EĞİTİM, AİLE, KÜLTÜR-SANAT, SAĞLIK > ÇOCUK EĞİTİMİ

Çocuk yetiştirmede Hz.Peygamber (S.a.v) modeli

(1/2) > >>

Lika:
Dede olarak Hazreti Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem


Çocuk sevmek, bir büyüğün çocuklarına şefkat göstermesi zaaf işareti gibi algılanıyordu. Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Wesellem), birçok cahiliye davranışı gibi bu yanlış tavrı da örnek hareketleriyle değiştirdi.


Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin doğduktan sonra onları görmek için daha sık Hz. Fatıma’nın evine gider olmuştu. Onların bakımlarıyla ilgileniyordu, onlarla oyunlar oynuyordu ve sık sık onlara olan sevgisini dile getiriyordu. Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, Hasan için, “Allah’ım ben, O’nu seviyorum. O’nu sen de sev. O’nu seveni de sev.” diye buyurmuşlardır. (Müslim, Kitab-ı Fedailu’s-Sahabe, 56) Usame bin Zeyd şöyle rivayet etmiştir:Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem beni alır, dizi üzerine oturturdu. Hasan’ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne bastırır, “Allah’ım bu ikisine rahmet ihsan eyle. Çünkü ben bunlara hayır ve saadet diliyorum.”, derdi. (Buhari, Kitabu’l-Edeb, 22)Bu konuyla ilgili vereceğimiz diğer örnek de şudur:


Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, torunu Hasan bin Ali’yi öptü, o sırada yanında Akra bin Habis oturmaktaydı. Akra; “Benim on tane çocuğum vardır, onlardan hiçbirini öpmedim.” dedi. Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem ona doğru baktı, sonra da “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu. (Buhari, Kitabu’l-Edeb, 26)


 Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, Hz. Hasan ve Hüseyin’in gönüllerini namaz, cami ve manevi ilim meclislerinin aşkıyla daha çok küçük yaşlardan itibaren doldurmuştu. Vereceğimiz şu iki örnek en canlı halleriyle Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem’in namaz ve cami sevgisini torunlarına hissettirmesini bize anlatır. Bir gün cemaatle namaz esnasında Hz. Peygamber secdeye varır. Secde o kadar uzun sürer ki, arkasında namaz kılanlar ne olduğunu merak ederler. Anormal bir şeylerin olduğunu ya da vahyin geldiğini düşünürler. Namaz bittikten sonra sorarlar. Hz. Peygamber şöyle cevaplar:


“Hüseyin secdeye vardığımda sırtıma çıktı. Evde bu âdeti edindiğinden, onu sırtımdan atamadım ve böylece secde uzun sürdü.” buyurmuştur. (Buhari, Kitabu’s-Salat, 52)


Bir başka örnek de şudur: Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem bize hutbe vermekte iken Hasan ve Hüseyin geldiler. Üstlerinde birer kırmızı gömlek vardı. Yürüyorlar ve arada sürçüyorlardı. Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem minberden indi, onları taşıyarak önüne koydu ve sonra şöyle buyurdu: “Allah’ın, mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir sözü, haktır. Şu iki çocuğa baktım. Yürüyorlar ve sürçüyorlar. Sabredemedim ve nihayet konuşmamı keserek onları kaldırdım.” buyurmuştur. (Buhari, Sahih, Fiten, 20)
Çocukluklarından kaynaklanan ufak yaramazlıklarına rağmen Resûlullah, torunları Hasan ve Hüseyin’i camiden, namazdan ve sohbet meclislerinden uzaklaştırmıyordu. Aksine, Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem onların caminin manevi havasından faydalanmalarını sağlayarak onların gönlünde namaz ve sohbet aşkını canlandırıyordu. Caminin feyzi ve namaz aşkıyla yetişen Hz. Hasan ve Hüseyin 7-8 yaşlarındayken hatalı abdest alan bir kişiye hatalı abdest aldığını söyleyemeyecek derecede ahlaki olgunluğa ulaşmışlardı. Onun gönlünü kırmak istemiyorlardı. Hz. Hasan ve Hüseyin’den birisi doğru, diğeri hatalı abdest alarak adama “Hangimiz doğru abdest alıyoruz?” diye sormuşlar. Böylece adamın hatasını anlamasını sağlamışlardı.Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir başka vakada ise şöyle denilmektedir: Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem'le birlikte günün bir bölümünde sokağa çıktım. O benimle konuşmuyor, ben de onunla konuşmuyordum. Nihayet Beni Kaynuka Pazarı’na geldi. Sonra ayrıldı ve gitti. Ve Fatıma’nın evine gelerek; “Ufaklık burada mı? Ufaklık burada mı?” diye sordu. Anladık ki annesi O’nu tertemiz yıkayıp giydirmek ve boynuna güzel kokulu gerdanlık takmak için alıkoymuş. Çok geçmeden Hasan koşarak geldi. Bunun üzerine Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, “Allah’ım! Ben, onu seviyorum. onu sen de sev. onu seveni de sev.” diye duada bulundular. (Buhari, Kitabu’l-Buyu, 9).

***

TORUNLARIYLA BİZZAT İLGİLENİRDİ

Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, torunlarının bakımıyla bizzat kendisi ilgilenir, onların isteklerini önemser, sıkıntılarına çözüm bulurdu. Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem bir gün Hz. Fatıma’nın evine gider ve yanlarında geceler.


 Hz. Hasan ve Hüseyin bu sırada uyumaktadırlar. Bir ara Hasan ve hemen arkasından Hüseyin su isterler. Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem derhal su kabına koşarak onlara su verir. Bunun üzerine Hz. Fatıma dayanamayarak; “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor gibisin.” deyince, “Hayır, ayrım yapmıyorum. Ancak suyu ilk defa Hasan istedi.” cevabını vermiştir. (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/101).


Bu örnek bizlere Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem’in, torunlarının isteklerini karşılama ve sıkıntılarına çözüm bulma hususunda son derece adil olduğunu göstermektedir. Nitekim Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, ilk su isteyen torununa öncelik sırasına göre su vermiştir. Daha da önemlisi Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem, kızı Hz. Fatıma’ya da çocukları arasında ayrım yapmayarak onlara adaletle davranma hususunda hassasiyet kazandırmıştır. Hiç şüphesiz bu hassasiyet nedeniyle Hz. Fatıma; çocuklar arasında ayrım yapılması endişesine binaen “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor gibisin.” cümlesini sarf etmiştir.

***

OĞLUMU ÜZMEKLE BENİ ÜZDÜN!

Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem’in torunlarına olan eşsiz sevgi ve şefkatini gösteren bir diğer örneği de Ümmü Fadl rivayet ediyor: Bir gün Hüseyin’i, Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi Wesellem’e götürdüm. Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem’i görünce üzerine atıldı. O da öptü ve sevdi, sonra kucağına oturttu. Oturunca Resûlullah’ın kucağına tuvaletini biraz akıttı. Resûlullah  SallAllahu Aleyhi Wesellem de “Ey Ümmü Fadl, oğlumu al, üzerime akıttı.” buyurdu. Ben de Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem’in üzerine akıtıp da O’nu üzdün diyerek canını acıtacak bir şekilde tutup boynuna vurunca ağlamaya başladı. Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, “Ey Ümmü Fadl! Allah iyiliğini versin. Oğlumun canını acıtıp ağlatmakla beni üzdün.” buyurdu. (İbn Mace, Sünen, Rüya, 10).

Hz. Peygamber, kendisiyle torunları arasına bir hiyerarşi ve engel koymamıştır. Çocuk psikolojisinden çok iyi anlayan Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, onların güzel vakit geçirmeleri için onlarla beraber oyun oynardı. Bir gün Hz. Peygamber otururken, Hasan ve Hüseyin güreşmeye başladı. Hz. Peygamber gülerek, “Ha gayret Hasan göreyim seni, Hüseyin’i yakala!” diyerek Hz. Hasan’ı kayırdı. Hz. Ali ise, “Ya ResûlAllah, sen Hüseyin’i kayırmalı değil miydin? O daha küçüktü.” diye sordu. Hz. Peygamber de “Baksana Cebrail de ha gayret Hüseyin seni göreyim diyor.” buyurdu. (Zehebi, Şemseddin Muhammed, Tarihu’l-İslam, 3/9)..Rivayet edildiğine göre Resûlullah SallAllahu Aleyhi Wesellem, Hasan ve Hüseyin’i sırtına almış ve ellerini yere koyup yürürken, “Ne güzel, ne güzel! Sizler ne güzel süvari, deveniz de ne güzel.” dediği defalarca görülmüştür. (Tevfik, Ebu İlm, Fatıma, s. 57. )

Bütün bu örnekler çocukla çocuk büyükle büyük olan Allah Rasülü’nün (SallAllahu Aleyhi Wesellem) mükemmel ahlakından birkaç ışıltıdır. Mutlu olmak ve mutlu etmek istiyorsak her alanda olduğu gibi aile içinde de O’nu kendimize örnek almalıyız. Bu şekilde yeni nesiller olan çocukların gönlünü daha ilk baştan fethedebiliriz.


ESMA SAYIN EKERİM
ailem.zaman.com.t

Fatihan:
Teşekkür ederiz kardeşim paylaşımınız için.

Ahi:

--- Alıntı yapılan: "fatihan" ---Teşekkür ederiz kardeşim paylaşımınız için.
--- Alıntı sonu ---

Vuslat Yolcusu:

--- Alıntı yapılan: "fatihan" ---Teşekkür ederiz kardeşim paylaşımınız için.
--- Alıntı sonu ---

Himmet:
Teşekkür ederiz kardeşim.
Rasulullah s.a.v. efendimiz çocuklarla konuşurken çömelerek onların hizalarına gelir ve o şekilde konuşurlarmış.
Asla yukardan bakarak hitab etmezlermiş.

Cenab-u Hak Muhammedi ahlakı ile ahlaklanabilmeyi nasib eylesin..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek