Gönderen Konu: Kur'an-ı Kerimin fazileti hakkında hadisi şerifler  (Okunma sayısı 1911 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı meftun

  • okur
  • *
  • İleti: 55
  • Bu Kültür Senin !

1- "Kur'anı hâmîl olan (mânâsını bilip, hükmü ile amel eden) kişinin duası makbuldür."
2- "Evvel ve âhirin ilmine malik olmayı murad eden Kur'¬an okusun."
3- "Kur'anı Kerîmi tecvidle okuyan kişi için şehid ecri vardır."
4- "Allah ve Resûlü'nün muhabbeti kimi sevindirirse, Kur'-an okusun."
5- "Bulunduğunuz mahalleri namaz kılarak ve Kur'an oku¬yarak nurlandırınız."
6- "Kitabullah'a bakmak ibadettir."
7- "Ey Kur'anı hâmil olanlar, Kur'anla ikram edin. Çünki o safîdir."
8- "Kim Allah ile konuşmak isterse Kur'an okusun."
9- "Kalbler demirin paslandığı gibi paslanır. Onun Cilâsı Kur'an okumak ve ölümü anmaktır."
10-"Kur'an-ı Kerîm Allahü Teâlâ'ya semâvât ve arzdan (cümle mevcuttan) sevimlidir."
11-"Kur'andan daha büyük şifâ yoktur."
12- "Kim Kur'andan şifâ dilemezse, Allah ona şifâ verme¬sin."
13-"İnsanların en zengini,  Kur'anı hâmil olandır."
14- "Şifanın en  hayırlısı  Kur'andır."
15- "Kur'an okuyun. Zîrâ Kur'an, kıyamet günü okuyanla¬ra şefaat eder."
16-"Sizin en hayırlınız, Kur'anı öğrenen ve öğretendir."
17- "Allahü Teâlâ, Kur'anla amel eden kavimleri yüksel¬tir. Ona arka çevirenleri de alçaltır."
18- İki kimse gıpta etmeye değer: Kur'an öğrenip, onunla meşgul olan ve hükmüyle amel eden; diğeri, servetin¬den Hak yolunda sarf eden."
19-"Kur'andan bir harf okuyana bir hasene verilir. Bir hasenede on misli sevab vardır."
20- "Kalbinde âyet bulunmayan kimse, harab hâne gibi¬dir."
21- "Kuran oku da yüksel; okuduğun nisbette cennet ba¬samaklarından çık."
22- "Allahü Teâlâ buyurur: Kimi Kur'anla beni zikretmesi benden bir şey istemekten meşgul ettiyse, ben o kim¬seye isteyenlere verdiğimin en âlâsını veririm." (HADİS-İ  KUDSÎ)
23- "Allah Kelamının diğer kelamlara üstünlüğü, Allah'ın mahlukatı üzerine üstünlüğü gibidir."
24- "Fitneler zuhur edecek, kurtuluş Allah'ın Kitabiyledir. Onda sizden öncekilerle, sonrakilerin haberleri ve ara-nızdaki mes'elelere dair hükümler var. O, hidayetle sapıklığı ayırır hikmettir. Şakası yok, tam ciddiyettir. Onu, kim bir azgın kişi sebebiyle bırakırsa, Allah onu helak eder. Ondan gayriden hidayet arayanı Allah sap¬tırır. O, Allah'ın kopmayan ipi, hikmeti zikiri, doğru yoludur. Ona uyan, Hak dan ayrılmaz. Ona batıl ka¬rışmaz. Akıllara hayret veren sırlarına nihayet yoktur. "Cinler onu işitince, (muhakkak biz hidâyet eden bir Kur'an işittik) dediler. Kim onun söylediğini söylerse, doğru söyler, kim onunla amel ederse karşılık görür, mükâfat bulur. Kim onunla hükmederse, adalet etmiş¬tir. Kim O'na çağırırsa, doğru yola çağırmış olur."
25- "Kul namazda olduğu müddet, başına Allah'ın nuru, ihsanları yağar ve ağzından çıkan Kur'andan daha üstün bir şeyle kul, Allah'a yaklaşamaz."
BESMELE-İ ŞERİFE
1- "Levh-i mahfuza ilk yazılan Bismillâhirrahmânirrahîm'dir."
FATİHA-İ ŞERİFE
1- "Fatiha Suresi her derde devadır." (Okuma usulü: Besmele bitişik bir nefeste.)
2- "Kitabın Fatihası, Kur'an’ın anasıdır."
3- "Fatiha Suresi, Kur'anın üçte birine bedeldir."

YASİN-İ  ŞERİF
1- "Her gece Yasin-i Şerif okuyan şehid olarak vefat eder."
2- "Allah rızası için gece Yasin-i Şerif okuyan affolu¬nur."
3- "Gece Yasin-i Şerif okuyan, affolunduğu halde sa¬bahlar."
4- "Yasin-i Şerifi gece okuyan, yedi hatim sevabına nai-l olur."
5- "Yasin-i Şerif kıyamet günü susuzluğu önlemeye se-bebtir."
6- "Yasin-i Şerif okuyan, yirmi hac ecri kazanır."
ÂYETÜLKÜRSÎ
1- "Kur'anı Kerîm'de en azim âyet, Ayetülkürsî'dir."
2- "Âyetülkürsî'yi okuyan kişinin cennete girmesine an¬cak ölüm manîdir."
3- "Ayetülkürsî'yi okuyan kimseye, kürsî büyüklüğünde ecir verilir, melekler de ona istiğfar ederler."
İHLAS-I  ŞERİF
1-KulhüvAllahü Ehad okuyan, Kur'anı Kerîm'in üçte biri¬ni okumuş gibidir."
2-"KulhüvAllahü Ehad, Allah'a nisbettir."
3- "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, KulhüvAllahü Ehad suresi, Kur'anın üçte birine be¬deldir."
HÜVAllahÜLLEZÎ...
1- "Allah'ın âyetleri içerisinde İsm-i Azam, Sure-i Haşr'-ın ahirindedir." (HüvAllahüllezî... ilh.)

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak
Kar etti dilim ruhuma efsun olarak..