Gönderen Konu: Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis  (Okunma sayısı 22724 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı fazıl14

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1339
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« : 04 Şubat 2013, 15:42:09 »

Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis

(1.Hadis) “Allah (c.c) Adem aleyhisselam`a cennette suret verip insan şekline getirdiğinde,bırakmayı dilediği bir müddet olduğu hal üzere terk etti.İblis onun etrafında dönüp duruyordu,onun ne olduğuna bakıyordu.İçinin boş olduğunu görünce,onun nefsani heveslerine malik olmayacak bir yaratılışta halk olunduğunu anladı.” (Müslim,c.8,s.31)

Açıklama:Hz. Adem, ilk insan hem de ilk peygamberdir.Cenab-ı Hak onu topraktan yaratmıştır.Kudret-i fatıranın hudutsuz tecellilerinden birinin neticesinde kurumuş bir balçıktan yaratılan H.z Adem, bütün insanlığın cedd-i emcedi olmuştur.

"El-mücâhid fî sebîlillâh, el-müştâk ilâ cemâlillâh, hüve ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i ilâhiye âşık, Allah yolunda mücahit")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl14

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1339
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #1 : 07 Şubat 2013, 12:47:59 »
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis

(2.Hadis) -“Resul olarak gönderilen ilk peygamber Hz. Nuh`dur.” (Feyzül-kadir c.3,s.96)

Açıklama:İlk Resul Hz.Adem olup, göderildiği topluluk mümin bulunuyordu.Gay-i Müslim bir topluluğa ilk defa Resul olarak gönderilen zat, Hz. Nuh`dur.
Hz.Nuh`un asıl adı, Abdülgaffar olup, nefsi için çok feryad-ü figan ettiği ve Allah korkusundan çok ağladığı için “Nuh” denilmiştir.
Nuh aleyhisselam, kavminin arasında tam 950 sene peygamberlik yaptı ve onları irşada çalıştı.Onun bu hayırhahlığına ve irşadlarına kulak vermeyen bedbaht kavmi, tufan ile helake uğrayıp gitmişlerdir.Gelen tufanın kahredici akıbetinden Hz. Nuh`un zevcelerinden iman etmemiş bulunan karısı ile bundan olma oğlu Ken`an da kendini kurtaramamıştır.
"El-mücâhid fî sebîlillâh, el-müştâk ilâ cemâlillâh, hüve ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i ilâhiye âşık, Allah yolunda mücahit")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl14

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1339
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2013, 15:00:02 »
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis

(3.Hadis) –“Bir adam Resulullah (sav)`e gelip “Ey halkın hayırlısı” demişti.Resul-i Ekrem: “ Şu vasıfta andığın kimse, İbrahim aleyhisselamadır” buyurdu.” (Müslim c.7,s.97)

Açıklama:Hz İbrahim Babil`de doğmuş olup ülül-azm peygamberlerdendir.
İbrahim aleyhisselam, “Halilullah” ünvanı ile yad olunmaktadır.O,Allah dostu ve teslimiyet makamının efendisidir.Cenab-ı İbrahim, malını konuklarına ziyafet için vakfetmişti.O, çok misafirperverdi.Kalbini imana dilini bürhana tahsis etmişti.Dini hakikatleri tebliği etmekten hiçbir zaman ve hiçbir suretle geri durmamıştır.Kendini ateşte cezalandırma teşebbüslerini sabır ve sukünetle karşılamış,Nemrudun yakmış olduğu ateşi Cenab-ı Hak İbrahim nuru ile söndürmüştü.Ne güzel söylemişler:

“Huda kadirdir, üşütmez kar içinde
 Soğukluk halk eder ol nar içinde”

Hz İbrahim 175 veya 200 yaşında bulunduğu sırada, Kudüs vilayetine bağlı Halil-ür Rahman kasabasında vefat etmiş ve oraya defolunmuştur.
"El-mücâhid fî sebîlillâh, el-müştâk ilâ cemâlillâh, hüve ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i ilâhiye âşık, Allah yolunda mücahit")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl14

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1339
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2013, 12:59:43 »
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis

(4.Hadis) –“İbrahim peygamber (sav) seksen yaşında iken kendisini keser denilen alet ile sünnet etmiştir.” (Müslim c.1,s.98)
"El-mücâhid fî sebîlillâh, el-müştâk ilâ cemâlillâh, hüve ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i ilâhiye âşık, Allah yolunda mücahit")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2016, 14:43:49 »
(5.Hadis) -"İsmail (aleyhisselam)`ın kabri Hicr`dedir." (Feyz`ül-kadir c.2 s.474)


Açıklama:Hicr, Ka`be-i muazzamanın altın oluk kısmında ve Rukn-i Iraki ile Rukn-i Şami tarafında, yarım daire şeklinde, göğüs hizası yüksekliğinde bir duvarla çevrilmiş olan yerdir.Buraya "Hatim" adı da verilmektedir.Hz.İsmail, İbrahim aleyhisselamın oğlu olup, Hacer ismindeki zevcesinden doğmuştur.Mekke-i Mükerreme şehrinin temeli onun yerleşmesiyle atılmış oldu.Cenab-ı İsmail, babası ile birlikte Kabe-i Muazzamanın inşasında bulunmuş ve kendisini Cenab-ı Hak peygamberlikle vazifelendirip, Yemen halkını ve "Amalika" adı verilen bir topluluğu iman ve hidayete davetle emretmişti.O, Hz. İbrahim`in şeriatı hükümlerine göre amel etmiş ve halkı da bu dinin etrafında toplanmaya davet etmiştir.Bu fani hayata 137 yaşında iken veda edip, Mekkede vefat etmiş ve Hicr`e defn olunmuştur.Muhterem validesi Hz. Hacer`de orada gömülmüş bulunmaktadır.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #5 : 21 Eylül 2016, 12:19:59 »
(6.Hadis) -"Allah Lut`u yarlığasın. O, sarp bir kal`aya sığınmıştı. (Müslim c.7, s.98)


Açıklama: Hz Lut, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran`ın oğludur. O, Filistindeki Sedum şehri halkına Peygamber olarak gönderilmiştir.Bu şehrin halkı daha evvel, hiçbir topluluk tarafından işlenmemiş fi`li Livataya (cinsi sapıklık`a) kendini kaptırmıştı.Bu bedbaht kavmin başına gelecek ilahi cezayı haber vermek üzere, insan suretine girip gelmiş melekleri, menfur emellerine alet etmek üzere Hz. Lut`tan istemeye başlamışlardı. Hz. Lut, "(Ah)" dedi, size yetecek bir kuvvetim olsaydı yahut sarp bir kal`aya sığınabilseydim." dedi. Lut aleyhisselam, karısından başka bütün aile etrafını alıp, sabaha karşı Sedum`dan ayrıldı ve Hz. İbrahim`in yanına gitti. Kavmi, başlarına yağan taş ve kahredici ilahi ceza ile helak olup gittiler. Hz Lut, Halil`ür-Rahman kasabasında medfun bulunmaktadır.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #6 : 22 Eylül 2016, 19:04:02 »
(7.Hadis) -"Eyyup aleyhisselam çıplak olarak yıkandığı sırada, üzerine altından çekirge sürüsü üşüşmüştü. Hz. Eyyup avuç avuç alıp elbisesini doldurmaya başladı. Aziz ve Celil olan Rabbi:

"Ya Eyyup, şu gördüğünden seni zengin kılmış değil miyim? diye nida edince:
"Evet, senin izzetine ant olsun ki beni zengin kılmıştın. Fakat senin bereketinden zengin kalabileceğim bir zaman yoktur dedi." (et-Tac c.3.s. 268)
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #7 : 23 Eylül 2016, 12:41:42 »
(8.Hadis) -"Mirac gecesinde Hz. Musa`nın (medfun bulunduğu yerin) yanından geçtim. O, kırmızı bir kum yığını yanındaki kabri içinde namaz kılar halde ayakta idi." (Müslim, c.7,s.99)


Açıklama: Hz. Musa Mısır`da doğmuş olup, babası İmran adında bir kimsedir. Irk itibariyle İsrail oğullarındandır. O, buğday renkli ve uzun boylu idi. Fir`avne iman hakikatlerini ve ilahi dinin hükümlerini tebliği etmekle memur olan Hz. Musa, bir zaman sonra Medyen`e gitti. Orada Şuayb aleyhisselamın kızı Safura ile evlendi. Bir çok zaman geçtikten sonra, memleketine dönüş yaparken, Tur dağına vardığında Yüce Halikımızın ilahi tecellisine mazhar ve peygamberlikle müşerref oldu. Allah tarafından müstekıl bir kitap olarak Tevrat indirildi. Hazreti Hakkın kelimi bulunan Musa aleyhisselam tam 120 yaşında iken bu fani hayata veda edip, Ken`an hududunda ve kırmızı bir kum tepeciğinin yanında defn olundu.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #8 : 24 Eylül 2016, 17:51:02 »
(9.Hadis) -"Musa aleyhisselam, çok utangaç bir adamdı.Elbisesinden soyunmuş olarak kimse tarafından görülmemiştir. (Müslim c.7,s.99)
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #9 : 25 Eylül 2016, 21:25:30 »
(10.Hadis) -"Hiçbir kula "Ben, Metta oğlu Yunus aleyhisselamdam hayırlıyım demek yaraşmaz." (Müslim c.1.s.103)


Açıklama: Metta, Hz. Yunus`un annesidir. Gerek hadis-i kudside  gerekse efendimizin hadislerinde ismi geçen Hz. Yunus, annesine nispetle anılmış bulunmaktadır. Asuri devletinin baş şehri olan Ninüva halkına peygamber olarak gönderilmişti.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #10 : 28 Eylül 2016, 16:14:32 »
(11.Hadis) -"Zekeriyya aleyhisselam marangozdu." (et-Tac,c.3,s.268)


Açıklama: Hz. Zekeriyya, Süleyman aleyhisselamın soyundan olup, Kuduste riyaset etmekte iken kendisine Peygamberlik vazifesi verildi. Zekeriyya aleyhisselam, İsa aleyhisselamın teyzesi İşa`nın kocasıdır. O, elinin emeği ile geçinmeyi ihtiyar ettiği için, dülgerlik yapar; hem halka sanatta örnek olur hem de meşru yoldan geçimini temine çalışırdı. Hz. Zekeriyya, 100 yaşında bulunduğu sırada kavmi tarafından şehit edilmiştir. Kabri Haleb`tedir.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #11 : 27 Şubat 2017, 12:30:17 »
(12.Hadis) -"Allah`a karşı dünyanın hakir oluş sebeplerinden biri de Hz. Zekeriyyanın oğlu Yahya Aleyhisselam`ı bir kadının öldürmüş olmasıdır." (Feyz`ül-kadir c.2,s.542)


Açıklama: Beyhaki`nin İbn-i Abbas (r.a) dan rivayetinde ifade edildiğine göre, hükümdar bulunan bir şahıs, oğlan kardeşinin kızını nikahlamak istemişti. Hz. Yahya`da böyle bir evliliğin dini hükümler mücavehesinde haram olduğunu söyleyince, o alçak kadın varmak istediği ve amcası olan hükümdardan Hz. Yahya`nın başının kesilmesini istemişti. Hükümdar da menfur amellerine ulaşabilmek için bu alçak fahişenin arzusunu yerine getirip, bu peygamberzade peygamberin mübarek başını kestirerek şehit etti.
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #12 : 28 Şubat 2017, 17:22:00 »
(13.Hadis) -"Ben İsa`ya insanlara evla olanıyım. Peygamberler babalar bir fakat anaları ayrı çocukları andırmaktadır. Benimle onun arasında bir peygamber yoktur." (Müslim c.7,s.96)
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #13 : 02 Mart 2017, 17:04:32 »
(14.Hadis) -"Mirac gecesi Meryem oğlu İsa`yı gördüm. Orta yapılı, pembe beyaz simalı, başının saçları düz olarak salıverilmişti." (Müslim c.1,s.105)
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"

Çevrimdışı fazıl014

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 38
 • Sadakat Forum
Peygamberler (A.S) Hakkında Kırk Hadis
« Yanıtla #14 : 03 Mart 2017, 17:22:19 »
(15.Hadis) -"Canım kudret elinde bulunan Allah`a and olsun ki, Meryem oğlu Hz. İsa`nın adaletle hükmedici olarak aranıza inmesi çok sürmez. Salip istavrozu kıracak domuzu öldürecek ve cizye verme mükellifiyetini halkın omuzlarından indirecektir. Mal o kadar çoğalacak ki bedava verseler bile hiçbir kimse onu kabul etmeyecek. (Müslim c.1,s.93)
"El-Mücâhid Fî Sebîlillâh, El-Müştâk İlâ Cemâlillâh, Hüve Ünvânüküm"

("Ünvanı: Cemal-i İlâhiye Aşık, Allah Yolunda Mücahid")

"İtikaden Ehl-i Sünnet, Amelen Hanefi, Meşreben Nakşî-yi Müceddidî"