Gönderen Konu: Müslüman Olmaya Sebep Olan Sorular*  (Okunma sayısı 8454 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Serche

 • okur
 • *
 • İleti: 63
Müslüman Olmaya Sebep Olan Sorular*
« : 19 Haziran 2004, 01:37:50 »

Müslüman Olmaya Sebep Olan Sorular
----------------------------------------------------------
  Aşağıdaki sorular bir Hıristiyan topluluğunun müslüman olmasına sebep olmuştur. O sualler ve cevapları şunlardır:
  
Soru:
  Cennette Tuba Ağacı denilen bir ağaç vardır. Kökü yukarda, dalları yerdedir. Cennette ne kadar köşk varsa, hepsine bu ağacın dalları erişir, deniliyor. Her şeyin dünyada bir misali olduğuna göre, bu ağacın dünyadaki misali nedir?
  
Cevap:
  Bunun dünyadaki misali güneştir. Güneş doğar ve dünyadaki her şeyi aydınlatır. Kendisi yukarda olduğu halde ışığı yerdedir.
  
Soru:
  Cennetteki insanlar yeyip içecekler ama, küçük ve büyük abdest ihtiyaçları olmayacaktır, deniliyor. Bunun dünyadaki misali nedir?
  
Cevap:
  Bunun misali anne karnındaki bebektir. Yer, içer fakat tuvalet ihtiyacı olmaz ve yediğini çıkarmaz.
  
Soru
  Cennet ve cehennemin kaçar kapıları vardır, ikisinin de kapıları aynı sayıda mıdır? Birisi eksik veya fazlaysa neden?
  
Cevap:
  Cennetin sekiz, cehennemin ise yedi kapısı vardır. Sebebi de şudur:
  
Allah "Benim rahmetim gadabımı geçmiştir" buyurmuştur. Onun için rahmetinin tecellî ettiği cennetin kapısı, gadabının tecellî ettiği cehennemin kapılarından daha fazladır.
 
Bu soruları soran, bir hıristiyan papazıdır. Bir müslümana sormuştur. Cevaplarını aldığı zaman, "Doğru cevaplar verdin" diye kabul etmiştir. Bunun üzerine, müslüman da ona:
  - Ben de sana bir soru soracağım, sen de onun cevabını verebilir misin demiş ve onun "Sor" demesi üzerine şunu sormuştur:
  - Cennetin kapılarının üzerinde yazılı olan nedir? Papaz:
  
- Cennetin kapıları üzerindeki yazının ne olduğunu ben biliyorum ama bu arkadaşlarım bana müsade ederlerse söylerim, demiş onlar da "söyle, sen ne dersen biz onu kabul ederiz" demişler ve papaz demiş ki:
  
- Cennetin kapıları üzerinde yazılı olan yazı şudur: "La ilahe illAllah Muhammedür Rasûlüllah."
  
Bunun üzerine hepsi de kelime-i şehâdet getirerek müslüman olmuşlardır.
  
Bunun gibi, görünüşte hıristiyan olup gerçekte müslüman olan çok kimseye rastlanmıştır. Bulunduğu yer ve durum icabı, imanını gizlemek mecburiyetinde kalmıştır. Bu, geçmiş zamanlarda olduğu gibi, her zaman olagelmiştir. Çünkü kâfirler her zaman zorba olmuşlardır. Müslümanlıkta zorlama olmadığı için zorba da yoktur.


« Son Düzenleme: 03 Mart 2011, 11:44:15 Gönderen: Tuğra »
    " HER İNSAN ÖLECEK YAŞTADIR! "  

Çevrimdışı Miftahulkuluub

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 1959
  • http://www.sadakat.net
Müslüman Olmaya Sebep Olan Sorular
« Yanıtla #1 : 19 Haziran 2004, 01:41:20 »
Allah razı olsun.
İncemeseleler    Sadakat.Net    İns SadakatForum  Sevadı Azam


" Derviş isen kardeş takvaya çalış.."

Çevrimdışı mice

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 142
  • http://www.caregenclik.com
Müslüman Olmaya Sebep Olan Sorular
« Yanıtla #2 : 19 Haziran 2004, 09:35:22 »
Allah razı olsun kardeş
o müslüman Halid bin Velid di galiba. yanlış mı hatırlıyorum acaba.
Yazıkki yine akşam oldu biz yine yalnız kaldık.
Bir kıyısı görünmez denize daldık.
Bir gemiye binmişiz bulanık bir gecede
Allah’ın denizinde Allah’tan uzak kaldık.

Çevrimdışı izmer

 • okur
 • *
 • İleti: 98
  • http://www.izmer.de
HZ. HÂLiD BiN VELiD'iN RAHiPLE MÜNÂZARASI
« Yanıtla #3 : 20 Haziran 2004, 17:14:57 »
konu hakkinda hic bilgim yok

bu gün takvim yapraginda gördüm dünde ayni konu islenmis

Çevrimdışı izmer

 • okur
 • *
 • İleti: 98
  • http://www.izmer.de
HZ. HÂLiD BiN VELiD'iN RAHiPLE MÜNÂZARASI (1)
« Yanıtla #4 : 20 Haziran 2004, 17:17:25 »
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Tebük seferinden dönerlerken yolda Ashâb-ý Kirâm ile beraber bir yerde konakladýlar. Hz. Hâlid bin Velid bir hacet için bir yere gitmiþti. Dönüp geldiðinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ordusuyla oradan ayrýlmýþtý. Hz. Hâlid onlarý ararken yolunu kaybetti, etrafý daha iyi görebilmek için yüksek bir daðýn baþýna çýktý. Baktý ki daðýn ardýnda çok büyük bir kalabalýk toplanmýþ, ortalarýnda bir minber var. Hz. Hâlid (r.a.) aþaðý inip onlardan kim olduklarýný, ne için toplandýklarýný sordu.

- Bu daðýn maðarasýnda bir rahip yaþar. Senede bir gün çýkýp bizlere vaaz eder, sonra yine maðarasýna girer. Bizler bir sene onun dediðine göre amel ederiz. Bugün çýkýp vaaz edeceði gündür, onun için toplandýk, dediler. Rahip gelip minbere çýktý ve dedi ki:

- Bugün size vaaz etmeyeceðim! Çünkü, içinizde Muhammed ümmetinden biri var! Ey kiþi, biz senin kim olduðunu bilmeyiz ancak Tanrý bilir. Muhammed'i seversen ayaða kalk, seni göreyim! dedi.

Hz. Hâlid (r.a.) "Bin caným olsa hepsi din yoluna ve Muhammed (s.a.v.) uðruna fedâ olsun" deyip oturduðu yerden ayaða kalktý. Ahâli üzerine hücum edince, rahip:

- Yerinize oturun, incitmeyin! dedikten sonra:

- Sen Peygamber'in ulu ashâbýndan mýsýn? ilimden ne bilirsin? diye sordu. Hâlid dedi ki:

- Bana yetecek kadar bilirim.

- Sana birkaç þey sorayým da cevap ver. Peygamberiniz dermiþ ki Hak Teâlâ cennette ne yarattýysa onun benzerini dünyada da yaratmýþtýr. Ben buna inanmam; cennette bir aðaç, vardýr, ona Tûbâ derler; onun kökü havadadýr. Cennette onun dallarýn ulaþmadýðý hiçbir yer yoktur, bunun dünyadaki benzeri nedir?

- Onun benzeri güneþtir; kendisi göktedir, gök ortasýna geldiðinde bütün daðlara, ovalara, evlere, her yere ýþýðý ulaþýr.

- Güzel cevap verdin! Peygamberiniz cennette dört ýrmak var; biri þarap, biri bal, biri süt, biri su; bunlarýn hepsi de bir yerden çýkar, birbirine karýþmadan akarlar dermiþ. Bunun dünyadaki benzeri nedir? (Devamý yarýn)

Çevrimdışı izmer

 • okur
 • *
 • İleti: 98
  • http://www.izmer.de
HZ. HÂLiD BiN VELiD'iN RAHiPLE MÜNÂZARASI (2)
« Yanıtla #5 : 20 Haziran 2004, 17:20:10 »
- Görmez misin Hak Teâlâ insanýn bedeninde bir karýþ yerde dört türlü deðiþik su yaratmýþtýr; birbirine karýþmadan çýkarlar. Onlarýn biri kulak suyudur; acýdýr, biri göz suyudur; tuzludur, biri burun suyudur kokar, biri aðýz suyudur; tatlýdýr.

- Güzel cevap verdin. Yine sizin peygamberiniz dermiþ ki cennette bir taht vardýr, ne zaman bir veli ona çýkmak istese o alçalýr, bindiðinde yine kalkar. Dünyada bunun benzeri nedir?

- Onun benzeri devedir. Görmez misin deve bu kadar büyük olduðu halde küçük bir çocuk yularýna yapýþýp baþýný aþaðý çekince çöker, üzerine binip yularý yukarý çekince kalkar.

- Doðru cevap verdin! Peygamberiniz cennette yemek içmek var, küçük ve büyük abdest etmek yok demiþ. Peki bunun mislini söyleyebilir misin?

- Ana rahmindeki çocuktur. Ana rahminde o canlýdýr, beslenir, ama küçük ve büyük abdest yapmaz, yapsa anasý helâk olur. Rahip bu cevabý da beðenip bir sual daha soracak oldu ama Hz. Halid;

- insaf eyle dedi, sen benden bu kadar mesele sordun, izin ver, bir mesele de ben sorayým! Cennetin anahtarý nedir, haber ver!? dedi.

- Îsâ aleyhisselâma imân etmektir.

- Îsâ'nýn Rabbi hakký için sözün doðrusunu söyle! diye ant verince, Rahip topluluða dönüp dedi ki:

- Ey cemaat, biz bu kiþiye ant verdiðimiz zaman bizden korkuyordu, yine de andýna sâdýk kaldý. þimdi bu da bize ant verdi; bizden sözün doðrusunu istiyor, bizim bundan korkumuz da yoktur.

imdi mürüvvete yakýþan bu zâta doðru cevap vermektir. þimdi sizlerin de bana uymanýzý istiyorum. Ey cemâat, bir yalandan bir gerçek söz evlâdýr. Bizim kitaplarýmýzda yazan þudur ki, Cennetin anahtarý "La ilâhe illallâh Muhammedün Resûlüllah'týr. Yâni dünyâda her kim Kelime-i þehadet söylerse Cennete girer. Ey cemâat, siz þâhit olun, ben Muhammed dinine iman getirdim: Eþhedü enlâ ilâhe illallâh ve eþhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû...

O kavim bunu iþitince hepsi îmâna geldi. O râhip, Hâlid bin Velid ile birlikte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) huzuruna geldi, ona hizmet etmek þerefine erdi.