DİNİ KATEGORİLER > İSLAM-GENEL

Rişte-i Cevâhir ( Hz. ALİ R.A'dan Hikmetler )

(1/8) > >>

Togika:
Selamun Aleyküm
( İnci Dizileri )
Akifpaşazâde
Seyyid Mehmet Nail Efendi yazar Akif Paşa'nın oğludur. İstanbulda doğmuştur 1856 yılında
istanbul'da vefat etmiştir.

Tabhâne-i Âmire
müdürlüğü ve Vakânüvisliği yapmıştır.

NOT;Tarih yazarına
'müverrih' vekâyinâme yazarınada ' vakanüvis' denir.

Vekâyinâme ( olayları
anılaştıran )

ÖNSÖZ

Azizi Okuyucu,

Rasülüllahın (sav) 4.
halifesi olan Emiri'l Mü'minin Hz Ali KerremAllahü Vechehü, Sahabe-i Güzin
arasında ilmi ve isabetli görüşleri ile temayüz etmiş bir zât-ı âlişândır.

Muallimi Âlem Fahr-i
K'ainât'ın '' Ben ilim ve hikmet şehriyim. Ali onun kapısıdır; ilim isteyen
kapısına müracaat etsin'' ve Yâ Ali! Sen ve Ben ilim ve nesebde bitişik
vaziyetteyiz'' hadis-i şerifleri Hz Ali'nin ilimdeki şânına şahâdet eder...
İbni Abbas R.A. ''
İlmin onda dokuzu Hz Ali'ye verilmiş, diğer kısmında da insanlara ortaktır ''
buyurmuştur.
İlim şehrinin kapısı
Hz. Ali K.V.' nin ruhlara lezzet ve imana kuvvet veren ve DURÜB-Ü EMSÂL ismiyle
dere edilmiş bulunan hikmetli sözlerinin hakimâne bir uslupla tercüme ve
izahlarının yapıldığı RİŞTE-İ CEVÂHİR isimli eseri istifadenize arz etmek
niyetindeyim.
Cenâb-ı Hak cümlemize
envâr ve eârından istifade etmeyi nasib ve müyesser eylesin.

Âmin, Bihürmeti Seyyidi'l Mürselin

Togika:
Kişinin imanı(ndaki kemâli), yeminlerinden belli olur.

Kâmil mümin, Hakk'ın azametini idrak eder de Allah'a yemin etmekten korkar. İmanı zayıf olan da Allah'ın yüce ismini maksada ulaşmak için âlet edip çok yemin eder.
İmam-ı Azam Hazretleri: '' Doğruya da olsa gücü yeten, on altın verip yemin etmesin.''
İmam-ı Şafii Hazretleri ; Ömrümde ne yalan ne de doğru için bir defa dahi yemin etmedim.'' buyurmuşlar.

Togika:
Şu zamanda kardeş (geçinen)ler, ayıp araştıran casuslardır.
bu zamanda kardeş görünen niceleri halkın ayıplarıyla uğraşır ve gördüğü kusurları başka meclislere hediye gibi götürür ortaya koyarlar. Bu itibarla akıllı olan dilini tutar sözüne sahib olur, hâlini korur. Hz. İmam (R.A.) kemâl-i vukufla bu kelâmı bindörtyüz sene evvel söylemiştir.
''Sırrına sahip olan, her şeye mâlik olur''
İmam-ı Cafer Hz.leri  ''Bu zamanda halkın halleri değişik... Dilleri kalblerine, sözleri hallerine uymaz. Cefâsı çok, vefâsı yoktur. Hile, riyâ, oyun ve hud'a çoğaldı. Muhabbeti izhâ, düşmanlığı izmâr ederler  ( Sevgi gösterir, düşmanlığı gizlerler. )  Mâr-ı menküş  ( nakışlı yılan ) gibi dışları güzel, içleri zehir dolu.. Onlardan az da olsa uzak kalmak menfaatdir''. buyurdular. ( Mektubat-ı İmam-ı Masum C;1 M:12 )

Togika:
Hakiki kardeş, dar günde yetişendir.
Hakikatte vefâkâr kardeş, dost ve arkadaş, kardeşinin sevinmesiyle sevinen, mihnetinden de müteessir olandır.
Kardeşlik ve dostluğun hakikatı, geçim hususunda dahi, kardeşini kendi nefsi gibi düşünmek, mâlik olduğu nimete hased etmemek, güçlük anında da ondan ayrılmadan sadık kalmaktır ki böylesi, akrabadan üstündür.
Gönül kâbesi olan kalbi imar etmek ve insan hatırını saymak, ancak ezeli istidât ehli olan asilzâdelere nasiptir.
Sıddık-ı Ekber (R.A) bu mevzuda misâl...

Togika:
Hikaye :
Zinnüni Mısri (K.S), mânevi serhoşluk zamanında, insanlara uymayan halleri görüldüğü için tımarhaneye alınmıştı. Dostlarından ziyarete gelenlere ;
- '' Kimlersiniz ? Ne maslahat için geldiniz ? diye sordu.
Dostları,
- '' Sizi sevenlerdeniz. Gönül almaya, derde derman olmaya geldik.'' dediler.
Hz. Pir sözlerindeki sıdk'ı ( doğruluğu) anlamak için, eline geçen taş ve ağaç parçalarından bir miktar üzerlerine atıverdi. Hepsi dağıldılar. bu hal üzerine Hazret:
- '' Az evvel Sadık dostlarız''  diyordunuz. Sözünüz doğru ise haliniz neden sözünüze uymuyor ? Dost dostun siteminden gücenip kaçmaz. Sadık kişi cefâ görmekle sevdiğini terk edip uzaklaşmaz.'' buyurdular.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek