Gönderen Konu: Küfre Sebep Olan Söz Ve Haller  (Okunma sayısı 13431 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı serhendi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 18
Küfre Sebep Olan Söz Ve Haller
« : 11 Ağustos 2006, 18:37:26 »

İmam-ı Rabbanî hazretleri:

"İtikat ve iman arsası tam temizlenmeden ve düzleştirilmeden hiç bir amelin kıymeti yoktur" buyuruyor.

Biz bu sözü kendimize ölçü alacak olursak, binbir güçlükle ibadetlerini yapmak isteyen kardeşlerimizin zahmetlerinin boşa çıkmaması için bir kerre daha itikatlarını kontrol etmeleri ve imanî konularda titizlik göstermelerini arzu ediyoruz. Aksi halde imanın gitmesine ve insanın imansız kalmasına sebep olabilecek en ufak bir fikir ve bir amel üzerinde bulunan bir kimsenin Allah korusun yapmış olduğu bütün amelleri bir hiçten öte geçemez. İman tam olmadan yapılan amellerin, sabun köpüğü üzerine kurulmaya çalışılan binadan farkı yoktur.

Hâtemülenbiya Efendimiz: "Bir zaman gelecek benim ümmetim dinin muhafazada çok güçlük çekecektir. Din bir ateş olacak; bıraksa dininden olacak elinde tutsa eli yanacak. Ancak bir elinden diğer eline aktarmak suretiyle ateş nasıl elde tutuluyorsa dinini de benim ümmetim işte o güçlükler içinde muhafazaya çalışaktır." buyurmuşlar.

Yine bir hadis-i şerifte: "Bir gün gelecek, kişi mümin sabahlayacak fakat, akşama kâfir olarak girecektir"  buyurmuşlardır.

Bu iki hadîsi şerifin dehşetinden titreyen, geçmişteki din alimleri yaşadıkları devirler için "acaba bu zaman o zaman mıdır?" endişesine kapılmadan kendilerini alamamışlardır. Asrımızda yaşayan ehli sünnet velcemaat alimleri ise Allah'ın Resûlünün sözlerinin tecelliyatının asrımızda olduğunu söylemekte olup bunun üzerinde müttefiktirler. Bunun için de gerçek din alimleri vaaz ve nasihatlarını amelî konulardan ziyade imanî mevzulara hasretmişlerdir ki, pek haklıdırlar.

Önce: İman insanın manevî kalbinde yanan bir mum gibidir. Titrek ve nazlı nazlı yanan bir mum. Etrafı sıkı bir muhafaza yapılmadığında en ufak bir esintide hemen sönüverecek kadar zayıftır. Onun taht kurduğu yer insanın gönlüdür, insanın manevî kalbidir ki, bu gün herkesin atışlarına şahit olduğu maddî kalbin olduğu yerde olması itibariyle kendisine kalb ismi verilmiştir. O manevi kalbe Gönül, Yürek, hatta Ruh diyenler vardır. Bir muzır fikir, ufacık bir zararlı düşünce o yanan mumun üzerine doğru esen bir kasırga gibidir. Allah korusun.

Şimdi o ışığın sönmesine veya sağa sola yalpa yapmasına sebep olacak hususları görelim:

İmanı zayıflatan veya imanı yok eden şeyler.

1- Allahın varlığı hakkında insanda meydana gelecek en ufak bir şüphe ve tereddüt.

2- Allahın cisim olduğu hakkında düşünmek ve hayalinde canlandırmaya çalışmak.

3- Cenab'ı Hakkın sıfatlarından herhangi birini insanların sıfatlarına benzetmek. (Mesela Cenabı Hakk'a dil ve ağız gibi mahlukatın hassalarından olan âzâlar hayal etmek)

4- Allah'ı bir şeye hulûl etmiş olarak kabul etmek.

5- Cenab'ı Hakka analık, babalık veya oğulluk isnad etmek. Haşa "Allah Baba" demek veya "Her şeyi yaratan Allah ama Allah'ı yaratan kim" (!) gibi sözler söylemek veya bunları kalbinden geçirmek. (Cenabı Hak Yaratan varlıktır. Yaratılan varlık değildir)

6- Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak

7- Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek.

8- Peygamberlere günah isnadında bulunmak

9- Peygamberlerin yüksek terbiye ve ilimlerini Allah'ın yetiştirmesiyle değil de, bir insanın yetiştirmesiyle olduğunu sanmak.

10- Meleklerden her hangi birini inkar etmek (meselâ münkir ve nekir'i, hafaza meleklerini, dört büyük melekten birini inkâr etmek).

11- Meleklere erkeklik dişilik isnadında bulunmak.

12- Hakkında ayet olan herhangi bir mucizeyi inkâr etmek

13- Tevatur yoluyla sabit olan ayın yarılması ve mirac hadisesi gibi mucizeleri inkâr etmek.

14- Kur'an-ı Kerim'in bir ayet veya bir cümlesini inkâr etmek.

15- Kur'an-ı Kerim'de en ufak bir noksanlık düşünmek ve "kifayetsizdir" diye bir fikre sahip olmak.

16- Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden ve kanunlarından daha üstün kanun ve hükümler olduğunu iddia etmek veya düşünmek, veyahutta ileri bir zamanda böyle bir fikre sahip olabilirim diye düşünmek.

17- Kabir sualini ve azabını, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek veya şüphe ile karşılamak.

18- Hesap gününü, sıratı, mizanı, cennet ve cehennemi inkâr etmek.

19- Cennet nimetleri veya Cehennemin azabı hakkında şüphede bulunmak, inkar etmek "Allah hiçbir kuluna azap etmez" demek.

20- Mü'minlerin ebediyyen Cehennemde kalacağını söylemek.

21- Her hangi bir farzın bir cüz'ünü veya tamamını inkar etmek, Mesela: "5 vakit namazdan öğle veya ikindi namazları bu devirde kılınmaz, farz olamaz" demek veya düşünmek.

22- Faizi, insan öldürmeyi, günah ve haram kabul etmemek.

23- İslam dinini mühimsememek ve hor görmek.

24- Herhangi bir kâfiri mü'minden üstün görmek.

25- Haramlardan birini helâl addetmek veya ayetle sabit bir haramı inkar etmek.

26- Sahabelerden her hangi biri hakkında münafık, mürâî (iki yüzlü), kâfir diye düşünmek.

27- Bir mü'mini imanından dolayı hakir görmek veya bir kâfiri küfründen dolayı üstün görmek.

28- İslâmiyetin dünya saadetine engel olan bir din olduğunu söylemek veya düşünmek.

29- Bir mü'mini küfürle suçlamak.

30- Küfrü icap ettiren her hangi bir şeyi kendi isteğiyle hatırından geçirmek.

31- Üzerinde ayet yazılı her hangi bir şeyi kasten kirletmek veya pisliğe tutmak.

32- Müzik aletlerinden birini çalarak Kur'an okumak.

33- "O adam peygamber olsa gene inanmam"demek.

34- "Peygamber gelse gene kabul etmem" demek.

35- "Allah olsan ne yapabilirsin sen bana" demek.

36- "Allahımı inkar edeyim bu böyle" diye yemin etmek.

37- "Ne olur şu güzelim şarap haram olmasaydı" demek.

38- "Namaz kılmam, kılmayacağım" demek.

39- Allahın emir ve yasaklarından ve kanunlarından biriyle alay etmek, (mesela alaylı alaylı : "Hırsızlık mı yaptın uzat kolunu, adam mı öldürdün uzat boynunu" diyerek istihza etmek veya istihza edenin gülmesine gülerek mukabelede bulunmak.

40- Küfrü icabettiren bir söz söylendiğinde onu gülerek karşılamak.

41- "İslam dini efsane ve hurafeden ibarettir" demek.

42- Ruhların kalıptan kalıba geçtiklerine inanmak.

43- Peygamberimizden sonraki hristiyan ve yahudileri mü'min kabul etme, onların da dini haktır diye itikat etmek.

44- Kur'anın kanunlarını Allahın kelamı diye değil de akla, mantığa, ilme ve felsefeye uygundur diye kabul etmek.

45- Bir kâfire karşı muhabbet etmek. (Bu hususa bilhassa taassup derecesinde her hangi bir fırkaya fikren angaje olan kimseler dikkat etmelidir. Hele hele her şeyin sahtesinin çıkktığı günümüzde pek öyle zahire ve elfaza kapılarak hemen. "iyidir, aradığımız ve beklediğimiz olsa olsa budur" diye körü körüne birine sevgi beslememek lazımdır. Çünkü dış memleketlerden konmuş casuslar bir memleketin en yüksek idari mevkilerini işgal edebiliyorlar ve yükselebiliyorlar. Bu türlü bir sevgi dahi kişinin imanını götürür).

46- Uzun müddet küfre hizmet etmiş ve müslümanlığa zararı dokunmuş birisini sevmek, onu desteklemek ve hakkında Allah razı olsun diye dua etmek.

47- Ölmüş bir kâfire veya İslam dinine kötülüğü dokunmuş birine "Allah rahmet eylesin" demek.

48- Kafirlerin öteden beri kendilerini müslümanlardan ayırmak için kullandıkları Haç, zünnar (v.s) gibi alâmeti küfür olan şeyleri takmak veya giymek.

49- Allah'ın ve dininin düşmanlarını taklit etmek, onların hallerini, tavırlarını kendisine örnek ittihaz etmek.

50- İbadetlerinde Cenabı Hakkın rızasından başkalarının hoşnutluğunu gözetmek ve başkalarının görmeleri için kulluk etmek.

51- Kendisi veli olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak.

52- "Bu gün Kur'an-ı Kerimle dünya idare edilemez" demek veya diyen birine "doğru söylüyor" demek.

53- Allah'a (cc) peygemberimize ve peygamberlerden herhangi birine, dine veya kitaba sövmek, hakaret etmek veya söven, hakaret eden birine sevgi beslemek o anda onun yüzüne gülmek.

54- Ağıza veya göze sövmek, küfretmek.

55- Nazar değmesin diye bir şeye boncuk takmak (Allah'tan gayri bir şeyden ümit beklemek)

56- Allah dostlarından her hangi bir veli'ye düşmanlık etmek, çalışmalarını baltalamak.

57- Şeriat, dini aykırılıkları bulunmayan ve Allah'ın dinini yaymağa çalışan bir topluluğa, Kur'an'ın şeriatın öğretildiği bir müesseseye düşmanlık etmek ve onların çalışmalarını baltalamak.

58- Bir kâfirin dünyalık bir iyiliğinden dolayı cennete gireceğine kail olmak ve mesela "insanlığa bu kadar iyiliği dokunup da cennete giremiyecek olursa ben de cennet'e girmem" demek.

59- Her hangi bir sünneti ittihaz etmiş bir mü'mine "sana hiç yakışmamış" demek. (Meselâ sakal ve bıyık)

60- Hakkında nas (Ayet-Hadis) olduğu açıkça bilinen, ayrıca icma ve selefi salihiyn efendilerimizin, Şah'ı Nakşi Bendi Abdulhaliki Gucduvani, İmamı Rabbani ve daha binlerce İslam büyüklerinin kail oldukları, kabul ettikleri Rabıta hakkında ileri geri lâf etmek ve küfürdür, demek.

61- "Peygamber gelse kararımdan beni caydıramaz" demek.

62- "Bu işin inşAllahı maaşAllahı yok artık" demek.

63- "İşte küfrün adını günah koymuşlar. böylelerine küfür sevaptır" demek.

64- "Oruç tutup namaz kılmak neye yarar benim kalbim temiz" demek ve farzları hafife almak.

65- "İslam dini dünya işlerini geriletmiştir" demek.

