Son İletiler

Sayfa: 1 ... 8 9 [10]
91
LİNK PAYLAŞIMLARI / Güzel ve iyi bir öneri size
« Son İleti Gönderen: hayâlnâmem 03 Kasım 2023, 08:53:38 »
Güzel ve iyi bir öneri size
https://siirhikmettir.blogspot.com/
92
netice de...KÜFÜR tek millettir
93
yıllar geçmiş..yıllar.zulum devam ediyor malesef
94
KUR'AN-I KERİM VE SÜNNET-İ SENİYYE / Ynt: Bir işi bitirdikten sonra
« Son İleti Gönderen: İMAG53 21 Ekim 2023, 11:51:37 »
teşekkürler
95
Bu meselenin iki yönü vardır:

1- Eğer ayette geçen kelimedeki harfin ve yanlışlıkla okunan harfin arasında mahreç yakınlığı varsa ve o iki harften birini diğeri yerinde kullanmak (yani ibdal) caiz ise, veya mahreç yakınlığı olmadığı halde umûmü’l-belvâ bulunup bunları ayırt etmek zor olsa [1], fetvâ verilen kavle göre namaz bozulmaz.[2]
Umûmü’l-belvâ: Kaçınılması güç olup, umûmun müptela olduğu bir şey hakkında hususî bir hüküm verilmesidir.
 
Mesela: ذ yerine ز okumak; ض yerine ط/د/ظ/ذ okumak; ص yerine س okumak; ح yerine ه okumak; ح yerine خ okumak; ط yerine ت okumak; ق yerine ك okumak gibi.
Zira bu harfler arasında mahreç yakınlığı vardır ve insanların çoğu -hususiyle Arap olmayanlar- bu harfleri karıştırırlar veya doğru telaffuz etmekte zorlanırlar.

Bunların tamamı hata ile olması durumundadır. Eğer kasten olursa namazın bozulacağında şüphe yoktur.[3]

2- Eğer ayette geçen kelimedeki harfin ve yanlışlıkla okunan harfin arasında mahreç yakınlığı yoksa ve kolayca ayırt edilebiliyorsa namaz bozulur.

Mesela: اَلصَّالِحَاتُ yerine اَلطَّالِحَاتُ okumak gibi. Zira ص ile ط arasında mahreç yakınlığı yoktur.

📖 Kaynak: [1] İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, c.2 s.474; Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s.258;
[2] Merğinânî, Muhît, c.1 s.319; Fetâvâ-yı Hindiyye, c.1 s.275-276;
[3] Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s.258; Fetâvâ-yı Hindiyye, c.1 s.276;
96
Bir kimse hanımına iyi davranmalı, onu kırmamalı, kaba davranışlardan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: "Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadır. Tahakküme hakkınız yoktur. Ancak açıktan fuhuş irtikâb etmiş olmaları müstesnâ."

Koca, hanımına, hanım da kocasına alâka göstermelidir. Saâdeti evlerinde aramalıdırlar. İffet ve nâmûs konusunda titiz davranmalıdırlar: "Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar." (Sûre-i Nur, âyet 30)

Erkek, hanımına ve çocuklarına dînî emirleri hatırlatmalı ve öğretmelidir. "Âilene namaz kılmayı emret." (Sûre-i Taha, âyet 132) âyeti ve "Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına vardıklarında (kılmazlarsa) cezalandırınız." hadîs-i şerîfinin mucebince hareket etmelidir.

Koca, kendi mal varlığı ve imkânlarına göre hanımının nafakasını sağlayıp her türlü ihtiyacını görmekle mükekleftir. Koca, hanımına aslâ "çirkinsin" dememeli, yaptığı işte sürekli kusurlar aramamalı, hanımını zan altında tutmamalıdır.

Hanımın Kocasına Karşı Vazifeleri:

Hanım, âilenin reisi olan kocasını bütün meşrû hususlarda dinlemelidir. Kadın, eşinin malını, ailesinin her türlü sırrını, nâmûsunu, çocuklarını, korumalıdır. Kadın mücbir sebep olmadan kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından ayrılmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır. (Ebû Dâvud, Talak 18) Kadın kocasından izinsiz olarak evinden dışarı çıkmamalıdır. (Buhârî, Nikâh, 116)

Kadının kocasını memnun etmesi onun en mühim vazifesidir. Bu mevzûda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer." (Riyâzu's-Salihîn, 1/326) başka bir hadislerinde Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.); "Kadın kocasının yatağını (mazeretsiz) terk ederek gecelerse o kadına melekler sabaha kadar lanet ederler." (Riyâzu's-Salihîn, 1/ 323) buyurmuşlardır. Kadın, zenginliği ve güzelliği ile övünmemeli, ev işlerini düzenlemeli, çocuklarına bakmalı, kocasının malını israf etmemelidir. (Tecrîd-i Sarih Terc. 74)
97
Muhakkak bizim askerlerimiz olan peygamberler ve onlara tabi olan müminler elbette galiptirler.
Her ne kadar bazı zamanlarda mağlup gibi görünseler de, itibar sonadır ve hüküm ekser içindir ve nadir olan yok gibidir.”
(Sâffât suresi ayet 173)
98
İSLAM-GENEL / Ynt: Cinnin musallat olmaması için okunacaklar
« Son İleti Gönderen: ihvan23@hotmail.com 17 Ekim 2023, 17:25:51 »
(Berekât) kitabında, imam-ı Rabbânî hazretlerinin Cinden korunmak için, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm” okuduğu yazılıdır.
İmam-ı Şaranî hazretleri, “Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz” buyurdu.
99
7 - Abdestli bulunduğu müddetce Allâhü Teâlâ’nın himâyesinde olur.
100
İSLAM-GENEL / Ynt: Mezhepsizlerin Reklamını Yapanlar
« Son İleti Gönderen: ihvan23@hotmail.com 17 Ekim 2023, 17:22:01 »
"Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür." [ Zahid-ül-kevseri ]
Sayfa: 1 ... 8 9 [10]