Gönderen Konu: Zamanın değerlendirilmesi ile alakalı büyüklerin sözleri  (Okunma sayısı 8965 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı efsanef

  • araştırmacı
  • ***
  • İleti: 283

Zamanın değerlendirilmesi ile alakalı büyüklerin sözleri
1. Hz. Ali (ra): “Dünya her an bizden uzaklaşmakta, âhiret yaklaşmaktadır. Bunlardan siz âhireti tercih edenlerden olun, dünyayı tercih edenlerden olmayın. Zîra bugün çalışma var hesap yok, yarın hesap var çalışma yok” buyurmuşlardır.
2. İmâm-ı Rabbâni (hz): “Fırsatı ganîmet bilip boşa harcamamak gerekir. Merâsimlerle, âdetlere uyup zamanı boşa geçirmekle bir şey hâsıl olmaz. Zarar, ziyan ve hüsrandan başka bir şey de artırmaz.”
   3. İmâm-ı Rabbâni (hz): “Bir kimsenin iyi müslüman olduğu lüzumlu şeylerle meşgul olup faydasız şeylerden uzaklaşması ile belli olur. Zamanın boş şeylerle telef olmaması için insanın vakitleri muhafaza etmesi lazımdır. İnsan öyle yaşamalıdır ki yanında bulunanları da dağınıklıktan, başıboşluktan, mâlâyânîden kurtarıp toparlasın. Zîra zaman, nutuk çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir.”
4. Şâh-ı Nakşibend (hz): “Gecelerini uykuyla kısaltma, gündüzlerini günahla karartma.”
5. Abdülkadir Geylanî (hz): “Dünya üç gündür: Dün, bugün, yarın... Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil.
6. İmâm-ı Şârânî (hz): “Alelâde bir insan zamanı nasıl bitireceğini, akıllı bir insan ise zamanı nasıl kullanacağını düşünür.”
7. İmâm-ı Gazâlî (hz): “Geçmiş zaman elden çıkmıştır, gelecek ise henüz gayıptadır. Öyle ise mevcut olan senin içinde bulunduğun şu andır.”
8. Sehl bin Sâ’d (ra): “İnsanların mübtela olduğu belâ ve musîbetlerin en büyüğü dünya ve âhiret işi ile meşgul olmayıp vaktini boşa harcamaktır.”
9. Hacı Bayrâm-ı Veli (hz): “Boş gezenler zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.”
10. Muhammed Pârisâ (hz): “Yarın yarın diyenlere, bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne yaptın ki, yarın ne yapacaksın? cevabını verirdi.”
11. Yahya bin Hubeyr (ra): “Korunması için gayret göstermen gereken en kıymetli şey vakittir, fakat görüyorum ki en kolay kaybettiğin şey de odur.”
12. Şakîki Belhi (hz)’ne: İnsanları hangi şey helak eder? Diye sorulmuştu. cevaben, “İnsanları iki şey helak eder: Biri, tevbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de zamanında yapması gereken tevbeyi sonra yaparım diye geciktirmeleri...” dedi.
13. İbrahim Ethem (hz): “Vaktini nasıl geçiriyorsun maruz kaldığın iyilik ve kötülüğü nasıl karşılıyorsun?”sualine: Hayatta maruz kaldığım hadiseleri atlarıma binerek karşılarım dedi ve izah etti:
 Bir nimete mazhar olunca hemen şükür atına biner, onunla karşılarım.
 Bir musîbete mâruz kalırsam hemen sabır atına biner, onunla karşılarım.  Bir ibadete ve tâ’ate muvaffak olursam hemen ihlas atına biner onunla karşılarım.
  Bir günaha maruz kalırsam hemen tevbe atına biner onunla karşılarım.
14. Bütün Allah dostları insanlığa “Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarfediyorsun?” sualini tevcih etmişlerdir.
15. İbn-i Nefs: (Tıp sahasında keşifleri ve orijinal eserleriyle meşhur olup kan dolaşımını ik defa keşfetmekle tanınan bir zâttır.) Zamanı kullanma mevzuunda öylesine titizlik göstermiştir ki, tükenen kalemlerini açmakla vakit kaybetmemek için yazmaya başlarken yanına birçok kalem koyup, tükeneni bırakıp yenisini almıştır.
16. İslam büyükleri: Zamanın kıymetini bilmeyip çarşı-pazarda gezinen kimseleri “girdâba doğru giden bir geminin içinde, tehlikeden habersiz oturup sohbet eden yolculara” benzetmişlerdir.  “Her işi vaktinde gör, her vakte bir iş düşür. Yarın deme, her yarın kendi yükünü taşır. Buyurmaktadırlar.”

   18. İmâm-ı Âzam (hz): “Felaketlerin en büyüğü vakti boşa geçirmektir.”
19. İşi ve çalışmayı devamlı bir faaliyet ve eğlenceli bir meşgale haline getirdikleri takdirde, öğrenciler yaparak ve yaşayarak tecrübe kazanırlar. Kültür ve şahsiyet bakımından olgunlaşmaları varsa özel kaabiliyetlerinin gelişmesi ile ve liderlik vasıflarının ortaya çıkması ve gelişmesi bu yolla sağlanır. Unutmamalıdır ki: “Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar, çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar.”
20. Büyük nehirleri küçük akarsuların oluşturması misali, ömür nîmeti küçük zaman parçalarından, sayılı neferlerden meydâna gelir. Her batan güneş, her koparılan takvim yaprağı ömrümüzün bir sel gibi akıp gittiğinin, sermâyemizin tükendiğinin, bizlerin ise seyretmekten başka bir şey yapamadığımızın acı îkâzı...
   21. Ey insan! Zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir. Eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. Zaman paraya benzer, lüzumsuz yere harcanmazsa daima yeter. Ömrün yarısı boşa harcanmakla tüketilir. Kalan yarısı da boşa harcandığına hayıflanmakla.
   22. Zaman, hayatın tâ kendisidir. Zamanı boşa geçirmek, aslında hayatı boşa geçirmektir. * Üç şey geri gelmez: Atılan ok, Söylenen söz, Geçen ömür.
   23. Zamansızlıktan şikayet edenlerin çoğu, zamanı iyi kullanmasını bilmeyenlerdir.
   24. İlim ve teknikle insan ne yaparsa yapsın, neyi bulursa bulsun, hangi aleti ortaya koyarsa koysun yine de zamanın, hayatın ve ölümün sırrını ilahi hakikatlerde arayacak ve orada bulmaya çalışacaktır.


UĞRAŞ, DİDİN, DÜŞÜN, ARA, BUL, KOŞ, ATIL, ÇAĞIR
DURMAK ZAMANI GEÇTİ, ÇALIŞMAK ZAMANIDIR.ZAMANLA ALÂKALI YABANCI BİLİM ADAMLARININ SÖZLERİ

   

1. Voltaire: “Kötülüğe fırsat her zaman bulunur, fakat iyilik için çok az.”
   2. Nelson: “Bütün başarımı işlerimi zamanında yapmaya borçluyum.”
   3. Goethe: “Hırsızların en zararlıları zamanımızı çalan hırsızlardır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanların ise çaldığını telafi asla mümkün değildir.”
   4. Ely Burn: “Kendi kendini yetiştirme hususunda elde ettiği başarıyı kendi dehasına değil, “boş vakitler” denilen kıymetli zaman parçalarını özen ile kullanmayı bilmiş olmasına bağlar.” (Bu zat, demirci olarak hayatını kazandığı sıralarda 8 dil ve 22 Avrupa lehçesi öğrenmiştir.)  “İstikbâlin idâreli kullanılışı mâzide yapılan israfı telâfi edebilir.”
   5. Mary Roberts (Amerikalı romancı): “İnsanları doğru dürüst bir hayat yaşamaktan alıkoyan şey zaman yokluğu değil, zaman israfıdır.”
   6. Churchill: “Mazinin tartışmasını yapmayı pek sevmem, zîra zamanımı bu tür tartışmalarla geçirecek olursam, istikbâli kaybederim.”
   7. Franko: “İnsanların uyuşturularak ve zamanlarını öldürerek nasıl idare edildiğini: Ben bu ülkeyi (İspanya’yı) yıllarca futbol ve piyango ile idare ettim ve (stadlardaki, aranelardaki kalabalıkları kastederek), “halkı yüzbinlik beşiklerde uyuttum” diyor.
   8. Voltaire Zadiag: “Beklenen biri için ondan daha yavaş, zevklenen biri için de ondan çabuk geçen bir şey yoktur. Büyüklüğü ile sonsuzluğa kadar uzanır. Küçüklüğü ile sonsuz parçalara bölünebilir. Herkes onu ihmâl eder, herkes onun kaybolmasından esef eder. Gelecek nesillere aktarılmaya layık olmayan ne varsa, onları karanlıklara gömer ve gerçekten büyük olan hareketleri de ebedileştirir. İnsanın en kıymetli hazinesi zamandır.”
   9. Samuel Similes (İngiliz Yazar): “İş adamları zaman paradır.” Sözünü söylemeye alışmışlar, ama zaman sadece para değil, çok daha başka şeylerdir de. Zamanın değerlendirilerek kullanılması insanın, kendi kendisini geliştirerek ve karakterini sağlamlaştırarak daha kültürlü bir insan haline getirmesidir.”
   10. Amiral Nelson: “Ben hayattaki başarımı bir işin yapılmasına başlanılması gereken zamandan 15 dakika önce hazır olmama borçluyum.”
   11. Eflâtun (Platon): Kendisine sordular. Bu kadar çeşitli ilimleri öğrenmeye nasıl vakit bulup, güç yetirebildin? Cevap verdi “İlim tahsilinden çırada kullandığım yağ, bütün ömrümde içtiğim sudan daha çoktur.”
   12. Galile: “Kararsızlık ve gecikme başarısızlığın iki önemli sebebidir.”
   13. Ovidüs: “Süzülüp giden dalga, bir daha kaynağına dönmez. Saat bir kere geçtimi dönmemek üzere geçmiştir.”İBRET-İ  ÂLEM

1. Dr. Börney: Ders vermek için bir talebenin evinden diğerine at üzerinde giderken Fransızca ve İtalyanca’yı öğrenmiştir.
   2. Kirk White: Manchester sokaklarında mesaj götürüp getiren bir çocuk iken Latince ve Fransızca’yı yollarda öğrenmiştir.
   3. Dagasö (Fransız başbakanlarından): Yemek vaktini beklediği sıralarda o vakti değerlendirerek kitap yazmıştır.
   4. Marjorie Holmes (Amerikalı yazar): Dört çocuk annesidir. Yüzlerce makale ve on yedi kitap yazmıştır. Bunu nasıl başardığını iki kelime ile açıklar. “Disiplinliyim ve Planlıyım” der ve ilave eder “Heveslerime karşı koymayı ve zamanımı tanzim etmeyi erkenden öğrendim.”
   5. Avrupalı meşhur bir yazar diyor ki: “Traş olmaktan tasarruf ettiğim zamanlar zarfında kitaplarımı yazdım.”
6. Avrupalı başka bir yazar: “Eşimin sofra hazırladığı zamanlarda tuttuğum notlar, yazdığım yazılarla bir kitap meydana getirdim.”
   7. Edison: Zaman insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmısını bilmektir. Edison bir icat için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tenbih ederek istirahata çekilmiş. Yardımcısı Edison’u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak “ne hakla benim yarım saatimi yersin” demiş.
8. Batılı Düşünürler: 24 saatlik zaman diliminin değerlendirilmesini şöyle yapmışlardır. 1. İş, 2. Uyku, 3. Aile ve Sosyal Hayat, 4. Dinlenme, özel merak ve hobiler, 5. Sosyal, dini çalışmalar ve yardımseverlik gayretleri.
9. Lincoln: (ABD Cumhurbaşkanlarından) Çocukluğunda bir çiftçinin yanında ırgat olarak çalışırken,çift süren hayvanlara istirahat verdiğinde kitap okuyarak bazı okulları dışarıdan bitirdiği gibi,bakkal çıraklığı yaparken müşteri olmadığı saatlerde kitap okuyup ders çalışarak Liseyi bitirmiş, daha sonrada hukuk fakültesinden mezun olup baro imtihanlarına girmiş, Avukat olmuş, sonra Cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiştir.
10. Peyâmi Safâ: İki yaşında yetim kalan peyâmi safâ, Orta 2.nci sınıfta iken çalışıp âilesini geçindirmek zorunda kaldığından tahsil hayatını bırakmış olmasına rağmen Fransızca gramer kitabı yazacak kadar Fransızca’yı öğrenmiş, bir Avukat kadar hukûkî bilgi, bir Doktor kadar tıbbî mâlumat sahibi olmuştur.
ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE ALÂKALI ÂYET VE HADİS-İ ŞERİFLER


1. “Göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-ı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.    (Âl-i İmrân, 190)
   2. “İşlerinde boşaldığın vakit tekrar çalış ve yorul. Mutlak boş durma! Bir işi bitirince diğerine giriş. Her işinde ancak Rabbine sarıl. “Ondan iste!”  (İnşirah S.)


