EDEBİYAT KÖŞESİ > SERBEST KÜRSÜ

Nurculuğun Çöküşü

(1/1)

HarunYahya:
Değerli arkadaşlar, bu yazıda sizinle bir hakikati keşfedeceğiz.

İlmihalin yani Naklin karşısında Aklın sefaletini keşfedeceğiz. İnşaAllah.

Çocuktum ufacıktım 14 yaşında Nur 'Okuyucu' Cemaati'ne girmiştim. Bir ağabey vardı ismi T. idi. T. Ağabey şöyle söyledi bir gün: "Said Nursi'nin sözlerinde hata var diyenin, ben imanından şüphe ederim!!!"

Yıl oldu 2002 20 yaşındayım. Adnan Oktar'ın kitaplarından başım kalkmıyor... Adnan Oktar bir referans veriyordu Said Nursi'den :

Emirdağ Lahikası 1 sf. 261 , Tenvir Neşriyat :

"(...)

Birincisi: Çok def'a mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi Al-i Resulun temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. (...)

Birincisi: Fen ve Felsefenin tasallutiyle ve maddiyyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i İmanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazreti Mehdi'nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeğe VAKİT ve hal MÜSAADE EDEMEZ. Çünki hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. HERHALDE O VAZİFEYİ ONDAN EVVEL BİR TAİFE bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tasdikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir proğram yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. (...) "

"İşte o taife : Bilim Araştırma Vakfı , işte Mehdi Adnan Oktar" diyordum 20 yaşında iken.

E tabii Adnan Oktar'ın kafir olduğunu 2015'lerden sonra televizyonlardan öğrenecektim. O halde yukarıda paragrafta Said Nusi'nin ima ettiği kişi kim olabilirdi... FETO mu ! Onun da kafir olduğunu 2016 yazı ortasında öğrenecektim. Öyleyse kim Mehdi.... Adnan manyağı olamazsa ve FETO Holdingleri de değilse Said Nursi yukarıda KİMDEN bahsediyordu?

Said Nursi'ye göre son yüzyıl 1980 miladi yılı ile başlıyordu..İnanmayanlar Beşinci Şua'yı okusunlar.. Said Nursi'ye göre Hz. Mehdi 1980'den sonra çıkmalıydı .. Yani alametler doğru gelmiş fakat Mehdi diye tarif ettiği adamlar kafir idiler.....

Sorun neredeydi....

Demek ki Risale-i Nur'da yanlışlar doğru ile karışık bir durumdaydı.... İlham içine vesveseler ya da kişisel tahminler girmiş, niceleri yukarıdaki paragrafı doğru zannederek Adnan manyağına gitmiş, niceleri de aynı zatı FETO zannetmiş ve FETÖ kuyusunda helak olmuştu..... Peki Said Nursi miydi Mehdi.... Said Nursi bile kendisinin Seyyid olmadığını Mehdi'nin ise Seyyid olduğunu Emirdağ Lahikası s. 262 'de yazmıştır.

Mehdi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi miydi.... O halde düzinelerce fırkaya bölünmüş Nur Cemaati daha kendini neden birleştiremiyor bölündükçe bölünüyordu.... Öyle ya, Mehdi , Şahs-ı Manevi olsaydı, Nurcuların bu kadar bölünmüşlük ve SIKINTI (Bu kelimeyi Üstad Said Nursi'nin talebesi Said Özdemir'in ağzından işittim) içinde  olmamaları gerekirdi... 'Seyyidler Cemaati' mi dediniz ?
 Nurcular Peygamber soyundan sayılır, diye bir cümle vardır Risale-i Nur'da. (age sf 262) Buradan da "her nur talebesi bir Mehdi-i Azamdır" yorumunu dayatır ağabeyler.... Peki Nur Cemaatini düzinelerce kola ayıranlar ve her 15 günde İhlas risalesi okudukları halde "Ümmetimin alimleri İsrail Peygamberleri gibidir" hadisini kendilerine yorup, tarikatları ezmek isteyen ve Nur hareketine SIKINTI bulaştıran aynı nurcular değil miydi...

Nur Risaleleri şöhretini sadece ve sadece Hz. Peygamber'in Said Kürdi'nin rüyasına teşrif edip Said-i Kürdi'nin SANA İLİM VERİLECEKTİR müjdesine nail olmasına borçludur. Bir ilmihal kitabı da değil, ilmihal ile çelişen fetvacıkları da vardır...

İman konusu dışında pek işe yarayacağını göremiyorum Nur Risalelerinin... Hele Adnan manyağı ve FETO gerçeği çıktıktan sonra....

İşte NAKİL olmadan AKIL ile İLHAM ile gidilirse sonuç bu olacaktır.

Peki Risalelerin alternatifi neydi? TABİİ Kİ İLMİHALLERDİR !

Bir de üstelik Muhammed Sıddık ŞEYHANZADE çıktı ve dedi ki "Risale-i Nurlar tahrif edildiğinden gerçek Risaleler benim yayınlarımda" ! Gel de nurcuların haline acıma, ağlama.....

Siz tarikatları küçümsediniz kendinizi İsrail peygamberleri eşitinde gördünüz. Said Nursi hareketini dinsizler ya da yahudiler değil siz öldürdünüz..... Said Nursi'nin risalelerini mübalağalı şekilde anlatmasının da gereksizliği ve çürümüşlüğü şimdi ortaya çıkıyor....

Bu yazı bana aittir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek