Gönderen Konu: Kısa Kurban Risalesi  (Okunma sayısı 5585 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kısa Kurban Risalesi
« : 12 Eylül 2013, 22:39:10 »

Âlemlerin Rabb’i Allah’a hamdolsun.  Resûlüne, Âl ve Ashâb’ına salât ü selâm olsun

KURBAN:
Kulluk borcunu ödemek niyetiyle vakti içinde kurbanlık hayvanı kesmektir.


Müslüman, hür, mukîm ve dînen zengin sayılan erkek ve kadına her sene kurban kesmek vâciptir.

Kurbandan maksat, dünyada vâcip olan borcun ödenmesi, âhrette fazl-ı Îlâhî ile sevaba kavuşmaktır.

Kurbanı diri olarak hayra vermek veya kurban yerine parasını sadaka vermek câiz değildir. Borcu ödenmez.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Seferi Kurban keser mi?
« Yanıtla #1 : 12 Eylül 2013, 22:39:56 »
Seferde olan kimseye kurban vâcip değildir. Seyâhate çıkıp da “Kurba-nı falan yerde keserim,” diyenin kestiği kurban nâfile olur. münâsip olan, kurbanı oturduğu yerde kesmektir. Sonra dilediği yere gider.
Hacılar da seferîdir. Hacc-ı Kıran ve hacc-ı temettû yapanların kurban-ları vâcip olarak orada teşekküren kesilir. Diğer hacıların orada kesmesi, nâfile ve müstahap olur.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurbanda nisap miktarı nedir?
« Yanıtla #2 : 12 Eylül 2013, 22:40:32 »
Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla 20 miskal (96 gram 22 ayar) altın veya 200 dirhem (640 gram) gümüş veya bunların kıymetinde parası, ticâret malı olan kimseye kurban kesmek vâciptir.
Kurban kesmek için bu servette nemâ (çoğalmak) ve üzerinden bir sene geçmek şart değildir. Bayramın üçüncü günü de nisâba mâlik olsa kurban kesmek vâcip olur.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Asli ihtiyaçlar nelerdir?
« Yanıtla #3 : 12 Eylül 2013, 22:41:09 »
ASLÎ İHTİYAÇLAR
Oturacak ev ve döşemesine yetecek eşya.
Binek, (hayvan, bisiklet, motosiklet, otomobil vb.)
Bir adet silâh.
İş elbisesi, günlük elbise ve bayramlık olmak üzere üç kat giyecek.
Kendisine ve bakımı üzerine vâcip olan kimselere bir sene yetecek na-faka.
Çift sürmede kullanılan bir çift hayvan (at. Katır, manda öküz vb. veya bir traktör) ile zirâat âletleri.
Sanatkârın âletleri.
Her eserden bir takım, kitaplar. (Okumasını bilmeyenlerin elinde bu-lunan kitaplar, bu hükmün dışında olup kurban nisâbına dahildir.)
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Hangi hayvanlardan Kurban olur?
« Yanıtla #4 : 12 Eylül 2013, 22:41:49 »
KURBANLIK HAYVANLAR
Kurban dört cins hayvandan olur. Koyun, keçi, sığır ve deve. Manda sığır cinsine dahildir.
Şartları: ehlî, belirli bir yaşa ulaşmış ve ayıpsız olmak lâzımdır.
Vahşî sığır, ehlîleştirilmiş olsa da, kurban olmaz. Ehlî iken sonradan vahşîleşen kurban olur.
Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği kurban olur. altı ayını dolduran kuzu, anası kadar gösterişli ise kurban olur. oğlak yaşını doldurmadıkça kurban olmaz.
Koyun ve keçi ne kadar büyük olsa da bir kişi için kurban olur. deve, sığır ve manda yedi kişiye kadar kurban edilebilir. Yedi kişiden biri kurban, ikinci adak, üçüncü akîka, dördüncü Peygamberimize veya üstazı, hocası, babası,  vâlidesi veya akrabasından biri için, beşinci Harem’de avlanma ce-zası için, altıncı hediye, yedinci nâfile kurbana niyet etseler Hanefî mezhe-bince câizdir. İçlerinden biri etlik veya ticâret için iştirak ederse veya hiç ni-yet etmezse, hepsinin kurbanı hederdir. (kabul olunmaz.)
Kurbanı alamadan önce iştirak etmek evlâ; sonradan iştirak mekruh-tur.
Kurbana iştirak eden bütün ortakların “Kurban, ibâdet ve sevabına” niyet etmeleri ve ortakların hisselerinin eşit olması şarttır. (Mülteka)
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
En Faziletli Kurban hangisidir?
« Yanıtla #5 : 12 Eylül 2013, 22:42:14 »
Eti çok ve pahası yüksek olandır.
Gözleri, karnı, ayakları ve göğsü siyah olan koyunu kurban etmek övülmüş ve ziyâdesiyle efdal görülmüştür.
Sığırın dişisi, koyun ve keçinin erkeği efdaldir.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Hangi hayvandan Kurban olmaz?
« Yanıtla #6 : 12 Eylül 2013, 22:43:47 »
KURBAN EDİLMESİ CÂİZ  OLMAYAN  HAYVANLAR

 –        Bir veya iki gözü kör,

–        Görme hassasının çoğu gitmiş,

–        Ayağı kırık,

–        Kesileceği yere yürüyemeyecek kadar topal,

–        Ölüm hastası,

–        Dilinin veya kulağının veya burnunun veya kuyruğunun veya tenasül uzvunun çoğu kopmuş,

–        Dilsiz doğmuş, kulaksız doğmuş,

–        Dişlerinin çoğu dökülmüş,

–        Meme uçlarının çoğu kopmuş,

(Koyun ve keçinin birer memesi, sığırın iki memesi kesilmişse)

–        Zayıf ve uyuz,

–        Kan işeyen.

Bu gibi özürler bulunan hayvan kurban olmaz.

Yavrulaması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur.

Eğer kurban alındıktan sonra, böyle bir özür hâsıl olursa, zengin olan başkasının kurban eder. Fakire kurban vâcip olmadığından alırken  dahî ayıplı olsa onu kesmesi kafidir.

* * *

Kurbanı kesmeden önce tüylerini kırpmak, sütünden istifâde etmek mekruhtur. Tüylerini kırpmışsa, tasadduk eder.

Hayvanı kesileceği yere sürüyerek götürmek mekruhtur.

Diri hayvanın bir uzvunu kesip yemek, haramdır.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurban hangi vakit kesilir?
« Yanıtla #7 : 12 Eylül 2013, 22:44:19 »
KURBAN KESME VAKTİ
*Şehirlerde bayram namazından sonra; göçebeler, köydekiler, yani bayram namazı kılmak vâcip olmayan  yerde oturanlar şafak söktükten son-ra keserler.
    *Kurbanı bayramın ilk günü kesmek efdaldir. Gece kesmek mekruh-tur.
*Kurban başka bir yerde (vekâleten kesilecek)se, kurbanın kesildiği yerdeki vakte itibar edilir.
*Üst üste üç günün her birinde başka başka kurban kesilebilir.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurbanı kim keser?
« Yanıtla #8 : 12 Eylül 2013, 22:44:58 »
KURBANI KİM KESER?
*Erkek - kadın, elinden gelen kendi kesmeli... elinden gelmemek erkek için ayıptır.
Kendisi kesemiyorsa, yanında bulunur, güzel niyet eder başkasına kestirir. Kitap ehli olan Hıristiyan’a veya Yahûdi’ye kestirmek mekruhtur.
Peygamberimiz S.A.V., Vedâ Haccı’nda yüz deve kurban ettiler. Kendi yaşları olan altmış üç adedini bizzat kesmişler, otuz yedisini Hz. Ali’ye kes-tirmiştir. 
*Müslüman kadın, erkek, genç, yaşlı (bunamış da olsa), hayızlı, cü-nüp, abraş (alaca hastalığı olan) kimselerin kestiği helâldir.
*Kitap ehli olan, dilsiz ve sünnetsiz olanların kestikleri mekruhtur.
*Dinsiz, Mecûsi, puta tapan, mürted, cebriye, İncil’i kasten değiştiren Hıristiyan, Besmeleyi kasten terk eden kimselerin kestiği helâl olmaz.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Yanşışlıkla, hatayla başkasının kurbanını kesse ne olur?
« Yanıtla #9 : 12 Eylül 2013, 22:45:53 »
İKİ KİMSE YANLIŞLIKLA BİRBİRİNİN KURBANINI KESSE

Kesilen hayvan kesenin kurbanı olmak üzere câizdir. tazmin icâp et-mez. Eğer mevcut iseler her biri kestiği kurbanı alır, yenmesine mânî hal yoksa, helallaşırlar. Eğer aralarında ihtilâf olursa, her biri diğerine etin kıy-metini öder. Para artarsa tasadduk edilir.
Bir kimse başkasına âit kurbanı izinsiz olarak kesse ve kendisi için ni-yet etse, kurban sâhibine âit olur.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurban nasıl kesilir?
« Yanıtla #10 : 12 Eylül 2013, 22:46:46 »
Koyun, keçi, ve sığır eziyet vermeden sol tarafı üzerine kıbleye karşı yatırılır. Ayaklarından üçü bağlanır, üstte kalan sağ arka bacağı bağlanmaz. Sığırın dört ayağını da bağlamakta beis yoktur.
Deve ayakta iken kurban edilir. Sol ön ayağını bağlayarak yıkmak da câizdir.
A–Niyet:
Kurban kesen:
“Yâ Rabb’î, niyet eyledim rızâ-i şerifin için kurban kesmeye...
 Şu vücûdum çok kabahat ve günahlar işledi. Bunu sana kurban etmem lâzım. Lâkin sen haram kıldın. Bu günahkâr vücûduma bedel olmak üzere bu kurbanı kesiyorum. Kabul buyur,” diye niyet eder.
Kurban vekâleten kesilecekse, vekil olan, “Sahibinin niyetine” diye ni-yetlenir.
Bir kimse kendisine bırakılan kurbanı sahibinin izni olmadan kesse, bunu ödemesi icap etmediği gibi, sahibinden de kurban borcu düşer. Çünkü buna delâlet yoluyla izin verilmiştir. (Büyük İslâm İlmihâli)
Kurban, üç tekbir getirip “Bismillâhi Allahü Ekber” diyerek kesilir.
B-Kurban Kesmek:
*Boğazın iki tarafındaki “vedec” denilen iki büyük damarla, nefes ve yemek içmek borusunu kesmektir.
Bu dördün üçü kesilse hayvan helâl olur. (Mülteka)
Kezâ, yemek ve nefes boruları kesilse ve şah damarlarının ekserîsi de kesilmiş olsa, helâldir.
* Bıçak bilemeyi ve boğazlamayı başka bir hayvana göstermek mek-ruhtur. (Dürrü Muhtar)
*Bıçak kesmezse, hayvan yaralı beklerken bilemek haramdır. (Vahdetî)
*Kör bıçakla kesmeye uğraşmak, hemen murdar iliği kesmek, ensesin-den kesmek, hayvanı lüzumsuz incitmek, canı çıkmadan yüzmeye başlamak veya kelleyi gövdeden ayırmak, hayvanı kıbleye çevirmeden kesmek mekruh-tur.
*Kesilmeden ölen hayvan murdar olduğu gibi, boğulan, başı koparılan, beynine tokmak vurarak öldürülen, veya kulak tozuna şiş saplanarak öldü-rülen hayvanlar da murdardır.
Bir yerden yuvarlanan veya bir hayvanla süsleşerek veya kurt parçala-yarak ölen hayvan murdar olur. ölmeden yetişip kesilmedikçe yenmez.
Hasta hayvan kesildiğinde hareket eder yahut kan akarsa yenir. Bu iki alâmetten biri olmaz ve keserken canlı olduğu bilinmezse yenmez.
Kurban murdar olunca eti yenmez, kurban borcu da ödenmiş olmaz.
Alınan kurban, kesilmeden ölürse, zengin tekrar alıp keser. Fakirse lâzım gelmez.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurban Çalınırsa?
« Yanıtla #11 : 12 Eylül 2013, 22:47:33 »
KURBAN KAYBOLUR VEYA ÇALINIRSA?
Yerine başkası kesildikten sonra da bulunsa, fakir onu da keser. Çünkü nâfile kendisine vâcip olmuştur. Zenginse, kestiği kurban yeter.
* * *
KURBANDAN CANLI YAVRU ÇIKARSA?
O da kesilip yenir. Ölü çıkarsa yenmez.
* * *
KURBAN, GÜNÜNDE KESİLMEZSE?
Vâcip olan veya nezir edilen kurban, vakti içinde kesilmez de, elde kalır, günü geçerse, aynen ve tamamen tasadduk edilir. Ölmüşse, kıymeti tasadduk edilir, gelecek seneye bırakılmaz.
* * *
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA
İki rekât teşekkür namazı kılınır. Fatihadan sonra, birinci rekâtta İnnâ A’taynâ, ikincide, İhlâs-ı Şerif okunur.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurban kesmeyenlerin ibadeti
« Yanıtla #12 : 12 Eylül 2013, 22:48:00 »
KURBAN KESEMEYENLERİN İBÂDETİ
Mâlî durumu kurban kesmeye müsâit olmayanlar, Bayramın birinci günü öğleden sonra iki rekâtta selâm vererek altı rekât namaz kılar.
Niyet:
“Yâ Rabb’î, âciz kulun kurban kesemedi. Şu vücûdumu huzurunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenlerden eyle!”
Birinci rekâtta: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı Şerif
İkinci de: 1 Fâtiha, 1 İnnâ A’taynâ
Üçüncü de: 1 Fâtiha, 1 Kul Yâ eyyühel kâfirûn
Dördüncü de: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı Şerif
Beşinci de: 1 Fâtiha, 1 Felâk sûresi
Altıncı da: 1 Fâtiha, 1 Nâs Sûresi okunur.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurbanın ortaklarla taksimi
« Yanıtla #13 : 12 Eylül 2013, 22:48:28 »
KURBANIN ORTAKLAR
ARASINDA TAKSİMİ
Ortak kurbanın etini tahmînî olarak, göz kararı ile taksim etmek câiz değildir; taksim, mutlaka tartarak yapılmalı; helâlleşmek kâfi gelmez. (Zâhire)
Etle beraber derisi, ayakları, başı, ciğeri, yağları, hülâsa her çeşit uzvundan eşit seviyede paylaşılırsa, tahmînî olarak taksim câiz olur. (Kadıhan)
Ortaklar eti taksim etmeden pişirip yiyebilirler.
Sadakat Yönetim Kurulu

Çevrimdışı SadakatNet

 • Administrator
 • araştırmacı
 • *****
 • İleti: 298
  • http://www.sadakat.net
Kurbanın eti nasıl değerlendirilir?
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2013, 22:48:56 »
KURBANIN ETİ
Nezir dışında, kesilen kurban etinden sahibi zengin de olsa, yiyebileceği gibi, fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. (Büyük İslâm İlmihâli, S. 419, Madde 27)
Kurbanın eti üçe taksim edilerek bir kısmını çoluk çocuğu ile yer, bir kısmı eşe dosta yedirilir veya dağıtılır, bir kısmı da fakirlere verilir.
Âilesi kalabalık olup fazla varlıklı olmayanların tasadduk etmeyip çoluk çocuğuna yedirmesi müstahaptır. (Hülâsa)
Bu hükümler, avama göredir. Havas, kestikleri kurbanın etinden sadece iftar eder, kalan kısmı sadaka olarak dağıtırlar.
Bir görüşe göre de fakir, kestiği kurbanın etinden yiyemez; tahrîmen mekruhtur. Bazı âlimler “Nezir gibidir” dediler. (Büyük İslâm İlmihali, S.419, Madde 27)
Bazı âlimler “Diliyle nezir etmedikçe yer” dediler. (Hülâsa)
Kurban ortaklarından biri kazaya, biri edâya niyet etse, yenmez tasadduk edilir. (İbni Âbidîn)
Kurban eti satılmaz.
Sadakat Yönetim Kurulu