Gönderen Konu: İmana Zarar Veren Şeyler  (Okunma sayısı 2472 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı 33.yıldız

  • araştırmacı
  • ***
  • İleti: 343
İmana Zarar Veren Şeyler
« : 26 Aralık 2009, 16:52:31 »

Bir mü'min için en büyük felâket imanını kaybetmektir. Bundan daha büyük bir zarar olamaz. Çünkü imanını kayb eden ebedî mutluluğunu kaybetmiş olur.

İmansızlar bunu anlayamazlar. Benim sözüm Müslümanlaradır. İmanımızı korumak için, gereken bütün tedbirleri almalıyız.

İmana bu devirde en fazla zarar veren şeyler nelerdir?

1. İman, İslâm, Kur'ân, Şeriat düşmanı gazeteleri ve dergileri okumak, TV'leri seyr etmek.

2. İman ve İslâm düşmanı kitapları, yayınları, yazarları okumak.

3. İman, İslâm,Kur'ân, Şeriat düşmanlarıyla arkadaşlık ve dostluk yapmak, onlarla ülfet ve ünsiyet etmek.

4. İçlerinde sahih itikada (doğru inanca) aykırı sözler, tezler, iddialar, açıklamalar, yorumlar bulunan sözde din kitaplarını alıp okumak.

5. İmana, İslâm'a, Kur'ân'a, Şeriata düşman bir eğitimin çarkları içinde yetişmek.

6. İslâm'ın tahkir edilmesini istediği bir şeyi tâzim etmek.

7.İslâm'ın tâzim edilmesini istediği ve emrettiği bir şeyi tahkir etmek, küçümsemek, hafife ve alaya almak.

Dikkat buyurunuz, yukarıdaki satırlarda "İmana, İslâm'a, Kur'ân'a, Şeriata düşman" dedim. Bir gayr-i müslim ilme, hikmete uygun bir yazı yazmış, o kişinin küfrü beğenilmeden o yazı okunabilir, ondan yararlanabilinir.

Zararlı gazeteler, dergiler, risaleler, kitaplar, yazılar ikiye ayrılır:

1. İman, İslâm, Kur'ân, Şeriat düşmanı kâfirlerin yazıp yayınladıkları.

2. Dıştan Müslüman görünen, hattâ bazısı İslâm'a hizmet ettiğini iddia eden münafıkların, bid'atçilerin, dall ve mudillerin (sapmışların ve saptıranların), şeytan ajanlarının, insî şeytanların içleri çeşit çeşit yanlışlarla dolu sözde din kitapları.

Bir Müslümanın imanına en fazla zarar veren yayınlar; re'y ve heva ile yazılmış tercüme, meâl ve tefsirlerdir.

Bunlardaki birkaç vahim yanlışı sıralayayım:

1. Yüce Allah'a (O'nun Kemaline, Azametine, Kibriyasına yakışmayan) noksan sıfatlar izafe ederler.

2. İslâm'dan başka hak dinler olduğunu, bunlara mensup olanların da Cennete gireceğini iddia ederler.

3. Hz. Muhammed'in risaletini, dâvetini inkâr ve tekzip edenleri de ehl-i necat kabul ederler.

Haline en fazla üzülünecek kişi, Müslüman olan, namaz kılan, İslâm'ı seven bir kimse olduğu halde yanlış ve bid'at inanç ve görüşlere saplanmış; Sünnet ve Cemaat dairesinden çıkmış olandır.

İmanını korumak, sahih bir itikad sahibi olmak için şunlara dikkat edilmelidir:

1. Kur'ân'ın, icazetli müfessirler tarafından yazılmış olan tercüme, meal ve tefsirlerini okumak.

2. İlmi, icazeti, ehliyeti yoksa bunlardan kendi kafasına göre hüküm çıkartmamak, müctehidlik taslamamak.

3. Akaidini, dinî vazifelerini icazetli ulemâ ve fukahanın yazmış olduğu ilmihal kitaplarından öğrenmek.

4. Âmentünün altı şartından biri olan kadere imanı inkâr edenlerin kitaplarını okumamak.

