EDEBİYAT KÖŞESİ > TAVSİYE KİTAPLAR

Tasavvuf Kitabı Tavsiyesi

(1/3) > >>

Mücteba:

 
Tam Miftâhu'l-Kulûb -Kalplerin Anahtarı

Muhammed Nuri Nakşibendi
Salah Bilici Kitabevi

Sayfa: 666
Boyut: 17 x 24 cm 2. Hamur

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

İslam tasavvufunun muazzam ve muhteşem eseri, İslâmi ahlak ve faziletlerin rehberi Hak ve hakîkat aşıklarının senelerdir özledikleri Miftâhu'l-Kulûb metni ile sekiz risâle bir arada Evrâdı Şerifeleri ve tercümeleriyle birlikte fikir hayatımıza yeniden hediyye edilmiştir...

Mücteba:

 
Berekat (İmam-ı Rabbani ve Yolundakiler)

Muhammed Hâşim Kişmî
Furkan Yayınları

Çeviren: A.Faruk Meyan
Sayfa: 637
Boyut: 13,5x19,5 cm

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

İmam-ı Rabbâni ve Yolundakiler

O nübüvvet yolunun eşsiz tek kumandanı
O vâris-i enbiya, o İmam-ı Rabbanî

O âşıklar tacı, o veliler Sultânı
O mutasavvıfların, tasavvufun lisanı

O Her hareketi ile bu yolun rehberidir
Nübüvvet denizine akan büyük nehirdir

Bak İmam-ı Rabbani işte okudunuz ya
Onun gibi bir veli görmemiştir bu dünya

Esef onu bilmeyen, ah! Duymayanlara âh
Beşeriyyete inmiş mücessem rahmetullah

Vâris-i Resûlüllah ve müceddid-i sâni
Dini bütün olanlar ordusu kumandanı

Hamuru Bakiyye-i tıyn-i Resulüllah'dan
Bu şeref yeter ona, belki her şeyi bundan

İşte çok sev kardeşim, sevebildiğin kadar
Yakın gel bu menbaa, gelebildiğin kadar

Onlar himmet ederler sende de gayret olsun
Yeter, kalbin o yüksek evliyaya tutulsun

Mücteba:

 
Tarikat-i Muhammediyye

İmam Birgivî
Demir Kitabevi

Çeviren: Celal Yıldırım
Sayfa: 558
Boyut: 17x24,5 cm

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Onun bütün emeli, îmanı yok etmek, ateşte ebedî kalmaya yol açmaktır. Kulu tâatten dışarı çıkarmak, kahredici bir zulme saptırmak ister. İnsanı oyalayıp hayırlı işlerden geri bırakmaya, derece ve mertebelerden aşağı düşürmeye çalışır.

Sarsılmaz bir gayretle, insanı manevi zaferden alıkoymaya çabalar. O ancak kendi hempaları cehennem yârânından olsun diye onları dâvet eder. O halde, korunma sebeblerini al ve şeytanı düşman edin! Dünya fânidir, çabucak zevâl bulup harap olacaktır. Dünyanın izzeti zillet, ni'metleri nikbet, şerâbı serâbdır. Âhiret evi ise sermedî hayatın tâ kendisidir.

O, iman ehlinden olup da sakınanlar için hazırlanmıştır. İzzeti bâkî ve sonsuzdur. Ni'metleri sade ve devamlıdır. O gün için çehreler vardır ki Rablerine bakarlar; parlar ve aydındırlar.

Rableri katında hoşnutluğa ermiş, gönülleri yatışmıştır. O'ndan râzı ve O'na şükredicidirler. İşte bu nimetin ve en üstün lezzetin, fevz ü felâhın, en büyük saâdetin kendisidir. Bunlara erişmek ancak itikadlarda, sözlerde huylarda ve işlerde evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz'e uymakla elde edilebilir.

Tarîkat-i Muhammediye adlı bu seçkin eser, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz'in açtığı bu nurlu ve mübârek yoldan nasıl yürüneceğini delilleriyle ortaya koymaktadır.

Mücteba:

 
El-İbriz: Şeriat - Tarikat - Marifet - Hakikat (2 Cilt)

Eş-Şeyh Abdülaziz Debbağ
Demir Kitabevi

Çeviren: Celal Yıldırım
Sayfa: 558
Boyut: 16,5x24,5 cm

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

İslâm tasavvuf tarihinde önemli yeri olan, hicrî XII. asırda Afrika'nın kuzey ülkelerinden Fas'ta yetişen Şeyh Abdülâziz Debbağ (K.S.) Hazretleri zamanının kutbudur; kemâl mertebesinde büyük bir velîdir. Okur-yazar olmaktan başka hiçbir tahsili olmayan bu kâmil velî, ilim adamlarını şaşırtan, akıllara durgunluk veren, tasavvuf erbabını hayrete düşüren ledünnî bir ilme ve irfana sâhiptir. Kaynağından alıp müşâhede mazhariyeti içinde insanlığa bir nice esrar ve hikmetin kapısını açmış, gelişmekte olan İslâm tasavvufuna büyük katkılarda bulunmuştur.

Âyet ve hadîslere verdiği mânâ, bu hususta yaptığı yorum en büyük müfessirleri şaşırtacak niteliktedir. Sorulan sorulara verdiği cevaplar ise her türlü takdirin üstünde bir özellik taşımaktadır. Keşif ve kerâmetteki derecesi çok yüksektir. Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz'e olan yakınlığı, ashabın yakınlığı ölçüsündedir, diyebiliriz. Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz'in zâtî ve rûhî varlığını en iyi bilenlerdendir.

Abdülâziz Debbağ (K.S.) Hazretlerinin talebesi ve yakın müridi Ahmed bin Mübârek tarafından duyarlılık ve titizlikle tespit edilen hikmet ve esrar dolu sözleri, El-İbrîz adını taşıyan bu kitapta toplanmış bulunuyor. İki buçuk asırdan beri elden ele, dilden dile dolaşan bu hazine -Allah'a hamdolsun ki- bize kadar ulaşmış, tasavvufî bilgilerimize renk ve mânâ katmıştır.

El-İbrîz'i diğer tasavvufî eserlerden ayıran birtakım özellikleri vardır. Cidden El-İbrîz, diğer altın değerinde olan aynı konudaki eserler arasında katkısız, karışıksız bir altın niteliğindedir. Bu bakımdan kitabın ismi özelliklerine, özellikleri de bu isme çok uygun gelmiştir.

Mücteba:

 
Veliler Başbuğu Şâh-ı Nakşîbend

Nasrullah Efendi
Buhara Yayınları

Sayfa: 360
Boyut: 13,5x19,5 cm ithal kağıt
ISBN: 9758811037

Kitap Hakkında: (Bu sayfadaki bilgiler kitaptan alınmıştır.)

Veliler ordu ordu olsa..Bunların başbuğlarından da ayrı bir ordu kurulsa..Ona başbuğ olacaklardan da bir ordu..Son başbuğ kim olurdu?

Dereceler sonsuz, fakat bizim biliş ve bildiriş vasıtalarımız sınırlı, kıyas basamaklarımız sayılı..

Hayatın son basamağıyla Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ayak parmaklarına bile yetişemeyeceğimizi acz içinde bildirelim ki, son başbuğ kendileri olurdu.

Böyleyken son başbuğ bir tane değil...
Her biri her birinden ayrı ayrı üstün...
Allah'ın lütfu, bu..
Verdiğini ve erdirdiğini sınırlandırabilmek kimin iktidarında?
Şah-ı Nakşibend, Şah-ı Nakşibend..
Dukaktan dökülürken insanı, raşelere boğan bu isim, yola, tarikata alem oldu.
Düşünün Şah-ı Nakşibendi..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek