DİNİ KATEGORİLER > KUR'AN-I KERİM VE SÜNNET-İ SENİYYE

Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler

(1/134) > >>

Mücteba:

Bu kıymetli eserin yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir.

Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir.
1650-1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir.
Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserin yazarı büyük alimdir.

İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Resulullah Efendimiz (s.a.v) bana ikramda bulundular. Arkamı sıvazlayıp tatlı bir ifade ile 'Ümmetim için bir tefsir yaz' diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allah-ü Teâla'dan ve Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım." İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu Cami kürsüsünde cemaate anlatarak 12 senede tamamlamıştır. Toplam 16 cilttir.Kırkların Her Zaman Var Olduğu

Hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:

"Yeryüzü kırklardan asla boş olmaz. Yeryüzünde Halilü'r-Rahman (a.s) gibi (insanlığın iyiliğini düşünen) kırk kişi asla eksilmez. Onların sayesinde sizlere su (yağmur) verilmekte ve onların yüzü suyu hürmetine sizlere yardım olunmaktadır. Onlardan herhangi biri vefat ettiği zaman, Allah, onun yerine başkasını koyar."

Mesnevide buyruldu:

Eğer dua için temiz bir nefesin ve dilin yoksa temiz gönüllü evliya ve dostlardan dua iste.

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:1 S:553)

Mücteba:
Dilin Yaratılış Sebebi, Hz. Âdem İlk Sözü

Muhakkak ki dil sadece ve sadece Allâhü Teâlâ hazretlerini zikretmek ve Allâhü Teâlâ hazretlerine dua etmek için yaratıldı.
Yoksa:
1- Dünya kelâmı,
2- Gıybet,
3- Bühtan,
4- İftira.
5- Yalan ve
6- Benzeri şeyler için değil...

-"Dil sadece ve sadece Zikir, şükür ve hamd için geldi. Gıybet, halkın dedikodusunu yapmak verilmedi. Ey hakkı tanıyan..."

İnsanın ilk ve Son Sözü?

Bizim babamız Âdem Aleyhisselâm'ın kendisine ilk telaffuz ettiği ve kendisiyle ilk kez konuştuğu sözü; esnediği zaman:

“El-hamdu lillahi /Hamd Allah'ındır." demesidir.

İnsanoğlunun son duası (sözü de) bu olacaktır.

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:11 S:420)

Mücteba:
Karganın Gak Deme Sebebi ve Şeytana Benzeme Yönü

Kara karganın gak gak diye bağırması kendisi için daima uzun ömür dilemesindendir.

İblis gibi onun da Allahtan muradı, kıyamete kadar yaşamaktır.
O hep yaşamak dileğiyle gak gak diye öter.

İblis:
"Bana ba’solunacakları güne kadar mühlet ver."(Sureyi Araf :14)

Eğer şeytan,uzun ömür isteme yerine,keşke:
’’Rabbimiz tevbe ettim’’ deseydi.

(Ruhü’l Beyan Tercümesi C:3 S:118)

Mücteba:
Cin Nedir?

"Cin, lâtif cisimler olup, muhtelif şekillerle şekillenen; cisimlerin içlerine (ve çevresine) havanın sızması gibi; hayvanların içlerine; nüfuz etmeye kadir olan bir mahlûktur."

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:7 S: 516)

Mücteba:
Putlara İlk Tapan Kaabil'dir

Kaabil, kardeşi Habil’i öldürdüğü zaman, Âdem (a.s) onu kovdu. O da evlâdı ve kendisine tabi olanlarla beraber Yemen'e yerleşti.
Kaabil, Putlara tapan ilk kişidir.

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:8 S:642)

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek