Gönderen Konu: Telhis sual ve cevaplar  (Okunma sayısı 7121 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tesniye

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 391
 • Nişan aldık yıldızları..
Telhis sual ve cevaplar
« : 30 Haziran 2009, 22:41:59 »

 
Benim zizden başka kimim varki – Benim elem ve endişem sizler içindir – Ağlama Karacaahmet ağlama bir gün seninde yüzün güler. Benim sizi terk etmem mutasavver midir?
Bizim bir günlük dersimiz başkalarında bir ayda, bizim bir aylık dersimiz başkalarında bir yıllık dersimizdir. Bu fırsatı kaçırmayınız.
Evlatlarım sizler okuyun ilim irfan sahibi olun. Sizin saçlarınızın adedince talebeniz olacaktır.
1.   Telhis Kitabı Hangi İlimden Bahseder?
** Fesahat ve Belagatten bahseder. (telhis; bir şeyi hulasa etmek demektir.)

2.   Musannifi Kimdir?
** Muhammed bin Abdurrahman Hatîbi Dımışkî Hz. Dir.

3.   Beraatül İstihlal Nedir?
** كون الابتداء مناسبا للمقصود ibtidanın maksuda münasip olmasıdır.
4.   Fesahat Ve Belağatın Tarifleri Nelerdir?
** Fesahat: Sözün ses ve mana kusurlarından hali olmasıdır.
     Belagat: Kelamın muktezâi hale mutabık ve kusursuz olmasıdır.

5.   Fesahat Kaç Şeyle Vasıflanır Birer Misal Veriniz.
** Müfret ile vasıflanır.  كلمة فصيحةgibi. Kelamla vasıflanır.قصيدة فصيحة gibi.
Mütekellim ile vasıflanır.  شاعر فسيح  gibi.
Bu dinin garip anlarında hizmet gören saltanatını sürmeden ölmez. Benim evlatlarım fukara olmayacaktır. (S.H.T. ks)
6.   Belağat Kaç Şeyle Vasıflanır Birer Misal Veriniz.
** Kelam ile vasıflanır. قصيدة بليغة   gibi. Mütekellim ile vasıflanır. شاعر بليغ gibi.

7.   Fesahat Fil Müfredin Tarifi Nedir?
** خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس kelimenin tenafürü huruftan, garabetten ve kıyasa muhalefetten halis olmasıdır.
8.   Tenafür Lafzın Lisana Ağır Gelmesidir. Müfretteki Tenafür’e Misal Veriniz.
** غدائره مستشزرات الى العلى istişhad (müsteşziratün) kelimesidir. Nükte: maharici mütekarib olan hurufun içtimaından tenafur hasıl olmuştur, bu sebeble fesih değildir.(Mürtefiâtün deseydi fesih olurdu)
9.    Garabetin Tarif Ve Misalini Söyleyiniz.
**  الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولامأنوسة الاستعمال كون Kelimenin vahşi olup manasının zahir, istimalinin alışılmış olmamasıdır.
Misal: وفاحما ومرسنا مسرجا Mahalli istişhad (müserrecen) kelimesidir. Nükte: Müserrec kelimesi iki manaya muhtemeldir lakin şairin hangi manayı kastettiği malum olmadığından garabet hasıl olmuştur, fesih değildir.

10.    Muhalefetül Kıyas Ne Demektir, Misal Veriniz.
** Kelimenin sarf kaidelerine muhalif olmasıdır.
Misal: الحمد لله العلى الاجلل Mahalli istişhad (el ecleli )kelimesidir. Nükte: Bu kelimede idğam vacip olduğu halde yapılmamıştır, bu sebeple kıyasa muhaliftir, fesih değildir.
Bizim para pul, makam, mevki, siyaset, politika, kavga ve gürültü ile işimiz olmaz. İstisnasız her Müslüman çocuğunu okuturuz. (S.H.T. ks)

11.    Fesahat Fil Kelamın Tarifi Nedir?
** جلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها her bir cüzü fesih olmakla beraber kelamın, za’fı teliften, tenefürü kelimâttan ve ta’kıtten halis olmasıdır.

12.    Za’fı Te’lif Ne Demektir, Misal Veriniz?
** Kelamın nahiv kaidelerine muhalif olmasıdır. Misal: ضرب غلامُه زيدا gibi. Bu misalde hem lâfzen hem de rütbeten izmar kalbe zikir olduğundan fesih değildir.  

13.    Tenafür Fil Kelam’a Misal Veriniz.
** وليس قرب قبر حرب قبر gibi. İstişhad: kelamın tamamıdır. Nükte: Bu kelamın her bir cüzü fesih olmakla beraber bir araya gelmeleri lisana ağırlık verdiğinden kelamda tenafür hâsıl olmuştur, fesih değildir.
14.    Te’kıd’in Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.
 ان لايكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخللbir maniden dolayı kelamın murat olunan mana üzerine delaletinin zahir olmamasıdır. Bu da iki kısımdır. Ya Nazımda olur. وما مثله فى الناس الا مملكا  ابو امه حى ابوه يقاربه  gibi. Bu şiirde İstişhad: beytin tamamıdır. Nükte: Mübteda ile haber arasını, sıfat ile mevsuf arasını yabancı kelimeler faslettiğinden ve yine müstesna müstesna minh üzerine takaddüm ettiğinden Ta’kıt hasıl olmuştur, fesih değildir.
   Ya da İntikalde olur. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا gibi. İstişhad (litecmuda) kelimesidir. Nükte: Akla ilk intikal eden şey, çok ağlamaktan gözyaşlarının artık kalmamış olmasıdır. Fakat şairin kastettiği mana bu değil bilakis vuslat sebebiyle gözyaşlarının dinmesidir. İşte bu ikinci manada Ta’kıt hâsıl olduğundan fesih değildir.(Ta’kıt düğüm demektir)

15.    Kesreti Tekrar Ve Tetabuu İzafet’e Misal Veriniz.
سبوح لها منها عايها شواهد İstişhad: kelamın tamamıdır. Nükte: Kesreti tekrarın fesahate mani olduğu söylenmiştir, fakat bunda nazar vardır. Çünkü Kur’an-ı Kerimde bu vakidir. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها gibi. İzafete misal: حمامة جرعى حومة الخندل اسجعى gibi. İstişhad: kelamın tamamıdır. Nükte: tetebuu izafetin fesahate mani olduğu söylemiştir. Fakat bunda nazar vardır, çünkü bu Kur’an- Kerimde vakidir. ذكر رحمة ربك عبده زكريا  gibi.