5. Allah gerçek bir Janus'tur diyerek, Yüce Rabbimizi -hâşâ- bir Roma putuna benzeten mülhid ve sapıkların kitaplarını okumamak.

6. Fıkhı inkâr eden mezhepsizlerin kitaplarını okumamak.

7.Tasavvuf ve tarikat Müslümanlarını ve büyüklerini şirk ve küfürle suçlayan, bu suçlamaları ile kendileri kâfir olan aşırıların, bid'atçilerin, yoldan çıkmışların, gulüvve sapmışların yayınlarını okumamak.

8. Sünnet düşmanlarının kitaplarını okumamak.

Her mü'minin birinci vazifesi imanını korumaktır.

Her mü'min iyi, doğru, faydalı din kitapları okumalıdır.

İçinde vahim yanlışlar olan zararlı kitapları (zâhirde din kitabı gibi görünse bile) okumamalıdır.

Son kırk yıl içinde, din kitabı diye hayli bozuk yayın çıkartıldı.

Aykırı ictihadlar yapıldı.

Saçma sapan fetvalar verildi.

Çarpıklık o hale geldi ki, Tevhid ile Teslis esasta birdir, Ehl-i Kitab ile Âmentüde ittifakımız vardır diyenler bile çıktı.

Münafıklar dinimizi sinsice mihraptan yıkmak istiyor.

Kur'ân'a, Sünnete, icmâ-i ümmete aykırı yeni bir İslâm türetmek isteyenler var.

Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim diyerek İslâm'ı içinden yıkmak istiyorlar.

İslâm'da, bazı dinlerde olduğu gibi ruhban sınıfı yoktur ama ulemâ ve fukaha vardır. Gerçek ulemâ ve fukahanın, bir ucu Resullerin Seyyidine ulaşan icazetleri vardır. Cumhur-i ulemâ ve fukaha dinî konularda yalan söylemez, çarpıtmaz, sapıtmaz. Dinimizi onlardan öğrenelim.

1. Allah kemal sıfatlarla sıfatlıdır.

2. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

3. Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Allah cihetten, inmekten çıkmaktan, insanlar gibi organlara sahip olmaktan, cisimden münezzehtir.

4. Âlet ilimlerini ve 'Âli ilimleri okuyup, imtihan verip, üstadlarından icazet almamış kimseler dinî konularda kendi kafalarına, re'y ve hevalarına göre hüküm veremezler, fikir yürütemezler.

5. Ashab-ı Kirâm efendilerimizin hepsi (evet hepsi) din konusunda âdildirler, yalan söylememişlerdir, hıyanet etmemişlerdir.

6. Peygamber efendimizden (Salat ve selâm olsun O'na) sonra bozuk fırkalar zuhur etmiştir. Bunlar Cehennemliktir. Sadece Resulullah'ın ve Ashab'ın izinden ve yolundan gidenler Cennetliktir.

7. Mü'minleri tekfir edenin, şirkle suçlayanların kendileri kâfirdir.

8. En kötü ticaret, bozuk ve bid'at din kitapları çıkartarak yapılandır.

9.Allah'ın izniyle, bir insanın hidayetine (imana gelmesine, doğru yolu bulmasına)vesile olan kimse, üzerine güneşin doğduğu ve battığı her şeye sahip olmaktan daha büyük bir kazanç elde etmiş olur.

10. Bir insanın sapıtmasına, imanını yitirmesine, itikadının bozulmasına vesile olan kimse korkunç bir zarara uğramış olur.

Müslümanlar olarak birinci vazifemiz imanımızı korumak, imanımızın sahih bir iman olması için çalışmak, insanları imana çağırmaktır.

Mehmet Şevket Eygi
Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı Tuğra

  • popüler yazar
  • ******
  • İleti: 6606
Ynt: İmana Zarar Veren Şeyler
« Yanıtla #1 : 16 Şubat 2010, 19:47:38 »
Teşekkür ederiz.
〰〰〰〰🐠