EDEBİYAT KÖŞESİ > TAVSİYE KİTAPLAR

Duâ ve İbâdetler Kitabı Tavsiyesi

(1/1)

Mücteba:


Mübarek Gün ve Gecelerde Duâ ve İbâdetler (Plastik)

Heyet
Fazilet Neşriyat
Cep Kitapçığı

Sayfa: 64
Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

"Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER" isimli bu eserimizde, tarif edilen bazı namaz, oruç ve duâlar hakkında "mutlaka kılınmalı, tutulmalı, okunmalı" gibi ifadeler yer almış bulunmaktadır. Halbuki buralarda tarif ve tavsiye edilen ibâdetler, nâfile ibâdetler cümlesinden olup, yerine getirilmesi mecbûri değildir. Fakat, bu "mutlaka" kelimeleri ile, sadece tarif edilen nâfile ibâdetlerin ehemmiyetine ve karşılığında verilecek mükâfatın büyüklüğüne işâret edilmek istenmiştir.

Nitekim hadîs-i kudsîde:
"Farzlarla kulum benim gadabımdan (azabımdan) kurtulur. Nâfilelerle bana (benim rızama) yaklaşır", buyurulmaktadır. Böylece; nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetler kulu Allah’a yaklaştırmaktadır.

O halde; mânevî mertebelere nâil olmak isteyen herkes, bu tarif edilen ibâdetleri imkân nisbetinde yerine getirmelidir. Yapılmadığı takdirde ise, mânevî bir mes’ûliyeti yoktur.

Boyut: 9,5 x 13 cm
ISBN: 978-9944-251-08-2

Mücteba:


Büyük Dua Kitabı

Mehmed Emre
Bedir Yayınları

Ürün / Stok Kodu: 5EM93MPK

Sayfa: 320

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

İslâm dışı zihniyet, medeniyet ve kültürlerin baskı ve tesiri altında kalan muâsır Müslüman nesiller düşünce, mantık ve zihniyet itibariyle bozulmuşlar, zararlı ve bâtıl fikirlere saplanmışlardır. Zamanımızda göğsünü gererek kendisine Müslüman diyen, hatta «İslâmcılık» davasında bulunan nice kimseler görüyoruz ki, mantık ve düşünce itibariyle muzır marksizmin, materyalizmin, Descartes'çılığm velhasıl tek kelimeyle câhiliyye zihniyetinin zebunu olmuşlardır.

Bu türlü kafa yapısına sahip olan kimseler duânın ne büyük bir ibadet, ne kuvvetli bir silâh, ne kadar zaruri bir vasıta olduğunu bir türlü idrak edememekte, çoğu zaman asıl vazifelerini ihmal edip boş işlerle uğraşıp durmaktadırlar.

Evet duâ Müslüman için çok kuvvetli bir silâhtır:

- Bütün meşru ihtiyaçlarının görülmesi için...
- Dünya ve âhiret selâmeti için...
- Felâket, belâ, musibet, âfet ve kazalardan emin olmak için...
- Düşmanların şerlerinden korunmak için...
- Borçlardan, dertlerden, hastalıklardan kurtulmak için...
- Şeytanın ve nefsinin kötülüğünden halâs bulmak için...
- Kendi aklının ve idrakinin ermediği iyiliklere nâil olmak için...
- Ana babasına, yakınlarına, akrabalarına, dostlarına, din kardeşlerine hayırlar, iyilikler ulaşması için...
- Henüz İslâmiyeti kabul etmemiş insanların hidayet bulması, doğru yola gelmesi için...
- Velhasıl bütün hayırların celbi ve bütün kötülüklerin defi, uzaklaştırılması için duâ ne güzel, ne tesirli, ne faydalı bir silâhtır.

Bizler bu silâhın önemini gerçekten biliyor muyuz?

Biliyorsak duâya sarılalım. Huşu, ve hudu' ile... Acz ve alçakgönüllülük ile... Ta yürekten sarsılarak, ağlayıp sızlanarak... Bütün ihlâs ve samimiyetimizle Rabbimize duâ edelim. O'ndan isteyelim... O, duâ eden kullarını boş çevirmez. Çünkü kerimdir, ihsan edicidir, cömerttir.

Elimizdeki bu kitabı ve aynı mevzudaki (ehl-i sünnet âlimlerinin tertipledikleri) muteber duâ kitaplarını dikkatle tedkik edelim; duânın adabını, erkânını, usulünü öğrenelim. Sakın duâsızlardan olmayalım. Duâlı olalım, duâcı olalım, tüm varlığımızla duâ edelim.

Duâ ne büyük bir kapıdır... Duâ ne büyük bir nimettir. Kıymetini bilelim.


Boyut:16,5x24 cm, Ciltli
ISBN: 975-8514-09-1

Mücteba:


En Güzel Dualar (Ciltli, Şamua)

Ali EREN
Çile Yayınevi
Ürün / Stok Kodu: DA9GWGB9
Sayfa: 360

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Bu kitap; her kesimden insana hitap eder nitelikte, anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Kolaylık olması açısından, duâların orijinal metinleri, Türkçe okunuşları ve anlamları bir arada verilmektedir. En doğru kaynaklardan derlenerek hazırlanmış olan bu eserde, asılsız olan dualara, uydurma hikâye ve izâhlara yer verilmemiştir.

-Allah'ın en güzel isimlerinin (esmâul-hüsnâ) anlamları ve faziletleri...

-Günlük hayatımızda; nikah, mevlid, cenaze, sünnet gibi toplumsal merâsimlerde okunacak dualar...

-İbadetlerden önce ve sonra; mübarek gün ve gecelerde okunacak dualar...

-Yâsin, Tebâreke, Ayet'ül Kürsî gibi duâ mahiyetindeki sûre ve âyetler...

-Peygamberlerden ve evliyadan duâlar...

-Nazar duâsı, şifa duaları, seyyidü-l istiğfar, rızık duâsı, ism-i âzam, salevât-ı şerîfeler, ezan duâsı, tesbih duâsı, yemek duâsı...

Asırlardır dillerden düşmeyen En Güzel Duâlar...


Boyut: 24x16,5 cm
ISBN: 978-975-01099-2-8

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek