Gönderen Konu: Emâli Kasidesi  (Okunma sayısı 10573 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mücteba

  • Moderatör
  • popüler yazar
  • *****
  • İleti: 9214
  • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Emâli Kasidesi
« : 16 Temmuz 2011, 15:51:21 »

Emâli Kasidesi

1. Der fakîr Ali Ûşî, Emâlî’nin başında,
İnciler misali nazımla, tevhîd hakkında.

2. Mevlâmız, mahlûkların ilâhıdır biliniz,
Kemâl sıfatlar ile muttasıftır Rabbimiz.

3. O hayydır, hayattadır, her işi tedbîr eder.
O vardır, zü’l-celâldır, her şeyi takdîr eder.

4. Hayrı ve şerri ister, irâde sıfatıyla,
Ancak şerden, kötüden râzı değildir asla.

5. Allah’ın sıfatları, değil zâtının aynı,
Aynı zamanda bil ki, olamaz zâttan gayrı.

6. Zâta ve fiile âit, Allah’ın sıfatları,
Öncesi yok, kadîmdir, yok zevâl bulmaları.

7. Ona “Şey” deriz, ancak hiçbir şeye benzemez;
Zât” da denilir, ancak altı yön düşünülmez.

8. Başka değildir ismi, O’nun müsemmâsından,
Bildirildi bu mana, İslâm ulemâsından.

9. Rabbim cevher değildir ve hiç olamaz cisim,
Ne şümullü bir bütün, ne de ondan bir kısım.

10. Cüz’ün lâ yetecezza var, şeksiz inanmalı,
Ey Müslümanlar, bunu inkârdan sakınmalı.

11. Mahlûk ve hâdis değil, asla Kur’ân-ı kerîm,
Rabbin kelâm sıfatı vardır, zâtıyla kâim.

12. Allah Arş üstündedir, buyuruyor rabbimiz.
Lâkin keyfiyyetini anlayamaz aklımız.

13. Zât, sıfat ve fiilîyle, benzemez mahlûklara,
Ey Ehl-i sünnet kanma, böyle inananlara.

14. Allahü teâlânın, üstünden vakit geçmez,
Zamandan münezzehtir, hâlden hâle de girmez.

15. Münezzehtir Rabbimiz, hanımdan, hizmetçiden,
Oğlu ve kızı yoktur, berîdir herbirinden.

16. Keza yok ihtiyacı, yardımcıya mu’îne,
Her şeyin sâhibidir, vardır kendi kendine.

17. Öldürür her canlıyı, sonra diriltecektir.
Amellerine göre, karşılık verecektir.

18. Hayır ehli içindir, Cennetlerle nimetler,
Kâfir olanlar ise, Cehennem’e giderler.

19. Cennet ile Cehennem, hiç yok olmayacaktır.
İçlerinde olanlar, devamlı kalacaktır.

20. Mü’minler Rablerini görecekler Cennet’te,
Ancak nasıl olduğu, bilinemez elbette.

21. O’nu gören mü’minler, nimetleri unutur,
Yazık Mutezile’ye, inkâr eden mahrumdur.

22. Hak teâlâ üstüne, kula en yarar fiilî,
Yaratmak vâcib değil, vâcib der Mutezilî.

23. Bütün peygamberleri, tasdîk etmek lâzımdır.
Meleklerin hepsine, iman etmek de farzdır.

24. Hâşimî ve zü’l-cemâl, Nebîmiz en sondadır.
Ancak sadr-ı muallâ, şerefi de O’ndadır.

25. İhtilâfsız olarak, İmâmü’l-enbiyâ’dır.
Şek şüphe olmaksızın, O, Tâcü’l-asfiyâ’dır.

26. O’nun dîni her vakit, bâkîdir, devâmdadır,
Getirdiği hükümler, Kıyâmet’e kadardır.

27. Mütevâtir ve meşhûr, haberlerle mensûstur.
Mi’râc-ı Resûlüllah, yalnız O’na mahsustur.

28. Peygamberlerin hepsi, elbet em’andadırlar,
Asla isyan etmezler ve azil olunmazlar.

29. Kadından ve köleden, kötü iş sahibinden,
Peygamber gelmemiştir, bunların hiçbirinden.

30. Zülkarneyn ve Lokmân’ın, Peygamber veya velî,
Oldukları hakkında, cidâli terk etmeli.

31. Îsâ aleyhisselâm muhakkak gelecektir.
Şakî, fesat Deccâlî elbet öldürecektir.

32. Evliyânın dünyada kerametleri vardır.
Bunlar Rabb’in veliye ikrâmı, ihsânıdır.

33. Bir velî, hiçbir zaman, Nebî’den ve Resûl’den,
Şerefte üstünlüğü, olamaz hiçbir yönden.

34. Ebû Bekr-i Sıddîk’ın, Eshâbın tamamından,
Üstünlüğü açıktır, bir ihtimal olmadan.

35. Ömer ibni’l Hattâb’ın, Osmân ibni Affân’dan,
Rüchânı, fadlı vardır, bir şüphe bulunmadan.

36. Osmân-ı Zinnûreyn de, doğrusunu istersen,
Üstündür muharebe safındaki Alî’den.

37. Üçünden sonra üstün, bu ümmetin içinde,
Kerrâr olan Alî’dir, bu da mühimdir dinde.

38. Âişe-i Sıddîka, bazı hasletleriyle,
Fâtıma-i Zehrâ’dan, üstündür, inan böyle.

39. Birkaç fırkadan başka, haddi tecavüz eden,
Olmadı Eshâba ve Yezid’e lânet eden.

40. Mukallidin îmânı, kıymetli, mu’teberdir.
Çok çeşitli ve kesin, delille müdelleldir.

41. Âlemleri yaratan, Rabb’ini kim tanımaz,
Eğer akıllı ise, cehli ma’zûr sayılmaz.

42. Daha önce imanı, olmayan bir kimsenin,
Son nefeste imanı, kabul olmaz, bilesin.

43. İmandan sayılmazlar, bütün hayırlı işler.
İbadetler imanın, parçası değildirler.

44. Asla hüküm verilmez, kâfir ve mürted, diye:
Zina eden, katleden, mal gasb eden kimseye.

45. Bir kimse irtidâda, ne zaman niyyet eder,
Hak dininden sıyrılıp, dışarı çıkar gider.

46. Küfür olacak sözü, gafletle ve bilmeden,
Zor görmeden söyleyen, denildi, çıkar dinden.

47. Sarhoş hâldeki insan, düşünmeden hezeyân
Ve lâgiv söyler ise, kâfir olmaz o zaman.

48. Mer’i” ve “şey” denilmez “ma’dûm”a yok olana,
Hilâli görmek kadar, açık delil var buna.

49. Tekvîn ile mükevven, bil farklı iki şeydir.
Böyle inananların görüşü kuvvetlidir.

50. Helâl gibi rızıktır, harâm olarak gelen,
Kötü görünse bile, doğrudur böyle bilen.

51. Kabirde suâl vardır, tevhîdden îtikâddan,
Her şahsa sorulacak, kaçış yok imtihândan.

52. Fâsıkların bir kısmı, kâfirlerin tamamı,
Kötü işleri için, görür kabir azâbı.

53. İnsanlar ameliyle, Cennet’e giremezler.
Ancak Hak teâlânın fadlı ile girerler.

54. Öldükten sonra tekrar, insanlar dirilecek,
Sakınmalı günahtan hesâbı verilecek.

55. Defterler verilecek, bir kısmına sağ yandan,
Bir kısmına da soldan, veyahut da arkadan.

56. Ameller tartılacak, geçilecek Sırât’tan,
Şüphesiz olacaktır, değildir bunlar yalan.

57. Mü’minlerin günâhı, dağlar gibi olsa da,
Şefâat edecektir, hayır ehli orada.

58. Sapık yolda olanlar, inkâr etseler bile,
İnanmamız lâzımdır, duânın tesirine.

59. Sonra yaratıldığı için, dünya hâdistir,
Heyûlânın aslı yok, bu söz felsefededir.

60. Çok zamanlar ve hâller, geçse de üzerinden,
Şimdi vardır muhakkak, Cennet ile Cehennem.

61. Günahı fazla, fakat iman sâhibi olan,
Cehennemde ebedî kalmaz, böylece inan.

62. Ehl-i sünnet üzere, tevhîd hakkında yazdım,
Fevkalâde hâl gibi, tesirli oldu nazmım.

63. Bu nazm mü’min kalplere, rahatlık, neş’e verir,
Âb-ı zülâl gibidir, ruhlara hayat verir.

64. İnanıp, ezberleyip anlamaya çalışın,
Nimet içinde olup, ihsanlara kavuşun.

65. Tazarrû hâlinizde, yâd ederek hayr ile,
Duâda bulununuz, zaman zaman bu kula.

66. Umulur ki fadlıyla, Rabb’im beni affetsin,
Âhirette ebedî, seâdet ihsan etsin.

67. Hayır duâ ederse biri, bir vakit bana,
Ben de bütün gücümle, duâ ederim ona.

http://www.sadakat.net/forum/metinler_muzakereleri/metinler_izahli_emali_beyitleri_sadakat_ozel-t3311.0.html

zaman_1453

  • Ziyaretçi
Ynt: Emâli Kasidesi
« Yanıtla #1 : 20 Mart 2012, 00:43:50 »
Çok güzel bi çalışma .... s33))

"Dünya ve onun içindeki şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten alim ve öğrenen talebe bundan müstesnadır" Sünen-i Tirmizî, Zühd 14