Mevlana 

mazhar

 • Ziyaretçi
Ynt: Ey Müslümanlar Ehli Sünnet Düşmanlarına Aldanmayın!
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2012, 12:03:24 »
Önemli olan Kur'anı Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) ve Ashabının (radiyAllahü anhüm ecmâîn) anladığı gibi anlamaktır.

Bu da Selef-i Sâlihîn yolundan gitmekle mümkün olur.

Ehl-i Sünnet Selef-i Sâlihîn yolu ve yorumudur.

Bütün reformcular, dinde yenilikçiler, dinde değişimciler, light/ılımlı İslamcılar, diğer İslamcılar, Fazlurrahmancılar, sarıklı Masonların peşlerinden gidenler, mezhepsizler, Sünnet düşmanları, Sünnet ayıklayıcıları, "Üç ibrahimî dinciler", Râfizîler, Necdîler ve diğer firak-ı dalle Ehl-i Sünneti yıkmak konusunda ittifak etmişlerdir.

Türkiyeye İslam ve Kur'an Ehl-i Sünnet ile gelmiştir. Devletimiz, halkımız, ülkemiz Ehl-i Sünnet ile yücelmiştir. Ehl-i Sünnet darbelenince bugünkü durum meydana gelmiştir.
http://www.sadakat.net/forum/mehmet_sevket_eygi_beyin_gunluk_yazilari/benim_adaylarim_ehli_sunnet-t61159.0.html;msg267371;topicseen#msg267371