İnsanlar nasıl toplu resim çektiriyorlarsa bizimde buradaki resmimizi ruhanîler çekiyor. (S.H.T. ks)

16.    Fesahat Fil Mütekellim’in Tarifi Nedir?
** ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيحbu öyle bir melekedir ki mütekellim bu meleke sebebiyle maksadını fesih bir lafız ile tabir etmeye muktedir olur.

17.    Belagat Fil Kelam’ın Tarifi Nedir?
** مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته Fesih olmakla beraber kelamın muktezâi hale mutabık olmasıdır.
18.    Mukteza’i Hal Neden Muhteliftir?
** Çünkü kelamın makamları muhteliftir. Yani Tenkir, Tarif, Itlak, Takdim ve Zikirden her birinin makamı diğerinin makamına zıttır. Yine Faslın makamı Valsın makamına, İcazın makamı muhaliflerinin makamına zıttır. Ve yine zeki olana hitap ile olmayana hitap bir olmayacağı için, mukteza-i hal muhteliftir.

19.    Güzellik Ve Kabulde Kelamın Şanının Yüce Veya Düşük Olması Ne İledir?
** Muktezai hale mutabık olup olmamasıyladır.

20.    Mukteza’i Hal = İtibarı Münasip.
Kusuru olmayanın bu kapıda ne işi var? Düzeltmeye bu işin kokusu bile yeter. (S.H.T. ks)  

 21. Belağatın Mercii Nedir.
** Terkip ile mana ifade etmesi hasebiyle lafza racidir.

22. Kelamdaki Belagat İçin Kaç Taraf Vardır Bunlar Nelerdir.
** İki taraf vardır. 1- Âlâ taraftır ki, bu Kur’an-ı Kerim ve ona mülhak olan Hadisi Kutsi ve Hadisi Şeriflerdir. 2- Esfel taraftır ki bulunduğu makamdan bir derece daha düşecek olsa bülağa indinde hayvan seslerine ilhak edilir.

23. Belagat Fil Mütekellim’in Tarifi Nedir?
** ملكة يقتدر بها على تأليف كلامٍ بليغٍ  Bu öyle bir melekedir ki mütekellim bu meleke sebebiyle beliğ bir kelam telif etmeye muktedir olur.

24.علم  Kaydı İle Neler Bilindi?
** Üç şey bilindi 1- Fesahat ile Belagat arasında umum husus mutlak olduğu (yani her beliğ fesihtir fakat her fesih beliğ değildir.)
   2- Mütekellim tarafından murat olunan manayı edada hatadan itiraz.
   3- Fasihi gayrı fasihten temyiz.

25. Fasihi Gayrı Fesihten Ayırmak Ne İle Bilinir?
** Lügat, sarf, nahiv ilimleriyle bilinip his ile idrak edilir.

72 şeytan kuvvetinde olan nefsin çaresi RÂBITA’dır. (S.H.T. ks)

26. Murat Olunan Manayı Eda Ederken Hatadan İtiraz Hangi İlimle Bilinir.
** İlmi Meâni ile bilinir.


27. Te’kıd’i Maneviden İtiraz Hangi İlimle Bilinir?
** İlmi Beyan ile bilinir.

28. Kelamın Güzellik Vecihleri Hangi İlimle Bilinir?
** İlmi bedi ile bilinir.

29. İlmi Meâni’nin Tarifi Nedir, Vazıhı Kimdir?
** وهو علم يعرف به احوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال. Kendisi sebebiyle Arabî lafızların muktezai hale mutabık olup (olmama) halleri bilinen bir ilimdir. Vazıhı Abdulkâhir Cürcânî Hz. Dir.
30. İlmi Meaninin Bablarını Sayınız.
** 1- Ahvali İsnadı Haberî 2- Ahvali Müsnedi ileyh 3- Ahvali Müsnet 4- Ahvali Müteallıkatı Fiil 5- Kasır 6- İnşa 7- Fasıl – Vasıl 8- İcaz, Itnap, Müsavat.
Asrısaadet bir daha yaşanmadıkça kıyamet kopmayacaktır. (S.H.T. ks)

31. İlmi Meaninin Tahakkuk Etmesi Ne İle olur?
** Bu sekiz babın tahakkuku ile olur.

32. Turuku Kasrı Sayınız.
** Atıf, انما , Nefi meal istisna, Takdim
33. İnhisar Kaç Kısımdır Misallerle İzah Ediniz.
** İnhisar iki kısımdır. 1- Küllün eczaya inhisarı. Mesela 10 lafzı kül bir lafızdır 1- 2- 3 vs ise eczasıdır, bunlardan her birine 10 denilmez bilakis mecmuuna 10 denilir.

   2- Küllinin cüziyyâta inhisarı. Mesela İnsan lafzı küllî bir lafızdır. Zeyd, Amr, Hasan vs ise cüz-îdir. Her birine insan denildiği gibi mecmuuna da İnsan denir.

34. Tenbihin Tarifi Nedir?
** استحضار ما سبق وانتظار ما سيأتى Geçmişi hatırlayıp geleceklere nazar etmektir.
35. Haberin Sıdkı Ve Kizbi Hakkında Kaç Mezhep Vardır, Delilleriyle İzah Ediniz.
** Üç mezhep vardır. 1- Ehli Sünnet = Haberin sıdkı ve kizbi vakıa mutabık olup olmaması iledir.
2- Mutezileden Nazzam = Hata da olsa İtikada mutabık olup olmamasıyladır. Delili:ان المنافقين لكاذبون ayeti celilesidir. Ehli sünnet buna üç şekilde cevap vermiştir. 1- Buradaki mana “şehadette yalancıdırlar.” Şeklindedir. 2- Bu sözlerine “şahadet” diye isim vermelerinde yalancıdırlar, zira şehadet lisanın kalbe muvafakat ederek ikrarına denir.  3- انك لرسول الله münafıkların haberidir. Bu haber münafıkların itikadına mutabık olmadığı için değilde onların itikadı batılalarında vakıa mutabık olmadığı için kaziptirler.    
3- Mutezileden Cahız = Hem vakıa hem de itikada mutabık olup olmamasıyladır. Delili: افترى على الله ام به جنة ayeti kerimesidir. Cinnet ile murat kizbin gayrıdır, çünki mecnuna kizib isnat edilemez. Sıdık da değildir çünkü münafıklar Peygamberimizin doğruluğuna itikat etmemişlerdi. Ehli Sünnet cevap verir: ام i muttasılanın ma ba’di ma kalbine zıttır, dolayısıyla mana ام لم يفترى şeklindedir.

Evlatlarım sakın haa azminizden dönmeyiniz! Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Biz azmettik muvaffak olduk. (S.H.T. ks)
احوال الاسناد الخبرى    CÜMLE- İ HABERİYEDEKİ İSNADIN HALLERİ
36. Muhbirin Haberiyle Kastı Nedir, Bunlara Ne İsim Verilir?
** Muhbirin haberiyle kastı 1- ya muhataba bir hükmü bildirmek 2- ya da kendisinin de o hükmü bildiğini bildirmektir. Birincisine Faidei haber, İkincisine ise Lazımı faidei haber denilir.

37. Muhatabın Halleri Nelerdir. Bu Hallere Ne İsim Verilir?
** Muhatabın halleri üçtür. 1- ya muhatabın zihni hükümden hali olmakla beraber hükmü bilmeyi talep de etmez. 2- ya hükümde mütereddit olmakla beraber hükmü bilmeyi talep eder. 3- ya da hükmü inkar eder. Birincisine İptidai, İkincisine Talebi, Üçüncüsüne ise İnkari kelam denilir.

38. Kelamı Bu Haller Üzere Getirmeye Ne İsim Verilir?
** Muktezai Zahir üzere ihraç denir.

39. Çoğu Zaman Kelam Muktezai Zahirin Hilafı Üzere İrad Edilir De Gayrı Sail, Sail Gibi, Gayrı Münkir Münkir Gibi, Münkir İse Gayrı Münkir Gibi Kılınır. Bunların Misallerini Söyleyip Anlatınız.
** Gayrı sailin sail kılınışı: Bu, muhataba haberi işaret eden bir kelam söylendiği ve o da mütereddit talibin beklediği gibi haberi bekler duruma düştüğü zamandır. Misal: ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون ayetidir.   Burada Nuh (as)ın zihni zalimlerin boğulup boğulmamaları hakkındaki hükümden hali olduğu halde hali değilmiş gibi kabul edilmiş ve kelam muktezai zahirin hilafına olarak te’kit ile getirilmiştir. Muktezai Zahir هم مغرقون şeklinde te’kitsiz olmasıdır.

   Gayrı münkirin münkir gibi kılınışı: Bu, muhatabın üzerinde inkar alametleri zahir olduğu zaman olur. Misal: جاء شقيق عارضا رمحه ان بنى عمك فيهم رماح   şiiridir. Burada muhatap gayrı münkir olduğu halde üzerinde inkar alameti bulunduğu için münkir menzilesine tenzil olunarak kelam muktezai zahirin hilafına olarak te’kitli getirilmiştir. Mutezai zahir بنو عمك  şeklinde olmasıdır.
   Münkirin gayrı münkir kılınışı: Bu, muhatap tefekkür ettiği takdirde inkârından vaz geçeceği deliller mevcut olduğu zamandır. Misali: لاريب فيه ayetidir. Şöyleki, Kur’an- Kerimde şüphe olmadığına dair okadar açık deliller vardır ki şüphede bulunmak adeta imkânsızdır. Bu sebeble münkir gayrı münkir kabul edilmiş ve kelam muktezai zahirin hilafına te’kitsiz getirilmiştir. Mutezai zahir والله إن القرآن لاريب فيه  şeklinde olmasıdır.
Evlatlarım biz sizi gözetmesek nefis sizi bir anda perişan eder. (S.H.T. ks)

40. Hakikatı Akliyye’nin Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.
** وهى اسناد الفعل او معناه الى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر Mütekellime göre zahirde fiil veya mana fiili mâ hüve lehine isnat etmektir. Misal: müminin انبت الله البقل ve kâfirin انبت الربيع البقل demesi gibi.41. Mecazı Akliyye’nin Tarif Ve Misallerini Söyleyiniz.
** وهو اسناد الفعل او معناه الى ملابس له غير ما هو له بتأول  Bir karine ile fiil veya mana fiili mâ hüve lehinin gayrı olan mülabesine isnat etmektir. Misal: kâfirin انبت الله البقل ve müminin انبت الربيع البقل demesi gibi.

42. Fiil Ve Mana Fiil İçin Muhtelif Mülabesetler Vardır, Bunlar Nelerdir.
** Bular; Fail, Mefulu bih, Mastar, Zaman, Mekân ve Sebebtir.

43. Mebniyyun Lil Fail Ve Mebniyyun Lil Mef’ul Ne Demektir?
** Mebniyyun Lil Fail; fiil veya mana fiilin malum olmasıdır.
Mebniyyun Lil Mef’ul; fiil veya mana fiilin meçhul olmasıdır.