   Hadis-i Şerifler:

   1. “İki nîmet vardır ki insanların birçoğu bu iki nîmet hususunda aldanmıştır; bu iki nîmet sıhhat ve boş zamandır.”
   2. “Kıyamet günü âdemoğlu beş şeyden hesap vermeden Allah’ın huzûrundan ayrılamaz: 1. Ömrünü ne yaparak tükettiğinden. 2. Gençliğini ne işte harcadığından. 3. Malını hangi yolla kazandığından. 4. Malını nerelere harcadığından. 5. Öğrendiği ile ne derece amel edip etmediğinden.”
   3. “Beş  gelmeden evvel beş şeyin kıymetini bil: İhtiyarlıktan önce gençliğin, meşguliyetten önce boş vaktin, ölmezden önce de hayâtın kıymetini bil.”
   4. “Boş duracak, boş işlerle uğraşacak zaman değildir. Allahü Teala’nın bir kulunu sevmemesinin alâmeti, o kulun ne dünyâya, ne âhirete faydası olmayan işlerle uğraşmasıdır.”
   5. “Kendisine faydalı olmayan şeyi terketmesi, insanın iyi müslüman oluşundandır.”

   6. “Erken kalkmak, berekete, başarıya sebep olur. Az uyu, az ye, az konuş sıhhat bulursun”
          7. “ İki günü bir birine eşit geçen zarardadır.”
   

 
ARKADAŞLIK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF VE BÜYÜKLERİN SÖZLERİ
1.  “Kişi arkadaşının yolu üzerinedir.”  “İyi arkadaşla fenâ arkadaşın benzeri, iyi koku satanla demirci gibidir. Misk satan adam ya sana güzel kokusundan bir şey verir, veya sen satın alırsın. Hiç olmazsa hoş koku koklarsın. Körük çeken demirciye gelince ya bir kıvılcım isabet eder elbiseni yakarsın, yahut körüğünün fena kokusundan eza görürsün.” (Hadîs-i şerif)
   2. “Biriniz kiminle dost olacağına iyi baksın.”  “Kişinin arkadaşı aklına delildir. İnsan sevdiği ile beraberdir.” (Hadis-i Şerif)
   3. “Küçüklükte öğrenilenler taş üzerine yazılan yazı, büyüklükte öğrenilenler buz üzerine yazılan yazı gibidir.” (Hadis-i Şerif)
   4. Ebu Zer (hz): “Yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş da yalnızlıktan iyidir.”
   5. Hâlit bin Saffan (hz): “İnsanlar arasında en acizi dost bulamayandır, bundan daha acizi bulduğu dostu kaybedendir.”
   6. İmâm-ı Gazâlî (hz): “Arkadaş üçe ayrılır. 1. Gıda gibi olan arkadaşlar (her zaman lâzım) 2. İlaç gibi olan arkadaşlar (lüzûmunda lâzım) 3. Hastalık gibi olan arkadaşlar (hiç lâzım değil)
7.Câfer-i Sâdık (hz): “Beş kişi ile arkadaşlık yapma. 1. Yalancı ile. 2. Cimri ile. 3. Ahmak ile. 4. Korkak ile. 5. Günâhında ısrar edenler ile.
8.Vehb bin Münebbih: “Tembelin alâmeti üçtür: Gevşektir,ihmalkârdır, vakitlerini zâyi eder.”
9. Lokman  Hekim (hz): Ey oğul! Allah’ı anan insanlarla otur; âlim olsan da fayda görürsün, ehilsen sana öğretirler, ilmin artar. Allahtan gâfil (habersiz) olanlarla oturma; âlimsen ilminden faydalanmazlar, câhilsen cehâletin artar; Allah onlara ceza verir,sen de zarar görürsün. Günahkârlar hâriç arkadaşlarına uy


DOST SANMA, ŞANLI VAKTİNDE DOST OLANI
DOST BİL GAMLI VAKTİNDE ELİNDEN TUTANI


 

BAŞARILI İNSAN

    Başarı, ulaşılacak son durak değil, bitmeyen bir yoldur.
   Başarısızlık, sonu görünmeyen karanlık bir uçurumdur.

   Başarılı insan, dâima çözümün bir parçasıdır.
Başarısız insan ise, sorunun bir parçasıdır.

   Başarılı insanın her zaman bir programı vardır.
   Başarısız insanın ise, daima bir mâzereti vardır.

   Başarılı insan “Arkadaşım sana yardım edeyim” der.
   Başarısız insan ise “Bana ne benim işim değil” der.

   Başarılı insan dâima sorunlara çözüm bulur.
   Başarısız insan ise, çözümlere hep sorun arar.

   Başarılı insan “Zor ama imkansız değil” der.
   Başarısız insan ise “Mümkün ama çok zor” der.

   Başarılı insan başarabilmek için dâima çare arar.
   Başarısız insan ise, tembelliğine bahane arar.

   Başarmak, ideali yüksek insanın hedefidir.
   Başarısızlık ise tembelliğin bir bahânesidir.

   Başarmak, zor da olsa sonu baldan tatlıdır.
   Başarısızlık, bal da yesen zehirden acıdır.

   Çalış, genç arkadaşım çalış, mutlaka başaracaksın.
   Çalışmazsan yarın “nâmerde” muhtaç olacaksın.

   Genç kardeşim zor da olsa, sen yine de başarmaya çalış.
   Bilmez misin ki, azmin elinden hiç bir şey kurtulmazmış.

   Başaracağım demek, başarmanın yarısıdır.
   Çalışanın Allah dâima yardımcısıdır.

                                                         
A.Kadir ÖKSÜZ

ÇALIŞMA HAYATININ VE MUVAFFAK OLMANIN PRENSİPLERİ


1. Yalan söyleme! Yalan söyleyen tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.
2.    Kimseye karşı kin tutma ve kimsenin muvaffakiyetini kıskanma, fakat imren, sende öyle bir muvaffakiyet ve saadete erişmeye çalış. “İmrenmek terakkînin şartıdır.
3.    En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz.
4.    Ana-baba âhı alma. Ana baba âhının zehrini içen kurtulmaz.
5.    Herkesçe beğenilen asıl güzellik ahlâk gözelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insanın herşeyi güzeldir.
6.    Dâima ahlâkını güzelleştirmeye çalış. Ahlâk güzelliği insan için en kıymetli bir servettir.
7.    Çalışmak için müsâit gün ve zaman bekleme. Bilki hergün ve her saat çalışmanın en müsâit zamanıdır.
8.    Derse çalışmaya başlamadan önce düşün ve çalışman için lazım olan şeyleri elinin altında bulundur ki ikide bir kağıt, kalem, defter aramaya kalkıp da dikkatin dağılmasın.
9.    Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen asker gibi ol, uyanık ve dikkat kesilerek bütün rûhî ve bedenî kuvvetinle kendini derse ver.
10.    Bir ders üzerine çalışırken yorulursan. Dinlenmen için dersini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahânesi ile asla boş oturma. Boş oturanın için işlemeyen demir gibi pas tutar.
11.    Bir ders öğrenmeye başladığın zaman telaş edip sabırsızlanma, sâkin ve metîn ol, yol al, fakat acele etme, sindirerek çalış ve öğren.
12.    Çalışmak için müsâit yer ve köşe arama. Bilki heryer ve her köşe çalışmanın en müsâit yeridir.
13.    Verimli çalışmayı, sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de, bu gün şu kadar çalıştım yetişir deme. Çalışmanın neticesinde ne öğrendiğine bak.
14.    Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş-on kere oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme kâbiliyetin gelişir.
15.    “Çok düşün. Ve bil ki,çalışmak mutlaka hareket etmek veya okumak,yazmak değildir. Düşünen bir insan,maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordur.
16.    Gece yatağına uzandığın zaman,o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendine sormadan uyuma.
17.    Dilini tut ve bil ki,dil yarası bıçak yarasından daha vahimdir.
18.    Çalış, genç arkadaşım çalış. “Nâmerde muhtaç olmak” ölmekten beterdir.
19.    “Gençliğini eğlenmekle geçiren ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.”
20.    Çalışkan ol, üretici ol. Zira peygamber efendimiz (sav) “Çalışmak ibâdettir” buyuruyor.
21.    Bildiğini öğret, temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Münevver kişi münevvir kişidir.
      “Gerçek münevver bildiğini yapan ve öğreten kişi”dir.

                                                                                             Derleyen: A.Kadir ÖKSÜZ


KIYÂMETTE HERKES ŞU BEŞ SORUYA CEVAP VERMEDEN Allah’IN HUZURUNDAN AYRILMAZ.
           Ömrünü nerede tükettiğinden.
           Gençliğini nerede geçirdiğinden.
           Malını nasıl, nereden kazandığından.
           Malını nereye harcadığından.
           İlmi ile ne derece amel ettiğinden.

BEŞ ŞEY GELMEDEN ÖNCE BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL
   
              Ölüm gelmeden önce hayâtın,
             Hastalık gelmeden önce sağlığın,
             Meşgûliyetten önce boş vaktin,
             İhtiyarlıktan önce gençliğin,
                Fakirlikten önce zenginliğin.


Güçlü mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren şey üzerinde hırsla çalış. Allah’tan yardım dile. Acz gösterme. Başına bir şey geldiğinde şöyle yapsaydım bu iş böyle olurdu deme. Fakat bu Allah’ın takdîridir. O dilediğini yaptı de. Çünkü şöyle şöyle yapsaydım deyip durmak şeytanın vesvesesine yol açar.
(Hadîs-i şerif)

« Son Düzenleme: 12 Ocak 2015, 15:12:33 Gönderen: Miftahulkuluub »