SADAKAT DİNLENME TESİSLERİ > BASINDAN

Yetimhane, Fener Patrikhanesi'ne iade ediliyor

(1/1)

selcuklu:
 Yetimhane, Fener Patrikhanesi'ne iade ediliyor


Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na bir yazı göndererek Büyükada'daki yetimhanenin Fener Rum Patrikhanesi'ne iade edilmesini istedi.

Büyükada Asliye Hukuk Mahkemesi ise bu gelişme üzerine Dışişleri'ne Türkiye'nin tazminat ödeyip ödemediğini sordu. Dışişleri de Adalet Bakanlığı aracılığıyla verdiği cevapta, tazminat ödenmediğini ancak "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca, yetimhane binasının 15 Aralık 2010'a kadar Patrikhane adına tescil edilmesi suretiyle iadesi gerektiğini" bildirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahke-mesi (AİHM) yaklaşık altı ay önce Türkiye'den istenen tazminat talebini reddetmiş ve yetimhanenin mülkiyetinin Rum Patrikhanesi'ne iade edilmesini kararlaştırmıştı. Kararın uygulanması için de Türkiye'ye altı ay süre verilmişti.

Adalet Bakanlığı ise Dışişleri'nden gelen değerlendirme yazısına karşılık olarak Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı metinde "Yetimhane'nin Fener Rum Patrikhanesi adına yeniden tapu siciline kaydettirilmesi haricinde bir alternatif bulunmadığı"na vurgu yapıyor. Ayrıca AİHM kararının yerine getirilmemesi durumunda konunun Delegeler Komitesi'nde gündeme getirileceği ve bu durumun da diğer devletler tarafından siyasi bir baskı aracı olarak kullanılarak ülke adına olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekiliyor. Yazıda, sorunun komite önüne götürülmeden çözülmesi gerektiği belirtilerek mahkemenin vereceği kararın ivedilikle bakanlığa iletilmesi isteniyor.

Patrikhane'nin avukatı Cem Murat Sofuoğlu Türkiye'nin ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mülkiyet iadesi ile ilgili vermiş olduğu bir kararı iç hukuk yollarından geçirerek uyguladığını ve bir ilke imza attığını belirtiyor. Sofuoğlu, "Söz konusu kararın alınmasında iki önemli bakanlığın görüşünün ve Vakıflar Genel Meclisi kararının etkisinin olduğu tartışmasızdır. Bu durum Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere ve taahhütlere bağlı kaldığı ve uluslararası hukukun temeli olan 'ahde vefa' ilkesini hayata geçirdiğinin güzel bir örneğidir." şeklinde konuşuyor.

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhindeki kararını açıklamasının ardından toplanan Vakıflar Genel Meclisi, devrin Patrikhane'ye değil de Büyükada Rum Erkek Yetimhanesi'nin vakfına yapılması için direnmişti. Ancak Meclis, kesinleşen kararın uygulanması ve devrin Fener Rum Patrikhanesi'ne yapılması için oybirliğiyle karar alarak Dışişleri'ne bir yazı göndermişti. AİHM'den kazanılan davalarda böylece ilk kez vakıf yerine, dini bir cemaate tapu devri yapılması için karar alınmış oldu. Tapu önümüzdeki hafta pazartesi günü Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nin tüzel kişiliğine devredilecek.

gurbetci:
zaten tapiladilar türkiyeyi mühim olan ne olarak kullanacaklar :dgnk

mazhar:1964 kararnamesiyle devletin el koyduğu sonra da üzerine Fenerbahçe Camii yapılan arazi Yargıtay kararıyla mirasçıları adına tescil edilecek

Yargıtay, Rum azınlık mensuplarının mülk edinmelerine sınırlama getiren 1964 tarihli kararnameyle el konulan Fenerbahçe Camii’nin bulunduğu arazinin, halen Yunanistan’da yaşayan 92 yaşındaki Stamatis Papamanolaki adına tescil edilmesi kararını onadı.
Eski Fener Partiği Maksimos Vapurci’nin mirasçılarından olan Papamanolaki’nin hukuk süreci kararname ile Hazine’ye devredilen diğer mülklerin iadesinin de önünü açıyor.
Papamanolaki’nin arazideki caminin varlığına razı olacağını, sadece arazinin maddi değerini Hazine’den talep edeceği belirtildi. Emlakçılar araziye 12 milyon dolar değer biçiyor.
Milliyet
Habervaktim.com

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek