Gönderen Konu: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler  (Okunma sayısı 19842 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Fatihan

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 6994
 • Milimi milimine Ehli sünnet...
Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« : 22 Şubat 2009, 17:14:47 »

HÂTEMÜ'L-HULEFA cennetmekân Sultan Abdülhamid-i Sâni hazretlerinin devr-i saltanatında önüne gelenin Kur'ân tercümesi, meali, tefsiri basmasına izin verilmezdi. Bu iş için ehliyet, liyakat, icazet aranırdı. O devirde zaten kitap piyasasında Türkçe tercüme ve tefsirler vardı. Tibyan Tefsiri, Medarik Tefsiri, Mısır'da Türkçe basılmış Cemâlî Tefsiri gibi. Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine uygun olan bu meal ve tefsirleri isteyen alıp okuyordu.

1908'de İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra Pandor'un kutusu açıldı ve İslâm'a, Ümmete, Devlet-i Aliyyeye zarar verecek bütün kötülükler, münkerler, bid'atler ortalığa saçıldı.

Bu arada Kur'ân tercüme, meal ve tefsirleri konusuna gayr-i Müslimler, bid'atçiler, Dönmeler, İslâm düşmanları el attı. Ehliyeti, liyakati, ilmi, icazeti olmayanlar çalakalem alelacele Kur'ân tercümeleri yapmaya başladı.

Sahibi Mihran isimli bir Ermeni olan Cihan Kütüphanesi, Giritli Cemil Said diye bir adama Fransızcadan Kur'ân tercüme ettirip yayınladı.

Zeki Megamiz adlı Hıristiyan bir Arap da kutsal kitabımızı tercüme etti.

Kur'ân tercüme meal ve tefsirinde para var diyenler bu sahaya girdi.

Böylece Kur'ân'a saygısızlık edildi.

Maalesef Kur'ân tercüme, meal ve tefsirleri furyası günümüzde de vardır.

Tefsir yapma ehliyeti olan, arabî âlet ilimlerini ve 'âli ilimleri bihakkın bilen, akidesi sağlam, niyeti sahih hocaefendileri tenzih ederim.

Lakin bu sahada çok uygunsuz işler yapılmıştır, yapılmaktadır.

Her yayıncıyı suçlamam ama bazı yayıncılar "Mealde iyi ticaret var, bizim de bir mealimiz olsun..." bozuk niyet ve zihniyetiyle hareket ediyor, ehliyetsiz kimselere çabucak bir meal hazırlatıp bastırıyor.

1950'li yıllarda Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu adında bir zat da kendi kafasına, re'yine, hevasına göre bir meal çıkartmış ve buna isim olarak "Kur'ân" demişti, Kur'ân-ı Azimüşşan'ın tercümesine Kur'ân denilemez, "Kur'ân Tercümesi" (veya meali) denir.

Bu zat doğru dürüst Arapça bilmezdi. Bazı kelimelerin mânâsını öğrenmek için Osmanlıca bir sözlük olan Lügat-i Nâci'ye baktığını itiraf etmiştir.

1950'li, 60'lı yıllarda memlekette hayli gerçek alim vardı. Bunlar eski medreselerde, Ezher'de, Bulgaristan'ın Şumnu Nüvvab medresesinde, Şam'da, Bağdad'ta ve sair İslâm beldelerinde okuyup icazet almışlardı. Bu muhterem zevatın bazısı, yanlışlıklarla dolu meal, tercüme ve tefsirleri tenkit ederlerdi.

Bugün artık böyle tenkitler yapılmıyor. Bu tenkit ve şikayetlerimi kimse çarpıtmaya kalkmasın. Bendeniz Kur'ân Türkçeye çevrilmesin, Türkçe meal ve tefsir yazılmasın demiyorum. Elbette bu hizmetler yapılacaktır ama bunun birtakım zarurî şartları vardır.

Bir: Niyet sahih olacak. Allah rızası için yapılacak. Para için, telif ücreti için, voli vurmak için yapılmayacak. Sahih niyetle yapmış, onun yanında bir miktar da telif ücreti veya ticaret olarak para kazanmış, buna da bir şey demiyorum. Lakin ana niyeti para, kazanç, voli vurmak olursa, doğrusu çok ayıplarım.

İki: Arapça bilmek, Kur'ân tercümesi ve tefsiri yapmak için yeterli değildir. On dört Arabî ilmi okumuş ve bunlardan icazet almış olacaktır. Bu da yetmez. Zamanın genel kültürüne sahip olacaktır. Bir üçüncüsü daha var: Allah kendisine, Kur'ân tercüme ve tefsiri yapmak için vehbî bir ilim daha vermiş olacaktır.

Allah beni böyle bir şeyden korusun, istesem ben de, daha önce yapılmış yüz kadar meal ve tercümeyi alırım, onun yanına beş on Fransızca tercüme koyarım ve bunlara baka baka ben de bir Kur'ân tercümesi yazarım. Yazarım ama ahıretimi berbat etmiş olurum. Men fessere'l-Kur'âne bi re'yihi fekad kefer... buyurulmuştur. Yani Kur'ân-ı Kerîm'i (ilmi, icazeti, ehliyet ve liyakati olmadığı halde) kendi re'y ve hevası ile yorumlayan kâfir olur. Ya küfre yol açan vahim bir yanlışlık yapar dinden çıkar, yahut en büyük ilâhî nimet olan Kur'ân nimetine küfranda bulunmuş olur.

Tezelden yedi kişilik bir ilmî heyet kurulmalı ve piyasadaki meal, tercüme ve tefsirler kontrol ettirilip netice bir raporla millete arz edilmelidir.

Bu heyet yeminli olacak ve Allah rızasından başka bir şeyle bağlı olmayacaktır.

Kimsenin gözünün yaşına da bakılmayacaktır.

Bozuk tercüme meal ve tefsirlerin belli başlı yanlışlıkları belirtilecek ve "Ey millet!.. Bunları alıp okuma..." denilecektir.

Menfaatleri bozulanlar buna çok bozulacaklar, çeşitli yalan ve iftiralara başvuracaklardır. Olsun...

Aslında yapılacak iş şudur:

Çok büyük ve güçlü bir "Kur'ân'a Hizmet Vakfı" kurulacak, milyarlarca dolarlık bir imkâna sahip olunacaktır. Bu vakıf şu işleri ve hizmetleri yapacaktır:

1. Çeşitli boylarda ve hatlarda nefis Mushaflar bastırılacaktır.

2. Ehl-i Sünnet ve Cemaate uygun olarak Kur'ân meal ve tercümesi yaptırıp bastıracaktır.

3. Yine Ehl-i Sünnet âlimlerine bir tefsir hazırlatılıp yayınlanacaktır.

Basılan tercümeler, mealler, tefsirler, Mushaflar maliyet fiyatına halka verilecektir.

Vakfın gelirleri: Bu hizmetleri gören dindar halk para yardımı yapacak, evini, arsasını bağışlayacaktır.

Vakfın hesapları, faaliyetleri son derece şeffaf ve temiz olacak, bir kuruş bile ziyan ve israf edilmeyecektir.

Bu vakfa hem ilim, hem ahlâk, hem kültür bakımından ehliyetli zevat idareci ve hizmetkâr olacaktır.

Türkiye Müslümanları bu hizmeti yapamazlar mı?

Yapamıyorlar ki, ortada böyle hizmetler yoktur.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Diyalogçu bir cemaat bir Kur'ân meali bastırıp yayınlamış. Her ayetin altına muharref Tevrat'tan ve muharref İncil'den ayet numaraları koymuşlar. FesubhanAllah...

Diyanet bunları görüyor mu?

Görmüyor... Diyanet'in yayınladığı yeni bir tefsir var ki, içindeki hatalı yorumlar dillere destan.

Biz bu kafayla gidersek, Kur'ân bizden şikayetçi olacaktır.

Mahkeme-i Rûz-i Cezada ne diyeceğiz?

Ey ilim sahipleri, ey gerçek ve icazetli ulemâ!.. Niçin susuyorsunuz?


Mehmet Şevket Eygi

Çevrimdışı mekke

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 2
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #1 : 25 Şubat 2009, 23:35:43 »
kur'an meallerını yazarlarken bıraz da kendı nefıslerını katıyolar!

Çevrimdışı Fatihan

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 6994
 • Milimi milimine Ehli sünnet...
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2009, 02:50:25 »
kur'an meallerını yazarlarken bıraz da kendı nefıslerını katıyolar!

hem de nasıl!

Çevrimdışı 33.yıldız

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 343
Kur’ân’a en büyük hıyanet
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2009, 23:21:54 »
Kur’ân’a en büyük hıyanet

KUR'ÂN'A en büyük hıyanet, tefsir ve tercüme yapmaya ehliyeti olmayan birtakım kimselerin para kazanma hırsıyla yaptıkları tercüme, meâl ve tefsirlerdir.

İlim sahibi ehliyetli ve icazetli ulemâdan (kaç kişi kaldı) bir heyet kurulmalı, piyasadaki bütün meâl, tercüme ve tefsirler incelenmeli, bozuk ve yanlış yerleri tesbit edilmeli, çok açık ve seçik raporlar halinde yayınlanarak Müslüman halka duyurulmalıdır.

Aslında bu vazife Diyanet İşleri Başkanlığı'na aittir.

Bugün ülkemizde Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunu savunan çok zengin, çok güçlü cemaatler, tarikatler, gruplar vardır. Onların bu hizmeti yapmaya yetecek paraları vardır.

Niçin yapmıyorlar?

Kur'ân'ı savunmak bütün Müslümanların vazifesi değil midir?

İlmi ve iktidarı olan kimseler ilimleriyle, olmayanlar onları destekleyerek...

Yakın tarihimizde mealcilik diye bir mezhep çıktı. Bunlar, Arapça'yı ve din ilimlerini bilmedikleri için ellerine meal ve tercümeler alıp, bunları okuyarak dini öğreneceklerini, hizmet edeceklerini sanıyorlar. Bu kardeşlerimiz uyarılmalıdır.

Nice İslâmî yayınevi, "Bizim de bir mealimiz olsun, biz de bu yolla para kazanalım..." diyerek meal hazırlattı. Hazırlayanlarla uzun pazarlıklar yapıldı. Telif ücretleri ödendi, meal veya tefsir piyasaya çıktı...Böyle şeyler İslâm'ın ihlas prensibine uyar mı?

Bazıları meal, tercüme ve tefsirlerle büyük servet sahibi oldu; hanlar, apartmanlar, yazlıklar yaptırdı.

Kur'ân ticareti Müslüman bir topluma hayır, yümn ü bereket getirmez.

Kur'ân kutsal kitabımızdır, kitapçıdan bir Mushaf satın alırken "Bunun fiyatı kaç lira?" diye sorulmaz, "Hediyesi ne kadar?" diye sorulur.

Kur'ân tercümeleri, tefsirleri, mealleri bezirgânlığa alet edilmemelidir.

Sırf ticaret için meal, tercüme, tefsir yapılmasın.

Meal, tercüme ve tefsirlerde kasıtlı, vahim hatalar olmasın.

Ehliyeti ve icazeti olmayanlar bu hizmetlere burunlarını sokmasın.

Bu konuda Müslüman halk uyarılsın.

Sırf Allah rızası için Kur'ân meali, tercümesi, tefsiri yapan icazetli müfessirleri tebrik ediyorum. Para kazanmak için yalap şalap tercüme, meal, tefsir yapanları kınıyorum.

Müslümanlar!.. Sizi Kur'ân'la aldatmak istiyorlar.Bu fâsık ve fâcirlerin tuzaklarına düşmeyiniz.

(İsim veremiyorum...Bundan birkaç yıl önce, bozuk bir tefsir tenkit edilmişti. Tefsir taciri mahkemeye müracaat etti, ticaretime, kâr u kisbime zarar verildi dedi ve büyük bir tazminat kopardıydı.)

şevket eygi
Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı Lika

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 3890
  • Herkonudan.com
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #4 : 24 Mayıs 2009, 05:02:14 »
Mealcilik bilhassa gençler arasında yayılmış durumda. Okunmaması gereken meallerden biri de M.Esed'in mealidir ancak acı vakıaya bakın ki; en çok gençler arasında rağbet gören, bir dönem dini ağırlıklı bir radyo kanalında ramazanda bedavaya dağıtılan bir mealdir. Bu konuda gençlerin uyarılması adına çok önemli çalışmalara ihtiyaç var. Yazar hakikaten bu yönde ciddi çabalar sarfediyor, Allah razı olsun. Herbirimiz de bu ve benzeri bilgileri çevremize ve mail yolu ile internette, forumda paylaşarak bu halkayı genişletebiliriz.
Ne içindeyim zamanın,Ne de büsbütün dışında;Yekpare geniş bir anın Parçalanmış akışında,
Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil.Başım sukutu öğüten Uçsuz, bucaksız değirmen;İçim muradıma ermiş Abasız, postsuz bir derviş;
Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim,Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim

Çevrimdışı 33.yıldız

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 343
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #5 : 25 Mayıs 2009, 00:36:36 »
Maalesef
Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #6 : 06 Ağustos 2009, 11:12:05 »
Huda Razı Olsun Kardeşim.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2009, 11:18:45 Gönderen: Fatihan »

Çevrimdışı 33.yıldız

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 343
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #7 : 11 Ağustos 2009, 19:14:15 »
Huda Razı Olsun Kardeşim.

Cümlemizden razı olsun kardeşim.
Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı bishnev

 • Gabriel
 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 11
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #8 : 12 Ağustos 2009, 13:04:27 »
Merhaba. Benim isim Gabriel. Ben bir arkadasim tavsiyet verdi. Bu site yazdım. İslam arastiririm. Qouran okudum. biraz arabic bilirim biraz turkiçe bilirim. Ben internet ile qouran anlam okudum. mesel Yaşar Nuri Öztürk okudum, Diyanet Meali okudum, Elmalılı Hamdi Yazır okudum, ara ara biraz bir kitap biraz bir kitap okurum. Ben baktım bazı anlam farklı olur. Bana tasiyet edersiniz hangi kitap okurum?

Çevrimdışı 33.yıldız

 • araştırmacı
 • ***
 • İleti: 343
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #9 : 15 Ağustos 2009, 19:48:35 »
Direk mealden birşeyler okuyarak Müslümanlığı anlamak zor.Bari tefsirli meallerden okuyunuz
Ortak paydamız, İbrahimi dinler değil! EHLİ SÜNNET, EHLİ SÜNNET...

Çevrimdışı Günbatımı

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2490
 • Görelim Mevlâ'm neyler, neylerse güzel eyler...
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #10 : 02 Ekim 2009, 10:41:17 »
Meale sadece, okuduğum surenin veya merak ettiğim surenin, genel anlamda içeriğini görebilmek için bakıyorum. Yani öyle derinlemesine anlamaya çalışmak gibi bir gayretim yok. Zaten meal okumak ya da tvden takip etmek çok sıkıcı... Tercümenin bir içtenliği olmuyor hiçbir zaman...

Kur'an-ı Kerim'i okumak, okuyabilmek çok haz verici... İnsanın okudukça okuyası geliyor. Fakat Arapça bilmeyenler için de, okuduğun şeyde nelerden bahsedildiğinin anlaşılması gereksinimi oluşuyor. Her zaman olmasa da, Kur'an-ı Kerîm'in kalbi denen Yasîn Suresi, her rekatta okunan Fatiha Suresi vb. sık okuduğumuz birçok surenin de anlamını merak ediyordum. Bu sebeple meale baktığım olur...

Teşekkürler güzel ve yararlı paylaşım için. Allah razı olsun...

« Son Düzenleme: 02 Ekim 2009, 10:48:59 Gönderen: günbatımı »
Dua'sız üşürmüş yürekler!
Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin...
Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarını aydınlatan,
Sana ummadık kapılar açan.
Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan...


Hz. Mevlana 

Çevrimdışı allame

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 4
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #11 : 02 Ekim 2009, 12:23:33 »
Merhaba. Benim isim Gabriel. Ben bir arkadasim tavsiyet verdi. Bu site yazdım. İslam arastiririm. Qouran okudum. biraz arabic bilirim biraz turkiçe bilirim. Ben internet ile qouran anlam okudum. mesel Yaşar Nuri Öztürk okudum, Diyanet Meali okudum, Elmalılı Hamdi Yazır okudum, ara ara biraz bir kitap biraz bir kitap okurum. Ben baktım bazı anlam farklı olur. Bana tasiyet edersiniz hangi kitap okurum?
Elmalılı Hamdi Yazır

Çevrimdışı azizistanbul

 • yazar
 • ****
 • İleti: 677
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #12 : 02 Ekim 2009, 13:35:22 »
elmalılı hamdi yazır

ancak mealden ziyade tefsir okumak daha mantıklı
جُلُوسُكَ سَاعَةً عِنْدَ حَلَقَةٍ يَذْكُرُونَ اللهَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ

Çevrimdışı allame

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 4
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #13 : 24 Kasım 2009, 13:23:39 »
Daha doğrusu o kardeşimiz yeni müslüman olduysa tefsir ve mealden de öte ilmihal okumalı. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hocanın islam ilmihali birebirdir.

Çevrimdışı Lika

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 3890
  • Herkonudan.com
Ynt: Bozuk Mealler, Tercümeler, Tefsirler
« Yanıtla #14 : 26 Temmuz 2010, 00:47:27 »
Önemli bir konu sürekli güncel tutalım İnşaAllah. Allah razı olsun.
Ne içindeyim zamanın,Ne de büsbütün dışında;Yekpare geniş bir anın Parçalanmış akışında,
Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif değil.Başım sukutu öğüten Uçsuz, bucaksız değirmen;İçim muradıma ermiş Abasız, postsuz bir derviş;
Kökü bende bir sarmaşık Olmuş dünya sezmekteyim,Mavi, masmavi bir ışık Ortasında yüzmekteyim