Sadakat islami Forum

SADAKAT MEDRESESİ => İLMİ NAHİV MÜZAKERELERİ => Konuyu başlatan: sahibitevazu - 21 Aralık 2020, 02:45:54

Başlık: Pek bilinmeyen harika bir İzhar şerhi: el-Ezhâr fî Şerhi'l-İzhâr
Gönderen: sahibitevazu - 21 Aralık 2020, 02:45:54
KASAPZADE İBRAHİM EFENDİ VE “EL-EZHAR Fİ ŞERHİ’L- İZHAR” ADLI ESERİ
(İNCELEME VE TAHKİK)

Osmanlı ulemasından Kasapzâde İbrahim Efendi (öl. 1029/1620)'nin, İmam Birgivî (v.981/1573)’nin İzhâru’l-esrâr adlı eserine yazmış olduğu şerhtir. Eserin doktora tezi olarak edisyon kritiği (tahkiki) yapılmış olup, eser ve müellif hakkında bilgi verildikten sonra eserin metni tezin üçüncü bölümünde (sayfa 53) sunulmaktadır. İsmi el-Ezhâr olsa da Kasapzade şerhi olarak maruf olmuştur.

İndirmek için: https://yadi.sk/i/GzPGOFSypkYGAg (https://yadi.sk/i/GzPGOFSypkYGAg)

ahmetacar78@gmail.com