EĞİTİM, AİLE, KÜLTÜR-SANAT, SAĞLIK > TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ

Mihal Gazi'nin Müslüman Oluşu

Sayfa: (1/1)

Ber-ceste:

Oruç Bey Tarihi'nde Mihal Gazi'nin Müslüman oluşu ile alakalı şu hadise anlatılır:

"Osman Gazı sabah vakti abdest alıp namazını kıldıktan sonra, atına binip, dilaverler, kahramanlar, bahadırlar, alp-erenlerle birlikte yola çıktılar. Bu sıraada Rum tarafından büyük bir toz bulutu belirdi. Toz içinden ata binmiş birkaç kişi belirdi ve çıkageldi. Içlerinden birisi seçilip meydan ortasında durup olannca gücüyle bağırdı ve dedi ki: "Hiç aranızda Osman adlı kimse var mıdır?" Gaziler de Osman Gazi'yi gösterdiler.

Meğer bu kişi Bizans beylerinden Konstantin'in büyük ve namlı beylerinden imiş. Osman Gazi'yi gördüğü gibi atından indi. Osman Gazl'nin atının ayağına sarıldı. 'Es-selatü ve's-selamu aleyke ya Resulullah' diyerek ve Kelıme-i Şehadet getirip ardından dedi ki:

"Ya Osman Gazı! Rüyamda sizin Peygamberiniz Muhammed Mustafa'yı (aleyhi's-selam) gördüm. Bana geldi: "Ya Abdellah!" dedi ve islam dinini telkin edip, KeIime-i Şehadet'i öğretti. Fatiha'yı ve sure-i ihlas'ı bile öğretti. Ardından tekrar:

"Ya Abdellah! Sabah atına bin. Filan yerde bir gazı yiğit vardır, onun adı Osman'dır. Işbu şekilli kişidir, ona var. Fı-sebilillah gazaya niyyet edip gaza eder. Ve benim ak alemim onun katındadır" dedi.

Benim adım Mihal idi. Muhammed Mustafa salavatullahi aleyhi ve selamuhü benim adımı Abdullah koydu. "Sen dahi Osman'la gazaya var. Senin dahi neslin ve zürriyetin aleme dola" dedi. "Nesiller boyu gazalar edeler, Ta Üngürüs [1] kapısına dek islam dinini açalar, Islam sancağını aşikare edeler" buyurdu.
 
Mihal Gazi ise "Ve rüyamdan uyandım. Yüzümde gözümde nur parladı." dedi.

Gelip Osman Gazinin önünde Kelıme-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Şimdi kim zamanımızda Mihaloğulları vardır, onların nesli ve aslı o Mihal Gazı neslindendir. Bu vak'ayı bütün büyükler gördüler. Hakk' a çok çok şükürler ettiler. Osman Gazi'nin kayın atası Şeyh Edebalı aziz dahi gelmişti. Cümle büyükler bu hali gördüler. Itikadları dahi muhkem olup ziyade oldu. El-hamdülillah deyip, son demimizde bu deme yetiştik dediler."


Süleyman Dikici
Yedikıta Dergisi[1]Maceristan ve Macarlar için kullanılır.

* Kaynak: Oruç Beğ Tarihi, Çamlıca Basım Yayın, Haz: Prof. Dr. Necdet Öztürk, İstanbul 2007, s.12

Eymen:

Hem Osman gazinin Peygamber efendimiz tarafından bu şekilde övülmesi hemde Mihal gazininbir  rüya ile bu şerefe erişmesi ne büyük nimet.
Teşekkürler...

Sayfa: (1/1)

Tam sürüme git