44. Mebniyyun Lil Fail Olan Kelimenin, Failine Mebniyyun Lil Meful Olan Kelimenin Naibi Failine İsnadı Hakikattir. Fakat Bir Alaka Sebebiyle Bunlardan Başkasına İsnadı İse Mecazdır. Misallerini izah ediniz.
**عيشة راضية  ‘razı olan hayat’ misalinde,راضية  kelimesi Mebniyyun lil fail iken ve dolayısıyla failine isnat etmesi gerekirken, hakikatta meful olanعيشة  kelimesine raci zamire isnat etmiştir. Ve mecazi akliden olmuştur. Çünkü Hayat razı olucu değil razı olunandır.
   سيل مفعم ‘doldurulmuş sel’ misalinde مفعم kelimesi Mebniyyun lil meful iken ve dolayısıyla naibi failine isnadı gerekirken, hakikatte fail olan ‘sel’ kelimesine isnat etmekle mecazi akliden olmuştur. Zira ‘sel’ doldurulmaz doldurur.
   Diğer misalleri de bunlara kıyas ediniz.
45. Mecazı Aklinin Tarifindeki بتأول  Kaydı İle İtikadı Bilinmeyen Kişinin Kavli Mecaz Olmaktan Çıkar. Çünkü Bir Sözü Söyleyenin İtikadı Bilinmeden O Söze Mecaz Hükmü Verilemez. Kelamda Asıl Olan Hakikattır. Bunun Misalini Verip Anlatınız.
** اشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة ومر العشى şiiridir. Nükte: şairin itikadı bilinmediğinden “eşabe” ve ‘efna’ fiillerinin كر الغداة ومر العشى ye isnatları hakikate hamledilmiştir.
Evlatlarım Allahın lutfu olmadan dağlar dağlara karışsa, dereler derelere karışsa bu yolu bulamazsınız. (S.H.T. ks)
46. Mecazi Aklinin Kısımları Kaçtır, Misallerini Söyleyiniz?
** Dörttür. 1- ya her iki taraf ta hakikat olur انبت الربيع البقل gibi 2- ya her iki taraf mecaz olur. احيى الارض شباب الزمان gibi. 3- 4 veya muhtelif olurlar. انبت البقل شباب الزمان ve احيى الارض الربيع gibi.

47. Mecazi Akli Sadece İhbari Kelamlarda Değil, İnşai Kelamlarda Da Görülür. Misal Veriniz.
** يا هامان ابن لى صرحا gibi.


48. Mecazi Aklinin Karineleri Nelerdir?
** Lafzi ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Lafzi olan افناه قيل الله للشمس اُطلعى gibi olanlardır. Manevi olan ise ya aklen olur.   محبتك جائت بى اليك  gibi. Ya adeten olur. هزم الامير الجند  gibi. Veya muvahhitten suduruyla bilinir. انبت الربيع البقل   gibi.

49. Mecazi Aklinin Hakikatini Bilmek Nasıl Olur, Misallerini Söyleyiniz?
** Ya zahir olur ilk nazarda anlaşılır. فما ربحت تجارتهم  gibi ki فما ربحوا فى تجارتهم demektir. Yada hafî olur hemen anlaşılmaz. يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا  gibi ki  يزيدك الله حسنا فى وجهه demektir.
50. İmam Sekkaki, Mecazi Akliyi İnkâr Etmiş Ve Bunların İstiarei Mekniyye Olduğunu İddia Etmiştir. İmama Verilen Cevapları Söyleyiniz.
** İmam Sekkakinin bu zehabında beş vecihten nazar vardır.
1- Allah Teâla’nın فهو فى عيشة راضية kavlindeki عيشة ile muradın sahibi hayat olması lazım gelir bu da bir şeyin kendi nefsine zarf olmasını icab eder ki bu batıldır.
   2- Bir şeyin kendi nefsine izafeti batıl olduğundan نهاره صائم   misalinde izafetin sahih olmaması lazım gelir.
   3- Bina emrinin Haman’a olmaması lazım gelir.
   4- Allah Teâla’nın isimleri tevkifidir, şarî’den işitmeye bağlıdır. Hal bu ki Allah Teâla’nın ربيع diye bir ismi duyulmamıştır.
   5- Ve نهاره صائم misalinde hem müşebbeh hem de müşebbehün bih zikredilmiş olur, hal bu ki istâre-i mekniyelerde müşebbeh zikrolunur müşebbehün bih murat edilir.

Bizim yolumuzda yük olmak yoktur, yük taşımak vardır. (S.H.T. ks)

احوال المسند اليه  MÜSNEDİ İLEYHİN HALLERİ

51. Müsnedi İleyhin Hallerini Sayınız.
** Hazfı, Zikri, Tarifi, Tenkiri, Vasfı, Te’kidi, Beyanı, İbdalı, Atfı, Faslı, Takdimi, Tehiri.

52. Müsnedi İleyhin Hazfının Sebeplerini Misallerle Anlatınız.
** 1- Abesten itiraz veya akli ve nakli delillerden kuvvetlisine udulü tenbih için. Misal:  قال لى كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل
   2- Samiin zeki olup olmadığını veya zekilik derecesini ölçmek için.
   3- Müsnedün ileyhi lisanından muhafaza için.
   4- Lisanını müsnedün ileyhten muhafaza için.
   5- İcabında inkar için.
6- Muayyen olduğu için.
7- Muayyen olduğunu iddia için. Veya başka bir sebepten.


53. Zikrinin Sebepleri nelerdir.
** 1- Müsnedün ileyh asıl olduğu için.
   2- Hazfına dair karine zayıf olduğu için.
   3- Samiin gabavetine tenbih için.
   4- Ziyade izah ve takrir için.
   5- Tazimi veya ihaneti izhar için.
   6- Zikriyle teberrük için.
            7- Zikriyle telezzüz için.
            8- Ve kelamı dinleyip dinletmek matlup olduğu için.

DİNİN KÖKÜ RABITADIR. (S.H.T. ks)

54. Müsnedün İleyh Kaç Şeyle Marife Olur, Misallerle Sebeplerini Söyleyiniz?
** Altı şey ile marife olur. İzafetle, Zamirle, Alemiyyetle, İsmi Mevsulle, İsmi işaretle, Lam ile ve izafet ile.
   Zamir ile marife olma sebebi; 1- Makam ya tekellüm ya hitap yada ğaybet makamı olması sebebiyledir.
   Not: Hitabta asıl olan muayyene olmasıdır, fakat hitabı umumi kılmak için bazen bu terk edilir. Misal: ولو ترى اذ المجرمون  .
   Alemiyyet ile marife olması; 1- Evvel emirde Müsnedün ileyhi kendisine mahsus bir isim ile samiin zihninde hazırlamak için. Misal: قل هو الله احد gibi.
   2- Tazim veya ihanet için Misal: ركب علىٌّ وهرب ابو جهل
   3- Kinaye yoluyla ifade için. Mesela Cehennemlik olduğundan kinayeten ابو لهب فعل كذا demek gibi.
   4- İsmiyle telezzüz için. Misal: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاىَ من كن ام ليلىَ من البشر
   5- Teberrük için. الله الهادى  gibi.
   İsmi mevsul ile marife olması: 1- Muhatap sıla’dan başka Müsnedü ileyhe mahsus olan halleri bilmediği için. Misal: الذى كان معنا امس رجل عالم gibi.
   2- M.İleyhin ismini tasrih müstehcen olduğu için. الذى يخرج من الانسان ناقض الوضوء    gibi.
   3- Ziyade takrir için. وراودته التى هو فى بيتها gibi.
   4- Azamet (korkunçluk) ifadesi için.  فغشيهم من اليم ما غشيهمgibi.
   5- Muhatabın hata üzerinde olduğunu tenbih için.
 Misal: ان الذين ترونهم اخوانكم يشفى غليل صدورهم ان تصرعوا    gibi.
6- Haberin geliş vechine işaret için. ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين  gibi.
7- Haberin şanına tazim edilmesi gerektiğini tariz (dolaylı olarak anlatmak için).
 ان الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز و اطول gibi.
8- Haberin gayrının şanına tazim için. ان الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين gibi.


İsmi işaret ile marife olması: 1- M. İleyhi gayrısından ekmeli temyiz ile temyiz içindir.
 هذا ابو الصقر فردا فى محاسنه   2- Samiin gabavetine tariz için. Misal: اولائك آبائى فجأنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع gibi.
3- M. İleyhin uzaklık derecesini ifade için.
4- Tahkirini ifade için اهذا الذى يذكر آلهتكم gibi.
5- Tazimini ifade için. الم ذلك الكتاب gibi.
6- Müşarün ileyhin tazammun etmiş olduğu sıfatlar sebebiyle, kendisinden sonraki habere layık olduğunu tenbih için. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون gibi.
Lam ile marife olması: 1- Herkes tarafından bilinen bir hususa işaret içindir. وليس الذكر كالانثى   gibi.
2- Bir şeyin hakikatine delalet için. الرجل خير من المرأة   gibi.
3- İstiğrak için خسر   ان الانسان لفى gibi.
Üç yaşındaki evladım altmış yaşındaki kişinin vakarını taşır. (S.H.T. ks)

55. İstiğrak Kaç Kısımdır, Misal Veriniz?
** İki kısımdır. 1- İstiğrakı hakiki:  عالم الغيب والشهادة gibi. 2- İstiğrakı örfi. جمع الامير الصاغة  gibi.
56. Müfredin İstiğrakının Ceminin İstiğrakından Daha Şamil Olduğuna Delil Nedir?
** Evde bir veya iki adam olduğu zaman لارجال فى الدار sözünün sahih olması fakat لا رجل فى الدار sözünün sahih olmamasıdır.
57. Müfredin İstiğrakı Kaç Şekilde Olur?
** Dört şekilde olur. 1- Harfi tarifle الحمد gibi. 2- Kül kelimesiyle كل نفس gibi.3- İzafetle غلام الرجل  gibi. 4- Harfi nefi ile لارجل  gibi.
58. Bir İsmin Hem Müfret Olması Hem De İstiğrak İfade Etmesi Tenakuz Olmaz Mı?
** İstiğrak harfleri (lam ve nefi harfi) vahdet manasından mücerret olarak müfret isme dâhil olduklarından bir de Küllü Fert ifade edip Mecmûul Efrat manası ifade etmediğinden aralarında tenakuz yoktur.
59. Küllü Fert İle Mecmûul Efrat Arasındaki Fark Nedir?
** كل فرد  = Ferdlerin cemisine teker teker bedeliyet yolu üzere şamil olmasıdır. Mesela رجل  lafzı rical efradından her bir ferde teker teker şümulü vardır. Racül kelimesinin manası: كل رجل من افراد الرجال demektir.        مجموع الافراد = Bir defada fertlerin tamamına şamil olmasıdır. Mesela Rical lafzı bir defada bütün racüllere şamil olur.
   M. İleyhin izafet ile marife olması: 1- En kısa yol olduğu içindir.
 هواى مع الركب اليمانين مصعد  جنيب وجثمانى بمكة موثق  gibi ki الذى اهواه demekten daha kısadır.
   2- Muzafun İleyhin veya Muzafın veya gayrısının şanına tazimi tazammun ettiği için.
   3- Muzafun İleyhe Tahkir için. ولد الحجام حاضر gibi.
Rabıtada geçen zaman ömürden sayılmaz. (S.H.T. ks)

60. Müsnedün İleyhin Tenkirinin sebepleri nelerdir, Misal Veriniz.
** 1- İfrat (teklik) ifadesi içindir. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى gibi.
   2- Nev’iyyet için. وعلى ابصارهم غشاوةٌ gibi.
   3- Tazim veya Tahkir için  له حاجب فى كل امر يشينه
وليس له عن طالب العرف حاجب gibi ki birinci hacib tazim ikincisi tahkir içindir.
   4- Teksir için ان له لإبلا وان له لغنما gibi.
   5- Taklil için ورضوان من الله اكبر gibi.
   6- Hem tazim hem de Teksir için olur. وان يكذبوك فقد كذِّبتْ رسل من قبلك
M. İLEYHİN GAYRISININ TENKİR SEBEBLERİ
   1- İfrad (teklik) veya Nev’iyyet için olur والله خلك كل دابة gibi.
   2- Tazim (azamet) için olur. فأذنوا بحرب من الله و رسوله  gibi.
   3- Tahkir için olur. ان نظن الا ظنا gibi.
61. Müsnedi İleyhin mevsuf olduğuna Misal Veriniz.
** 1- M. İleyhi beyan ve manasını keşfetmek için olur. الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يشغله  gibi. Manayı keşif hususunda müsnedi ileyh olmadığı halde الالمعيَ الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا  şiiri de böyledir.
   2- M. İleyhi hususileştirmek için. زيد التاجر عندنا gibi.
   3- Medih veya Zem için olur.
   4- Veya te’kit için olur.
62. M. İleyhin Tekitlenmesinin sebepleri nelerdir.
** 1- Takrir için olur. زيد نفسه جاء gibi.
   2- Mecaz veya sehiv tevehhümünü def için olur.
   3- Ademi şümul tevehhümünü def için olur.   فسجد الملائكة كلهم اجمعين    

