EDEBİYAT KÖŞESİ > TAVSİYE KİTAPLAR

İlmihâl Kitabı Tavsiyesi

(1/3) > >>

Mücteba:


Muhtasar İlmihal (Ciltli)

Komisyon
Fazilet Neşriyat

Sayfa: 192

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
Her şeyin madde ile ölçüldüğü devrimizde, yetişen yavrularımızın rûhî boşluklar içerisinde bulundukları bir hakikattir.

Elinizde bulunan bu küçük eserle evlatlarınıza her müslümanın bilmesi zarûrî olan ilmihal bilgilerini vererek kısmen de olsa mes'uliyetinizin hafiflediğini hissedeceksiniz.

Boyut:14 x 19,5 cm
ISBN: 978-975-9018-77-1

Mücteba:


A concise Fiqh (Soft-cover)

Komisyon
Fazilet Neşriyat

Hazırlayan: Heyet
Sayfa: 192

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)
In this age of materialism, it is a reality that our children ar e growing up in a spiritually deficient environment.
 
As a consequence of our awareness of the importance of this issue, we have published A Concise Fiqh.
 
In this book, all Muslims may find that basic religious information which is essential in their daily lives.


Boyut:13,5 x 19,5 cm
ISBN: 978-9944-251-14-3

Mücteba:


İlmihal Abrege (Hardcover)

Komisyon
Fazilet Neşriyat

Sayfa: 192

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Dans ce monde où tout a tendance à accorder une place prépondérante au matérialisme, nos jeunes enfants et adolescents grandissent dans un environnement pauvre en valeurs spirituelles.

Avec cette prise de conscience de l'importance du sujet, notre maison a décidé de publier une nouvelle édition de l'Ilmihal.

Dans ce recueil, tout Musulman, jeune et moins jeune, pourra puiser les informations essentielles qui lui sont indispensables dans la vie quotidienne.

Nous sommes fiers de vous le présenter dans une nouvelle édition revue et corrigée avec l'aide d'Allah Tout-Puissant.


Boyut:14 x 19,5 cm
ISBN: 978-9944-251-45-7

Mücteba:


Muhtasar İlmihal Rusça (Karton Kapak)

Komisyon
Fazilet Neşriyat

Ürün / Stok Kodu: BGF47BSZ
Sayfa: 172

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Бесспорно, наши дети растут в атмосфере бездуховности, в мире, где все измеряет ся материальными критериями. Мы учиты вали эти печальные жизненные реалии при подготовке нашего произведения.

Надеемся, что, передав своим детям те основные обязательные знания по Исламу, которые представлены в этой книге, Вы в какой-то мере сможете выполнить свой родительский долг по достойному воспитанию будущего поколения мусульман.

Boyut: 14 x 19,5 cm
ISBN: 978-9944-251-47-1

Mücteba:


Büyük İslam İlmihali

Ömer Nasuhi Bilmen
Sarmaşık Yayınları

Ürün / Stok Kodu: 4TSYTB9P
Hazırlayan: A. Fikri Yavuz
Sayfa: 552

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

KİTABIN ÖNSÖZÜ  (ÖMER NASUHİ BİLMEN)

Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise ilmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yer tutar. Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgı sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır.

Aslnda bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni olsun, toplumlar hiçbiri dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.

İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilâhi bir din yolu ile ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilâhî bir dine sarılmakla gerçekleşir.

Öyle ise uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan, böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir?
Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibâdete, helal ve harama, ahlâka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulundukların, öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?

O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir?

Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler, bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.

İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve rûhî ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, manâ ve ruhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.

İslâm dininin kapsadığı hükümler, esas bakımından dört kısma ayrılır:

1. İtikada ait hükümler,

2. İbâdetlere ve amellere ait hükümler

3. Helal-haram olan şeylere, mubah ve mekruhlara ait hükümler,

4. Ahlâka ait hükümler.

Bu dört kısım hüküm üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır kitaplar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitab yazılmış; fakat dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır.

Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir.

Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir "ilmihal" kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek, bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin İtikat'a, temizliğe, ibâdete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslam dininin tarihçesine ait on kitabdan ibaret, oldukça büyük bir "İlmihal" kitabı yazmayı bir görev bildim. Yüce Allah'dan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitablarımıza başvurdum. İbâdetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan yüce Allah'ın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere "Büyük İslam İlmihali" adını verdim.

Eğer bu eserim, din kadeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayır dualarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir yazar için bundan büyük mükâfat olmaz. Başarı yüce Allah'tandır.

Fâtih Dersiâmlarından Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen

Boyut: 23,5x16 cm

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek