Gönderen Konu: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi  (Okunma sayısı 32796 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Vuslat Yolcusu

 • Ziyaretçi
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« : 13 Temmuz 2007, 17:00:16 »


Üç aylar!

Recep ayı ve

Regaip gecesi
 
 

 

İslamî takvimin diğer bir ifade ile Hicrî takvimin ayları Muharrem ile başlar ve yılın son ayı olan Zilhicce ile de biter. İslam inancında üç aylar olarak giren Recep, Şaban ve Ramazan ayları yüzlerce yıldır bir ibadet, feyz ve mutluluk iklimi olarak kabul edilip, kutlanmaktadır.

Recep ayı kamerî ayların yedinci, üç ayların da ilk ayıdır.
Recep ayının içinde iki mübarek gece bulunmaktadır. Birincisi, Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece "Regaib" gecesi olarak kutlanır. Regaib'in lügat manası "çok rağbet olunan şeyler, hediye, çok istenecek şeyler, bolca ihsan etmek" demektir.
 
Allah Celle Celalühu, Regaib gecesinde Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e, çok büyük ihsan ve manevi ikramlarda bulunmuştur. İslam alimleri, Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in bu gecede çok büyük ikramlara eriştiği için, bu gece çokça ibadet etmiş, geceyi namaz kılarak, hamd ve şükürle geçirmişlerdir.
 
Regaib gecesi bizim de, Rabbimiz'in rahmetine ve ilahî ikramlarına ulaşabileceğimiz bir gecedir. Bu mübarek gecede halimizi Alemlerin Rabbi'ne arz ettikten sonra, geceyi namaz, şükür ve hamd ile geçirmeliyiz.
Ebu Said–i Hudrî'den gelen bir haberde Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Allah katında ayların sayısı on ikidir. Yeri ve semaları Allah yarattığı günden beri bu böyledir. Bu aylardan dört tanesi haram ay olup şunlardır: Allah'ın asamm ayı Receptir. Bu ay tek başınadır. Kalan üç tanesi peşpeşe olup şunlardır: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır...." (1)

Son yıllarda bazı din hırsızları, bir çok konuda olduğu gibi üç aylar ve mübarek gecelerle ilgili olarak da ortaya bir çok iftira atmaktadır. Üç aylar gibi bir kavramın olmadığını söyleyerek, gerek üç aylara, gerekse içindeki diğer gecelere dil uzatmışlardır.
Oysa Rabbimiz Kur'an–ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir." (2)
Ayet–i kerime bize şunu kesin olarak bildirilmiştir ki, Allah Celle Celalühu'nun mübarek kıldığı aylar vardır. Bu aylar haram aylar olup, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, üçü ardarda biri de tek olmak üzere sayıları dörttür.

Recep ayı Orucu
Abbad ibnu hanif anlatıyor:
"Said İbnu Cübeyr Rahimehullah'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.

"İbnu Abbas RadıyAllahu Anhüma'yı dinledim, şöyle demişti:
–"Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; "galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik. (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik." (3)

Yukarıda ki hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir. Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Recep Allah'ın ayıdır; şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır." Recep ayının niçin Allah'ın ayı olduğu sorulduğunda:
"Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah–ü Teala, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah–ü Teala bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Alla–ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

–Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
–Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
–Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.
Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e sorarlar:

"Ya Resulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
–"O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde, ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira, yapılan iyilikler on misli sevap getirir." (4)

Ashab'tan Mucibetü'l–Bahiliyle RadıyAllahu Anh'dan: babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi, ve.
–"Ya ResulAllah ! beni tanıdınız mı?" dedi. Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem:

–"Sen kimsin?" Diye sordu:
–"Geçen sene huzurunuza gelen Bahili'yim" dedi.
–"Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü" dedi.
–"Ya Resulullah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim." Cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Selem:

–"Kendi kendine işkence yapmışsın. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut" buyurdu.

–Ya Resulullah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter" dedi. Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem:
–"O halde her aydan ikişer gün oruç tut" dedi.
–"Biraz daha arttır ya Resulullah" dedi.
–"Her aydan üç gün" dedi.
–"Daha artır ya Resulullah" deyince.

–"Recep, Zilka'de, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et." Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu, sonra bıraktı. (5)

Regaip gecesi kılınacak namaz.

Regaip gecesi; Recep ayinin ilk Cuma gecesi kılınacak olan bu namaz 12 rekat tır. Akşam ile yası arasında kılınabileceği gibi yatsıyı kıldıktan sonra imsak vaktine kadar ki herhangi bir zamanda da kılınabilir.

Her rekatta fatihadan sonra üç "Kadr" suresi ile on iki adet de ihlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilerek on iki rekat tamamlanır.
On ikinci rekatı kılıp selam verdikten sonra, yerinden kalkmadan yetmiş kere:
"Allahümme salli ala Muhammedini'n, nebiyyi'l, ümmiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede de yetmiş kere:
"Sübbühün kuddüsün Rabbü'l, melaiketi ve'r–rühi" denir. Sonra secdeden kalkılarak ettahıyyata oturulur ve yetmiş kere:

"Rabbi'ğfir ve erham ve tecavez ta'lemü" dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere:

"Sübbühün kuddüsün Rabbü'l, melaiketi ve'r–rühi" dedikten sonra isteklerinizi Alemlerin Rabbine arz edin. (6)
Perşembe gününü oruçlu geçirdikten sonra, akşamda bu namazı kılmanın fazilet ve makbulıyeti pek fazladır. Bu namazı kılmayı Rabbimiz nasıp eder inşAllah...

Recep Ayı namazı
Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır.
İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır.
Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır.
Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de kafırun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır.
Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur. (7)

 

RECEP AYI GİRDİĞİNDE YAPILACAK OLAN DUA

Okunuşu: "Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"
Açıklaması:
 
"Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Amin!..
Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duayı sıkça yapalım, Resulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bu duayı yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir.

Dipnotlar:
1–Abdülkadir Geylanî, Gunyet'üt Talibîn, ter.: Abdulkadir Akçiçek, İstanbul: Sağlam Kitabevi, 1991, s. 547.
2–Kur'an–ı Kerîm, 9/36.
3–Buhari, savm 53; Müslim, Sıyam 179, (1157); Ebu davud, savm 55, (2430)
4–Gunyet'üt Talibin, Abdulkadir Geylani, Sağlam Kitabevi, Ter: Abdulkadir Akçiçek 1991, sh.551
5– Riyazü's–Salihin, Ter:Kıvamüddin Burslan, Hasan Hüsnü Erdem, Emek Matbaa. Cilt 2, sh.506 (Hadisi, Ebu davud rivayet etmiştir)
6– İhyau Ulumi'd–Din\ Bedir Yayınları, ter: Ahmed sedaroğlu 1974 cilt. 1 sh. 555
7– Gunyet'üt Talibin, Abdulkadir Geylani, Sağlam Kitabevi, Ter: Abdulkadir Akçiçek 1991, sh.549


Allah HAYIRLARA VESILE EYLESIN:DUALARINIZDA BIZLERIDE UNUTMAYIN
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2013, 09:05:17 Gönderen: Miftahulkuluub »

nurnbergli

 • Ziyaretçi
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2007, 17:02:23 »
Allah en iyi biçimde idrak edebilmeyi nasip etsin

Çevrimdışı hazan38

 • okur
 • *
 • İleti: 61
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2007, 00:35:08 »
amin...inşaAllah
Bizim BAŞÖRTÜMÜZ;edep kokulu,hüzün renkli,gözyaşı işlemeli,sünnet timsali olmalı...

Vuslat Yolcusu

 • Ziyaretçi
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #3 : 14 Temmuz 2007, 01:03:57 »
ÜÇ AYLAR (Receb, Şa'ban, Ramazan) denilen bir nurlu devre, bir manevi hayr-ü bereket, feyz-ü fazilet mevsimi başlıyor.

Bizler bu yeni fırsatta kendimize yeniden çekidüzen vermeli; günden güne safileşip yüksele yüksele, Şa'ban'dan, Ramazan'a ârifîne geçmeli; en sonunda da maddi, manevi ve ruhi bakımdan gerçek bir bayrama ermeliyiz.

Abdül-Kadir-i Geylânî KS (Hayatı; Hicrî 470-561/Milâdî 1077-1166) Günyetü't-Tàlibîn adlı eserinde şöyle yazıyor:

"Receb: tevbe; Şa'ban muhabbet; Ramazan da Hakk'a kurbiyet ve vuslat ayıdır."
"Receb: Günahı, zulm ü cevri terketme; Şa'ban: Salih amel işleyip vefa gösterme; Ramazan ise Sıdk u safâya erme ayıdır."
"Receb'de şevkle girişilen tevbe ve hasenât, kabule mazhar olur; Şa'ban'da işlenmiş eski seyyiat, afv ü mağfiret kılınır; Ramazan'da ise kula, ilâhi ihsan ve ikramlar bahşedilir."

Bu sebepten, baştacımız, göz nurumuz ve gönül sürûrumuz, sevgili Peygamberimiz, bu ÜÇ AYLAR hakkında:

"Receb Allah'ın, Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurmuş.

Zünnûn-ı Mısrî Rh.A (vefatı: Hicrî 245/Milâdi 859) diyor ki:

"Receb ekme, Şa'ban sulama ve tımar, Ramazan ise hasad ve biçim ayıdır."
"Sene bir ağaca benzetilse Receb, o ağacın yapraklanma; Şa'ban, çiçeklenip meyvalanma; Ramazan ise olgunlaşan mahsülün devşirilip toplama zamanıdır."

Hülasa: Günahkâr, âsi, mücrim, gafil kulların, eğriyi bırakıp doğruya, batılı bırakıp hakka, kötüyü bırakıp iyiye, yönelmesi, yani Tevbe-i nasûh eylemesi:

.... Yaratılışı gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi;

... Nûmûne-i imtisalimiz, rehberimiz, Rasulullah Efendimiz'e, SAS Efendimize has halis ümmet olmaya çalışması..

.... için ÜÇ AYLAR her yıl tekerrür eden büyük bir imkan, kıymetli bir fırsat, uygun bir zaman ve vasattır.

Aziz kardeş! Bu büyük lütfun kadrini bil! Acaba bir dahaki tevbe mevsimine erebilecek misin? Fırsat geçirme, tembellik ve gafleti kov, gayrete gel, Hakk'a dön! O'nun engin rahmetine tâlip ol, yolunda kaim-zikrinde daim ol ki cümle felah bundadır.

rahname

 • Ziyaretçi
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2007, 01:04:31 »
Hz Allah istifaza ve istifade etmeyi nasib etsin ,hayırlara vesile olsun inşeAllah.

Çevrimdışı kenz

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 1129
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #5 : 13 Ağustos 2007, 23:39:05 »
Receb-i şerifin Müsafirliği bitti bu akşam. inşeAllah yevmi mahşerde Mevla hakkımızda  şefaatçi kılar bu mubarek ayları. Mevla tekrarına ulaşrıtırsın cümleyi Sadaket ile birlikte...:)
İNSAN akli ile melekleşen nefsi ile iblisleşen bir aciptir İNSAN
İNSAN kendi kabahatini bilmeyen cehli ile dünyalara sığmayan bir mağrurdur İNSAN
İNSAN bütün zaaf ve acziyyetine rağmen kudrete kafa tutan taşkın bir şaşkındır İNSAN
İNSAN maziye bağlı hâle aldanmış istikbali gözler bir taştır İNSAN

Çevrimdışı hadime

 • aktif okur
 • **
 • İleti: 100
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #6 : 14 Ağustos 2007, 00:06:05 »
Bu güzel duana amin diyoruz kenz :)
Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,birinciliği beyaza verdiler...

Çevrimdışı Fatihan

 • Administrator
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 6990
 • Milimi milimine Ehli sünnet...
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #7 : 14 Ağustos 2007, 09:18:08 »
Alıntı yapılan: "kenz"
Receb-i şerifin Müsafirliği bitti bu akşam. inşeAllah yevmi mahşerde Mevla hakkımızda  şefaatçi kılar bu mubarek ayları. Mevla tekrarına ulaşrıtırsın cümleyi Sadaket ile birlikte...:)


Amin.İnşeAllah.

Çevrimdışı Himmet

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 847
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #8 : 14 Ağustos 2007, 10:32:08 »
Alıntı yapılan: "kenz"
Receb-i şerifin Müsafirliği bitti bu akşam. inşeAllah yevmi mahşerde Mevla hakkımızda  şefaatçi kılar bu mubarek ayları. Mevla tekrarına ulaşrıtırsın cümleyi Sadaket ile birlikte...:)


Amiin kardeşim İnşaAllah...
Zatının, Sıfatının,Esmasının, Efalinin hudutsuzluğunca Şükürler olsun Ya RABBİİM..

Çevrimdışı Ahi

 • aktif yazar
 • *****
 • İleti: 923
 • Bugün Allah (c.c) için ne yaptın?
Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #9 : 14 Ağustos 2007, 14:13:44 »
Amin inşaAllah.
Herhangi bir insan vaktini nasıl geçireceğini, üstün bir insan ise vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür. – Schopenhaver

Çevrimdışı Mücteba

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 9227
 • "En büyük keramet, istikâmet üzere olmaktır..."
Ynt: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #10 : 20 Nisan 2010, 14:28:31 »
Üç Aylar Ve Receb-i Serif

اِنّ عِدّتَ الشّهُورِعِنْدَاللهِ اثْناَ عَشَرَ شَهْرًافي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَتٌ
  حُرُمَ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكَينَ كآفّةَ


"Yerlerin ve göklerin yaratıldığı günden beri Allah'ın kitabında ayların adedi 12dir. Bu 12 aydan dördü Eşhuru Hurumdur."

Muhterem kardeşlerim!

Bu günkü sohbetimiz üç aylar ve receb-i serif hakkında olacaktır. Kainatın yegane halıkı olan mevlamız yarattıkları içinde hiçbir varlıgı sebebsiz ve hikmetsiz yaratmamıstır. Yaratılanların en mükemmeli ve en şereflisi olan insanoglunun yaratılısı da elbette sebebsiz ve hikmetsiz degildir. İnsanoğlunun yaratılmasında ki sebep  hikmet ve gaye hiç süphesiz Allah'a iman ve kulluktur. Çünki mevlamız kur-an'ı kerim'de
     وَمَاخَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
"muhakkak ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet ve kulluk etsinler için yarattım" buyurmaktadır. Yine mülk suresinin 2. Ayetinde;
 اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَلِيَبْلُوَكُمْ اَيّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاوَهُوَ الْعَزِيزُالْغَفُور        

"o Allahü Zülcelal ki sizn hanginiz daha iyi, daha güzel ibadet edecek diye sizi  imtihan için ölümü ve hayatı yarattı. Buna ragmen kullukte kusur edenler için Allah-ü Teala aziz ve gafurdur. Dilerse azab eder, dilerse magfiret eder." Buyurmaktadır.

İbadet için yaratılan ve imtihan için dünyaya gönderilen insanlara verilen ömür ise farklıdır. Mesela insanlıgın babası adem (as) bu fani dünyada bin yıl yasamıstır. Nuh (as), İdris (as) ise ona yakın ömür sürmüşlerdir. Yine diger peygamberler ve ümmetleri yüzlerce yıl yasamıslardır. Ümmeti muhammed'in ömrü ise diger peygamber ve ümmetlere kıyas edilemeyecek derecede azdır.

Kainat kendi yüzü suyu hürmetine yaratılan efendimiz (s.a.v.) bile bu dünyada 63 yıl misafir kalmıslardır. Aynı sekilde onun ümmeti olan bizlere de ortalama olarak yarım asrı gecen altmıs-yetmiş yıllık kısa bir ömre sahibiz. Seksen veya doksan yasına girmiş insanlar hele hele yüz yasına girmiş kişiler tamamen hayreti mucip olmakta basında ve yayında taaccüp vesilesi olarak teşhir edilmektedir.

Bir tarafta yüzlerce yıl yasayan peygamberler ve ümmetleri, diger tarafta ümmeti muhammed'in kısa ömrü. Bütün insanlardan istenen vazife ise aynı; iman, itaat, kulluk ve ibadettir. İlk bakısta sartlar esit degil gibi gözüküyor.  Ama iste burada Cenab-ı mevlamızın manevi iltiması ve ümmeti muhammed için hazırladıgı hususi zamanlar bizim için büyük fırsat teskil etmektedir. Bu hususi zamanlar en iyi sekilde degerlendirilir ihya edilirse, yüzlerce yıl yasayan insanların elde edemyecegi derece ve mertebeye ümmeti muhammedin ulasması mümkündür.

İşte üç aylar, hususiyetle eshuru hurumdan olan recebi serifte bire yüz, ramazanı serifte ise bire bin ve hatta hesapsız olarak ibadetler karsılıgını bulur.

Nasıl ki bir otomobilin yıllık bakım ve onarıma ihtiyacı varsa; bu aylar da ümmeti muhammed'in  kendine ceki düzen vermesi, manevi olarak bakıma alması gereken aylardır.

Tarlaya ekilen hububatın verimli olabilmesi için, tohum ekilmeden önce iyice sürülmesi tohuma hazırlanması, ekildikten sonra da zararlı otlardan temizlenmesi ve gübrelenip sulanması lazımdır. Böyle yapıldıgı takdirde hasat mevsiminde Allah'ın lütfu ile istenen hasılatı elde etmek mümkündür.

İşte ümmeti Muhammed için recebi serif ayı; gönül ve letaif bahcesini sürme, hazırlama ayıdır. Şaban-ı serif, ihlâsla tohumu ekip zararlı seylerden Allah'ın feyziyle, zikriyle ibadetiyle meşgul olarak temizleme ayı, Ramazan-ı şerif ise iman ve ibadet cihetinden manevi güllerin açtıgı netice elde etme ayıdır.

Üç ayların baslangıcı olan recebi serif hakkında hadis-i seriflerde gectigi üzere bu ayın isimlerinden biri "esam" sagırdır. Günahlara sağırdır. Kıyamet gününde bizim aleyhimize sahitlik yapmayacaktır.  "sehrullah" Allah'ın ayıdır. Çünki Cenab-ı Hakk bu ayda hiçbir kavmi batırıp mahvetmemiştir.

Receb  رَجَبْ isminin basındaki رَ harfi rahmeti ilahiyeye, ج harfi cüd cömertlik ve inayete, ب harfi insanların isyandan kurtulmaları, biri ilahi, ihsanı ilahi ve bereketi ilahiyeye delalet eder.

Bu ayın basında Regaip, sonunda mirac kandili olarak ayrıca iki kandilli olarak bası ve sonu aydınlanmış bir aydır.

Sevgili peygamberimiz bu ayda yapmamız gereken ibadetlere isaret ederek şöyle buyurmaktadır;

"Ölüm anında susuzluktan rahat etmeyi, dünyadan giderken iman ile çıkmayı, şeytandan kurtulmayı, murad ederseniz, su ayların hepsine, cok oruç tutmakla geçmiş günahlara pişman olmakla hürmet ediniz. Butun kainatın yaratıcısı olan haz. Allah'ı zikrediniz ki selametle rabbinizin cennetine giresiniz." (mev'ıza-i hasene sf 325)

Yine bu ayda tutulacak orucla alakalı olarak haz. Sevban anlatıyor;

"Rasulullah (s.a.v.) ile beraber yürürken bir kavmin kabristanına ugradık. Efendimiz o kabristanın yanında durdular. Siddetli bir sekilde aglamaya basladılar. Ve dua ettiler sonra dediler ki; "ya Sevban!  Su kabir ehline azap olunuyor. Azap olunmalarının sebebi bevil ve dedikodudandır." Efendimiz dua ettikten sonra azapları hafifletildi. Sonra buyurdular ki; " eğer su kabir ehli dünyada iken dünyada iken receb-i seriften bir gün oruc tutmus olsalardı veya bir geceyi ihya etselerdi bu azabı görmeyeceklerdi." (tefciruttesnim sf 195)

Diger bir hadis-i serifte Enes bin malik hazretleri naklediyor;

"muaz ibni cebel ile karsılastım. Ona nereden geliyorsun ya muaz dedim. ‘Rasulullah'ın yanından geliyorum' dedi. ‘ondan ne işittin?' diye sordum. "buyurdular ki; ‘kim halis ve muhlis olarak lailahe illAllah derse cennete girer. Kim Allah rızasını taleb ederek receb-i seriften bir gün oruc tutarsa cennete girer.' Enes bin malik haz. Daha sonra ‘rasulullahın yanına vardım "ya RasulAllah! Muaz ibni cebel bana sunları haber verdi. Efendimiz; ‘muaz doğru söyledi. Ben onu üç defa söyledim' buyurdular.'

Enes ibni malik haz.'den rivayet edilen baksa bir hadis-i serifte;

"muhakkak cennette recep adıyla anılan bir nehir vardır ki; onun suyu sütten beyaz, baldan daha tatlıdır. Kimki recep ayında bir gün oruç tutacak olursa Allah-ü Teâlâ onu o nehirden sulayacaktır." Buyurmuşlardır. (tefciruttesnim sf. 193)

Recebi serifin birinci günü oruc tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruc tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara 1 senelik üçüncü günden sonra her gün için bir aylık nafile oruç sevabı verilir. Bu hadis-i serif ile sabittir.

Recebi serifte 7 gün oruc tutanlara cehennemin kapıları kapanır. 8 gün tutanlara cennetin kapıları acılır. 10 gün tutanlara cenabı hakk hiçbir şey sormaz. 15 gün tutanların "gecmiş günahları affedildi" denir. (dua ve ibadetler)

Bu ayda gecmiş günahlara tevbe istigfar etmekle birlikte efendimiz üzerine Salatü selam okumalıyız.

Zira efendimiz (s.a.v.) söyle buyurmaktadır; "mirac gecesinde bir nehir gördüm. Suyu baldan tatlı, kardan daha beyaz, kokusu miskden hoş idi. Cebrail (as)'a sordum. Ya Cebrail bu nehir kim içindir. Cebrail as "recebi serifte senin üzerine selavat getiren içindir." Dedi (mev-ıza-i hasene sf 324)
رَجَبَ شَهْرُ اللهْ وَشَعْبَانَ شَهْرِي وَرَمَضَانَ شَهْرِاُمَّتِي    

"Recebi şerif hz. Allah'ın ayı, şaban-ı şerif benim ayım, ramazanı şerif ümmetimin ayıdır."

Muhterem kardeslerim

Bu ay cenabı hakk'a mahsus bir ay oldugu için, yalnız zatı ilahiyeyi bildiren ihlas suresini cok okumak lazımdır. Bilhassa bu aya hurmet olarak, ayrıca günde 11 ihlas-ı serif okumalı, yine basında 7 sonunda 7 fatiha-i serif okumak sartı ile her gün 100 ihlası serif okumanın bizlere cok şeyler kazandıracagından büyüklerimiz tavsiye etmektedir.

Recebi serif ayının hususiyeti ile ilgili su hadise dikkate şayandır.  Bir hanım recebi serif ayı geldigi zaman yalnızca o aya mahsus olmak üzere hurmeten ve tevazuan eski bir kıyafetini giyer ve devamlı ihlası serif okurmus, oglunada "evladım eğer bir gün ölürsem beni bu kıyafetimle defnet" diyerek vasiyet edermiş. Gel zaman git zaman bu hanım vefat ediyor, tekfin ve tedfin işlerini halledecek olan oğlu "eğer o eski kıyafetleri ile defnedersem insanlar annesine bir kefen bile almamıs derler" seklinde düşünerek vasiyeti yerine getirmek yerine aldıgı yeni kefeni giydirip defnediyor. O gece ruyasında annesi " evladım ben sana recebiöşerif ayında giydigim o kıyafeti giydir dememişmiydim. Yazıklar olsun sana" diyerek olguna sitem ediyor. Kan ter içinde uykusundan uyanan evlat hemen annesinin eski kıyafetlerini alarak mezarına kosuyor ve kabri acıyor. Ancak daha o sabah defnettikleri annesinin cesedini, naşını orada bulamıyor. Bitkin perişan bir sekilde orada beklerken su ilahi nidayı duyuyor "ey kişi! Sen bizim ayımıza hurmet edeni kabirde yanlzı basına bırakırmıyız sandın. O simdi layık oldugu makamlara ulasmıstır."

              

                Receb-i şerif ayına riayet edenler 3 ihsana mazhar olur.

1-      Azabsız olarak Allah'ın rahmeti

2-      Cimrilik olmaksızın cömertliği

3-      Cefasız Allah'ın ihsanı

Ölürken kabirden kalkarken insanın elinden tutacak olan, bu ibadetleridir.

Zavallı vaizin biri çıkmış imanın kalelerinden birisi olan nafile tesbih namazlarına, mürailerin namazı diye ad vermeye kalkmış. Acaba affı İlahi'ye mazhar olmayan insan tesbih namazı, dua namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı kılabilir mi? Bunda kurbi İlahi(Allah'a yakınlık) vardır.

Tavsiye ederim ki, senenin mübarek gün ve gecelerinden hiç olmazsa tesbih namazı kılasınız. Haber ve hadislerle sabitdir ki receb-i şerifin birinci gecesi dua reddedilmeyen gecedir. 1. Cuma gecesi leyle-i Regaip yani Rasulullah'ın ana rahmine intikal ettiği gecedir. Bu gecede mutlaka bir tesbih namazı kılarak iltica edersiniz. Bir hadis-i kutside şöyle buyrulmaktadır.

"Kulum farzları işlemekle benim azabımdan kurtulur, nafileleri işlemekle bana yaklaşır."

 Bu mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadat-u taat, hayru hasenat ve evrad-u ezkar, Affı ilahi, şefaati Rasulullah, şefaati Kuran'ın vesilesidir. Kutta-ı Tarıkların (hak yolcularının yolunu kesen) ve hayra mani olanların sözlerine kapılıpta Allah'ın rahmetinden mahrum kalmayınız.

Receb-i şerifte kılınacak 30 rekatli namaz vardır. Namazdan sonra dünyevi ve uhrevi hususlarda gayelerine ulaşmak için iltica etsinler. Bu Hadis-i Şerifi Selman-ı Pak (R.A.) işitince teşekküren derhal secdeye varıyor. Ölünceye kadar bununla amel ediyor.

(Not: bu namaz dua ve ibadetler kitabında tarif ediliyor.)

Leyle-i Regaip'te kılınacak namazı şöyle tarif ediyor. ‘akşam ile yatsı arasında iki rekatte bir selam, 12 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha 3 inna enzelna suresi, 12 ihlas-ı şerif okunur. Namazdan sonra 7 salat-ı ümmiye okunup secdeye varılır. Secdede 70 ‘subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melaiketi verruh' okunup kalkılır. ‘rabbiğfir verham vetecavez amma ta'lem inneke entel eazzül ekrem' deyip tekrar secdeye varılır. 70 defa ‘subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melaiketi verruh' deyip secdeden kalkar.

selcuklu

 • Ziyaretçi
Ynt: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #11 : 08 Haziran 2010, 23:23:31 »
insAllah  Recep ayimiz hayirli gecer pazar Recep bir oluyor bütün kardeslerimizin Recebi Serifi mubarek olsun

Çevrimdışı Tuğra

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 6600
Ynt: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #12 : 08 Haziran 2010, 23:31:20 »
13 Haziran pazar Receb-i Şerifin 1. günü mubarek olsun
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2010, 23:38:11 Gönderen: Tuğra »
*~*~* TUĞRA *~*~*

Çevrimdışı İsra

 • Moderatör
 • popüler yazar
 • *****
 • İleti: 7478
Ynt: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2010, 23:37:22 »
recep ayı hepimize mübarek ve hayırlı olsun

Çevrimdışı Günbatımı

 • popüler yazar
 • ******
 • İleti: 2490
 • Görelim Mevlâ'm neyler, neylerse güzel eyler...
Ynt: Üç aylar! Recep ayı ve Regaip gecesi
« Yanıtla #14 : 09 Haziran 2010, 17:08:12 »
13 Haziran pazar Receb-i Şerifin 1. günü mubarek olsun

Hatırlatma için Allah c.c. razı olsun, üç ayların başlangıcı cümle İslam alemine mübarek olsun...
Dua'sız üşürmüş yürekler!
Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin...
Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarını aydınlatan,
Sana ummadık kapılar açan.
Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan...


Hz. Mevlana