Gönderen Konu: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler  (Okunma sayısı 398297 defa)

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Osmanlı Devletinden Sonra islâm Devleti Yoktur
« Yanıtla #660 : 03 Mart 2015, 13:50:02 »

Osmanlı Devletinden Sonra islâm Devleti Yoktur

Osmanlı devletinden sonra (Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra,) onlardan başkasına (İslâm devleti kurmak) yoktur...
(Bu durum yani Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra islâm devletinin olmaması) ta Hazret-i Mehdi aleyhir-Ridvânın çıkması (236) ve İsâ Aleyhisselâm'in inmesine 237) kadar (islâm) devleti yoktur (238)...(236) Mehdi aley-hir ridvan ahir zamanda yeryüzüne gelecek olan bir müceddid evliya ve alim bir zattır.

(237) İsa Aleyhİsselâm, yeryüzüne peygamber olarak ve peygamberlik sıfatıyla inecek değildir. O yeryüzüne Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin ümmetinden bir zat olarak gelecektir. Hatta İmam-ı Azam hazretlerinin mezhebi üzere amel edecektir.... Âhir zaman peygamberi, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretleridir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Bu konuda geniş malumat için benim "İSA ALEYHİSSELÂM" isimli çalışmama bakınız. Mütercim.

(238) Bu ibarelerin kaynağı Levh-i Mahfuzdur. Bunlar, gerçekten büyük bir evliya ve âlim olan, İmam Şeyh Allâme Müfessir ismail Hakkı Bursevî (k.s.) hazretlerinin kerametleridir. Onun manâ âleminde Levh-i mahfûz'dan iktibas ile izhâr etmiş olduğu kerametleridir. Musannif hazretleri bu ibareleri, 1690 yılında yazdı. Osmanlı devletinin yıkılmasının üzerine seneler geçti dünyanın ve Müslümanların halleri ortada... Söz söylemeye gerek yok... Mütercim.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 9/318.(Ruhü’l Beyan Tercümesi, Araf Sûresi Tefsiri)


Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #661 : 05 Haziran 2015, 15:07:08 »
emeğine sağlık..

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Gece ve Gündüz | Gecenin Esrarı
« Yanıtla #662 : 15 Haziran 2015, 13:13:54 »
Gece ve Gündüz

"Halbuki, gecede, gündüzde barınan ne varsa O'nun..." 

Sebeb-i Nüzul

Rivayet olundu:
Mekke kâfirleri, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi.
-"Ya Resûlallâh (s.a.v.)! Biz iyi biliyoruz ki, seni bizi davet ettiğin şeye sevk eden şey, senin fakirliğin ve hacet sahibi olmandır... Biz senin için (Arap) kabilelerinden çok mal toplarız. Böylece sen bizim en zengin adamımız olursun ve böylece sen üzerinde bulunmuş olduğun davetten dönersin!" dediler.
Mekke müşriklerinin bu konuşmaları üzerine Allâhü Teâlâ hazretleri (onlara gereken cevâbı vermek için) bu âyet-i kerimeyi indirdi ve:
Halbuki, gecede, gündüzde barınan ne varsa O'nun ve işiten-bilen ancak O." Buyurdu.
Manâsı: Gece ve gündüzde istikrar eden gece ve gündüzün içerdiği bütün varlıklar, Allâhü Teâlâ hazretlerine mahsustur. Eğer Allâhü Teâlâ hazretleri, Resulü (s.a.v.) hazretlerinin insanların en zengini olmasını murad etseydi, elbette gece ve gündüz onun üzerine ve mekânına mal yağdırırdı.
Eşyâ'nın iki zamana (gece ve gündüze) nispet edilmesi, eşyâ'nın gece ve gündüzde iskân edilmesinden dolayı böyle bir tabir kullanıldı...
"Ve o işitendir."
İşitmede mübalağa sahibidir. Her işitilen şeyi hakkıyla işitir.
Allâhü Teâlâ hazretleri, her malûmu (bütün eşyayı) hakkıyla bilir. Söz ve fiillerden hiçbir şey ona gizli kalmaz. 

Gece ve Gündüz

Haber'de varit oldu:
Allâhü Teâlâ hazretleri, biri karanlık ve diğeri de aydınlık iki cevher (temel madde) yarattı. Aydın olandan her türlü nuru (ve ışığı) çıkarttı. Gündüzü onun nurundan yarattı. Diğer kalan ışıklarından ise, ateşi (ve cehennemi) yarattı.
Karanlık maddeden ise bütün karanlıkları çıkarıp ayırdı. Geceyi o karanlıktan yarattı. Karanlığın diğer kalanlarından ise cenneti yarattı. Onun için gece, cennettendir; gündüz ise ateşten (cehennemden) dir...

Geceler Ünsiyet Vaktidir

Bundan dolayı, geceleri ünsiyet kurmak (sohbet ve muhabbet etmek) daha çoktur... Geceler, sevenlerin ünsiyet vaktidir. Mahbubların (sevgililerin) gözlerinin aydınlığı ânıdır.
Âyet-i kerime, gecede, gündüzde, buyurarak) gecenin gündüz üzerine 'takdîm edilmesi; muhakkak ki gecenin Mevlâ Teâlâ hazretlerine hizmet etme vakti ve gündüzün de mahlûkata hizmet etme ânı olmasından dolayıdır.... (Bundan dolayı gece gündüzden daha şerefli ve daha üstün olduğundan takdîm olundu...)
Peygamberlerin miraçları hep geceleyin oldu.
Kadir gecesi gecelerin içindedir... Bin geceden daha hayırlı olan kadir gecesi gecededir; gündüzlerin içinde değildir...
Bunun misâlleri çoktur.
Evliyanın bazıları,
-"Gece geldiği zaman, büyük mahlûkat geldi..." derlerdi. 

Gecenin Esrarı

Bu meclisleri toplayan fakir (Allah'ın rahmetine muhtaç İsmail Hakkı Bursevî) der ki: Amma...
1- Gecenin esrarından,
2- Gece de yapılan münâcâtın halâveti (tadı),
3- Halvetin zevki,
4- Ve vahdet (yalnız kalmanın güzelliği ve zevkinden) mahcup ve mahrum olan kimselere ise; gündüzler daha mahbub ve daha sevimli ve daha hoştur.

(Onlar gündüzü severler) meselâ "ulemâ-i rüsum" maneviyâttan mahrum olan zahirî âlimler gibi... Nahiv âlimi olan "Sâ'leb" (r.h.)'a bakmıyor musun? Sâ'leb (r.h.) şöyle derdi:
-"Keşke hiç gece olmasa da ashabım (talebelerim) hiç benden ayrılmasalar da (sürekli ders okutsam)" derdi.
Bu sözler onun, talebelerine olan ülfetinin hırsından gelmektedir. Zira "muallim"lerin hiçbiri, hâl ve makam bakımından "müctehid"lerden daha yüksek değildir. Görmüyor musun? (Tarih kitaplarında hayatını okumuyormusun?) Bizim imamımız "İmâm-ı Azam" (k.s.) hazretleri, gündüzleri ders okutur ve geceleri de ihya ederdi...

Hafızın Hazinelerinin Kaynağı

Hafız (k.s.) buyurdular:
-"Allâhü Teâlâ hazretlerinin Hafıza vermiş olduğu
Bütün saadet hazineleri (ilim, marifet, fesahat ve belâğât)...
Hepsi gece dualarının, Seher    vaktinde    virdler,    zikirler    ve    evrâd-ı    şeriflerin bereketiyledir..." 
Bu zikredilen takrirlerden; gecenin gündüz üzerine daha faziletli olduğu anlaşıldı... 

Gece ve Gündüz Melekleri

Bil ki her şey, Allâhü Teâlâ hazretlerinin, yarattığı mahlukâttır. Gece ve gündüzün her biri için kendisine müvekkel olan bir melek vardır.
Haberde Selmân-ı Farisî (r.a) hazretlerinden vârid oldu. Buyurdular:
Geceye vekil olan bir melek vardır. Ona "Şerâhîl" denir. Gecenin vakti geldiği zaman, o melek siyah cevher (siyah bir top) tutar ve onu batı tarafına sevk eder (delâlet eder). Güneş ona baktığı zaman, göz açıp kırpılacak bir süratle batması vacip olur. Güneş ta ki bir daha o cevheri görünceye kadar batmamakla emir olunmuştur.
Güneş battığı zaman, gece gelir. Meleğin iki kanatlan altında zulmet (karanlık) yayılır. Diğer bir melek gelinceye kadar o cevher askıda kalır. (Gelen diğer meleğe) "Herâhîl" denilir. O da beyaz bir cevher ile gelir. Onu güneşin doğacağı tarafa asar. Güneş onu gördüğü zaman; hemen göz açıp kırpmcaya kadar bir zaman içinde doğar. Zira güneş, beyaz cevheri görünceye kadar doğmamakla emir olunmuştu. Güneş doğduğu zaman, gündüz gelir. Meleğin iki kanatlan altında nur yayılır. Gündüzün aydınlığı için müvekkel (vazifeli) bir melek vardır.
Gecenin karanlığı için de müvekkel (vazifeli) bir melek vardır. Güneşin batışı ve doğması anında..."   Haberde varit olduğu gibi... 


(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:7 S: 289-292)

Çevrimdışı hakikatli

 • okur
 • *
 • İleti: 58
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #663 : 24 Şubat 2016, 20:04:14 »
"Kim, zamanımızdaki kurrâlara (Kur'ân-ı kerimi okuyanlara) okumaları esnasında; "sen Kur'ân-ı kerimi güzel okudun!" dese o kişi kâfir olur."
(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:7 S: 617)  bilen kardeşlerim den detaylı açıklama rica  ediyorum...Lütfen. .Selâm ve dua ile. ..
Öyle bir devim'ki ben,hakikatte pireyim,bir delik gösterinde utancımdan gireyim...

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
“Güzel Kur’ân'ımızı güzel okudu” demek lazım...
« Yanıtla #664 : 17 Nisan 2016, 03:45:46 »
"Kim, zamanımızdaki kurrâlara (Kur'ân-ı kerimi okuyanlara) okumaları esnasında; "sen Kur'ân-ı kerimi güzel okudun!" dese o kişi kâfir olur."
(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:7 S: 617)  bilen kardeşlerim den detaylı açıklama rica  ediyorum...Lütfen. .Selâm ve dua ile. ..

39- “Falanca zat Kur’an-ı Kerimi çok güzel okuyor” ifadesinin yanlış olduğunu, zira Kur’an-ı Kerim'in o kişinin okuyuş tarzına göre güzel ya da çirkin okuduğu tevehhümünün ortaya çıkacağı; o yüzden de “Güzel Kur’anımızı güzel okudu” demenin icap ettiğini biliyor muydunuz?

"99 Mesele-i Mühimme" çalışması | 39. Mesele-i Mühimme | http://www.sadakatforum.com/99-meselei-muhimme-calismasibilgisayara-indir-t4199.0.html;msg59103#msg59103

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9214
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #665 : 19 Eylül 2016, 14:13:42 »

Çevrimdışı Nekre

 • Yeni üye
 • *
 • İleti: 16
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #666 : 04 Mayıs 2017, 11:02:07 »
"Kur’an-ı güzel okudum" demenin küfür olduğuna beyanı

Zahiriddin el Mergınani(r.a) Hz.lerinden hikaye edilir.

-"Kim, zamanımızdaki kurrâlara (Kur'ân-ı kerimi okuyanlara) okumaları esnasında; "sen Kur'ân-ı kerimi güzel okudun!" dese o kişi kâfir olur."

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:7 S: 617)
bunun arapça metnini rica ediyorum
Asıl hoca nefsini terbiye etmiş kimsedir.

Çevrimdışı ihvan

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2399
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #667 : 02 Ağustos 2018, 13:37:19 »
şükran ...

Çevrimdışı ihvan23@hotmail.com

 • okur
 • *
 • İleti: 69
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #668 : 29 Ağustos 2023, 12:32:24 »
şükran

Çevrimdışı ihvan23@hotmail.com

 • okur
 • *
 • İleti: 69
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #669 : 29 Ağustos 2023, 12:52:05 »
azreti Allah’ın Münafıklardan  İntikam  Alma Şekli
-"Muhakkak ki, ben münafıklardan münafıklar vasıtasıyla intikam alırım. Sonra da (döner) bütün münafıklardan intikam alırım." (Hadis-i Kudsi)
(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:8 S:140)

Çevrimdışı ihvan23@hotmail.com

 • okur
 • *
 • İleti: 69
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #670 : 29 Eylül 2023, 16:36:00 »

Bu kıymetli eserin yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir.

Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir.
1650-1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir.
Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserin yazarı büyük alimdir.

İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Resulullah Efendimiz (s.a.v) bana ikramda bulundular. Arkamı sıvazlayıp tatlı bir ifade ile 'Ümmetim için bir tefsir yaz' diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allah-ü Teâla'dan ve Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım." İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu Cami kürsüsünde cemaate anlatarak 12 senede tamamlamıştır. Toplam 16 cilttir.


________________________________________

Kırkların Her Zaman Var Olduğu

Hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:

"Yeryüzü kırklardan asla boş olmaz. Yeryüzünde Halilü'r-Rahman (a.s) gibi (insanlığın iyiliğini düşünen) kırk kişi asla eksilmez. Onların sayesinde sizlere su (yağmur) verilmekte ve onların yüzü suyu hürmetine sizlere yardım olunmaktadır. Onlardan herhangi biri vefat ettiği zaman, Allah, onun yerine başkasını koyar."

Mesnevide buyruldu:

Eğer dua için temiz bir nefesin ve dilin yoksa temiz gönüllü evliya ve dostlardan dua iste.

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:1 S:553)

Çevrimdışı ihvan23@hotmail.com

 • okur
 • *
 • İleti: 69
Ynt: Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kur'ân'dan Derin Hakikatler
« Yanıtla #671 : 29 Eylül 2023, 17:51:29 »

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.) - Mektubat-ı Rabbani Cilt 1/59.Mektub


Ve size yol haritası:

Bir mü'min hayatı boyunca sırasıyla şu 3 fiili gerçekleştirmelidir.
1- İtikadını Ehl-i Sünnet Vel Cemâ'at İtikadına uydurmalı,
2- İlmihalini öğrenip ihlâsla uygulamalı ( ilim->amel->... ),
3- Kamil-i Mükemmil Mürşid olan "Zamanın Hakiki Sahibi"'ni arayıp bulmalı, eteklerine yapışıp ölene kadar bırakmamalıdır. ( ...->ihlâs )

Hakiki ihlâs için zamanın hakiki sahibini arayın...