Gönderen Konu: Zikrin Faideleri  (Okunma sayısı 4089 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı antepli

  • araştırmacı
  • ***
  • İleti: 496
Zikrin Faideleri
« : 08 Haziran 2005, 16:29:54 »

في دقيقه واحدة تستطيع أن تقرأ "سورة الفاتحة" 5 مرات فتحصل على أكثر من 7000 حسنه.
bir dakikada 5 kere fatiha süresini okuya bilirsin buda 7000 iyilik olarak defterine yazılabilir.

في دقيقه واحدة تستطيع أن تقرأ "سورة الإخلاص" 15 مره فإنها تعدل قراءة القران 5 مرات.
bir dakikada 15 kere ihlas süresini okuya bilirsin bundada 5 kere kuranı tümünü okumuş gibi olursun.
 
في دقيقه واحدة تستطيع أن تقول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
bir dakikada lailahe illAllahu vahdehü laşerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü vehüve ala külli şey'in kadir 15 kere diye bilirsin bundada 15 sevap yazılr 15 günah da silinir.

في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "سبحان الله وبحمد" 100 مره ومن قال ذلك في يوم غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
bir dakikada 100 kere subhanAllahi ve bihamdihi diye bilirsin bunu hergün söylersen o günkü günahlarının hebsi silinir deniz kadarda olsa.

في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "لا حوله ولا قوة إلا بالله" أكثر من 40 مرة وهي كنز من كنوز الجنة.
bir dakikada 40 kere lahavle vela kuvvete illa billah diye bilirsin buda cennette servetin olacaktır.

في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" أكثر من 10 مرات وهي كلمات تعدل أضعاف مضاعفة من أجور التسبيح والذكر.
bir dakikada 10 kere subhanAllahi ve bihamdihi adede halkıhi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi diye bilirsin buda bazı zikir ve dua lardan 10 mislidir.

في دقيقه واحدة تستطيع إن "تستغفر الله" أكثر من 100 مره فالاستغفار سبب للمغفرة ودخول الجنة ، للمتاع الحسن ، وزيادة القوه ، ودفع البلاء ، وتيسير الأمور ، ونزول المطر ، والإمداد بالأموال و البنين.
bir dakikada 100 kere estağfurullah el azim diye bilirsin buda mağfiret edilme cennete girmene kuvvetini artırmana belaların def 'ine işlerinin kolaylaşmasına rızkının artmasına sebeb olabilir.

في دقيقه واحدة تستطيع إن "تصلي على النبي" 20 مرة فيصلي عليك الله مقابلها 200مرة.
bir dakikada 20 kere salavati şerife getirebilirsin bundada Allah ta seni 200 kere anar.

في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" 50 مرة وهي خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان.
bir dakikada subhanAllahi ve bi hamdihi subhanAllahil azim 50 kere diye bilirsin buda dilde hafif mizanda ise çok ağır gelecektir.

في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "لا إله إلا الله" 50 مره وهي أعظم كلمه.
bir dakikada lailahe illAllah 50 kere diye bilirsin bu en muazzam ve azim bir kelimedir.
 
في دقيقه واحدة تستطيع إن تقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر" 25 مرة وهذه الكلمات أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى.
bir dakikada subhanAllah velhamdülillah velailehe illAllah vAllahu ekber 25 kere diye bilirsin bu kelimelerde Allahın en sevdiği kelimelerdir.
 :x  :x
Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez.gafil olmayın ilme çalışın geçen günler geri gelmez...

Çevrimdışı tarıkyılmaz

  • Yeni üye
  • *
  • İleti: 5
..
« Yanıtla #1 : 16 Ekim 2005, 03:16:25 »
Rabbe dönüş (vuslât) hedefinin gerçekleşmesi ancak, Kur'ân, dua, tövbe, namaz, oruc, hac, birr, zekât, infâk, sadaka, cihad, tebliğ, zikir ve tesbih gibi başlıca vasıta emirlerin nefse kazandıracağı vasıflardan sonra vücut bulur.

9-1- KUR'ÂN-I KERîM VE ZİKİR
Allahû ZülceIâl Hz. Kur'ân hakkında birçok âyet-i kerîme inzal etmiştir. Kur'ân-ı Kerîm hakkında bazen zikir kelimesini kullanmaktadır.

15/ HİCR-9: İnnâ nahnü nezzelnezzikre ve innâ lehü lehafizûn
"Bu zikri Biz muhakkak ki Biz indirdik, onun muhafızı (koruyucusu da) muhakkak ki Biz'iz."
41/ FUSSİLLET-41: İnnelleziyne keferû bizzikri lemmâ câehüm, ve innehü lekitâbün aziyz.
Zikir kendilerine gelince onu inkâr edenler kâfirdir. Halbuki o azîz kitaptır.
41/ FUSSİLLET-42: Lâ ye'tiyhilbâtılu min beyni yedeyhi ve lâ min halfih, tenziylün min hakiymin hamiyd.
Ne önünden, ne arkasından asla bâtıl arız olamaz. Hikmet sahibi ve hamid olan (Allah)'tan inmiştir.

Rabbimiz vuslata ulaştığımız yolları peygamberlerin Allah'a ulaştıran yolları olarak ifade etmektir ve Allah'a ulaşmak için peygamberlerin ve daha sonra mürşidlerin önünde yapılan ve Furkan Sûresi'nin 70. ve 71. âyet-i kerîmelerinde açıklanan tövbeden bahsetmektedir.NİSA-26: Yürîdüllâhü liyübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezine min kabliküm ve yetûbe aleyküm, vallâhü alîmün hakîm.
Allah size açıklamak ve sizden öncekilerin yollarına hidâyet etmek ve tövbenizi kabul etmek ister. Allah Alîm'dir, Hakîm 'dir.
YUSUF-111: Lekad kâne fîy kasasıhim ıbratün liülil-elbâb, mâ kâne hadîsen yüfterâ ve lâkin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsîle külli şey-in ve hüden ve rahmeten likavmin yü'minûn.
And olsun ki, Peygamberlerin kıssalarında Ulûl-elbâb kullar için ibretler vardır. Kur'ân uydurulan bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan kavme herşeyin bütün detaylarını açıklayan bir hidâyet rehberi rahmettir.
Rabbimiz, Peygamber Efendimize (SAV) Kat'ından bir zikir verdiğini ve hiç kimsenin bu zikirden yüz çevirmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

TAHA-99,1 00: Kezalike nakussu aleyke min enbâi mâ kad sebak, ve kad âteynâke min ledünnâ zikri Men a'rada anhü feinnehû yahmilü yevmel kıyameti vizrâ.
Böylece geçmiş olayları sana anlatırız, Kat'ımızdan sana bir zikir verdik, kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü bir günah yükü yüklenecektir.
HUD-120: Ve küllen nakussu aleyke min enbairrusüli mâ nüsebbitü bihî füadek, ve caeke fiy hazihilhakku ve mevizatün ve zikrâ lilmü'miniyn. Peygamberin başlarından geçenlerden, sana anlattığımız her şeyle senin kalbindeki hissiyatı (Füâd'leri) tesbit ederiz. Sana bu belgelerle inananlar için hak, deliller ve zikir gelmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'in bir zikir olduğunu yukarıdaki âyet-i Kerîme'lerden bir kısmı teyid etmektedir. Fakat Kur'ân-ı Kerîm zikri ile Rabbimizin Müzemmil Sûresi 8. Âyet-i Kerîmesinde buyurdugu zikir birbirinden farklıdır.

73/ MÜZEMMİL-8: Vezkürisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylâ
Rabbinin (Allah'ın) ismiyle zikret ve herşeyden kesilerek O'na (Allah'a) dön (ulaş, vasıl ol).

Görülüyor ki, zikir Allah'ın isminin tekrar edilmesidir. Allah'ın İsm-i Celâli devamlı tekrar edilecektir. Bu tekrar sırasında Allah düşünülecektir.
Allah'dan başka hiçbirşeyin düşünülmeyeceği bir zikir asıldır. Çünkü; Allah'dan başka herşeyden kesilmek, ancak böyle bir zikirle mümkün olur. Kalbimizde hatem adı verilen mührün Allah'a açılan kapıdan ayrılıp, iblise açılan kapıyı kapatması ancak Allah isminin tekrarıyla mümkündür. Yüce Rabbimiz zikir ibadetinin Kur'ân-ı Kerîm tilâvetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük, yani en büyük ibadet olduğunu ifade etmektedir.

29/ ANKEBUT-45: Ütlü mâ ûhıye ileyke minelkitâbi ve ekımıssalât, innessalâte tenhâ anilfahşâi velmünker, ve lezikrullahi ekber, vAllahü ya'lemü mâ tasne'ûn.
Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı kıl çünkü namaz kötülükten ve fuhşiyattan meneder ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.

Burada da Rabbimiz Kur'ân-ı Kerîm okumanın, namazın ve zikrin birbirinden ayrı vasıtalar olduğunu açıklıyor ve soruyor;

57/ HADİD-16 : Elem ye'ni lilleziyne âmenû en tahşe'a kulûbühüm lizikrillâhi ve mâ nezele minelhakkı ve lâ yekûnû kelleziyne ûtülkitâbe min kablü fetâle aleyhimül'emedü fekaset kulûbühüm, ve kesiyrün minhüm fâsikuûn.
Âmenû olanların kalplerinde Allah'ın zikri ile (ve bu zikirle) Hakk'tan inen şeyle (nurla) huşûya ulaşmak (huşû sahibi olmak) zamanı gelmedi mi? Kendilerine kitap verilen ve sonra aradan uzun zaman geçen (ve bu zaman zarfında Allah'ı zikretmedikleri için) kalpleri kasiyet bağlayan (kalpleri zikirsizlikten kararan ve sertleşen ve hastalanan) kimseler gibi olmasınlar. (zikretsinler ki kalpleri kararmasın) Onların çoğu fasıklardır (hidayete erdikten sonra yoldan çıkanlardır).

Zikirden vazgeçmenin neticesine de işaret buyuruluyor.

43/ZUHRUF-36: Ve men yağşü an zikrirrahmâni nükayyıd lehü şeytânen fehüve lehü kariyn.
Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve onun için şeytan arkadaştır.