66- Melaike-i kiramdan herhangi birine günah isnadında bulunmak (Hârut ve Mârut gibi)

67- Hastalanmıyan birisine: "Seni Allah unuttu" demek.

68- Gelcekten haber verdiğini iddia eden kimseyi tasdik etmek doğru söylüyor demek.
69- "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim" demek.

70- Yalan olduğunu bildiği halde "Allah biliyor ki seni oğlumdan daha çok seviyorum" demek.

71- "Allahım! rahmetini bana vermekle cimrilik etme" demek.

72- "Allah'ın hiç işi kalmamışta bu gibi şeyleri mi yaratıyor" demek.

73- "Allah falan kuluna şu kadar veriyor bana ise şu kadar veriyor. Bu adalet midir" demek.

74- "Ben bu kadar iyilikte ve hayırda bulunuyorum bütün belalar yine bana geliyor. Falan kimse ise her çeşit kötülüğü yapıyor paşa gibi yaşıyor; bu nasıl adalet" demek.

75- "Cinler olacakları biliyor" demek.

76- "Eğer ahirette Allah hakkı ile hükmederse senden hakkımı alırım" demek.

77- "Falan kimse peygamber olsa idi ben iman etmezdim" demek.

78- "Eğer Adem Aleyhisselâm buğdaydan yemese idi biz eşkiya olmazdık" demek.

79- "Falan kimse peygamber olsa idi yine de yalan konuşurdu" demek.

80- Birisini döverken "dövme" denilse o da "Gökten dövme diye ses gelse yine bırakmam" demek.

81- Kur'anın Arapça olmayıp başka bir lisanla olduğunu iddia etmek.

82- Kur'anın bazı ayetlerini alaya almak ve mesela "Ben namazımı yalnız kılarım. Çünkü Allah 'İnnessalate tenhâ' buyurur" demek.

83- Namaz kıl diyen kimseye: "Sabret Ramazan gelsin kılarız" demek.

84- Zikirlerle alay etmek.

85- Bir günahı işlerken besmele çekmek.

86- Abdestsiz olarak bilerek namaz kılmak.

87- "Eğer Allah Cenneti bana verse, sensiz girmem" demek.

88- "Falan adamla Cennete bile girmem" demek.

89- "Falan kimse kıble olsa o tarafa yüzümü çevirmem" demek.

90- Hırıstiyan veya Yahudi, yahut başka din üzere ölenlerin azab göreceklerine inanmamak.

91- "Ramazan bitti artık namazı rafa koydum" demek.

92- Alim kıyafetine bürünüp yüksek bir yere çıkarak alay tariki ile konuşma yapmak veya böyle yapan kimsenin hareketlerine gülmek.

93- Boşanma hakkında : "Ben talak malak bilmem" demek.

94- "Hırıstiyanlık Yahudilikten daha hayırlıdır" demek.

95- Yakını ölen kimsenin. "Ey Allahım! Biz şimdi ne yapacağız sen niçin böyle yaptın" diyerek sitemde bulunmak.

96- Meşru bir sebep olmadığı halde bir kimse için "Şu adamın kanı helâldir ve mübahtır" demek.

97- "Allahü Teâlâ falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü ve vakitsiz gitti" demek.

98- Yabancı bir kadına bakıpta : "Güzele bakmak sevaptır" demek.

99- Ahiretten bahseden kimseye . "Ordan haber veren kim? Oraya gidip gelen var mı?" demek. Günah işleyen bir kimseye "Tövbe et" denildiğinde "Ben ne yaptımda tövbe edeyim" demek.
......

MEKÂSIDU'T-TÂLİBİYN-Sayfa 380- 384 (Eser:M.Raif Efendi, Sadeleştiren: Abdülkadir Dedeoğlu,  Takdim: Mehmet Emre, Osmanlı Yayınevi)

« Son Düzenleme: 19 Ekim 2009, 00:21:13 Gönderen: mystic »
b]
Gör zâhidi kim sâhib-i irşad olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der.
(Bağdatlı Ruhi)[/b]

Çevrimdışı sıla34

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 46
Re: KÜFRE SEBEP OLAN SÖZ VE HALLER
« Yanıtla #1 : 12 Ağustos 2006, 00:43:25 »
Hâtemülenbiya Efendimiz: "Bir zaman gelecek benim ümmetim dinin muhafazada çok güçlük çekecektir. Din bir ateş olacak; bıraksa dininden olacak elinde tutsa eli yanacak. Ancak bir elinden diğer eline aktarmak suretiyle ateş nasıl elde tutuluyorsa dinini de benim ümmetim işte o güçlükler içinde muhafazaya çalışaktır." buyurmuşlar.

Yine bir hadis-i şerifte: "Bir gün gelecek, kişi mümin sabahlayacak fakat, akşama kâfir olarak girecektir" buyurmuşlardır.


Allah CÜMLE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN  İMANINI KORUMADA YARDIMCISI OLSUN.AMİN.AMİN.AMİN.
BİRBİRİMİZİ BAĞIŞLAYABİLMEDEN ÖNCE,BİRBİRİMİZİ ANLAMAMIZ GEREKİR...

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4785
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
KÜFRE SEBEP OLAN SÖZ VE HALLER
« Yanıtla #2 : 12 Ağustos 2006, 01:11:55 »
sag olasiniz kardes ellerine saglik.
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7484
KÜFRE SEBEP OLAN SÖZ VE HALLER
« Yanıtla #3 : 12 Ağustos 2006, 04:10:45 »
paylaştığınız için Allahrazı olsun..

Vuslat Yolcusu

 • Ziyaretçi
KÜFRE SEBEP OLAN SÖZ VE HALLER
« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2006, 11:55:40 »
Alıntı

Yine bir hadis-i şerifte: "Bir gün gelecek, kişi mümin sabahlayacak fakat, akşama kâfir olarak girecektir" buyurmuşlardır

Allah hepimizi korusun

Çevrimdışı hasret

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 12
KÜFRE SEBEP OLAN SÖZ VE HALLER
« Yanıtla #5 : 02 Eylül 2006, 16:14:26 »
Allah hepimizi korusun bu durumlara düşmekten, bu bilgileri bizimle paylaştığın içinde Allah razı olsun kardeşim.....
elamünaleyküm

Çevrimdışı adıdagüzel

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 22
  • http://www.mollacami.com
Dinden Çıkaran Sözler ve Haller
« Yanıtla #6 : 04 Mart 2007, 05:31:40 »
Kufru mucip olan cirkin sozleri okuyup bunlardan ders alarak agizlarimizi bu gibi fena olan seylerden koruyalim. Çünki, bu kufuri mucip sozler o kadar fena ki,evvela insani dinden çıkariyor.Sonra karisinin şer'an bos olmasina otamatik olarak sebeb oluyor, sonra da haci varsa o da iptal oluyor yani yok oluyor.Tabii buda cok aci ve cok yanlis bir harekettir.
Cenab-i Hakk cumlemizi bu kufru mucib olan , Hakktan uzaklaşmamiza sebeb olan ahlaksizlardan, çirkin ve fena olan buyuk küçük gunahlardan muhafaza buyursun .Amin

º"Eğer Allah cenneti bana verse; sensiz istemem" veya "falan adamla cennete girmem" yahut "Allah bana bu işten dolayı cennet verse istemiyorum" demek.

º Bir fakirin, "Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu?" demesi.

º "Allahım, bana ratmetini vermek hususunda cimrilik etme" demek.

º Herhangi bir şey için, "Allahın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yaratıyor?" demek demek.

º Karısı veya başka birisi için, "Onun hakkından Allah bile gelmez, ben nasıl    geleyim?" şeklinde sözcükler kullanmak.

º Hanımına, "Sen, bana Allah'tan daha sevgilisin" demek. Fakat bu sözü söyleyen, kendi şehvetini kasdetmişse kâfir olmaz.

º Allah'a mekan izafe etmek, "Allah yukarıdadır, aşağıdadır, ayakta duruyor, oturuyor" gibi sözler söylemek.

º "Allah'tan korkmaz mısın?" denilince; öfke ile, "Korkmuyorum" demek ve bu söz ile cidden Allah'tan korkmadığını kasdetmek.

º Hasta olmayan birisine "Seni Allah unuttu" demek.

º Gayr-i Müslimlerin azap göreceğini kabul etmemek.

º Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak.

º "Allah gelse seni benim elimden kurtaramaz" demek.

º Kendisine "namaz kıl" denilince; "sonuna kadar bu emri kim yapabilir?" veya "sabret; ramazan gelsin kılarız" yahut "namaz insana ne kazandırır?" demek.

º "Namaz ve helal olan şeyler, bana iyilik getirmiyor" veya "Ne için namaz kılacağım; malım yok, karım yok, çocuğum yok" yahut  "namazı rafa koydum" demek.

º Kendine gel ilim meclisine gidelim diyen bir kimseye alay olsun diye "Alimler insanın karısını boş düşürür, kendisini de cehenneme
sokarlar; ben gitmem" diye cevap vermesi.

º Çeşitli musibetlere maruz kalmış birisinin, "Ey Allah!.. benim malımı, çocuğumu, sevdiğimi aldın. beni böyle yaptın; şimdi biz ne
yağacağız? Bize ne kaldı. Neden böyle yaptın?" demesi.

º Alacaklı olan kimse, "Borcunu ver. Ahirete kalmasın" dediğinde borçlunun. "Sen bana biraz daha ver de orada ben sana katkat
veririm" demesi.

º Güzel bir gayr-i müslim kızı görünce "keşke ben de onun dininde olsaydım da şu kızı alsaydım" diye temennide bulunmak.

º "Bu nasıl şeriatmış?" veya "ben talak, malak bilmem" demek.

º "Azrail (a.s.) falan kimsenin ruhunu almada yanlışlık yaptı" demek.

º Bir kimsenin, geçmişte yapmış olduğu bir iş için "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim" demesi. Bu fert o işi yaptığını ve bu söz sebebiyle kâfir olacağını bildiğinden küfre razı olmuş olur. Küfre razı ise küfürdür.

º Ramazan ayı yaklaşırken, Ramazana kızarak veya onu değersiz göstererek, "ağır bir ay geldi" veya "belalı bir ay geldi" demek.

CENAB-I HAK KULLANDIRTMASIN
ADIGÜZEL
________
ADIGÜZEL

rahname

 • Ziyaretçi
Dinden Çıkaran Sözler ve Haller
« Yanıtla #7 : 04 Mart 2007, 13:43:01 »
Fâideli bir yazı olmuş elinize sağlık

Çevrimdışı kenz

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1129
Dinden Çıkaran Sözler ve Haller
« Yanıtla #8 : 04 Mart 2007, 14:31:30 »
istifade edeceğimiz yazılardan ellerinize sağlık Allah razı olsun kardeşim
İNSAN akli ile melekleşen nefsi ile iblisleşen bir aciptir İNSAN
İNSAN kendi kabahatini bilmeyen cehli ile dünyalara sığmayan bir mağrurdur İNSAN
İNSAN bütün zaaf ve acziyyetine rağmen kudrete kafa tutan taşkın bir şaşkındır İNSAN
İNSAN maziye bağlı hâle aldanmış istikbali gözler bir taştır İNSAN

Çevrimdışı müteallim

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 4785
 • gizli mahzenlerde kalan tarihin yeni adresi
  • www.Libv- kamp-lintfort.de
Dinden Çıkaran Sözler ve Haller
« Yanıtla #9 : 04 Mart 2007, 16:56:07 »
güzel bir paylasim olmus.
  Kuslar gibi ucmasini baliklar gibi yüzmesini ögrendik amma kardesce yasamasini ögrenemedik

Çevrimdışı AS44

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 2
Dinden Çıkaran Sözler ve Haller
« Yanıtla #10 : 04 Nisan 2007, 15:38:16 »
ellerinize sağlık,  bilmeden kullandıklarmız vardı içinde, demekki daha dikkatli olmalıymışız...
içbir tarihte zalimler adillere galip olamamışlardır. ve herzaman hak batıla üstündür.. saygılarımla...

Çevrimdışı Eymen

 • Moderatör
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 313
Küfrü gerektiren söz ve haller
« Yanıtla #11 : 03 Ağustos 2008, 10:26:39 »
İslâm’a ve imâna muhalif olup mümini imândan mahrum edip küfre sokan şeyler şunlardır

         1.Allâh’ın varlığını inkar etmek veya Allâh şirk koşmak

         2. Peygamber efendimizi ve diğer peygamberlerden birini kabul etmemek

         3. Peygamber efendimizin peygamberliğinin umumi olduğunu kabul etmemek

         4. Kur’an Kerim veya ondan bir ayeti kabul etmemek

          5. Delâleti kati olan ayet-i kerime ve mütevatir sünnetle sabit olan veya sahabenin cemisinin sükûtu  olmayıp kavli icmayla sabit olan hükmü şer’iyi inkar etmek.

         6. Süküti olmayan mütevatir ve kat’i icmaı inkar etmek

         7. Melekler veya cinleri veya semavatı inkar etmek 

         8.Liaynihi haram olup ta haramlığı kesin bir delil ile sabit olan bir şeyin helâl olduğunu itikat etmek (Veya helâl olan bir şeyin haram olduğuna inanmak)

          9. Allâh ve resullerini ve kitaplarını, İslâm dinini kalben veya lisanen küçümsemek. Aynı şekilde şeriat hükümlerinden birini istihfaf etmek (küçümsemek)

         10.Allâh-ü teala’ya, peygamberine veya İslâm dinine sövmek

         11. Peygamberlerden birine ta’n edip kusur isnat etmek

         12. Peygamberliğin (Allâh’ın nispetiyle değil de) müktesep olduğunu söylemek

          13. Peygamber efendimizi zevce-i tahiresi Hz. Ayşe’ye iftira etmek

         14. Kendi ihtiyari ile küfrü gerektiren bir şey söylemek her ne kadar şakadan veya istihfaf ederekten söylese bile [1]       

         Muhıt’te demiştir ki “Bir kimse küfür olduğunu bilmekle beraber küfür olan lafzı söylese eğer inanaraktan telaffuz etti ise kâfir olur. Eğer inanmadan veya o lafzın küfür olduğunu bilmeden lakin kendi ihtiyarıyla söyledi ise bütün ulemaya göre kâfir olur. Cehil (bilmemek) özür olmaz. Eğer o lafzı kastetmeyip başka lafzı söylemek isterken sürçü lisan ile küfür olan lafzı söylerse kafir olmaz”

         Bir kimse imanından şüphe etse ve “inşallâh ben müminim” dese kâfir olur. Ancak tevil edip “dünyadan mümin olduğum halde çıkarmıyım, bilmiyorum” dese küfür olmaz.

         Kendisinin küfrüne razı olmak ittifakla küfürdür.  Fakat başkasının küfrüne rıza da ihtilâf  edilmiştir. Şeyhülislâm Havahirzade (r.a) siyer şerhinde zikretmiştir ki; Başkasın küfrüne rıza, ancak küfre icazet verir veya onu beğenip tasvib ederse küfür olur. Fakat böyle değil de şerir bir kimsenin küfür üzere mevtini veya katlini arzu ederse, hatta Allah-ü tealâ  ondan intikam alsın diye severse bu küfür olmaz. Aynı şekilde bir zalime “Allah’ü tealâ seni küfür üzere öldürsün” ve “Allah senin imanını yok etsin” dese ve Allah’ın ondan halka yaptığı zulüm ve ezanın intikamını almasını murad etse bu beddua onu yapan kimseye zarar vermez.(yani küfür olmaz).

