EDEBİYAT KÖŞESİ > TAVSİYE KİTAPLAR

Ahlâk ve Âdâb Kitabı Tavsiyesi

(1/5) > >>

Mücteba:


İslam Ahlakı ve Adabı (Şir'atü'l-İslam)

İmamzade Muhammed El-Buhari
Fazilet Neşriyat
Ürün / Stok Kodu: 07JKDPD
Hazırlayan: Heyet
Sayfa: 288

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”,

“Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.”

“Kim sünnetimi ihyâ ederse beni ihyâ etmiş olur (benim şânımı yüceltmiş olur) Kim de beni ihyâ ederse beni sevmiş olur. Beni seven kimse de kıyamet günü cennette benimle beraber olur.” buyurmuşlardır

Birçok meşhur hadiste, insanların fesada uğradığı zamanda Resûllerin Efendisinin (s.a.v.) sünnetine sarılan kimse için yüz şehit sevabı verileceği bildirilmiştir.

Elinizdeki bu kitap İmamzâde’nin (rh.) Şir’atü’l-İslâm isimli eserinin tercümesidir. İslâm akâidine dair kısa ve öz bir malumattan sonra ibadet, ahlak ve âdâba dair geniş malumat verilmektedir.  İslam âleminde hususiyle Osmanlı âlimleri arasında büyük bir itibar gören bu eserin birçok şerhi ve tercümesi yapılmıştır. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri de Mektûbât-ı Şerîfe’sinde (1. cilt 265. mektubunda) Şir’atü’l-İslâm’dan iktibâsta bulunmuştur.

Bu kıymetli eser İslam Ahlâkı ve Âdâbı ismiyle tercüme edildi. Bu tercümeyi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ehemmiyetini ifade buyurduğu sünnet-i seniyyesinin ve güzel ahlakının bilinmesine naçizane bir hizmet olmak üzere sizlere takdim ediyoruz.


Boyut:16x23 cm, Karton Kapak

Mücteba:


İhyâu Ulumi'd-Din (4 Cilt)

İmam Gazali
Bedir Yayınları

Ürün / Stok Kodu: ZNTND2Z
Çeviren: Ahmet Serdaroğlu
Sayfa: 1056

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Müslümanlar yüzyıllardır bu eserle hayat buldular. Elden ele gezdirilen, dilden dile konuulan, gönülden gönüle hissedilen eser, İhya...

İbadetler, adetler, insanı alçaltan ve yücelten hal ve hareketler...
Hayatın beşeri ve ferdi bütün cephelerini kapsayan dost bir kaynak...

İmam Fahreddin Razi, İmam Gazali için şöyle der:
"Hak Teala bütün ilimleri bir kubbe içinde toplamıştı. Gazali'yi buna vakıf ve muttali kıldı."

Boyut: 16,5x24,5 cm
ISBN: 975-8514-30-X

Mücteba:

Kimya-i Saadet (Mutluluk Hazinesi)
İmam Gazali
Bedir Yayınları


Ürün / Stok Kodu: GHA0SV4

Çeviren: A. Faruk Meyan
Sayfa: 830

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
İman, amel ve tasavvuftan (ahlak) bahseder.  İhya'nın Farsçaya yapılmış kısa bir tercümesi mahiyetindedir.

Boyut: 16,5x24 cm,
Ciltli ISBN: 978-975-851-42-43

Mücteba:

Âbidler Yolu

İmam Gazali
Çelik Yayınevi
Ürün / Stok Kodu: SL961HUB
Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
Büyük İslâm âlimi İmam Gazâlî’nin, İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinden sonra kaleme aldığı bilinen en son eseri Minhâcü’l-Âbidîn’dir. Bu eser Cennete Doğru Yedi Geçit adıyla tercüme edildi. İmam Gazalî bu eserinde Allah’a kulluk eden bir insanın geçmesi gereken yedi aşamayı, bu asamalarda karsılasılan sıkıntıların hal yolunu ortaya koymaktadır.


Boyut: 13 x 17 cm
ISBN: 978-605-5457-31-0
Âbidler Yolu

İmam Gazali
Semerkand Basım Yayın Dağıtım
Ürün / Stok Kodu: AU4PTFAO
Sayfa: 343

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
Büyük İslâm âlimi İmam Gazâlî’nin, İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinden sonra kaleme aldığı bilinen en son eseri Minhâcü’l-Âbidîn’dir. Bu eser Cennete Doğru Yedi Geçit adıyla tercüme edildi. İmam Gazalî bu eserinde Allah’a kulluk eden bir insanın geçmesi gereken yedi aşamayı, bu asamalarda karsılasılan sıkıntıların hal yolunu ortaya koymaktadır.

Boyut: 17 x 24 cm 1. Hamur
ISBN: 978-605-5455-62-0

Mücteba:


Ey Oğul (Eyyühe'l-Veled)

İmam Gazali
Bedir Yayınları

Ürün / Stok Kodu: RRNZBOD
Sayfa: 88

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
Büyük müceddid, Hüccetül İslam Zeynü'd-din, âlimi Rabbanî, mürşid-i Samedânî İmâm Gazali kuddise sirrehu'l âli hazretleri sadece İslâm dünyasında değil, bütün insanlık aleminde tanınan, eserlerinden bazıları batı dillerine UNESCO tarafından tercüme ettirilmiş bulunan büyük bir İslâm önderidir.

Asırlar boyunca milyonlarca insan onun eserlerini okuyarak rızayı ilâhiye muvafık bir yola girmişlerdir. Hattâ, kitaplarının tercümesini okuyan bazı gayrimüslim münevverler hidâyete gelerek, tevhid dinini kabul ile şeref bulmuşlardır.

Yazık ki, bazı nasipsizler, bu büyük şahsiyete saldırmakta, eserlerinde mevzu hadîs bulunduğuna dair iftiralar uydurmaktadır.

Pembe kitaplar serisi içinde yayınladığımız bu "Ey Oğul" risalesinin başına geniş bir önsöz koyarak, Hazret-i İmâm'ın değerini, büyüklüğünü gözler önüne sermiş ve birtakım beyinsiz müfterilerin hezayanlarını kesin bir şekilde red ve cerh etmiş bulunmaktayız.

Boyut:12x16 cm
ISBN: 975-8514-46-6[/color]

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek