SADAKAT MEDRESESİ > METİNLER MÜZAKERELERİ

menar sualleri

(1/1)

gülbahçe43:
1-menar ne kelime olur?Musannifi kimdir?
2-Neden bahis eder-mevzuu-gayesi nedir?
3-ılmi usulu fıghın-muzaf olan aslın-muzafı ileyh olan fıghın tarifini izah ediniz.
4-edille-i katıa nelerdir?
5-kitap-sünnet-icma-gıyas'ı tarif ediniz.
6-kitap ile sünnet arasındaki mebahisi müştereke nedir?
7-nazmüd'dal alel-mana kaç kısımdır?
8-vücühün nazım kaç kısımdır- hası tarif ediniz?
9-cins nevı ayn tarif ediniz?
10-emir kaç kısımdır-emri tarif ediniz?
11-emrin hükmü kaçtır?
12-eda nın tarifi ve nevılerini izah ediniz.
13-kaza'nın tarifi ve nevılerini izah ediniz.
14-husünü taksim ediniz.
15-vakit itibarı ile emir kaç kısımdır?
16-zarf ve miyarı tarif ediniz.
17-nehyi tarif ediniz.
18-kubüh kaç kısımdır?
19-am-müşterek ve müevveli tarif ediniz.
20-vücühül beyan kaç kısımdır?
21-zahir-nas-müfesser ve muhkemi tarif ediniz.
22-hafi-müşkil-mücmel ve müteşabihi tarif ediniz.
23-vücühül istiğmal kaç kısımdır?
24-hakıkat mecaz sarih ve kinayeyi tarif ediniz.
25-vücühül'vukuf kaç kısımdır?
26-dal bil'ibare-dal bil'işare-dal biddelale-dal bil iktiza'yı tarif ediniz.

(tarifleri izah etmekle beraber misalleride söylerseniz menfeatli olacaktır)

şeftali:
Selamun aleykum kardeşlerim.  ben Usul-ü Fıkıh derslerine başlarken hocamız bize okuduğumuz Muhtasaru'l-Menâr'ın musannıfının Ebu'l-Berekât en-Nesefî (v.710h.) olduğunu söylemişti. Aynı şeyi Türkiye'de de mevcût imiş. Ancak hocalarımızın gözünden mi düşmüş ki, biz okuduğumuz Muhtasaru'l-Menâr'ın musannıfı Nesefî değildir. Nesefî Menâru'l-Envar metninin müellifidir. bizim okuduğmuz eser ise bu Menâr'ın özeti/muhtasarıdır. yani Nesefî'nin Menârı'nı İbn Habîb el-Halebî (v.808h. bazı eserlerde 779h. olarak geçmektedir) adlı bilim adamı özetlemiştir. İşte bizim yurtlarımızda usûl-ü fıkh dersinde verilen Muhtasaru'l-Menâr'ın müellifi de İbn Habîb el-Halebî'dir. Hem Nesefî'nin Menârına hem de Halebî'nin yazdığı bu eserin muhtasarına çok şerhler yazılmıştır. lütfen kardeşlermizle bunu paylaşalım, talebeye doğru bilgiler verelim. bir hoca efendiye söyledim bunu görmezden geldi. inşAllah başka hoca efendilerimiz öyle değildir. bu inceliklere dikkat edelim ki milletin gözünde yüzümüz kızarmasın. yoksa 'okuttukları eserin yazarını bile bilmiyorlar' ya da 'okuttukları eserin müellifini yanlış biliyorlar' diyip ayıp ederler bizi. Nesefî'nin Menâr ve Halebî'nin Muhtasarı ile illgili bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz Katip Çelebî'nin Kefşu'z-Zunûn'una veya diğer tabakat eserlerine başvursunlar. ilginiz için teşekkür ediyorum.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek