EDEBİYAT KÖŞESİ > TAVSİYE KİTAPLAR

Siyer ve İslam Tarihi Kitabı Tavsiyesi

(1/3) > >>

Mücteba:

 
Peygamber Efendimizin Hayatı

Ahmed Cevdet Paşa
Çamlıca Basım Yayın

Hazırlayan: İbrahim COŞKUN, Kemal ERKAN
Sayfa: 328
Boyut: 13,5x21 cm
ISBN: 978-9944-905-99-2

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

İşte sıcak bir aile ortamında merakla okunup dinlenecek bu siyer, Osmanlı'nın son devrindeki müstesna simalardan, büyük devlet adamı ve tarihçi Ahmed Cevdet Paşa'nın, "Kısas-ı Enbiyâ" isimli eserinin, Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve selemin hayatını anlatan kısmının sadeleştirilmiş halidir.

Mücteba:

 
Muhtasar İslam Tarihi Siyer-i Nebi (Ciltli)

Komisyon
Fazilet Neşriyat

Sayfa: 400
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-975-9018-92-4

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

"Siyer", lügatte "siyret" kelimesinin çoğuludur. "Siyret" ise, yol gidiş, hal tercemesi ve insanın mânen tuttuğu yol manalarına gelir. "Siyer-i Nebî" ise Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatını anlatan tarih ilmidir. Siyer-i Nebî, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, İbâdet ve Ahlâk'la alakalıdır. Resûlüllah Efendimiz'in (s.a.v) ve güzide eshâbının hayatı iyi bilinirse, İslamî ilimler daha güzel ve etraflı bir şekilde kavranılır.
İşte bu meyanda, ummandan bir katre misali, mevcut siyer kitaplarından, her biri inci tanesi olan mevzuları, güzel bir şekilde dizmeye gayret ettik.
Resûlüllah Efendimiz'in (s.a.v) hayatından bir nebze bir şeyler öğrenip, muhabbet ederek onun yoluna sarılanlar vasıtasıyla Cenâb-ı Hakk'ın bizleri, Fahr-i Kâinat Efendimiz'in (s.a.v) şefaatine mazhar kılmasını ümid ederiz.

Mücteba:

 
Peygamber Efendimizin Muhtasar Hayatı

Ahmed Cevdet Paşa
Çamlıca Basım Yayın

Hazırlayan: Kemal Erkan, İbrahim Coşkun
Sayfa: 152
ISBN: 978-605-5331-35-1

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

İşte sıcak bir aile ortamında merakla okunup dinlenecek bu siyer, Osmanlı'nın son devrindeki müstesna simalardan, büyük devlet adamı ve tarihçi Ahmed Cevdet Paşa'nın, "Kısas-ı Enbiyâ" isimli eserinin, Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve selemin hayatını anlatan kısmının sadeleştirilmiş halidir.

Mücteba:

 
Aşere-i Mübeşşere Cennetle Müjdelenen On Sahabe

Mustafa Necati Bursalı
Çelik Yayınevi
Dini Eğitim

Sayfa: 244
Boyut: 13,5x21
ISBN: 978-605-5457-41-9

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Sahabi, gönlü iman nuru ile dolu olarak Allah’ın Sevgilisini bir kerecik gören, yahut Kâinatın Efendisi tarafından bir an görülmüş olandır...

Bizzat Resûlullah’ın:
- “Benim ashabım, yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız, doğru yolu bulmuş olursunuz!” buyurduğu büyük insanlar.

Sahabi, derecede nebiler ve resullerden sonra insanoğlunun en üstün ve en ileri tabakası olduğu gibi, kendi içinde de derece derece ve tabaka tabaka...

Onlar, Kâinatın Efendisi tarafından hususi bir ölçü ile kendilerine tayin olunan mertebelerle birbirinden mümtaz olmuşlardır, ilk Müslüman olan Sahabe-i Güzîn, sonrakilerden mümtaz oldukları gibi; Hülefâ-i Raşidîn, Bedir muharebesine iştirak eden mücahitler, On Cennetlikler ve “Bîat-i Rıdvan” ehli, sıra ile birbirinden üstün sayılmışlardır. Lâkin sahabi olmak hususunda beraberdirler...

Mücteba:

 
Hayatü's Sahabe (4 Cilt)

Muhammed Yusuf Kandehlevî
Divan Yayınları

Çeviren: Sıtkı Gülle
Sayfa: 486
Boyut: 17x24 cm (Ciltli)
ISBN: 978-975-6834-11-0

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Bu kitabın benim veya bir başkasının takdimine ihtiyacı yoktur. Çünkü onun müellifi büyük bir insan ihlas sahibi bir zattır. Tanıdığım kadarıyla ve inancıma göre o ilahi bir ihsandır. İman ve davet kuvvetinde devrin hasenelerinden (güzellik ve nimetlerinden) biridir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek