Gönderen Konu: Kuduride yer alan "Talak bahsi"  (Okunma sayısı 21537 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı civan

 • okur
 • *
 • İleti: 62
Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« : 06 Haziran 2008, 14:14:58 »

Kuduride yer alan, "Talak bahsinin"turkce tercumesini siteye kayit etmeniz mumkun mudur.
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2008, 20:00:40 Gönderen: mystic »

Çevrimdışı Miftahulkuluub

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 1939
  • http://www.sadakat.net
Ynt: Yardimci olabilir misiniz?
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2008, 16:46:14 »
Talak (Boşanma) Bahsi:

 

Talâk üç çeşide ayrılır:

 1- En güzel talâk,

 2 -Sünnet talâk,

 3-Bidat talâktır.

En güzel talâk: Kişi hanımını bir talâkla, hiç cima etmediği bir tuhur (hayzzdan temizleme) de boşar ve iddeti bitinceye kadar kendi­sini terkeder.

Sünnet talâk: Kişi cima ettiği hanımını üç tuhurda. üç talâkla boşar.

CDYâiıl o, çocuk süt annesiyle ve bilâhare oîan kız evîâtlariyle, kız ise erkek evlâtlariyla evlenemez ve hakeza...

Bidat talâk: Kişi hanımını- bir kelime (cümle)-ile üç talâkla boşar veya bir tuhurda üç talâkla birden boşar.

Bunu yaptığı zaman, talâk düşer ve hanım kocasından ayrılır. Koca günahkâr olur.

Talâkta sünnet iki çeşittir:

 1-Vakitte sünnet,

 2 -Âdette sün­nettir. Âdette olan sünnet te, kendisiyle cima yapılan ve yapılmıyan hanım eşittir. Vakitte olan sünnet, ancak kendisiyle duhul yapılan banım hakkında sabit olur. Vakitteki sünnet: Cima yapmadığı bir tu-hurda hanımını bir talâkla boşamaktır.

Kendisiyle cima yapmadığı hanımını,  hayızda da,  tahir olduğu halde de boşayabilir.

Kadın küçüklükte veya büyüklükte hayız görmüyor ve kocası da sünnete uygun bir şekilde boşamak istiyorsa, o zaman bir talâkla bo­şar bir ay aradan geçince diğer bir talâkla daha boşar; bir ay daha geçince üçüncü talâkla da boşar (ve biter).

Hayız görmeyen hanımını, cima ile talâk arasına Kaman sokmak-sızın tatlik etmesi caiz olur.

Hâmile bir hanımm boşanması cimâdan sonra caizdir. Hamileyi sünnet şeklinde tatUk etmeli; üç talâkla her iki talâkın arasını Ebû fîanife'ye ve Ebû Yusuf'a göre, bir ay müddet vererek tatlik etmeli.

İmam-ı Muhammed, «sünnet hamileyi bîr   talâkla   boşamaktır»dedi.

Kişi hanımını hayız görürken boşarsa, boşanır. Fakat böyle bir hanımı tekrar müracaat şekliyle nikâhının altına geri alması müstehaptır. Ne zaman ki, temizlendi ve tekrar hayza düştü ve yine temiz­lendi o zaman kişi muhayyerdir; isterse yeniden boşar, isterse eş edi­nir.

Her kişi, âkil ve baliğ olduğu zaman boşanması nafizdir. Çocuğun, delinin ve uyuyanın boşanması nafiz değildir,

Köle, evlenip sonra boşarsa hanımı boşanır. Efendisinin boşatma-siyle kölenin hanımı boşanmaz.

Talâk iki kısma ayrılır:

 1-Sarih (açık'»,

 2 -Kinaye (kapalı) yoluyla boşanmaktır.

Sarih talâk: Kişinin: «Sen boşsun ve boşanmışsın, seni boşadım» sözüdür. Bu sözlerle ancak Rici'i talâk vâki olur've ancak bu sözlerle bir talâk düşer.

Birden fazla niyet ederse bile ancak bu sözlerle bir talâk gider ve bu sözlerde niyete ihtiyaç yoktur.

Kocanın, «Sen talâksın veya sen talâkı boşsun veya sen kesin ola­rak boşsun» sözü eğer niyeti yok ise, bir rici'i talâktır, Eğer buı sözüy­le üç talâk niyet ederse, üç talâk gider.

Talâkın ikinci kısmı, kinayelerdir. Ancak talâk niyet edilirse ve hal dalâlet ederse kinayelerle boşanma olur.