Zahîre sahibi demiştir ki; “İmam Ebu Hanife (r.a)’den edilen rivayetten öğrendik ki; Başkasının küfrüne rıza küfürdür”.[2]

İmânı olmasına rağmen bir şahıs küfür merasimini icra eder, küfür ehlinin merasimine tazim ederse ulema onun için fiilleri dolayısıyla küfür hükmünü verir ve mürtetlerden sayar. Böyle olunca o şahsın ebedi olarak cehennem azabında kalması gerekir. Halbuki sahih rivayetlerde “Kalbinde zerre kadar imanı olan ebedi olarak cehennemde kalmaz cehennemden çıkarılır” geldi. Bu meselede ne dersin denirse.

Şöyle derim “Eğer o kimse sırf kâfir ise onun için daimi azap vardır. Allâh-ü teala bizi korusun . Küfür merasimlerini yapmasına rağmen kalbinde zerre miktarı iman varsa cehennemde azab görür. Lakin umulan odur ki bu zerre kadar imanın bereketi ile cehennemde ebedi kalmaktan kurtulur.

Bir keresinde hasta bir şahsın ziyaretine gittim ölüme yaklaşmıştı. Haline teveccüh ettiğim zaman gördüm ki kalbi şiddetli zulmetler içinde. Her ne kadar bu zulmetin kalkması için teveccüh ettiysem hiç kalkmadı. Çokça teveccühten sonra bilindi ki bu zulmetler kendisinde saklı duran küfürden naşidir. Bu sıkıntıların menşei (olan küfür) dahi küfür ehli ile dost geçinip durmasıdır. Bundan sonra benim için zahir oldu ki : Bu zulmetlerin def’i için teveccüh etmek yerinde değil..... Çünkü onun bu zulmetlerden temizlenmesi cehennem azabına bağlıdır. Çünkü küfrün cezası cehennemdir. Bu arada şu dahi bilinmiş oldu ki : İmandan bir zerre onu ebedi cehennem azabında kalmaktan kurtaracaktır. Bu dahi o miktar imanın bereketi ile olacaktır. Bu durumu onda müşahede ettikten sonra hatırıma şöyle geldi:”Bunun namazını kılmak caiz mi? Yoksa caiz değil mi? Teveccühten sonra zahir oldu ki onun namazını kılmak yerinde olur.

O Müslümanlar ki imanın varlığıyla beraber ehli küfrün adetlerini icra edenler ve onlar günlerine  tazim ederler.... onların namazını kılmak yerinde olur, onları küffar arasına katmak doğru olmaz. Onların ebedi azaptan kurtulacağını ümit etmek lazımdır.[3]


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hediyetülalâiye  S.329   
[2] Dürer  C.1  S.324 
[3] Mektubat-ı İmâm-ı Rabbani  C.1  S.273  M.266

Zaman bir kılıçtır; sen onu kesmezsen, o seni keser.

Çevrimdışı tuna nehri

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 18
Ynt: Küfre Sebep Olan Söz Ve Haller
« Yanıtla #12 : 02 Mart 2013, 21:40:32 »
Ebu Musa (ra) diyor ki:
Peygamber (as) bir hutbe irad etti, ez cümle buyurdular ki:
"Ey nas!Allah'a (cc) ortak koşmaktan sakının.Çünkü şirk, bir karıncanın kımıldanışından daha sessiz ve gizlidir." Bu sırada Allah'ın konuşmasına müsade ettiği kişi:
-Bundan nasıl sakınalım?Karıncanın hareketinden daha gizliyse...
Peygamber Efendimiz sav:
-Şunu söyleyin:"Ya Rabb!Bilerek sana birşeyi ortak koşmaktan yine sana sığınırız.Bilmediğimiz şeyden de sana istiğfar ederiz"(Ahmet bin Hanbel-Taberani)
Hz Huzeyfe'nin (ra) rivayet ettiği aynı hadiste "Bunu hergün üç kere söyleyin" kaydı da vardır.(Tarikat-ı Muhammediyye'den)
Hiç bir şeyin bir kimsede birleşmesi ilimle hilmin birleşmesinden daha üstün olamaz.(hadis-i şerif)