63. M. İleyhin Mübeyyen Olduğuna Misal Veriniz.
** M. İleyhi kendisine mahsus bir isim ile izah için. قدم صديقك خالد

64. M. İleyhin Mübdelün minh olma sebebi nedir. Misal Veriniz.
** Ziyade takrir için olur. جائنى اخوك زيد gibi.
Biz o cüzü öyle bir cezbe ile yazdık ki onu okuyan ihlâs ile okursa onu okuyana bu yol nasip olur.
 (S.H.T. ks)

65. M. İleyhin Matufun aleyh olma sebeplerine Misal Veriniz.
** İhtisar ile beraber tafsil için olur. جائنى زيد وعمرو gibi.
   - Muhatabı doğru olana çevirmek için جائنى زيد لاعمرو gibi.
   - Hükmü başkasına çevirmek için جائنى زيد بل عمرو gibi.
   - Mütekellim şüphede olduğu veya muhatabı şüpheye düşürmek için. جائنى زيد او عمرو gibi.

66. M. İleyhin Fasledilme Sebebi nedir Misal Veriniz?
** M. İleyhi Müsnet ile tahsis için olur. زيد هو القائم gibi.

67. M. İleyhin takdim sebepleri nelerdir, misallerini söyleyiniz?
** 1- Zikri ehem olduğu için.
   2- Bir sebep olmadıkça takdim asıl olduğu için.
   3- Haberin samiin zihninde temekkün etmesi için, çünkü müptedanın zikrinde habere teşvik vardır. Misal: والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد gibi.
   4- İyi veya kötü haberi tacil için.
   5- M.İleyhin hatırdan zail olmayacağını muhataba ifade için الله الهنا gibi.
   6- Telezzüz için veya başka bir sebeple olur.

68. İsmi Zahir Yerine Zamir Getirmenin Sebep Ve Misallerini Söyleyiniz.
** 1- Zamiri takip eden şeyin samiin zihnine yerleşmesi için olur. Misal:نعم الرجل   demek yerine
 نعم رجلا demek gibi. (نعم هو رجلا) demektir.   Ve zamiri şan ve kıssa da olduğu gibi. هو زيد عالم

69. Zamir Yerine İsmi Zahir Geldiğine Misal Veriniz.
** Eğer zamir yerine gelen isim, ismi işaret olursa bunun sebebi; Bedi’ bir hükmü M.İleyhe tahsis etmekle onu kemali inayet ile gayrisinden temyiz içindir. Misal:
كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذى ترك الاوهام حائرة وصير العلم النحرير زنديقا gibi.
   — Âma olan muhatapla alay için: هذا جالس عندنا gibi.
   — Muhatabın kemali beladeti veya fetaneti üzerine tenbih için.
   — M.İleyhin çok zahir olduğunu iddia için. Aşağıdaki şiir M.İleyh ile ilgili değildir, fakat kemali zuhura misaldir. تعاللت كى اشجى وما بكِ علة تريدين قتل قد ظفرتِ بذالك
— Zamir yerine ismi zahir gelmesinin bir diğer sebebi de istitaf (mehamet talep etmek) içindir. الهى عبدك العاصى اتاك  gibi.

Ben evlatlarımın bir tırnağını dünyaya değişmem. (S.H.T. ks)


70. İltifatın Tarif Ve Misallerini Veriniz.
** من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منه  هو التعبير عن معنى بطريقBir manayı üç yoldan biriyle ifadeden sonra başka bir yolla tabir etmektir.
   — Tekellümden Hitaba misal: وما لى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون gibi.
   — Tekellümden Gaybete misal: انا اعطينا كالكوثر فصل لربك وانحر gibi.
   — Hitaptan Tekellüme misal: طحابك قلب فى الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب  يكلفنى ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا و خطوب gibi.
   — Hitaptan Gaybete misal: حتى اذا كنتم فى الفلك وجرينا بهم gibi.
   — Gaybetten Tekellüme misal: الله الذى ارسل الرياح  فتثير سحابا فسقناه  gibi.
   — Gaybetten Hitaba misal: مالك يوم الدين اياك نعبد  gibi.
71. İltifatın Güzellik Veçhi Nedir?
** Kelamın bir üsluptan başka bir üsluba nakledilmesinde muhatabın heyecanının artması ve onu kelamı dinlemeye ziyade teşvik olmasıdır.

72. Muhatabın Kelamını Murat Ettiği Manadan Başka Bir Manaya Hamletme Sebebi Nedir?
** Muhatabın kastettiği mananın gayrı bir manayı kastetmesinin evla olduğunu tenbihtir. Misal: Haccac, veziri Kaba’seri’yi korkutmak için لأحملنّك على الأدهم  dediği vakit, Kaba’seri’nin cevaben
 مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب demesi gibi.

73. Sailin Sualini Başka Bir Şeyden Sual Mezilesine Tenzil Sebebi Nedir?
** Bu başka şeyden sualin muhatabın haline evla ve daha mühim olduğuna tembih içindir. Misal: يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ve يسئلونك ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل  gibi.

74. Kalb’in Tarif Ve Misalleri Nelerdir?
**احد اجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه  وهو ان يجعل Kelamın cüzlerini birbirlerinin yerine koymaktır.
ومهمهٍ مغبرّةٍ ارجاؤه كأن لون ارضه سماؤه  bu şiir latif bir itibarı tazammun ettiği için kalbin makbul olduğunun misaldir. İtibarı latifi tazammun etmediği için Makbul olmadığına misal ise كما طيّنت بالفدن السياع  şiiridir.

Dine hizmet için zerre kadar üzülen ahirette dağlar kadar mükâfatlandırılır. (S.H.T. ks)احوال المسند  MÜSNEDİN HALLERİ
75. Müsnedin halleri nelerdir.
** Terki, Zikri, İfradı, Fiil olması, İsim olması, Takyidi, Tekiri, Tahsisi, Tahsisin terki, Tarifi, Cümle olması, Te’hiri, Takdimi.

76. Terkinin sebebleri nelerdir?
** M. İleyhin tekinin sebebleriyle aynıdır. Mesela abesten itiraz için olur.                                     Misal:  ومن يكُ  امس بالمدينة رحله  فإنى وقيار بها لغريب   gibi ki burada Abesten itiraz ve ihtisar için  كذالك  olan müsnet (haber) hazfedilmiştir. Bir başka misal:
نحن بما عندنا وانت بما عندك راضٍ والرأى مختلف   şiiridir. Bu şiirde نحن  olan müptedanın haberi (Müsnedi) olan راضون  kelimesi aynı sebeple hazfedilmiştir. Bir diğer misal ise ان محلا وان مرتحلا وان فى السفْر  اذْ مضوْ مهلا  انşiiridir. Bu şiirde لنا  mefuller hazfedilmiştir. Bir diğer misal Allah Teâla’nın لو انتم تملكون خزائن رحمت ربى kavlidir. Bu ayette mahzuf olan müsnet لو sonraki تملكون  lafzıdır. Fakat  فصبر جميل ayeti celilesinde iki ihtimal de vardır. Şayet takdirini فصبر جميل اجمل şeklinde yaparsak Müsnedi, فامرى صبر جميل  şeklinde yaparsak müsnedün ileyhi hazfetmiş oluruz.

77. Müsnedin hazfına delalet eden karineler nelerdir?
** İki karine vardır. 1- Suâli muhakkaka’ya cevap olması, misal: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله gibi ki burada suâli muhakkaka karinesiyle خلق  fiili (müsnet) hazfedilmiştir. Takdiri  خلقهن الله şeklindedir.  2- Suali mukaddere’ye cevap olması, misal: ليبك يزيد ضارع لخصومة  gibi. Burada gizli bir sual olan ؟ من يبكيه  karinesiyle müsnet olan يبكى  fiili hazfedilmiştir.

78. ليبك يزيد ضارع لخصومة  şiirinde ليبك fiilinin meçhul olmasının malum olması üzerine ne gibi üstünlükleri vardır?
** 1- İsnadın önce icmalen sonra tafsilen olması, 2-  يزيد lafzının kelamda fazla olmaması, 3- Ve kelamda faili bilmek adeta beklenmeyen bir nimete vasıl olmak gibi olması hasebiyle meçhul okumanın malum üzerine üstünlükleri vardır.

79. Müsnedin zikrinin sebepleri nelerdir?
** M. İleyhin zikrinin sebepleri burada da muteberdir, bununla beraber Müsnedin isim mi yoksa fiil mi olduğu muayyen olsun diyedir.

Benim evlatlarım ütülü pantolon ve kravat ile bu dine hizmet edecektir. (S.H.T. ks)80. Müsnedin müfret olma sebebi nedir?
** 1- Hükmü kuvvetlendirmeyi ifade etmemekle beraber, müsnet زيد منطلق  da olduğu gibi gayrı sebebî olduğu içindir. Sebebî olanla murat; زيد ابوه منطلق  gibi olanlardır.

MÜSNEDİ SEBEBÎ DÖRT KISIMDIR
1-   Cümle-i İsmiyyede haber, fiil olur. زيد ابوه انطلق   gibi.
2-   Cümle-i İsmiyyede haber, ismi fail olur.   زيد ابوه منطلق    gibi.
3-   Cümle-i İsmiyyede haber, camit isim olur.  زيد اخوه عمرو    gibi.
4-   Cümle-i İsmiyyede haber, muzher failiyle beraber fiil yani haber cümle-i fiiliye olur.
5-    زيد انطلق ابوه     gibi.

81. Müsnedin fiil olması nedendir?
** Teceddüt ifadesiyle beraber, en kısa bir yol üzere müsnedi üç zamandan biriyle kayıtlamak içindir. Misal: او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الىّ عريفهم يتوسم   şiiridir. İstişhat; müsnet bir fiil olan يتوسم kelimesidir. Nükte: Teceddüt ifadesiyle beraber Müsnedin üç zamandan biriyle kayıtlandığına misaldir.

82. Müsnedin isim olma sebebi nedir?
** Sübut ve istimrar ifadesi içindir. Misal: لايألف الدرهم المضروب صرتنا ولكن يمر عليها وهو منطلق   şiiridir. İstişhat: Müsnet bir isim olan  منطلق  kelimesidir. Nükte: Sübut ve istimrar ifadesi için Müsnedin isim olduğuna misaldir.

83. Şart edatları olan لو   اذا   ان   kelimeleri arasındaki farklar nelerdir, Müsnedin şart edatlarıyla kayıtlanma sebepleri nelerdir?
** “İn” ve “İza” istikbalde şart içindirler, “İn”de asıl olan şartın vukuunda katiyetin olmamasıdır. “İza”da asıl olan katiyetin olmasıdır. Bu sebeple meydana gelmesi nadir olan hükümler için “İn” kullanılır. Ve çoğu zaman “İza” fiili mazi ile kullanılır. Misal: فاذا جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطّيّروا بموسى ومن معه  ayeti celilesidir. İstişhat: “İza” ve “İn” kelimeleridir. Nükte: “İza” vukuu kat’i olduğu için fiili maziyle, “İn” lafzı ise şartın vukuu nadir olduğu için muzari ile kullanılmıştır.
   Bazı nükteler sebebiyle “İn” lafzı kat’i olan makamlarda da kullanılır. Mesela; makam, şartı aslından tamamen yok edecek deliller üzerine müştemil olduğu için, o makamın şarta selahiyeti ancak, bil-farz vet-takdir suretiyle olabileceğini ifade zamanın da “İn” lafzı katiyette kullanılır.  Misal: افنضرب عنكم الذكر صفحا اِن كنتم قوما مسرفين   gibi.
   Veya şart ile muttasıf olmayanı muttasıf olana, tağlip için “İn” katiyet ifade eden makamda kullanılır. Misal: وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا  Ayeti Kerimesi gibi.
TAĞLİB: Bir manaya vaz edilmiş lafız ile o mananın, diğerlerine galebesi itibariyle iki veya daha fazla mana murat etmektir. Misaller: وكانت من القانتين   - بل انتم قوم مسرفين  - ابوان   gibi.

“İn” lafzının fiili mazi ile istimalinin bir diğer sebebi; Şartın vukuuna rağbetin olduğunu izhar içindir. Misal: إن اردن تحسنا    gibi.
İmam Sekkakî bunun tariz için de olduğunu söyler. Misal: لإن اشركت ليحبطنّ عملك   ayeti ve tariz hususunda bunu naziri olan وما لىً لااعبد الذى فطرنى واليه تحشرون    Ayeti Kerimesidir.
Allah Rızası için hizmet ediniz! Maddenize kefilim. (S.H.T. ks)

84. Tağlibin güzellik veçhi nedir?
** Muhatapların gazabını ziyadeleştirmeden onlara Hakkı duyurmaktır. Bu, onların batıl üzere olduklarını açıkça söylemeyi terk etmektir. Ve onların, yapılan nasihati kabul etmelerine yardımcı olan bir üsluptur.
   Şart edatlarından olan لو kelimesi, şartın kesinlikle meydana gelmediğini ifade eder olduğu halde mazide şart içindir. Dolayısıyla fiili maziye dahil olması gerekir. Fakat bazen fiilin geçmiş zamanda zaman zaman meydana geldiğini kast için fiili muzariye dâhil olur. Misal: لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتُّم   “işlerin çoğunda size itaati sürdürecek olsaydı meşakkate düşerdiniz” ayeti kerimesi gibi.

   Yine haber, haberinde hilaf olmayan zattan(Allah Teala’dan) sadır olduğu için muzariyi mazi menziline tenzil kastıyla “lev” kelimesi muzariye dâhil olur. Misal: ولو ترى اذ  وقفوا عاى النار   ayeti kerimesi gibi. Ayrıca muzarinin mazi menzilesine tenzili hususunda  ربما يود الذين كفروا  ayeti de böyledir.

85. Müsnedin nekre olma sebepleri nelerdir?
** 1-  Müsnedi marifelikten ve tahsisten hâlî kılmak için olur. Misal : زيد كاتب  gibi.
2- Büyütmek, yüceltmek için olur. Misal: هدى للمتقين  gibi.
3- veya Tahkir için olur. Misal: ما زيد شيئاً gibi.

86. Müsnedin izafetle veya sıfatla tahsis sebebi nedir?
** Faide’i Haberin en kamil bir şekilde tamamlanması içindir. İzafetle tahsise misal:  زيد غلام رجل
Sıfatla tahsise misal: زيد رجل عالم gibi.

87. Müsnedin marife olma sebebi nedir?
** Muhataba marife yollarından biriyle, kendisi için malum olan bir emir üzerine bir hükmü veya hükmün lazımını ifade etmektir. Misal: زيد اخوك / عمرو المنطلق  gibi.

88. Müsnedin cümle olması nedendir?
** Hükmü kuvvetlendirmek زيد قام gibi veya sebebî olmasındandır. زيد ابوه قائم  gibi.

89. Müsnedi tehir sebebi nedir?
** Daha önce geçtiği gibi M. İleyhin zikri ehem olduğu içindir.

Ben şu deni dünyayı evlatlarımın kirli tırnaklarına değişmem. (s.h.t. ks.)

90. Müsnedin Takdim sebepleri nelerdir?
** 1- M. İleyh ile tahsis için olur. Misal: لا فيها غول   gibi.
2- Evvel emirde kendisinin sıfat değilde haber olduğuna tenbih için olur. Misal : له همم لامنتها لكبرها وهمته الصغرى اجل من الدهر  gibi. İstişhat له olan müsnettir. Nükte: Evvel emirde kendisinin sıfat değilde haber olduğuna tenbih için Müsnedin takdimine misaldir.
3- Tefa’ul uğurlu saymak için olur. صعد جارى   Sa’d komşumdur. Gibi.
4- M. İleyhin zikrine teşvik için olur. Misal: ثلثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى و ابو اسحاق والقمر  gibi.

Allah Rızası için benim kabrimi ziyaret edenler boş dönmezler. (S.H.T. ks)


احوال متعلقات الفعل  FİİLİN TALLUK ETTİĞİ KELİMELERİN HALLERİ
      Eğer Müteaddi fiil ile beraber meful zikrolunmazsa ve şayet gaye sadece fiilin faile ispatı veya nefyi ise o zaman müteaddi fiil lazım fiil menzilesine indirilmiş olur ve bir meful de takdir edilmez çünkü mukadder olan mezkûr gibidir. Aksi takdirde karineler hasebince bir meful takdir etmek vaciptir. Mesela; هل رئيتَ  زيدا diyen kimseye نعم رئيتُ  demek gibi.

91. Müteaddi fiilin lazım menzilesine tenzili kaç kısımdır?
** İki kısımdır. 1-  Ya mutlak olan(yani hususi bir mefule taalluk etmeyen) fiil, hususi bir mefule taalluk ettiğine dair bir karine bulunan mukayyet fiilden kinaye kılınır. Misal: شجو حسّاده وغيظ عداه أن يرى مبصرٌ  ويسمعَ واعٍ  gibi. İstişhat: أن يرى / ويسمع fiilleridir. Nükte: Müteaddi olan أن يرى / ويسمع  fiillerinin mefulleri hazfedilerek lazım menzilesine tenzil edilmişlerdir. Ve mutlak fiil mukayyet fiilden kinaye kılınmıştır. Mukayyet fiil أن يرى محاسنه ويسمعَ اخباره   karine ise makamın medih makamı olmasıdır.
      2- Veya herhangi bir mefulden kinaye kılınmaz(yani mutlak olarak kalır). Misal:  قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون   Ayeti Celilesidir. İstişhat: يعلمون lafzıdır. Nükte: Hükmü tam
Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben
Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben
Perde ardında sen ben dedikodusu var amma.
Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben..
<< Lüzumsuz Konular Atlası >>

Çevrimdışı kütahyavi

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 14
Ynt: Telhis sual ve cevaplar
« Yanıtla #1 : 03 Kasım 2009, 22:39:32 »
HOCAM ÇOK SAĞOL, ELLERİNE SAĞLIK, ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ...

Çevrimdışı samsun

 • samsun
 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 7
Ynt: Telhis sual ve cevaplar
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2009, 22:33:16 »
hocam çok güzel olmuş aralarda kullandığın veciz sözler mestediyor bıravoo
vesselam