Kinayeler iki kısma ayrılır. Üç söz vardır ki, onlarla ancak bir ri-ric'i talâk vâki olur. Onlar şu sözlerdir: «İddet çek, rahpini temizlet ve sen birsin.»

Diğer kinayelere gelince, eğer onlarla boşanmayı niyet ederse bir bayin talâk düşer, eğer üç talâk niyet ederse, üç talâk gider. Eğer iki talâk niyet ederse tek bir talâk gider.

Kocanın «Sen bayin (ayrılmış) sın, senin ilgin kesilmiştir, sen ayrısın, sen haremsin, senin yuların hörgücüııün üzerindedir (dilediğin yere gidebilirsin). Ehline iltihak et, sen hâlisin, sen berisin, seni ehline hibe ettim, seni bıraktım, senden ayrıldım, sen hürsün, başına Örtünü  örtün, gurbete çık, kocaları veya kadınları ara» bu sözleri kinaye­dir. Eğer bu sözlerle beraber niyeti yoksa boşanma olmaz. Ancak karı ve koca boşanma müzakeresi yapıyorlarsa hüküm vermek bakımından bunlarla boşanma olur. Fakat kişi ile Allah arasında ancak niyet eder­se boşanma olur. Eğer eşler talâk bahsinde değil belki öfke ve kavga­da iseler, kendisinden sövmek kastedilrriiyen her kelime ile boşanma olur. Ancak sövmek maksadiyle sarfedilen kelimelerle boşanma niyeti yoksa talâk vâki olamaz.

Kişi, talâkı bir çeşit ziyade ve şiddetle tavsif ederse, talâk bayin olur «Sen bayin bir şekilde boşsun veya talâkın en şiddetlisi,..en fahiş veya şeytan vç bidat talâkla dağ ve evin dolusu talâkla boş­sun» demesi gibi.

Talâkı, kadının cümlesine (bütün cüzlerin) veya cümlenin yerin­de kullanan bir parçaya izafe ettiğinde talâk düşer. «Sen boşsun veya boynun boştur, ruhun veya bedenin veya gövden veya fercin (tenasül âleti) veya yüzün boştur» demesi gibi.

Yine talâk düşer, kadının belirsiz bir cüzünü boşansa «yarım veya üçte birin boştur» demesi gibi.

Eğer «Elin veya ayağın boştur» dese talâk düşmera.

Eğer karısını yarım talâkla veya bir talâkın üçte birisiyle boşarsa bir talâkı düşer. Zorlanan ve sarhoş olan bir kimsenin boşanması na­fizdir.

Ahras (dilsiz) in talâkı işaretle düşer. Talâkı (boyanmayı) nikâ­ha izafe ettiğinde nikâh olur olmaz talâk düşer. «Seninle evlenirsem sen boşsun veya her evlendiğim hanım boştur» demesi gibi...

Boşanmayı bir şarta izafe ederse, şartın var olmasından sonra derhal boşanır. Hanımına, «eve girersen sen boşsun» demesi gibi...

Talâkın izafesi, ancak tatük edenin talâka malik olmak veya mül­küne izafe etmekle sahih olur. Öyle ise eğer bir ecnebi hanıma «Eğer eve girersen sen boşsun» dese bilâhare aynı hanımla evlenir ve o ha­nım da eve girerse boşanmaz.

Şart kelimeleri: İn (eğer) İza (vakta) İzama (vakta ki) külle (Her) Küllema (Her zaman) Meta (ne zaman) ve metama (Ne za­man) kelimelerdir. Bütün bu şart aletleriyle yapılan şart bir defa mey­dana gelirse yemin tamam olur. Ancak «Küllema» kelimesinde, hü­küm değişir. Çünkü Küllemada ancak şartın tekrariyle talâk tekrar­lanır. Üç talâk düşünceye kadar. Eğer bundan sonra başka kocaya va­rır, ondan da boşanır, yine ilk kocasiyle evlenirse, şartın tekrarında hiç bir şey vâki olmaz. Yeminden sonra, nikâhın yok olması yemini bozmaz. O halde eğer şart —daha kocanın mülkünde iken— var olur­sa yemin yerine gelir ve talâk vâki olur.

Eğer şart -kocanın, mülkünde olmadığı halde— var olursa,   yemin yerine gelmiş olur ve her hangi bir talâk vâki olmaz.

Eğer eşler, şartın varlığında ihtilâfa düşerlerse, söz kocanındır.. Ancak kan, aksini delil ile ispat ederse, dâva değişir. Öyle ise, eğer şart, ancak hanımın beyaniyle bilinirse, söz hanımındır. Meselâ: Koca, ha­nıma «Eğer hayız görürsen boşsun dese, hanım da: Ben h;»yız gördüm» dediği zaman boşanır.

Koca, ailesine: «hayız gördüğünde hem sen, hem dip falan hanı­mım boşsunuz» dediğinde, hanım ben hayız gördüm dese kendisi boş, olur, fakat diğer hanım hoş olamaz.

Koca, hanımına «hayız gördüğün zaman sen boşsun» dediğinde, hanım ilk gördüğü kanla Üç gün devam etmedikçe boş olamaz. Üç gün tamam olunca biz, kan gördüğü andan itibaren boş olduğuna hükme­deriz.

Hanjmına, «bir hayız gördüğün zaman boşsun» dediğinde, hanım hayızdan; temizlenmeyince boş olamaz.

Cariyenin talâkı ikidir. İster kocası hür, ister köle olsun.

Hür hanımm talâkı üçtür. İster kocası hür, ister-köle olsun.     -

Kişi, temas etmezden evvel eşini üç talâkla hoşarsa her üçü bir­den düşer. Eğer talâkı tek tek atarsa [6] birinci talâk gider, ikinci ve üçüncü düşmerz. Ne zaman hanımına «Sen bir ve bir talâkla boşsun» dese bir talâk gider. Eğer: «Sen birden evvel, bir talâkla boşsun» dese bir talâk gider. Eğer dese ki, evvelinde bir talâk düşen bir talâkla boş­sun iki talâk gider. Eğer «Bîrle boşsun, ondan sonra bir daha ile boş­sun» dese tek bir talâk vaki olur. Eğer «Birden sonra veya birle bera­ber bîrle veya birin beraberinde birle boşsun» dese iki talâk düşer.

Ne zaman hanımına: «Eğer eve girersen, sen bir talâkla ve bir ta­lâkla boşsun» dedi ise ve hanım da eve girerse Ebû Hanife (E.A.) ye göre, bir talâk düşer......

Hanımına «Sen Mekke'de boşsun» dediği zaman, hanım nerede olursa -olsun (derhal) boş olur.

Hanımına «Sen evde boşsun» dediği zaman da derhal boş olur. Eğer hanımına «Sen Mekke'ye dahil olduğunda boşsun» dediğin­de Mekke'ye girmezden boş olamaz.

Eğer, hanımına «Sen' yarın boşsun» dese, ertesi günün şafağiyle talâkı düşer.

Hanımına «nefsini seç» deyip ve bununla boşanmayı niyet etti­ğinde veya kendisine nefsini boşat dese,' bütün bu durumlarda hanım o mecliste oldukça kendini boşayabilir. Eğer o meclisten kalkıp, baş­ka bir işle meşgul olursa emr onun elinden çıkar.

Eğer, kocasının «nefsini seç» demesiyle nefsini seçerse bir bayin talâkla boş olur. Koca niyet etse dahi, üç talâkla boş olamaz.

Kocanın veya hanımın sözünde nefis kelimesinin denmesi behe­mehal lâzımdır.

Eğer «Nefsini boşat» demesi mukabilinde nefsini boşatsa, bir rici talâk ile boş olur. Kocasının iradesine uygun olarak nefsini üç talâkla boşarsa, üç talâkı birden düşer.

Eğer koca, hanımına «istediğin zaman nefsini boşat» dese, ha­nım, gerek o mecliste ve gerekse ondan sonra kendini boşatabilir.

Başka bir ecnebi erkeğe, «Hanımımı boşat» dediğinde o vekil ge­rek o mecliste ve gerekse ondan sonra boşatabilir.

Eğer ecnebi bir erkeğe «istersen hanımımı boşat» dese, ancak ve­kil o mecliste boşatabilir.

Eğer bir kişi hanımına: «Eğer beni seviyorsan veya benden buğze-diyorsan sen boşsun» dese, hanım da «Ben seni seviyor veya senden buğzediyorum» dese —kalbindeki söylediğinin hilafı ise dahi— yine de boşanır.

Ne zaman ki, ölüm hastalığında kişi hanımını bayin suretiyle bo-şar ve daha iddet tamam olmazdan ölürse, hanım onun vârisi olur. Eğer iddet tamam olduktan sonra ölürse, hanıma mirası düşmez......

Kişi, hanımına ara vermeksizin: «Eğer Allah dilerse sen boşsun»

dediği zaman boş olmaz.

Eğer «Sen üç talâkla boşsun, ancak bir talâk hariç» dese hanımı iki talâkla boş olur. Eğer «Üç talâkla boşsun ancak iki talâk hariç»

Jcse. bir talâkla boş olur.

Koca hanımını veya her hangi bir parçasını mülk edinirse, hanım kocasını veya herhangi bir kısmını mülk edinirse derhal aralarına ay­rılık girer, yâni boş olur.
İncemeseleler.com :|: Sadakat.Net :|: Sadakatforum.com  :|:Herkonudan.com


" Derviş isen kardeş takvaya çalış.."

Çevrimdışı civan

 • okur
 • *
 • İleti: 62
Ynt: Yardimci olabilir misiniz?
« Yanıtla #2 : 06 Haziran 2008, 17:27:42 »
Allah razi olsun

Çevrimdışı asma

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 2
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #3 : 27 Ağustos 2008, 22:06:50 »
Allah razi olsun

Çevrimdışı Ders asigi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 3
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #4 : 17 Ağustos 2010, 00:15:33 »
Arkadaslar kuduri Nurulizahin aynisimi aciklamasimi nedir???
Bu sene insAllah bu kitabi okuyacagim
ve korkuyorum anamamaktan
yardimci olurmusunuz tam olarak neden bahs ediyor
Hayirli aksamlar

Çevrimdışı tarihman

 • yazar
 • ****
 • İleti: 751
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #5 : 17 Ağustos 2010, 01:16:53 »
Arkadaslar kuduri Nurulizahin aynisimi aciklamasimi nedir???
Bu sene insAllah bu kitabi okuyacagim
ve korkuyorum anamamaktan
yardimci olurmusunuz tam olarak neden bahs ediyor
Hayirli aksamlar


Adamın birisi berbere traş olmaya gitmiş. Berber'e "saçlarım ak mı yoksa kara mı?" diye sorunca... Berber "az bekle... birazdan önüne dökülecek" demiş. :)
Bu hizmet peygamber hizmetir. Cenab-ı hakk sevdiği kullarını dinine hizmet ettirmek için sevkeder. Bu hizmetler sevkullahtır, sevkullahtır. (Hacı Süleyman Dede)

Çevrimdışı BT 857

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 198
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #6 : 17 Ağustos 2010, 03:08:43 »
 &)) 
LA TENSENA

Çevrimdışı güldem

 • okur
 • *
 • İleti: 92
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #7 : 17 Ağustos 2010, 19:20:21 »
ben bu konuyu ders olarak işlemedim ve hocamdan almadığım için yazılanları anlamadım
talakta 3 tane hakmı var mesela eşim 2 defa boş ol dese boşanmış oluyormuyuz ? yoksa 3. dediğinde mi oluyoruz??

Çevrimdışı tevhid41

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 20
 • αѕℓαηℓαяα ѕöz νєя∂ιм, ¢αкαℓℓαяα уєм σℓмαм!!!
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #8 : 17 Ağustos 2010, 19:43:39 »
evet iki dediginde bir hakki daha olmus oluyor yani ikide bosanilmiyor ücüncü dediginde bosanmis olunuyor ve 3talakda bosadim derse o anda bosanmis oluyor ve hulle lazim geliyor yani ilk önce baskasi ile evlenecek sonra tekrar dönebilir felan ama :S:S:S ince isler ;)

ders asigi cvbin: cooooook güzel bir kitab nurulizahin aciklamasi gibi diyebiliriz ama icinde nurulizahda gecmeyen bir cok konu geciyor cok zevkli bir kitab
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2010, 20:54:31 Gönderen: moderatör »
Dalimizi koparanin agacini kökünden Sökeriz!!!

Çevrimdışı azizistanbul

 • yazar
 • ****
 • İleti: 677
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #9 : 18 Ağustos 2010, 10:45:51 »
ben bu konuyu ders olarak işlemedim ve hocamdan almadığım için yazılanları anlamadım
talakta 3 tane hakmı var mesela eşim 2 defa boş ol dese boşanmış oluyormuyuz ? yoksa 3. dediğinde mi oluyoruz??

dunya üzerinde süt ve kan akrabalığı hariç tüm erkeklerin tüm kadınlar ile üç tane mevcut potansiyel bağı vardır.

insanlar dini usulune göre bir eş seçip onunla nikahlandıkları zaman o potansiyel bağ aktif hale gelmiş olur.


Yani alinin tüm kadınlarla , fatmanında tüm erkeklerle  potansiyel 3 tane bağı vardır.
Eğer ali ile FAtma nikahlanırlarsa bunların potansiyel olan (bilkuvve) bağları aktif hale gelir ve evlilik hayatı başlamış olur.

ancak Ali  hanımı fatmayı bir talakla boşarsa ;  hanımı boşanmış ve üç bağdan biri gitmiş iki bağ kalmış olur.
ama önemli olan şurasıdır ki hanımı boşanmış olur.

geriye iki bağ kaldıktan sonra eğer eşler isterlerse o iki bağ ile nikah tazeleyerek (tabi bu talakın da rici ve bayin olmak üzere iki çeşidi var fakat onu daha sonra izah ederiz. )  evlilik hayatında devam ederler.

yine bir boşanma yani talak vaki olursa karı ve koca yine ayrılmış olur ve geriye bir bağ kalır. isterlers birbirlerine tekrar dönebilirler.

eğeer  bir talak daha vakii olursa ; o erkek ve o kadın arasında ki potansiyel bağların hepsi kopmuş olur ki birdaha birbirleriyle evlenemezler. taaa ki kadın başka bir erkekle normal bir evlilik yapıp normal olarak boşanana kadar. (burada sadece bu evliliği gerçekleştirebilmek için başka birisi ile geçici evlilik yapmak yani hulle resulullah tarafından lanetlenmiştir. Bizim kastettiğimiz evlilik gayet doğal olarak başlayan ve doğal olarak biten bitirilen değil )

Evet sizin sorunuz eşim iki talakla boşamış olsa boş olurmuyuz ? evet boş olursunuz. ancak evliliğin devamı için son  bir bağ şansınız vardır. Onu iyi değerlendirmek lazım gelir.

جُلُوسُكَ سَاعَةً عِنْدَ حَلَقَةٍ يَذْكُرُونَ اللهَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ

Çevrimdışı güldem

 • okur
 • *
 • İleti: 92
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #10 : 19 Ağustos 2010, 18:37:57 »
Allah razı olsun çok güzel örneklendirerek anlatmışsınız.Peki üç talakla boşadım derse 3 bağ kopmuş ve direk boşanmış oluyorlar ddeğil mi.

Çevrimdışı aydeniz

 • yazar
 • ****
 • İleti: 560
 • Hakka kul olmak
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #11 : 19 Ağustos 2010, 21:34:27 »
maalesef öyle, güldem kardeş

Çevrimdışı azizistanbul

 • yazar
 • ****
 • İleti: 677
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #12 : 19 Ağustos 2010, 22:08:38 »
evet üç bağ kopmuş olur. Geri dönüş hakkı yoktur.
جُلُوسُكَ سَاعَةً عِنْدَ حَلَقَةٍ يَذْكُرُونَ اللهَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ

Çevrimdışı güldem

 • okur
 • *
 • İleti: 92
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #13 : 20 Ağustos 2010, 20:17:16 »
peki bir kere dese ve geri dönüş olsa nasıl olacak  (bir de talakta rici ve bayin ne demek onuda izah eder misin azizİstanbul )

Çevrimdışı azizistanbul

 • yazar
 • ****
 • İleti: 677
Ynt: Kuduride yer alan "Talak bahsi"
« Yanıtla #14 : 21 Ağustos 2010, 11:22:42 »
Boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve Kinayeli sözler.

"Sen benden boş ol", "Ben seni boşadım" gibi sözler açık sözdür. Bu sözleri, şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda, manasını bilmese bile, boşamış olur.

"Seni bıraktım, seni terk ettim" kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle boşamaya, yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı rici denir. Ama yine de üç haktan biri gitmiş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde, pişman olunmuşsa, eski nikaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse, tekrar nikah yapmadan iki bağ ile evliliğe devam eder.


"Babanın evine git!", "Defol git!", "Cehenneme git!", "Senin kocan değilim artık" gibi, başka manalarda da kullanılan sözler kinayeli, kapalı sözlerdir. Bu sözler, boşamak niyeti ile söyleyince boşamış olur. Buna bain talak, yani iddet müddeti içinde geri dönüşü olmayan kesin boşama denir.

Bu şekilde boşamada, iddet müddeti geçip yeniden nikah yapılmadıkça bir araya gelinemez.

bayin talakta sadece bu sözler olmayıp ; boşanma artık onunla beraber olmamak kastı ile söylenilen her söz  bir defa söylendiğinde bir bayin talak ile boş olmuş olur.

Burada buna dikkat etmek gerekir. Boşamak kastı ile hangi kinayeli sözü söylerse söylesin bayin talak olur.
جُلُوسُكَ سَاعَةً عِنْدَ حَلَقَةٍ يَذْكُرُونَ اللهَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